This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Johan Torgerstad, HR-chef SunPine, Jenni Hiirikoski, Jennifer Nilsson, laborant på SunPine.

Bild -

Johan Torgerstad, HR-chef SunPine, Jenni Hiirikoski, Jennifer Nilsson, laborant på SunPine.

  • Licens: Användning i media
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 5616 x 3744, 5,17 MB
Ladda ner

Ämnen

Regioner


Om SunPine

SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine tillverkar 100 miljoner liter talldiesel per år som reducerar 250 000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 157 672 dieselbilar. SunPine omsätter 1,2 miljarder SEK.

Vår historia

Idén att utvinna diesel ur råtallolja kommer från Lars Stigsson som 2005 undersökte hur detta skulle kunna vara möjligt. Kemisten Valeri Naydenov tog fram en färdig modell för processen och företaget SunPine startades 2006 med Sveaskog, Södra Skogsägarna, Preem och KIRAM som ägare. På rekordtid byggdes en fullskalig produktionsanläggning som stod klar 2010. 2014 gick det internationella kemiföretaget Lawter in som delägare i Sunpine genom att investera i en ombyggnad av Sunpines anläggning för att också tillverka harts.

Våra ägare

SunPine ägs idag av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter.

Presskontakt