Kreativ forskningsworkshop kring Sunnes kultur och berättartradition

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2019 11:20 CEST

Forskare från Karlstads universitet och den digitala innovationsbyrån Sticky Beat bjuder in till en kreativ workshop kring Sunnes kultur och berättartradition, 3 maj. Deltagarna är företagare eller representanter för en verksamhet som jobbar med eller har koppling till kultur och berättande i Sunne.

Workshopen är en del i EU-projektet Platsbaserade digitala upplevelser (PDU) med syfte att göra skillnad för den framtida besöksnäringen i Värmland.

– Vi vill sprida kunskap om digitaliseringen och dess effekter och hur vi med hjälp av nya digitala lösningar kan förhöja upplevelserna av besöksmålen i Sunne med fokus på kultur och berättande. Med hjälp av en massa insikter, lärdomar, erfarenheter, forskning och trender kring digitalisering vill vi bidra till att utveckla besöksnäringen, säger forskaren Lotta Braunerhielm, projektledare för PDU och lektor i kulturgeografi på Karlstads universitet.

Besöksnäringens aktörer är numera online, vilket förändrar förutsättningarna för hur de kommunicerar med besökare, hur marknadsföring, reseplanering och bokningar sker samt besökarnas upplevelse på plats.

Den snabba digitala utvecklingen skapar utmaningar och möjligheter för besöksnäringen. PDU vill involvera aktörerna och låta dem och platsen leda utvecklingen – inte tekniken.

Det övergripande målet med PDU, som också jobbar med Glaskogen och Kristinehamns skärgård, är att genom en utvecklings- och innovationsprocess skapa ny kunskap, interaktion, idégenerering och synergieffekter mellan akademi och näringsliv. Projektet vill öka innovationsförmågan och konkurrenskraften för besöksnäringens företag på en nationell och internationell marknad. PDU vill bidra till produktutveckling och metodutveckling för hur platsbaserade digitala upplevelser kan arbetas fram.

Finansiär för projektet: EU:s regionalfond, Region Värmland och Karlstads universitet

Pressen hälsas välkommen

Tid: 3 maj kl kl 10

Plats: Kulinarika i Västra Ämtervik, https://kulinarika.se/hitta-hit/

Kontakta gärna
Lotta Braunerhielm, (PhD)
Projektledare för Platsbaserade digitala upplevelser
Karlstad university
Faculty of Arts and Social Science
Department of Geography, Media and Communication
+46 54 700 21 98

www.kau.se
https://www.facebook.com/groups/1577669605687329/

Nyheter från och evenemang i Sunne

​Forskare från Karlstads universitet och den digitala innovationsbyrån Sticky Beat bjuder in till en kreativ workshop kring Sunnes kultur och berättartradition, 3 maj. Syftet är att sprida kunskap om digitaliseringen och dess effekter och hur besöksnäringen med hjälp av nya digitala lösningar kan förhöja upplevelserna av besöksmålen i Sunne.

Läs vidare »

Påskpynt utan fjädrar i Sunne kommun

Nyheter   •   Apr 15, 2019 16:21 CEST

Sunne kommun väljer påskpynt utan fjädrar sedan 5 år tillbaka. Två tredjedelar av Sveriges kommuner kvalar numer in på "fjäderfria listan".

Djurens Rätt kartlägger Sveriges kommuner inför påsken för att ta reda på om de pyntar med fjädrar från fåglar i kommunens offentliga miljöer. Förra året valde 136 av 290 kommuner att inte pynta med fjädrar. I år har den siffran alltså ökat till hela 214 kommuner.

- Det finns ingen anledning att använda animaliska material när det finns gott om djurvänliga alternativ. Vi har inte fjädrar som pynt, dels för att det inte finns några garantier för att fjädrarna inte plockats från levande djur, dels på grund av de brister som kan finnas i djurskyddet i kalkonindustrin, säger Anders Bergström, enhetschef trafik och park i Sunne kommun.

Sunne kommun väljer påskpynt utan fjädrar sedan 5 år tillbaka. Två tredjedelar av Sveriges kommuner kvalar numer in på "fjäderfria listan".

Läs vidare »

Förskollärare i Sunne förvandlas till Pettsson och Findus

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2019 07:30 CEST

Förskollärarna i Sunne kommun, Evelina Häggstad och Mia Sjögren, får andra spännande arbetsuppgifter under vecka 15 och ger sig ut på teaterturné med föreställningen Pettsson och Findus.

Sunne kommuns förskolechefer har valt att satsa på drama och skapande och tagit fram ett eget koncept för att även barn på glesbygden ska få möjlighet till drama och dramatisering. I Sunne är berättartraditionen viktig att föra vidare.

– Vi besöker kommunens samtliga 14 förskolor inkluderat öppna förskolan. Vi har varit på en liknande lokal teaterturné två gånger tidigare. Det är fantastiskt roligt att möta barnen som de här välkända figurerna, säger Evelina Häggstad och Mia Sjögren.

Pressen hälsas välkommen till en föreställning.

Plats: Östra förskolan, Sunne

Tid: tisdag 9 april kl 10.30-11.00

Har du frågor kontakta
Evelina Häggstad
Förskollärare Sunne kommun
076-849 44 41
evelina.m.haggstad@sunne.se

sunne.se, facebook.com/sunnekommun

Nyheter från och evenemang i Sunne

​Förskollärarna i Sunne kommun, Evelina Häggstad och Mia Sjögren, får andra spännande arbetsuppgifter under vecka 15 och ger sig ut på teaterturné med föreställningen Pettsson och Findus.

Läs vidare »

Brobygrafiska tar steget – Vi satsar på att göra vår designskola miljöbra

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2019 10:25 CET

Nu tar vi steget, vi kommer från och med idag satsa på att göra Brobygrafiska så miljöbra som möjligt. Vi tycker det är otroligt viktigt att jobba för miljön och inte emot den. Som designskola där våra studerande kommer vara med och driva kommunikationsbranschen framöver ser vi det som vår skyldighet att påverka, utbilda och förändra.

Klartecken för utbyggnad av Allégården i Sunne

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2019 13:07 CET

Idag har styrelsen för det kommunala bolaget Sunne Fastighets AB beslutat att genomföra utbyggnaden av seniorboendet* Allégården i Sunne, enligt tidigare plan. Projektet omfattar cirka 40 lägenheter och är ett av bolagets största projekt.

– Kommunfullmäktige har gett startbesked och preliminär byggstart är satt till augusti 2019. Styrelsen ser det som mycket positivt att nu kunna starta detta efterfrågade projekt, säger Anders Svensson, VD på Sunne Fastighets AB.

Den utredning som gjorts sedan utbyggnaden ifjol sköts på framtiden är klar och inga frågetecken återstår. Finansieringen är säkerställd genom att Sunne kommun i sin budget för 2019 avsatt medel för utökat aktiekapital samt att entreprenadkontraktet är reviderat och uppdaterat.

Har du frågor kontakta gärna
Anders Svensson
VD Sunne Fastighets AB
+46 76 100 45 74
+46 565 179 59
anders.svensson@sunne.se

*Seniorboende innebär att du bor i en egen lägenhet, men miljön är anpassad för äldre med bland annat hiss. Det fungerar i övrigt precis som att bo i ett vanligt hyreshus.

Nyheter från och evenemang i Sunne

​Idag har styrelsen för det kommunala bolaget Sunne Fastighets AB beslutat att genomföra utbyggnaden av seniorboendet Allégården i Sunne, enligt tidigare plan. Projektet omfattar cirka 40 lägenheter och är ett av bolagets största projekt.

Läs vidare »

Unga kan bli sommarentreprenörer i Sunne

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 10:35 CET

10 ungdomar i Sunne får i sommar, 10-28 juni, chansen att förverkliga sina entreprenörsdrömmar!

Det är unga som går andra året på gymnasiet och är skrivna i Sunne kommun som får möjlighet att testa på att driva något eget som sommarentreprenör med Ung Företagsamhet.

Ungdomarna får hjälp att komma igång, utveckla sina idéer och support att genomföra ”sin grej”.

De får kunskap i företagsamhet och om vad entreprenörskap innebär genom workshops, föreläsningar och övningar. Varje företagsidé får ett startkapital på 3 400 kronor.

Den som vill ansöka gör det senast 17 maj 2019 till Sunne kommuns företagscoach, Marielle Magnusson.

I ansökan ska det framgå varför man vill få chansen att driva ett sommarföretag i Sunne och en beskrivning av den företagsidé man eventuellt redan har.

Som sommarentreprenör med UF i Sunne får man med sig sådant som är användbart hela livet:

  • Ansvarstagande
  • Att känna på att vara sin egen chef
  • Kontakter
  • Kreativitet
  • Uthållighet
  • Att gå utanför sin komfortzon

Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet (UF) Värmland & enheten näringsliv & tillväxt i Sunne kommun

Har du frågor kontakta gärna
Marielle Magnusson
Företagscoach Sunne kommun
0565-155 08,072-207 90 92
marielle.magnusson@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

​10 ungdomar i Sunne får i sommar, 10-28 juni, chansen att förverkliga sina entreprenörsdrömmar!

Läs vidare »

Sunnebarn vill nå 100 varv runt jordklotet för en hållbar värld

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 17:06 CET

Skäggebergsskolans åk 4-6 i Sunne ligger i hårdträning för att lära sig om de globala FN-målen för hållbar utveckling och om hur de själva kan bidra till en bättre värld.

Sunnebarnen har hållbar utveckling som elevens val och deltar i år i ”Jorden Runt-loppet”, som arrangeras 1 april, av barnrättsorganisationen World’s Children’s Prize och Sveriges Olympiska Kommitté. Fokus ligger på flickors lika rättigheter och det femte globala målet för ökad jämställdhet.

– Vi vill ge eleverna möjlighet att få en bredare syn på världen och på dagens samhälle. Eleverna lär sig om sina rättigheter och de får också diskutera dem. Efter att ha jobbat med programmet har de möjlighet att göra sin röst hörd och stå upp för allas lika värde, barns rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Vi hoppas att detta är något som eleverna sedan bär med sig nu och i framtiden. Våra elever är viktiga i arbetet för en hållbar värld, säger Ida Skoog, lärare och samordnare för Skäggebergsskolans engagemang.

Vid målgång för Jorden Runt-loppet ställer 30 000 barn i Sverige och hela världen sina krav på hållbar förändring och bildar mänskliga kedjor. Dessa förlängs genom att barnen går eller springer tre kilometer. Tillsammans når de hundra varv runt jordklotet.

20 mars får Skäggebergsskolan besök av olympiern Fredrik Lindberg som vunnit VM-guld och OS-brons i curling. Fredrik berättar för barnen om Jorden Runt-loppet för en bättre värld. Loppet engagerar en miljon barn i tio länder, däribland några av världens fattigaste och farligaste länder. Bland barnen som deltar finns flickor som tvingats till barnäktenskap och som har utsatts för övergrepp.

Mål 10 för ökad jämlikhet i och mellan länder samt mål 16 för rättvisa och fredliga samhällen lyfts också. Satsningen bidrar dessutom till att nå mål 3 som handlar om hälsa och välbefinnande.

Pressen är välkommen att kontakta läraren direkt om ni vill träffa olympiern och barn på plats på Skäggebergsskolan.

Tid: 20 mars, kl. 9.20–10.00 eller kl 10.20-11.00

Plats: Skäggebergsvägen 13, Sunne

Kontakta
Ida Skoog, lärare Skäggebergsskolan, Sunne kommun
tel. 072-202 35 10, ida.m.skoog@sunne.se


FAKTA

Fredrik Lindberg, får hjälp av ett 20-tal andra svenska olympier att sprida kunskap om de olympiska värderingarna och de globala målen. De besöker nära 300 skolor runtom i Sverige från december 2018 till april 2020. Arbetet ska bidra till att målen uppnås till år 2030, och därmed till att lösa klimatkrisen, minska extrem fattigdom och orättvisor, samt stärka fred och rättvisa. Projektet genomförs med stöd av Svenska Postkodlotteriets särskilda satsning på de globala målen.

Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, är en ideell organisation som består av de idrottsförbund som finns på det olympiska programmet. SOK bildades 1913 och ansvarar för de olympiska frågorna i Sverige. Deras främsta uppgift är att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper.

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största årliga utbildningssatsning som stärker barn till att som förändrare stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling.

Sedan år 2000 har 42 miljoner barn deltagit, 630 000 av dem i Sverige. 

Nyheter från och evenemang i Sunne

20 mars får Skäggebergsskolan i Sunne besök av olympiern Fredrik Lindberg som vunnit VM-guld och OS-brons i curling. Fredrik berättar för Sunnebarnen om Jorden Runt-loppet för en bättre värld där de ska delta.

Läs vidare »

90 000 kronor och miljön har sparats på färre utskrifter i Sunne

Nyheter   •   Mar 01, 2019 09:39 CET

En rapport ur Sunne kommuns relativt nya utskriftssystem "follow me" visar att 154 202 sidor skickats till kopiatorerna under ett år, men aldrig hämtats ut. Det här innebär stora besparingar både för miljön och för organisationen.

Som det fungerade tidigare skrevs dokumenten ut direkt en person klickade på "skriva ut" på sin dator. Många utskrifter blev av olika skäl bortglömda och ovanstående antal sidor hade alltså hamnat i skräpkorgen med det gamla systemet.

"Follow-me" kräver däremot en aktivering vid kopieringsmaskinen för att utskriften ska komma ut. Så nu skrivs ingenting ut på papper förrän man verkligen är på plats för att hämta utskriften. 

För miljön har Sunne kommun med den här åtgärden sparat cirka 11 träd, 17 454 liter vatten och 4 752 kilo koldioxid som ett bidrag till världen.

- I rena pengar rör det sig om en besparing på 90 000 kronor på ett år. Till det kan vi lägga att dokument inte kan komma på avvägar, säger Henric Eltonson, IT-chef i Sunne kommun.

Ett led i arbetet med hållbarhet och att nå målen i Sunne kommuns miljöstrategi.

Har du frågor kontakta
Henric Eltonson
IT-chef, Sunne kommun
0565-160 32, 070-371 32 31 
henric.eltonson@sunne.se

En rapport ur Sunne kommuns utskriftssystem "follow me" visar att 154 202 sidor skickats till kopiatorerna under ett år, men aldrig hämtats ut. Det här innebär besparingar jämfört med tidigare då dokumenten skrevs ut automatiskt och hamnade i papperskorgen när de inte hämtades. 11 träd, 17 454 liter vatten, 4 752 kilo koldioxid och 90 000 kronor har sparats. En vinst både för miljön och kommunen.

Läs vidare »

Sunne Författardagar med spännande möten

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 08:00 CET

Sunne Författardagar arrangeras 15-17 mars. Det utlovas tre dagar av spännande möten med framgångsrika författare och kulturpersonligheter. Några av deltagarna är Peter Englund, Anna Laestadius-Larsson, Martina Haag och Per Holknekt.

Berättartraditionen är viktig i Sunne. Kommunstrategin pekar också ut att Sunne vill vara ett nav i nordiskt kulturliv, bland annat genom olika kulturarrangemang.

Sunne kommun/Kulturenheten arrangerar i samarbete med ABF Värmland.

Pressen hälsas välkommen till en presskonferens där vi berättar mer om programmet.

Tid: måndag 25 februari 13.30

Plats: Frykensalen, Sunne bibliotek

Har du frågor kontakta
Tuula Dajén
Kulturchef, Sunne kommun
0565-163 98, 070-395 42 20
tuula.dajen@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

​Sunne Författardagar arrangeras 15-17 mars. Det utlovas tre dagar av spännande möten med framgångsrika författare och kulturpersonligheter. Några av deltagarna är Peter Englund, Anna Laestadius-Larsson, Martina Haag och Per Holknekt.

Läs vidare »

3 000 elever bjuds in till Skogens Dagar på SG/Södra Viken i Sunne

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2019 11:28 CET

16-17 maj bussas cirka 3 000 elever i årskurs 6-8 till Skogens Dagar på SG/Södra Viken i Sunne.

Alla skolor i Värmland bjuds in till skogsaktiviteten som en del i det nationella samarbetet mellan skolan och skogssektorn, där Ljungbergsfonden gör det möjligt för eleverna att få en inblick i svensk skoglig utbildning. Skolorna deltar utan kostnad som en viktig investering för skogsindustrin i Värmland.

Skogsnäringen är en av Sveriges basindustrier och en viktig del av samhällsekonomin som skapar sysselsättning över hela landet. Med sin förnybara råvara kan skogsindustrin och skogsindustrins produkter också spela en nyckelroll i utvecklingen mot ett mer hållbart och kretsloppsanpassat samhälle.

Arrangemanget är uppdelat i fyra teman:

  • Skogen
  • Trävaror och transport
  • Massa och papper
  • Fritid i skogen

Pressen hälsas välkommen till en presskonferens där vi berättar mer om arrangemanget.

Tid: 21 februari kl 9.00

Plats: SG/Södra Viken i Sunne, vid skolans administrationsbyggnad.

Hitta till Södra Viken

Har du frågor kontakta
Jens Meyer
Regionsamordnare Skogen i Skolan Värmland
070-525 86 94, jens.meyer@hammaro.se
www.skogeniskolan.se

Gunnar Berggren
Biträdande rektor, SG/Södra Viken
0565-179 54, 070 610 56 44, gunnar.s.berggren@sunne.se
sodraviken.se


Här är alla som samarbetar runt Skogens Dagar

Skogen:
Skogsstyrelsen, Skogssällskapet, Mellanskog, Stora Enso Skog AB, Sveaskog, SG/Södra Viken, Gammelkroppa Skogsskola, Föreningen skogskvinnorna, Skogen i skolan, Karlstad stift.

Trävaror och transport:
VMF Qbera, Moelven skog AB, Bäckebrons Sågverk AB, AB Hilmer Andersson.

Massa och papper:
BillerudKorsnäs Sweden AB Gruvöns Bruk, Stora Enso Consumer Board, Rottneros Bruk AB, Karlstad Universitet, Stena Recycling AB.

Fritid i skogen:
Karlstads Stift Egendomsförvaltningen, Jägareförbundet Värmland, LRF, Orienteringsförbundet, Karlstads Civilförsvarsförening, Tentipi Rental AB Sunne.

Nyheter från och evenemang i Sunne

​16-17 maj bussas cirka 3 000 elever i årskurs 6-8 till Skogens Dagar på SG/Södra Viken i Sunne. Alla skolor i Värmland bjuds in till skogsaktiviteten som en del i det nationella samarbetet mellan skolan och skogssektorn.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

http://sunne.se/

http://brobygrafiska.se/

Om Sunne