Skip to main content

Smart elnät kapade effekttoppen

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 12:03 CET

När det är kallt och alla kommer hem från jobbet på eftermiddagen är påfrestningen på elnätet som störst. I Björklinge utanför Uppsala hjälpte värmepumparna förra fredagen till att minska effektbehovet tillsammans med ett par övriga enkla åtgärder och därmed undvek man en dyr överlastsituation.

I ett projekt delfinansierat av Energimyndigheten håller Sustainable Innovation och teknikbolaget Ngenic tillsammans med Upplands Energi på att utrusta 500 villor med Ngenics styrsystem Tune som kopplas till värmepumpen.

- Tanken är att vi nästa vinter skall kunna styra bort mer än 1 MW i elnätet, när belastningen är som störst på elnätet, säger Joachim Lindborg projektledare på Sustainable Innovation. Mitt i projektet pekade prognoserna på kallt väder och fredagen den 15/1 skulle man få ett kraftigt överuttag av effekt med stora kostnader för nätägaren, fortsätter han. Upplands Energi bad då Ngenic att tidigarelägga laststyrningen jämfört med projektplanen.

- Alla styralgoritmer var inte helt på plats men vi har så pass mycket kontroll att vi kunde påverka kundernas värmepumpar utan komfortpåverkan, säger Ngenics teknikchef Fredrik Fernlund och fortsätter, men det är klart, lite nervösa var vi, då vi aldrig styrt så här många kunder förut.

- Vi testar just nu ett par sätt att lastutjämna och har inte haft möjlighet att göra skarpa tester tidigare. Köldknäppen som kom var ett perfekt tillfälle men det kom lite fortare än vad vi var beredda på, säger Patrik Klintefelt, nätchef på Upplands Energi. Jag blev förvånad att så enkla åtgärder gav så pass stor effekt. Mitt eget hus var ett av husen som deltog i styrningen och effekten syns tydligt i energiförbrukningen, men inte alls i temperaturen hemma, fortsätter han.

Styrningen passerade nätkunderna helt obemärkt och nu har parterna börjat analysera resultatet av försöket och kan konstatera en mycket positiv effekt.

I Sverige betalar lokalnäten en effekttaxa till regionnäten för inmatad effekt. Den kostnaden tas direkt ut av kunderna som en del av nätavgiften man betalar. Minskar effektuttaget minskar därmed kostnaden för kunderna. I förlängningen innebär det också att man kan undvika dyr produktion med gasturbiner eller kan minska importen av kolkraft från Europa. Därmed bra för både plånboken och miljön.

Projektet som kallas KlokEl rullar nu vidare och beräknas avslutas våren 2017 för att därefter permanentas i Upplands Energis regi.

För ytterligare information kontakta:

Joachim Lindborg, projektledare
Joachim.lindborg@sust.se
070-644 22 70

Björn Berg, styrelseordförande
Bjorn.berg@ngenic.se
0705-70 70 17 

Sustainable Innovation AB är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energieffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel, White och WSP är medlemmar. Vi driver projekt som visar vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. www.sust.se

Ngenic är ett företag baserad i Uppsala som fokuserar på det smarta hemmet och har valt att starta revolutionen med en smart termostat för den europeiska marknaden. Idag är företaget ledande inom smarta termostater i Sverige och har som fokus att både växa med fler kunder och med att förbättra världen. www.ngenic.se

Upplands Energi koncernen grundades 1918 och har sitt säte i Björklinge norr om Uppsala. Företaget erbjuder elförsäljning samt energiprodukter till privatpersoner och företag i hela Uppland. Upplands Energi äger transformatorstationer samt kraftledningar och erbjuder distribution av energi inom eget nätområde. www.upplandsenergi.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy