Skip to main content

Nio av tio föräldrar säger att de har koll på barnens nätvanor – men de unga säger annat

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 11:40 CET

94 procent av föräldrarna i Sverige anser att de känner till vad deras barn gör på nätet. Det visar en ny undersökning från Surfa Lugnt gjort bland 1027 föräldrar under november i år. Samtidigt uppger 53 procent av unga (14-18 år) i Datainspektionens undersökning ”Ungdomar och integritet – 2008” att föräldrarna har mycket dålig insyn i vad de gör på nätet. Fyra av tio unga uppger också att de medvetet döljer förehavanden på internet

– Att 94 procent av föräldrarna upplever att de har koll är en fantastisk siffra. Jag önskar verkligen att det vore så. Men sanningen är nog att de har mycket, mycket sämre koll än vad de tror. De kan omöjligt hänga med i teknisk och social förståelse av nätet som mötesplats. Barnen döljer med lätthet sina förehavanden, om de vill det, säger Ola Lindholm, chefredaktör för Kamratposten och KP-webben samt medlem i Surfa Lugnts expertpanel.

Johnny Lindqvist, expert på ungdomskommunikation och som även bloggar på Surfa Lugnts hemsida är inne på samma spår.

– Föräldrar litar på sina barn. Det är väl så man kan tolka Surfa Lugnts undersökning. Det är väl i sig positivt men samtidigt en risk om man alltid bara nöjer sig med de svar man får av barnen, säger Johnny Lindqvist.

Han vill uppmana föräldrar att göra det barnen gör, lära känna deras värld genom att vara där och testa. – Det är möjligt att det ger en annan bild av hur pass bra koll man egentligen har. Mest oro över barnens tid på nätet 83 procent av föräldrarna känner sällan eller aldrig oro över barnens liv på internet. I de fall man faktiskt känner oro handlar det framförallt kring tiden som barnen spenderar på nätet, visar Surfa Lugnts undersökning. I genomsnitt tillbringar 87 procent av alla unga mellan 7 till 18 år en timme om dagen på internet, enligt föräldrarna, och i åldrarna 13 -18 år är vart tredje barn på nätet minst tre timmar dagligen.

Tiden som barnen lägger på nätet är också den vanligaste frågan när man pratar med sina barn kring nätet. Liten rädsla för mobbning Andra orosmoment bland föräldrarna, även om de är mindre än man kanske kan tro om man följer nyhetsflödet, är att barnen ska besöka olämpliga sidor (17 %) eller råka ut för grooming, där en vuxen tar kontakt med barnen i sexuellt syfte (16 %). En av tio föräldrar oroar sig också för att barnet skall bli mobbat på nätet och ungefär lika många känner oro för att barnet skall lägga ut olämpliga bilder på sig själv.

– Jag är framförallt förvånad att så få är oroade för mobbning. Tittar man på de undersökningar som Datainspektionen har gjort uppger nästan hälften av alla unga att de har trakasserats på nätet, säger Johnny Lindqvist.

Regler vanligt 65 procent av alla föräldrar uppger att de har uppsatta regler kring internetanvändandet. Även om siffran minskar om man om man tittar på åldersgruppen 13 till 18 år så uppger mer än hälften av föräldrarna att de har regler även då. 68 procent säger att de någon gång har kontrollerat vilka sidor som barnen har besökt.

– Jag tror att det absolut viktigaste är att dela en uppfattning om hur saker bör vara, och det gör man genom att förstå varandras världar. Som vuxen har man ett ansvar att lära känna barnens värld på nätet. Då kan man verkligen diskutera frågor som rör integritet och social interaktion och därigenom enas om hur man ska förhålla sig till nätets möjligheter, men också risker, säger Johnny Lindqvist.

Om Surfa Lugnts undersökning

Mellan den 2 och 10 november 2009 intervjuade SKOP 1027 föräldrar mellan 18 och 64 år med barn i åldrarna 7 till 18. Om det fanns flera barn i det åldersintervallet så ställdes frågorna med avseende på det äldsta av barnen. Datainspektionens undersökning ”Ungdomar och integritet – 2008” Finns på följande länk: http://www.datainspektionen.se/Documents/rapport-ungdom2008.pdf

För mer information, kontakta:

Marko Määttä, projektledare
Surfa Lugnt
marko@agentkommunikation.se 
0708-65 40 81

Om Surfa Lugnt

Surfa Lugnt är en nätverksorganisation som har funnits sedan 2005 och som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet. Bakom Surfa Lugnt står flera svenska myndigheter, företag och ideella organisationer i samverkan. Ordförande för Surfa Lugnts styrelse är Kristina Axén Olin. Höja vuxnas kunskaper om ungas vardag på nätet Under 2009/2010 samordnar Surfa Lugnt ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet, ett initiativ som också stöds finansiellt av Sveriges regering.

Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel mobbning och integritetsfrågor. Det sker via opinionsbildning och kommunikationsaktiviteter. Tips, länkar och möjlighet att ställa frågor på hemsidan På www.surfalugnt.se finns länkar och information till olika expertorganisationer som alla arbetar med frågor som rör trygghet på nätet kopplat till barn och unga. Besökare hittar också råd och tips för ökad delaktighet i ungas nätvardag, och tipsen finns på tolv språk. Man kan även ställa frågor till Surfa Lugnts expertpanel som består av några av Sveriges främsta experter i frågor som rör internetsäkerhet och ungdomskommunikation. Det finns också verkliga experter - en tonårspanel - som svarar på frågor. Intressenter i Surfa Lugnt

Bakom Surfa Lugnt står följande organisationer: Barnombudsmannen, Childhood Foundation, Dataföreningen, Friends, Fryshuset, F-Secure, IT- och Telekomföretagen, Kamratposten, Medierådet, Microsoft, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Post- & Telestyrelsen, Rädda Barnen, .SE (Stiftelsen för
Internetinfrastruktur), Symantec och
Telia.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.