Skip to main content

Sustainable Innovations VD blir regeringens utredare för cirkulär ekonomi

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 10:06 CET

Regeringen tillsätter nu en utredning för att titta på hur man kan åstadkomma en mer hållbar ekonomi genom att öka handeln av begagnat, uppgraderingar och reparationer av produkter, eller förskjuta konsumtion från ägande av produkter till tjänster.

Ola Alterå, VD på Sustainable Innovation, har fått uppdraget som utredare och kommer i och med detta att analysera vilka styrmedel som behövs för att öka återanvändningen av produkter samt titta på eventuella hinder i lagstiftningen.

- Det känns verkligen som ett spännande uppdrag att hitta sätt att stimulera omställningen till en cirkulär ekonomi. På det här området finns det också stort engagemang och en växande innovationskraft så jag ser fram emot många inspel till utredningen och samarbete med olika aktörer, säger Ola Alterå.

Styrmedlen ska utformas så att de stimulerar producenter, konsumenter och företag i mellanledet att satsa på handel med begagnade produkter, liksom på reparationer och uppgradering av produkter. Det kan också leda till nya affärsmodeller, nya företag och nya jobb. Det övergripande målet är att nå en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi, som begränsar påverkan på miljön.


Utredningen ska i första hand inrikta sig på produkter för konsumentmarknaden som är särskilt intressanta ur ett resurs- och miljöperspektiv med hänsyn till miljömålen.


Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Sustainable Innovation AB är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energieffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel, White och WSP är medlemmar. Vi driver projekt som visar vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt.

www.sust.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy