Skip to main content

Styrning av utomhusbelysning halverar energiåtgången

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 07:02 CET

Stockholms stad och Kungliga Djurgårdens förvaltning har tillsammans med ett antal partners tagit fram smartare utomhusbelysning, både vad det gäller energiåtgång och trivsel.

Under sena kvällar och nätter är ofta behovet av fullt upplysta gator och andra utomhusmiljöer mindre. Att släcka ner belysningen helt och hållet kan däremot göra att människor känner sig otrygga. Med hjälp av avancerad styrning är det möjligt att både tillgodose trafikanternas behov och spara energi.

Det finns också många platser som skulle kunna bli mer attraktiva kvällstid om belysning installeras, men där det är dyrt och opraktiskt att dra fram elledningar. Här är solcelldrivna armaturer ett intressant alternativ. Med sol som energikälla blir det extra viktigt att hushålla med energin och därför ha en avancerad styrning.

På Djurgården har det installerats solcellsdrivna närvarostyrda armaturer som är helt fristående från elnätet. Andra behov finns i Bromma där de närvarostyrda stolparmaturerna inte är soldrivna, men nu har möjlighet att kommunicera med varandra så att ljuset ökas i förväg för kommande trafikanter. Både på Djurgården och i Bromma dimras ljusen upp från en lägre nivå när närvaro detekteras. Detta leder till stora energibesparingar. Merparten av de som KTH intervjuade i Bromma märkte inte någon skillnad i trygghetsupplevelsen sedan den energisnåla belysningen introducerades. På Djurgården, där det tidigare inte fanns någon belysning, är trafikanterna väldigt positiva till den nya, solcellsdrivna belysningen. 43% av de intervjuade berättar att de inte använde gångvägen kvällstid tidigare.

Sustainable Innovation koordinerade projektet där Fagerhult och Leading Light har levererat armaturerna. Tritech har utvecklat det radiobaserade styrsystemet i Bromma och KTH har utvärderat projektet som är delfinansierat av Energimyndigheten.

I Stockholmsområdet finns det 50.000 ljuspunkter för gång- och cykelvägar. Med den nya tekniken skulle energiåtgången kunna minskas med 4.000.000 kWh.

Sustainable Innovation AB är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energieffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, JM, Maingate, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel och White är medlemmar. Vi driver projekt som visar vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt.

www.sust.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.