Skip to main content

Ängdala Skolor i Vellinge kommun får Surfa Lugnt-priset 2013

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 10:30 CET

Sveriges bästa nätsatsning för unga och vuxna utsedd:

Efter en omröstningsfas och juryval har Ängdala Skolors projekt Ängdala Online utsetts till Sveriges bästa nätsatsning för att unga och vuxna ska mötas kring internet. Såväl elever, skolpersonal och föräldrar involveras kontinuerligt i Ängdala Online, och Ängdala Skolor tilldelas därför årets Surfa Lugnt-pris på 25 000 kronor. Priset delas ut idag i samband med att Safer Internet Day manifesteras i stora delar av Europa.

–  Genom att vi tar emot Surfa Lugnt-priset 2013, så visar vi att Ängdala Skolor är en god förebild för andra skolor. På detta vis tar vi vårt ansvar för att öppna upp för kommunikation om och på internet mellan unga och vuxna. Vi vill fortsätta att försäkra oss om att våra barn och ungdomar får en tryggare nätvardag, säger Elsy Andersson, grundare av och rektor på Ängdala skolor.

13 organisationer och projekt var nominerade till Surfa Lugnt-priset 2013 och under slutet december till januari pågick en omröstning på www.surfalugnt.se där flera tusen röstade. De tre nominerade organisationer som fick flest röster gick vidare till Surfa Lugnts juryomgång där juryns val föll på Ängdala Skolor som årets Surfa Lugnt-pristagare.

Motiveringen lyder:

”Ängdala Skolor visar med Ängdala Online på föredömligt sätt hur en skola systematiskt och metodiskt kan lyfta in sociala frågeställningar kring internet i utbildningsplanen och därmed öka kunskapsutbytet och kommunikationen mellan vuxna och elever kring internet. Inte bara elever och skolpersonal involveras i Ängdala Online utan även föräldrar för att skapa ännu bättre förutsättningar till en trygg nätvardag för eleverna. Ängdala Skolors initiativ och arbetssätt förtjänar att spridas till många fler skolor i Sverige och därför är Ängdala Skolor en utmärkt förebild och pristagare av Surfa Lugnt-priset 2013.”

–  De nyligen uppmärksammade skolhändelserna i Göteborg, där flera unga kränktes på nätet, visar hur viktig Ängdala Skolors satsning är. Det behövs fler vuxna som engagerar sig i ungas nätvardag och Ängdala Online är ett utmärkt initiativ som många kan inspireras av, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt. Det är andra året som Surfa Lugnt-priset delas ut och samtliga 13 nominerade till årets pris visar att det finns en bredd i Sverige av positiva satsningar för att unga och vuxna ska mötas i nätvardagen.

Om Ängdala Skolors satsning Ängdala Online

Ängdala Skolor har en handlingsplan – Ängdala Online – som ska öka elever och vuxnas kunskaper kring nätet och som anpassas efter elevernas årskurser. Projektet bjuder in till diskussioner om integritet, gränssättning, sexualitet och relationer via internet samt vett och etikett där arbete mot nätkränkningar ingår. Skolpersonalen har fortbildningsdagar med olika teman och frågeställningar kring internet, till exempel ”Ungas internetvardag” och ”Sociala medier i undervisningen” och både skolans kurator och bibliotekarie finns tillgängliga på Facebook och andra sociala mötesplatser. Varje år arrangeras en föräldraträff inom Ängdala Online där unga och internet diskuteras för att utbilda och stötta föräldrarna i deras förståelse och tankesätt kring sina barns liv på internet.

Om Surfa Lugnt-priset

Surfa Lugnt-priset är på 25 000 kronor och uppmärksammar positiva internetsatsningar som främjar kommunikation och kunskapsutbyte mellan unga och vuxna på nätet. Priset delas ut årligen i samband med Safer Internet Day.

Via en öppen nomineringsfas föreslås organisationer som framgångsrikt har arbetat i den riktningen, och dessa deltar i en omröstningsfas på Surfa Lugnts hemsida.

Efter röstningsförfarandet går de tre organisationer som har fått flest röster vidare till en juryomröstning där pristagaren utses. Juryn består av Surfa Lugnts styrelse.


Om Surfa Lugnt

Nätverksorganisationen Surfa Lugnt har funnits sedan 2005 och arbetar för att höja vuxnas kunskaper kring ungas vardag på internet och inspirera vuxna att engagera sig i ungas nätvardag.

Surfa Lugnt samlar myndigheter, företag och ideella organisationer och erbjuder Sveriges främsta experter inom internetsäkerhet och barn- och ungdomsfrågor en gemensam plattform för kommunikations- och utbildningsinsatser mot föräldrar, lärare, pedagoger och andra viktiga vuxna.

www.surfalugnt.se finns artiklar, publikationer och forskning om ungas nätvanor, tips och råd samt länkar till samarbetspartners. I Surfa Lugnts blogg och andra sociala medier uppmärksammar och diskuterar Surfa Lugnts experter internet ur ett socialt perspektiv.

Partners i Surfa Lugnt är:

Barnombudsmannen, Bris, Com Hem, Dataföreningen, Friends, Fryshuset, F-Secure, IT- och Telekomföretagen, Kamratposten, Microsoft, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post & Telestyrelsen, Rädda Barnen, .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Statens Medieråd, Symantec, Telenor och Bredbandsbolaget, Telia och Halebop samt World Childhood Foundation.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy