Skip to main content

Surfa Lugnts remissvar om åldersgräns i nya dataskyddsförordningen

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2017 14:20 CEST

I maj presenterade regeringens utsedda expertgrupp sin utredning om EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som Surfa Lugnt nu skickat in remissvar till. Surfa Lugnt ställer sig bakom utredningens rekommendation om lägsta möjliga åldersgräns på internet 13 år, men förespråkar en ordentlig utvärdering av konsekvenserna efter införandet.

Enligt den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, som kommit från EU måste alla EU:s medlemsländer införa åldersgräns på internet. Barn under 16 år kommer därmed att behöva målsmans tillstånd för att använda nätsidor där registrering krävs. Medlemsländerna kan dock välja att lagstifta om en gräns på lägst 13 år. Utredningen från i maj rekommenderar ett införande av lägsta möjliga åldersgräns, något som Surfa Lugnt ställer sig bakom i det remissvar vi skickat in.

Surfa Lugnt känner en djup oro över vad förslaget kan få för konsekvenser om Riksdagen skulle välja att fatta beslut om en högre åldersgräns än 13 år. Vi på Surfa Lugnt skulle allra helst inte se någon åldersgräns på internet alls. Det som behövs är samtal och kunskap, inte regleringar av ny kommunikationsteknologi.

Surfa Lugnt har också framfört en önskan om att lämplig instans får i uppgift att utvärdera konsekvenserna efter införande av åldersgräns, för att möjliggöra ett nytt ställningstagande om negativa resultat blivit följden.

Läs remissvaret i sin helhet i bifogad fil eller på länk här.

För mer information om Surfa Lugnts arbete för att öka vuxnas kunskaper om barns internetanvändning, kontakta:

Kristina Axén Olin

Ordförande Surfa Lugnt

Telefon: 072 - 200 02 25

Sandra Olt

Surfa Lugnt

E-post: sandra@surfalugnt.se

Telefon: 070-745 36 83

Om Surfa Lugnt

Nätverksorganisationen Surfa Lugnt har funnits sedan 2005 och arbetar för att höja vuxnas kunskaper kring ungas vardag på internet och inspirera vuxna att engagera sig i ungas nätvardag.

Surfa Lugnt samlar myndigheter, företag och ideella organisationer och erbjuder experter inom internetsäkerhet kring barn- och ungdomsfrågor och erbjuder en gemensam plattform för kommunikations- och utbildningsinsatser mot föräldrar, lärare, pedagoger och andra viktiga vuxna.

Besök oss gärna på www.surfalugnt.se!

Partners i Surfa Lugnt är:

BRIS, ComHem, Facebook, Fryshuset, Institutet för juridik och Internet, IT&Telekomföretagen inom Almega, mySafety försäkringar , PTS, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) IIS (Internetstiftelsen i Sverige), Telenor och Bredbandsbolaget.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy