Media no image

30 miljoner kronor plus i Sunne kommun

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 15:38 CET

30 miljoner kronor plus blev resultatet för Sunne kommun 2017. De positiva siffrorna i årsredovisningen beror framförallt på försäljning av fastigheter och överskott av statliga medel för flyktingmottagandet.

– Flyktingmedlen har stärkt kommunens resultat och visar att vi har jobbat kostnadseffektivt. Civilsamhället har tagit stort ansvar för integreringen av ensamkommande ungdomar, vilket är helt fantastiskt! Sunneborna öppnade sina hem för ungdomarna, vilket haft stor betydelse. 6 miljoner kronor har vi nu öronmärkt till eventuella framtida kostnader, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Åren 2014-2016 ökade Sunnes invånarantal med 400 personer, främst flyktingar. 2017 minskade kommunen med 94 personer. Invånarantalet sista december 2017 var 13 331 invånare. Kommunens intäkter uppgick till 1,1 miljard och består främst av skatteintäkter som ökade med 29 miljoner kronor. Kostnaderna, som uppgick till 1 082 miljoner kronor, gäller främst personal och pensioner.

De största investeringarna under 2017 var förskolan Torvnäs där cirka 30 miljoner kronor användes under året, medfinansiering i Fryksdalsbanan på 12 miljoner, utbyggnad av vatten och avlopp 6,4 miljoner och finansiella investeringar i utökat aktiekapital i Sunne Fastighets AB med 1,5 miljoner.

Kommunen finansierade alla investeringar med egna medel.

– Vi behövde inte ta upp några nya lån trots en hög investeringsnivå. Detta klarade vi tack vare årets goda resultat, säger Anna Engström, ekonomichef i Sunne kommun.

Kommunens fem finansiella mål är uppfyllda, bland annat god ekonomisk hushållning som innebär att resultatet minst ska vara 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Sunne kommun har en låg låneskuld jämfört med riket. Pensionsskulden är också låg i jämförelse med andra kommuner. Inbetalningar på pensionsskulden har gjorts sedan 2003.

– Vår basverksamhet fungerar också bra, men går precis ihop ekonomiskt. 2017 klarade vi tack vare nämnda engångsintäkter. Nu behöver vi anpassa våra kostnader för verksamheterna utifrån att våra skatteintäkter ser ut att minska. Den analys som gjorts av Sunne kommuns ekonomi visar att det främst är inom skolan vi ligger fel jämfört med liknande kommuner. Vår skola är dyrare samtidigt som vi har sämre resultat. Här behöver vi ta ansvar och göra förändringar för både ökad kvalitet och bättre ekonomi, säger Gunilla Ingemyr.

Som ett exempel kostar en grundskoleelev i Sunne i genomsnitt 113 000 kronor. En elev i en jämförbar kommun kostar 18 000 kronor mindre. Totalt finns det cirka 1 100 grundskoleelever i Sunne.

Rottneros Park Trädgård AB gick plus med 120 000 kronor efter flera tuffa år. Antalet besökare ökade kraftigt och slutade på 42 000 personer.

– Vi har jobbat hårt för att hålla nere kostnaderna och på nya sätt med marknadsföringen. Vädret var också på vår sida. I år satsar vi extra på Trädgårdsfestivalen 16-17 juni och på café och butik. Med vårt nya projekt ”Mätt på en plätt”, en husbehovsodling på 200 kvadratmeter, hoppas vi också öka intresset bland de odlingsintresserade, säger Magnus Holmvik, VD och trädgårdsmästare.

Har du frågor kontakta gärna
Gunilla Ingemyr
Kommunstyrelsens ordförande, Sunne
070-181 43 98, gunilla.ingemyr@sunne.se

Anna Engström
Ekonomichef, Sunne kommun
0565-160 25, anna.engstrom@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

​30 miljoner kronor plus blev resultatet för Sunne kommun 2017. De positiva siffrorna i årsredovisningen beror framförallt på försäljning av fastigheter och överskott av statliga medel för flyktingmottagandet.

Läs vidare »
Jvfxfsfok9oldylqydcx

Två bidrag bland de tolv främsta i Re:create packaging

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 07:00 CET

I förpackningstävlingen Re:create packaging, som anordnas av Stora Enso, har två av Brobygrafiskas studerande tagit sig till "shortlist" vilket innebär att de är bland de 12 främsta.

Media no image

Förslag på tillfällig bro i Sunne lämnas i mars

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 14:19 CET

Sundsbron i Sunne ska renoveras 2019 – den enda överfarten över sjön Fryken inom kommunens gränser. Sedan våren 2017 har det pågått diskussioner om hur trafiksituationen ska lösas under tiden bron är avstängd. 

Det arbetar cirka 1 000 människor i den privata sektorn på Bråruds industriområde på den östra sidan Fryken. Där finns även flera skolor och förskolor. Många bor också på den östra sidan av sundet/Fryken, medan mycket service och handel finns på den västra sidan.

– När vi fick information om Trafikverkets planer på att renovera bron kallade vi till ett extrainsatt och utvidgat näringslivsråd för att överblicka konsekvenserna för industrin i Sunne. Vi hade senare ett nytt möte dit vi bjöd in Trafikverket och det blev en bra dialog. Näringslivsrådet beslutade att vi skulle skicka ut en enkät till företagen vilket vi gjorde i september. Resultatet som vi har lämnat till Trafikverket visar tydligt att en avstängning av bron skulle få stora konsekvenser. Det skulle också innebära en allvarlig störning för samhället som helhet, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Trafikverket arbetar nu för att slutföra ett förslag till trafiklösning med en tillfällig bro som klarar tung trafik. Förslaget ska presenteras för Sunne kommun i mars.

Har du frågor kontakta gärna
Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare, Sunne kommun
0565-164 04, 0730-703 254
kristina.lundberg@sunne.se

Mikael Persson
Samhällsplanerare, Sunne kommun
0565-161 93
mikael.p.persson@sunne.se

Gunilla Ingemyr
Kommunstyrelsens ordförande, Sunne
070-181 43 98, 0565-162 52
gunilla.ingemyr@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

​Sundsbron i Sunne ska renoveras 2019 – den enda överfarten över sjön Fryken inom kommunens gränser. Sedan våren 2017 har det pågått diskussioner om hur trafiksituationen ska lösas under tiden bron är avstängd. Trafikverket arbetar nu för att slutföra ett förslag till trafiklösning med en tillfällig bro som klarar tung trafik. Förslaget ska presenteras för Sunne kommun i mars.

Läs vidare »
M9le9ja0hhcbhlwcgsjs

Kiosk på torget i Sunne nära ny lösning

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 08:11 CET

SunneGrillen, kiosken på torget i Sunne, har haft ettårskontrakt sedan några år, eftersom torget enligt detaljplanen ska anta en ny skepnad. – Alexander Sakar som drivit kiosken i åtta år får istället möjlighet att starta en ny med placering på den norra delen av torget, säger Johanna Bergsman, plan- och exploateringsingenjör i Sunne kommun.

Media no image

Arrangemangen i Sunne blir allt fler

Nyheter   •   Jan 26, 2018 12:04 CET

Under Rally Sweden, 13, 14, 16 och 17 februari, blir det stor rally-yra i Sunne. Både besökare och Sunnebor ska märka att det är full fart – även i centrum.

– Rally Sweden är ett av de viktigaste evenemangen för besöksnäringen i Sunne och ett fönster mot hela världen med miljontals tv-tittare. Sunne kommun har engagerat företag och föreningar runt arrangemanget och det händer massor de här dagarna, säger Maria Nordmark, turismutvecklare i Sunne kommun.

Företagscoachen Marielle Magnusson är projektledare och jobbar nära centrumföreningen Mitt Sunne.
– Det är fantastiskt vilket engagemang det är bland företagen och handlarna. Vi har ett riktig bra program med exempelvis rallyyra i centrum, motordag, besöksnäringsdag, crosscart och isbilar på Kolsnäs grusplan och showkväll på Sunne Krog & Bowling, säger Marielle Magnusson.

Fryksdalens sparbank lägger 50 000 kronor plus 20 000 kronor för kringarrangemang. Selma Spa går in med 20 000 kronor för kringaktiviteter.

– Sunne kommun lägger totalt 350 000 kronor på rallyt 2018. Vi värnar om att Rally Sweden och den enormt populära Vargåsensträckan med Colins Crest ska finnas kvar, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

I arbetet med utveckling av besöksnäringen har enheten näringsliv & tillväxt genomfört en undersökning där både företag i besöksnäringen och handeln svarat på en enkät. 22 företag svarade på frågor om vad som är viktigast för dem. På frågan ”Vilka evenemang har betytt mest för din anläggning 2017?” värderas följande högst: Västanå teater, Rally Sweden, O-Ringen 5 -dagars, Sunne Jaktmässa, Kulturveckan, Konstrundan, Sunne Summer Meet, Packmopedsturnén, Trädgårdsmässan och Skördefesten i Rottneros park. Dessa arrangemang ger mest tillbaka för näringslivet. Under en workshop 2016 framhöll företagen att det främst är event där människor stannar kvar och övernattar som ger inkomster.

Kommunens största satsningar ekonomiskt tillfaller Rally Sweden som är Sveriges och Värmlands största årligen återkommande evenemang. Arrangemanget har 200 000 åskådare under fyra dagar och närmare 100 miljoner tv-tittare runt hela världen. Västanå teater får ett större bidrag eftersom deras verksamhet genererar värdefull marknadsföring och pengar tillbaka till Sunne med övernattningar, restaurangbesök, med mera.

– Vi lyssnar på våra företag och när besöksnäringen och handeln anser att rallyt och Västanå teater har störst betydelse för dem är det också där kommunen satsar mest, säger Maria Nordmark.

Alla arrangemang som görs i Sunne av olika initiativtagare är viktiga och kommunen stöttar så mycket som är möjligt.
– Tillsammans skapar vi en levande ort, där kommunen står för vissa arrangemang, där föreningar och företag tar initiativ och driver fram andra, och där vi stöttar på alla de sätt vi kan, säger Gunilla Ingemyr.

Exempel på arrangemang i Sunne 2018:

27-28 januari Final i Sverigecupen, slalom, Ski Sunne.

9-11 februari Sunne Författardagar med Björn Ranelid, Åsa Moberg m fl. 

15-19 feb. Rally Sweden.

24 feb. Inomhuscup i fotbollshallen. 

2-4 mars, Sunne Lekland i fotbollshallen. 

8-11 mars USM, slalom, storslalom och Super G, Ski Sunne. 

3-4, 10-11, 17-18, 24-25 mars, Ungdomscuper i ishockey. 

30 mars–1 april Övre Frykens Konstrunda. 

Påskhelgen, aktiviteter i centrum. 

6-8 april Ungdomscup i fotboll, utomhus på konstgräsplanen. 

7-8, 14-15 och 21 april, Ungdomscuper i fotbollshallen.

27-29 april, Fryksdalen 3-dagars, cykel.

16-20 maj, Sunne Vandringsvecka

6 juni, Nationaldagsfirande och cykelloppet 2-sjöar runt

16-17 juni Trädgårdsfestivalen, Rottneros park

23 juni-9 sept Anna Svärd, Berättarladan, Västanå teater

29 juni-1 juli, Sommarland cup fotboll

Juli: två SM-tävlingar.

2 juli Rottneros, 7 juli Västra Ämtervik, Packmopedsturnén,

26-28 juli, Fryksdalsdansen. 

28 juli Sunne Summer Meet

3-4 aug, Sunne Jaktmässa, Rottneros park

5-12 aug Kulturveckan i Sunne

2 sept Skördefesten, Rottneros park,

19-23 sept Sunne Vandringsvecka

Har du frågor kontakta gärna
Marielle Magnusson, företagscoach, Sunne kommun
0565-155 08, 072-207 90 92
marielle.magnusson@sunne.se

Maria Nordmark
Turismutvecklare, Sunne kommun
072-201 35 12, maria.nordmark@sunne.se
sagolikasunne.se, facebook.com/sagolikasunne

Gunilla Ingemyr
Kommunstyrelsens ordförande, Sunne
070-181 43 98, 0565-162 52
gunilla.ingemyr@sunne.se

Arrangemangen i Sunne blir allt fler. ​Under Rally Sweden, 13, 14, 16 och 17 februari, blir det stor rally-yra i Sunne. – Rally Sweden är ett av de viktigaste evenemangen för besöksnäringen i Sunne och ett fönster mot hela världen med miljontals tv-tittare. Vi har otroligt många och bra arrangemang i Sunne, säger Maria Nordmark, turismutvecklare i Sunne kommun.

Läs vidare »
O4tbza3fw4ws0tng57qo

Nya utbildningar till Brobygrafiska - Visuell grafisk kommunikatör och Grafisk förpackningstekniker

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 09:50 CET

I mycket hård konkurrens har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat Brobygrafiska yrkeshögskoleutbildningarna Visuell grafisk kommunikatör och Grafisk förpackningstekniker med totalt 50 platser. Utbildningarna är tvååriga och startar hösten 2018.

Media no image

Sunne Författardagar med Åsa Moberg och Björn Ranelid

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 07:30 CET

Sunne Författardagar, 9-11 februari 2018, är ett nytt arrangemang i Sunne kommun.Tre dagar av spännande möten med framgångsrika författare och kulturpersonligheter väntar med bland andra Åsa Moberg, Björn Ranelid, Mats Strandberg, Helene Tursten, Hampus Nessvold, Tommy Söderberg och Göran Samuelsson

Pressen hälsas välkommen till en presskonferens

Tid: 1 februari kl.10.00

Plats: Sunne bibliotek / Frykensalen

Program för Sunne Författardagar 2018
9 februari
19.00- 19.40 Samtal med Lars Andersson och professor Arne Melberg, Saffran och Vitlök

20.00- Musik: Göran Samuelsson. Poesi: Bengt Berg

10 februari
11.00 Åsa Moberg

14.00 Hampus Nessvold

15.00 Helene Tursten

Musik av Sunne kulturskola, prisutdelning med mera

11 februari
11.00 Björn Ranelid

12.00 Fotbollssamtal mellan Björn Ranelid och f d landslagstränaren Tommy Söderberg

Har du frågor kontakta gärna
Tuula Dajén
Kulturchef, Sunne kommun
0565-163 98, 070-395 42 20
tuula.dajen@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

​Sunne Författardagar, 9-11 februari 2018, är ett nytt arrangemang i Sunne kommun. Tre dagar av spännande möten med framgångsrika författare och kulturpersonligheter väntar med bland andra Åsa Moberg, Björn Ranelid, Mats Strandberg, Helene Tursten, Hampus Nessvold, Tommy Söderberg och Göran Samuelsson. Välkommen på presskonferens om arrangemanget i Sunne 1 februari kl 10.00.

Läs vidare »
Media no image

Sunne och Telia först med nytt koncept mot digitalt utanförskap

Nyheter   •   Jan 17, 2018 08:30 CET

Fullsatt när Telia och Sunne kommun bjuder in äldre till en utbildning för att minska det digitala utanförskapet i kommunen.

Regeringen är tydlig med att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och att digitaliseringen av offentlig sektor ska snabbas på. Samtidigt uppskattas så många som 400 000 äldre befinna sig i ett digitalt utanförskap. Ett utanförskap som blir allt mer allvarligt för den enskilde och för samhället i takt med att vi blir allt mer digitala.

Telia och Sunne kommun har ett samarbete för att göra Sunne till Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun. Ett prioriterat område är just att minska det digitala utanförskapet. Telia och Sunne kommun bjuder därför in till tre utbildningsträffar på Selma Spa, 22-23-24 januari 2018. Medarbetare från Sunne kommun tillsammans med ungdomar i årskurs 7-9 från Fryxellska skolan ska lotsa de äldre ut på nätet. Telia tillhandahåller datorer och uppkoppling, samt har utvecklat själva konceptet. Intresset har varit rekordstort och alla tre utbildningstillfällen (100 personer per tillfälle) var fullsatta redan innan jul.

På plats för att svara på frågor finns Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande Sunne, samt Mia Forsäng, Telias expert på digitalt utanförskap samt ansvarig för Telias utbildningsprogram mot digitalt utanförskap.

Tid: onsdag 24 januari, intervjuer med Gunilla Ingemyr och Mia Forsäng mellan 14.00-15.00. Därefter är ni välkomna att fota och intervjua deltagare och lärare mellan 15.00-18.00.

Plats: Selma Spa, Sunne

På utbildningarna får deltagarna till exempel lära sig

 • att ringa ett videosamtal
 • att söka efter information på Internet
 • testa sociala medier
 • skaffa en egen e-postadress

  Med projektet Mer digital vill Sunne och Telia:

 • inkludera människor i den digitala utvecklingen
 • ge grundläggande utbildning för äldre personer som idag inte använder IT
 • öka användningen av kommunens och andra e-tjänster
 • öka förståelsen för dagens och framtidens digitala samhälle
 • få fler att ansluta sig till fiber

  Har du frågor kontakta gärna

 • Kristina Lundberg
  Näringslivsutvecklare, Sunne kommun
  0565-164 04, 0730-703 254
  kristina.lundberg@sunne.se

  Mia Forsäng
  Business Accelerator | Strategy & Transformation, Telia Company
  072-515 03 00, mia.forsang@teliacompany.com

  Gunilla Ingemyr
  Kommunstyrelsens ordförande, Sunne
  070-181 43 98, 0565-162 52
  gunilla.ingemyr@sunne.se

  ​Fullsatt när Telia och Sunne kommun bjuder in äldre till en utbildning för att minska det digitala utanförskapet i Sunne.

  Läs vidare »
  Media no image

  Förskoleklass i Sunne fann pengar i skogen – nu får de dem av polisen

  Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 12:05 CET

  Den ordinarie utedagen i skogen förvandlades till något sagolikt annorlunda för barnen i förskoleklass på Östra skolan i Sunne. De hittade en glasburk med massor av pengar i. Burken med pengar bestämde sig barnen för att lämna in till polisen.

  – Eftersom ingen sedan dess har gjort anspråk på pengarna lämnar nu polisen över dem till barnen som får en fin erfarenhet av att ärlighet varar längst, säger rektor på Östra skolan i Sunne, Lenita Besterman.

  Pressen hälsas välkommen att vara med när barnen får ta emot de drygt 40 000 kronorna av polisen. Då bestämmer barnen tillsammans med lärarna vad de ska använda pengarna till under flera år framåt.

  Tid: tisdag 9 januari 2018, kl 13.00

  Plats: Östra skolan, Brårudsvägen 4, Sunne. Parkering framför Helmia Arena i Sunne. Sett från parkeringen träffas vi i skolbyggnaden längst till vänster.

  Har du frågor kontakta gärna
  Lenita Besterman
  Rektor Östra skolan, Sunne kommun
  0565-157 02 ,070-191 35 86
  lenita.besterman@sunne.se

  Nyheter från och evenemang i Sunne

  ​Den ordinarie utedagen i skogen förvandlades till något sagolikt annorlunda för barnen i förskoleklass på Östra skolan i Sunne. De hittade en glasburk med drygt 40 000 norska kronor i, som de lämnade in till polisen. Eftersom ingen gjort anspråk på pengarna och polisen inte kunnat hitta någon annan rättmätig ägare till dem lämnar de nu över pengarna till barnen.

  Läs vidare »
  Media no image

  Stort intresse för mer digital kunskap bland Sunnes äldre

  Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2018 09:02 CET

  Det blev snabbt fulltecknat när Sunne kommun i samarbete med Telia bjöd in Sunnebor som är 65 år och äldre att öka sin kunskap i att använda en dator/tjänster på nätet. 300 personer kommer till utbildningsträffarna på Selma spa, 22-23-24 januari 2018, kl 15-18. Inbjudan till Telias utbildningsprojekt Mer digital gick ut strax före jul genom annonsering och vykort hem i brevlådan.

  – Fantastiskt roligt att vi får sådant gensvar! Det visar att intresset och behovet av kunskap är stort och det känns bra att kunna möta upp det, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne och projektledare.

  Medarbetare på Sunne kommun tillsammans med ungdomar från högstadiet lotsar de äldre ut på nätet. Telia tillhandahåller datorer och uppkoppling. Eftermiddagarna bjuder även på fika och underhållning.

  – Det blir en härlig mix av åldrar, där de yngre hjälper de äldre, säger Kristina Lundberg.

  Sunne blir Sveriges först digitalt framtidssäkrade kommun 2019.
  – Det kvittar om man har tillgång om man inte vet hur man ska använda tekniken. Med Mer digital vill vi förbereda de äldre invånarna på framtiden och motverka att de hamnar i digitalt utanförskap. Jag tror att vi kommer att bli beroende av digitala tjänster för att upprätthålla servicenivån i samhället. Då behöver vi utbilda invånarna så att alla kan ta del av tjänsterna, säger kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Gunilla Ingemyr.

  På utbildningarna får deltagarna till exempel lära sig

  • att ringa ett videosamtal
  • att söka efter information på Internet
  • testa sociala medier
  • skaffa en egen e-postadress

  Med projektet Mer digital vill Sunne:

  • inkludera människor i den digitala utvecklingen
  • ge grundläggande utbildning för äldre personer som idag inte använder IT
  • öka användningen av kommunens e-tjänster
  • öka förståelsen för dagens och framtidens digitala samhälle
  • få fler att ansluta sig till fiber

  Har du frågor kontakta gärna
  Kristina Lundberg
  Näringslivsutvecklare, Sunne kommun
  0565-164 04, 0730-703 254
  kristina.lundberg@sunne.se

  Gunilla Ingemyr
  Kommunstyrelsens ordförande, Sunne
  070-181 43 98, 0565-162 52
  gunilla.ingemyr@sunne.se

  Nyheter från och evenemang i Sunne

  ​Det blev snabbt fulltecknat när Sunne kommun i samarbete med Telia bjöd in Sunnebor som är 65 år och äldre att öka sin kunskap i att använda en dator/tjänster på nätet. 300 personer kommer till utbildningsträffarna på Selma spa, 22-23-24 januari 2018, kl 15-18. Sunne blir Sveriges först digitalt framtidssäkrade kommun 2019 och vill med projektet motverka digitalt utanförskap bland äldre.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  http://sunne.se/

  http://brobygrafiska.se/ http://www.sgbroby.se/ http://sodraviken.se/

  Om Sunne