Tufft ekonomiskt läge i Sunne kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 11:50 CEST

Idag har kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr (C) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Tobias Eriksson (S), träffat alla företrädare till de partier som sitter i Sunne kommunfullmäktige.

– Årets första månadsuppföljningar och prognoser visar på ett underskott för verksamheterna som innebär en årsavvikelse på 9,9 miljoner kronor. Våra verksamheter måste ställa om och komma i ram. Det kommer att göra ont när vi måste anpassa oss till en ny verklighet med minskade resurser. Det var den information vi presenterade för partiföreträdarna idag, säger Gunilla Ingemyr och Tobias Eriksson.

Sunne kommun var i ett tufft ekonomiskt läge redan före coronapandemin.

– Nu när alltfler människor förlorar sina jobb tappar kommunen skatteintäkter. Det innebär att kommunen som organisation också måste förbereda sig för nya förutsättningar.

Den skatteunderlagsprognos som presenterades 29 april visar att skatteunderlaget minskar med 30 miljoner kronor mot budget, medan de generella statsbidragen ökar med 4,9 miljoner kronor. Under våren 2020 har regeringen skjutit till extra medel. Sunne kommun har fått kompensation för minskade skatteintäkter med 20,3 miljoner kronor och förstärkt välfärd med 6,7 miljoner kronor.

De extra medel som Sunne kommun fått från staten under våren räcker inte för att budgeten ska vara hållbar långsiktigt. 7,4 miljoner kronor ska därför sparas fördelat över tre år. Det innebär en revidering av budget 2020 i första steget.

– Nu väntar arbete i förvaltningen med att analysera och få fram förslag på vad som ska göras. Vi ska samtidigt se på vilka satsningar vi behöver göra för att Sunne ska fortsätta vara en plats som människor vill bo på, verka i och besöka.

Har du frågor kontakta gärna

Gunilla Ingemyr (C)
Kommunstyrelsens ordförande
070-181 43 98
gunilla.ingemyr@sunne.se

Tobias Eriksson
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
070-185 02 82
tobias.eriksson@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

​Idag har kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr (C) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Tobias Eriksson (S), träffat alla företrädare till de partier som sitter i Sunne kommunfullmäktige med anledning av att Sunne kommun är i ett tufft ekonomiskt läge. Nu väntar arbete i förvaltningen med att analysera och få fram förslag på vad som ska göras.

Läs vidare »

Paketerar Sunne för att stärka besöksnäringen

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 10:37 CEST

​350 000 kronor extrasatsas nu från kultur- och näringslivsenhetens budget 2020 på besöksnäringen i Sunne. Genom paketering satsar nu Sunne kommun på en långsiktig destinationsutveckling tillsammans med besöksnäringen och kringliggande näringar. Insatserna är viktiga för att dämpa de värsta effekterna av coronapandemin. Lösningarna ska stärka besöksnäringen både på kort och lång sikt.

Två padelbanor utomhus på gång i Sunne

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2020 08:33 CEST

​Två utomhuspadelbanor i träkonstruktion planeras intill tennisbanorna på Kolsnäs i Sunne av företaget Monkey padel AB. Schaktarbetet startar preliminärt den här veckan. – Sunne kommun arrenderar ut marken till exploatörerna och det här är den första padelbanan i Sunne, säger Johanna Bergsman, enhetschef på plan och projekt i Sunne kommun.

En annorlunda yrkeshögskoleexamen

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2020 09:31 CEST

Tre vidareutbildningar på distans till Brobygrafiska

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2020 10:35 CEST

​Brobygrafiska har nu fått tre beviljade nya vidareutbildningar av Myndigheten för yrkeshögskolan. Prioriterade områden är utbildningar som motsvarar behov av ökad kompetens, digitalisering, automatisering, energieffektivisering, klimatomställning och hållbarhet.

Coronasmittan begränsad till boendet Hagen i nuläget

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 18:00 CEST

Sedan i början av veckan har vi konstaterad Coronasmitta i Sunne kommun. I nuläget är smittan begränsad till boendet Hagen.

På grund av sekretess kan vi inte gå ut med hur många eller vilka som har smittan. Vi hänvisar till regionens presskonferenser där smittskyddsläkare presenterar läget i Värmland. Där ges bland annat aktuell information om antalet konstaterat smittade. Provtagning av patienter och personal ordineras alltid av läkare i samråd med Smittskydd Värmland och kan därför inte besvaras av kommunen.

Smittan finns överallt i samhället och kommunen kan därför inte säga hur smittan kommit in i verksamheten. Vi ser allvarligt på situationen och gör allt för att skydda våra äldre, bland annat genom att all personal måste följa basala hygienrutiner och de riktlinjer vi fått från Smittskydd.

Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och var smittan uppstår.

Med vänlig hälsning

Jeanette Tillman
Verksamhetschef vård och omsorg
Sunne kommun

Ulla Engström
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Sunne kommun

Presskontakt:
Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
Sunne kommun
tel 0565-164 14, 070-236 34 65, anneli.jansson@sunne.se
sunne.se, facebook.com/sunnekommun

Nyheter från och evenemang i Sunne

​Sedan i början av veckan har vi konstaterad Coronasmitta i Sunne kommun. I nuläget är smittan begränsad till boendet Hagen.

Läs vidare »

En hälsning inifrån gruppboendet Brogården i Sunne

Nyheter   •   Apr 01, 2020 09:15 CEST

​Här kommer en lägesbild inifrån gruppboendet Brogården i Sunne, efter två veckors besöksförbud. Idag 1 april är det besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige för att minska risken för smittspridning och för att skydda de äldsta och sköraste.

Utvecklingen av Torvnäs/Solbackaområdet i Sunne tar nästa steg

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 15:00 CET

Torvnäs/Solbacka är Sunne tätorts utvecklingsområde för bostäder. Det ligger på Frykens östra sida, strax söder om Sunne kyrka. Nästa steg tas nu för fortsatt utveckling av området.

Välkommen till en presskonferens där vi inviger en ny 280 meter lång och 2 meter bred spång som byggts för att tillgängliggöra naturen och närheten till sjön Fryken för alla som vill vistas i området. Spången är anpassad för den som har permobil eller rullstol. Den har en vändplats och fyra tillgängliga rastplatser.

Vid presskonferensen berättar vi om fler saker som är på gång i området.

Medverkar gör Gunilla Ingemyr, (C), kommunstyrelsens ordförande, Tobias Eriksson (S),

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Johanna Bergsman, enhetschef plan och projekt, Mikael Persson, samhällsplanerare. Deltar gör också representanter från Arbetsmarknadsenheten som byggt spången.

Tid: onsdag 1 april, kl 10.00

Plats: Nya villaområdet Torvnäs/Solbackaområdet, bortom Torvnäsvägen, nere vid Fryken
https://kartor.eniro.se/?c=59.831735,13.153639&z=1...

Har du frågor kontakta gärna

Mikael Persson
Samhällsplanerare, Sunne kommun
tel 0565-161 93, 072-204 09 48
mikael.persson@sunne.se

Gunilla Ingemyr (C)
Kommunstyrelsens ordförande, Sunne
070-181 43 98
gunilla.ingemyr@sunne.se

Tobias Eriksson
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Sunne kommun
tel 070-185 02 82
tobias.eriksson@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

Läs vidare »

Sunne kommun vill underlätta för företagen

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2020 14:29 CET

​Sunne kommun inför en rad åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av Corona-viruset. Kommunen följer utvecklingen och fler stödjande åtgärder kan komma. Det är viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare, regeringen och kommunen i det här läget,

Olympier inspirerar barn i Sunne att se sin kapacitet och möjlighet att påverka

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2020 07:30 CET

Östra skolans åk 4-6 i Sunne är med i World Children Prize-programmet där de tillsammans med miljoner andra barn i världen står upp för allas lika värde och rättigheter! De vill bidra till att bygga en mer medmänsklig värld där alla behandlas lika, där barnets rättig­heter respekteras och där människor och miljö mår bra.

– 10 mars får vi besök av den svenske olympiern och skridskoåkaren Johan Röjler som ska inspirera barnen. Han berättar om de olympiska värderingarna, sina olympiska upplevelser, vikten av att tillsammans arbeta för att nå de globala målen och om de stora ögonblicken i sin idrottsgren. Inte minst om hur det känns minuterna innan start, säger Fadjer Alwan, förstelärare på Östra skolan.

I Jorden Runt-loppet, som är en del av programmet, ställer barnen sina krav på hållbar förändring och bildar mänskliga kedjor. Dessa förlängs genom att barnen går eller springer tre kilometer för en bättre värld. 2019 tog sig drygt 1,1 miljoner barn 84,9 varv runt jordklotet! År 2020 beräknas de nå långt över 100 varv.

Sunnebarnen deltar i loppet.

– De går eller springer tre kilometer tillsammans med Johan. Vi har atletiska elever som vill mer och vill veta vad som krävs för att bli en olympier. Det räcker inte med talang, hårt arbete och träning måste till.

Världens länder har kommit överens om att uppnå 17 mål till år 2030, för att minska den värsta fattigdomen, ojämlikhet i och mellan länder och för att lösa klimatkrisen. Barnen jobbar med de globala FN-målen för hållbar utveckling och diskuterar hur man är en bra medmänniska utifrån den olympiska värdegrunden.

De olympiska värderingarna handlar om tre saker: strävan efter excellens, visa respekt och bygga vänskap. Genom att lära känna sin egen kapacitet och ge sitt yttersta så kan man få ta del av segern. En idrottare visar respekt för andra och för sig själv, accepterar spelets regler och spelar rättvist. En idrottare träffar nya vänner, välkomnar skillnader och visar tolerans gentemot andra.

– Det är värderingar som vi på skolan i Sunne också står för!

Pressen hälsas välkommen.

Tid: 10 mars, kl. 8.30-9.20

Plats: Fryxellska skolans aula/Demokraticentrum. Efter föreläsningen springer/går eleverna Jorden Runt-loppet vid friidrottsbanorna nära skolan.

Kontakta gärna

Fadjer Alwan
​Förstelärare, Östra skolan, Sunne kommun
​Tel 073-280 76 10
fadjer.a.alwan@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

​Östra skolans åk 4-6 i Sunne är med i World´s Childrens Prize-programmet där de står upp för allas lika värde och rättigheter! 10 mars får de besök av den svenske olympiern och skridskoåkaren Johan Röjler. Tillsammans springer de Jorden-runt-loppet för en bättre värld och får höra Johans syn på de olympiska värderingarna och vikten av att tillsammans arbeta för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

http://sunne.se/

http://brobygrafiska.se/