Skip to main content

Vuxna ska utbildas i ungas nätvardag

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 08:30 CEST

Surfa Lugnt lanserar föreläsningsmaterial

Det finns brister i vuxnas insyn i och förståelse för hur ungas nätvardag ser ut. Därför har Surfa Lugnt tagit fram ett kostnadsfritt föreläsningsmaterial som kan användas på föräldramöten eller i andra sammanhang för att engagera fler vuxna i ungas nätvardag. Bakom materialet står Johnny Lindqvist, en av Sveriges främsta experter på ungdoms- och internetkommunikation.

– Som vuxen har man ett ansvar att sätta sig in i hur ungas vardag på nätet ser ut. Som vuxen behöver du inte bli expert, det viktigaste är att du lär dig så pass mycket att du kan lyssna när unga berättar om nätvardagen och verkligen förstå vad de pratar om. Då har vi kommit en bra bit mot fler engagerade vuxna, säger Kristina Axén Olin, ordförande i Surfa Lugnt.

50 procent av Sveriges 4-åringar har varit online, tre av fyra tonåringar är medlemmar i ett socialt nätverk och var femte flicka under 12 år har en egen blogg. För de absolut flesta barn och ungdomar är internet något väldigt positivt, en naturlig del av deras vardag där de har sina vänner likväl som i den fysiska världen.

Samtidigt säger 41 procent av 14 till 16-åringarna att de någon gång har blivit kränkta på nätet eller via mobilen, och i samma åldersgrupp har 1 av 10 flickor fått bilder spridda av sig mot sin vilja. Var femte flicka mellan 12 till 16 år har upplevt att någon pratat sex med dem mot deras vilja.

– Föreläsningsmaterialet, som kostnadsfritt kan laddas ned på www.surfalugnt.se, kan användas vid till exempel föräldramöten för att inspirera och engagera vuxna till en positiv dialog med unga om nätet. Det är då lättare att diskutera även fallgroparna som nätmobbning och sextrakasserier på nätet, säger Kristina Axén Olin.

För mer information, kontakta:
Marko Määttä, projektledare Surfa Lugnt
marko@agentkommunikation.se
0708-65 40 81

Källor för fakta i pressmeddelandet:
Unga & Medier 2008, Medierådet.
Undersökning Friends, 2009
Unga svenskar och Internet 2009, World Internet institute

Om föreläsningsmaterialet - 40 minuter om ungas nätvardag
Föreläsningsmaterialet ”40 minuter om ungas nätvardag” kan laddas ner direkt från www.surfalugnt.se och användas av alla som känner engagemang att utbilda andra vuxna i frågan, till exempel på föräldramöten i skolan och på föreningsträffar. I materialet finns bland annat 8 råd som beskriver hur vuxna kan bli mer närvarande i ungas nätvardag. Även Surfa Lugnts medlemmar kommer använda föreläsningsmaterialet i olika informationsinsatser.


Bifogade filer

PDF-dokument