Sunne kommun minskar utsläppen med fler elbilar

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 13:21 CEST

​27 laddstolpar för kommunens elbilar är uppsatta i Sunne med hjälp av projektstöd från Naturvårdsverket. Slutkostnaden landar på ca 1 000 000 kronor där ungefär hälften finansieras av bidraget. På två år har Sunne kommun minskat utsläppen av CO2e med ca 20 500 kilo jämfört med om det varit dieseldrivna bilar.

Så ska Sunne kommun styras

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 07:00 CEST

Kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr (C), bjuder in till en presentation av hur Sunne kommun ska styras framöver.

Tid:15 oktober kl 11.00

Plats: Kvarngatan 4 i Sunne, Gunilla Ingemyrs kontor, våning 3 i kommunhuset.

Pressen hälsas välkommen.

Har du frågor kontakta
Gunilla Ingemyr
Kommunstyrelsens ordförande, Sunne
070-181 43 98, 0565-162 52
gunilla.ingemyr@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

​Kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr (C), bjuder in till en presentation av hur Sunne kommun ska styras framöver.

Läs vidare »

Byggrätt på Nilssontomten säljs till Sunnehus AB

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 15:38 CEST

Efter 45 års väntan kan Nilssontomten i centrala Sunne återigen bebyggas, det vill säga om förslaget som kommunens arbetsutskott(AU) klubbade 10 oktober får majoritet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt AU:s majoritetsbeslut får Sunnehus AB, som har en markanvisning på Nilssontomten, köpa den ena byggrätten på Mejerigatan ner mot Frykensundet till bokfört värde.

Linn Sohl ny ekonomichef i Sunne kommun

Nyheter   •   Okt 08, 2018 08:00 CEST

Linn Sohl, 39, är ny ekonomichef i Sunne kommun.

Teknikcollege Värmlands teknikkväll i Sunne inställd

Nyheter   •   Okt 01, 2018 10:22 CEST

TeknikCollege Värmlands teknikkväll ”TC night” för lärare, 4 oktober, då alla certifierade skolor i Värmland skulle ha träffats i Sunne, är inställd på grund av för få anmälda.

TeknikCollege Värmlands teknikkväll ”TC night” för lärare, 4 oktober, då alla certifierade skolor i Värmland skulle ha träffats på SG/Broby i Sunne, är inställd på grund av för få anmälda.

Läs vidare »

Modern offentlig toalett invigs i Sunne

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 09:30 CEST

Sunne kommun snyggar upp och skapar ett mer attraktivt centrum. Under hösten renoveras och förskönas Kvarngatan, ett viktigt handelsstråk i centrum. Ytterligare ett steg i satsningen är en ny, supermodern offentlig toalett i Lagerlöfsparken. Den finns nu på plats.

Toaletten är lättskött och tillgänglighetsanpassad:

  • Automatisk rengöring av toalettstolen
  • Beröringsfri spolfunktion
  • Beröringsfri tvålautomat och handfat
  • Automatisk golvspolning
  • Golvvärme
  • Tidsstyrda öppettider

Kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Gunilla Ingemyr, inviger.

Tid: onsdag 3 oktober kl 8.30

Plats: Mejeriängen i centrala Sunne

Pressen hälsas välkommen.

Har du frågor kontakta gärna
Gunilla Ingemyr
Kommunstyrelsens ordförande, Sunne
070-181 43 98
gunilla.ingemyr@sunne.se

Mikael Persson
Samhällsplanerare, Sunne kommun
0565-161 93, 072-204 09 48
mikael.p.persson@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

​Sunne kommun snyggar upp och skapar ett mer attraktivt centrum. Under hösten renoveras och förskönas Kvarngatan, ett viktigt handelsstråk i centrum. Ytterligare ett steg i satsningen är en ny, supermodern offentlig toalett på Mejeriängen. Den finns nu på plats. Toaletten är lättskött och tillgänglighetsanpassad.

Läs vidare »

Brobygrafiska storslammar i internationell förpackningstävling – Tog hem 2 av 4 vinster!

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 14:04 CEST

Brobygrafiska-studerande och alumni tog hem 2 av 4 vinster i Pro Carton Young Designers Award.

Ungdomar riskerar bli utan bostad om de flyttar från Migrationsverkets asylboende

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 16:15 CEST

30 september 2018 stänger Migrationsverket sitt asylboende på före detta hotell Selma Lagerlöf i Sunne.

De asylsökande som har fått ett eller två avslag, är inskrivna i Migrationsverkets boende och samtidigt väljer att ansöka enligt nya gymnasielagen, får sannolikt problem.

– Ungdomarna riskerar bli utan bostad om de själva väljer att flytta från Migrationsverkets asylboende. Deras rätt till bostad upphör. Var och en får ordna bostad själv. Ersättningen som Migrationsverket betalar ut är då 61 kronor per dag, säger Felicia Weinberg, verksamhetschef individstöd i Sunne kommun.

När Selma i Sunne stänger förväntas ungdomarna flytta till ett annat asylboende, i väntan på besked om de får stanna i Sverige.

– Vi värnar om de här ungdomarna som befinner sig i en tuff situation. Det bästa för dem just nu är att de följer Migrationsverkets regler och flyttar med till det nya boendet för att inte hamna utanför systemet. Det är viktigt att de inser att de annars frånsäger sig rätten till hjälp. De riskerar att helt bli hänvisade till ideella krafter. De som hoppar av systemet kan inte komma in i det igen. Den som får uppehållstillstånd väljer sedan själv var den vill bo är alltid välkommen tillbaka till Sunne.

De ungdomar som fått avslag tre gånger på sin asylansökan, men fått inhibition (utvisningen tillfälligt stoppad) när de sökt och fått gymnasieplats – enligt den nya gymnasielagen – har hamnat ”mellan stolarna”.

– Som kommun tar vi vårt ansvar för ungdomarna enligt de lagar som finns. Det är helt orimligt att staten inte tar sitt utifrån de beslut som regeringen fattar. Därför gör vi nu påtryckningar på Migrationsverket för att de ska ta ekonomiskt ansvar för den här gruppen, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Sunne kommun har under 2015-2016 tagit emot 100 ensamkommande ungdomar som bott i familjehem eller i kommunens HVB-hem.

– När ungdomarna fyllde 18 år beslutade politikerna i Sunne att de fick bo kvar i kommunens boenden fram till 31 december 2018. De flesta andra kommuner tog inte ett sådant beslut, vilket innebar att deras ungdomar fick flytta till Migrationsverkets boende, säger Gunilla Ingemyr.

I dagsläget finns 45 asylsökande i åldern 18-20 år som ansökt/kan ansöka om uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen i Sunne kommun. I denna målgrupp finns dessa tre undergrupper:

- 14 personer där kommunen fortsatt tar ansvar för boende, mat och visst stöd

- gruppen som har fått sitt tredje avslag och väntar på besked på sin ansökan hos Migrationsverket enligt nya gymnasielagen. De har rätt till 71 kr/dag enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande) som betalas ut av kommunen

- gruppen som har fått ett eller två avslag och har boende och mat i Migrationsverkets regi

Har du frågor kontakta gärna
Felicia Weinberg
Verksamhetschef individstöd
0565-160 78, 072-206 57 90
felicia.weinberg@sunne.se

Gunilla Ingemyr
Kommunstyrelsens ordförande, Sunne
070-181 43 98, 0565-162 52
gunilla.ingemyr@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

När asylboendet Selma i Sunne stänger förväntas ungdomarna flytta till ett annat asylboende, i väntan på besked om de får stanna i Sverige. "Det bästa för dem just nu är att flytta med till Migrationsverkets nya boende för att inte hamna utanför systemet. Det är viktigt att de inser att de annars frånsäger sig rätten till hjälp. De som hoppar av systemet kan inte komma in i det igen".

Läs vidare »

Invigning av ny multiarena i Sunne

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 07:30 CEST

Sunne Fastighets AB har med stöd av 625 000 kronor från Boverket – i ett integrationsprojekt – skapat en multiarena på Brårud i Sunne.

Det aktiva grönområdet består av ett utegym med inriktning på cross-training och konstgräs för fotboll, innebandy och basket. Dessa kan användas av alla Sunnebor.

Grönområdet har också odlingslotter som är till för de boende i hyresfastigheterna på Brårud, vilka ägs av Sunne Fastighets AB.

Lördag 22 september bjuds boende i området, föreningar och allmänheten in till invigningen som arrangeras av Sunne Fastighets AB, Sunne kommun och Sunne Idrottsallians.

Pressen hälsas välkommen.

Tid: Lördag 22 september, kl 12-14

Plats: Sunne, Bråruds grönområde, strax norr om Hjortvägen 14

Har du frågor kontakta gärna
Henrik Rundqvist
Fritidschef, Sunne kommun
0565-162 36, 070-658 45 15
henrik.rundqvist@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

En ny multiarena invigs i Sunne, 22 september. ​Sunne Fastighets AB har med stöd av 625 000 kronor från Boverket – i ett integrationsprojekt – skapat arenan. Den består av ett utegym med inriktning på cross-training och konstgräs för fotboll, innebandy och basket. Dessa kan användas av alla Sunnebor. Området har också odlingslotter som är till för de boende i hyresfastigheterna på Brårud.

Läs vidare »

1000 barn i Sunne springer för flickors rätt – med världsmästaren Anna Beck som föråkare

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 09:47 CEST

​Imorgon 12 september är det dags för Skoljoggen i Sunne – en manifestation för idrotts- och löparglädje. Samtidigt som eleverna rör på sig gör de också gott för andra barn. En frivillig Springslant samlas in. 2017–2021 går pengarna till Clowner utan Gränser, i år till deras arbete för flickors rätt. Världsmästaren i paracykel, Anna Beck, tar täten som föråkare för att inspirera barnen i Sunne.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

http://sunne.se/

http://brobygrafiska.se/ http://www.sgbroby.se/ http://sodraviken.se/

Om Sunne