Skip to main content

Unik svensk satsning på energieffektivisering

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 15:20 CEST

Den 1 september startar en unik svensk satsning på utveckling av miljöteknik. Företaget Sustainable Innovation AB startas av en förening som i dagsläget har ett drygt dussin företag som medlemmar. Sustainable Innovation har dessutom stöd från Energimyndigheten för att kraftsamla svenskt kunnande inom miljöteknikutveckling och energieffektivisering. Sustainable Innovation kommer att driva utvecklingsprojekt tillsammans med medlemsföretagen. Det handlar både om projekt som inte ryms inom enskilda företags FoU-verksamhet och samarbetsprojekt med flera parter. Listan över medlemsföretag, som därmed garanterar verksamheten, rymmer hittills: Vattenfall, Riksbyggen, Fortum, Telenor, Sustainable Technology Partners, Sjätte AP-fonden, Fagerhult, Logica, JM , YIT, Scania, ÅF och Göteborgs Energi. Ytterligare ett antal företag är på väg att bli medlemmar. -Jag är mycket glad att Energimyndigheten så engagerat stödjer verksamheten, säger Sustainable Innovations styrelseordförande Peter Nygårds. Tidigare har nya svenska miljöteknikbolag fått spridda skurar av stöd och det har funnits en uppenbar risk att Sverige förlorar goda idéer till andra länder eftersom det saknats en arena för att ta hand om de frön till framgångsrika företag som finns. Att staten och näringslivet samarbetar, betyder att vi kan kraftsamla svensk miljöteknik. Som näringsminister Maud Olofsson sade i sitt tal på Energitinget i våras blir Sustainable Innovation "en fruktbar mötesplats" som "ytterligare kommer att förstärka vår konkurrensfördel". Sustainable Innovation kommer också att driva en kommersialiseringsverksamhet för teknikutvecklingsbolag, projekt där utvecklare, entreprenörer och forskare tillsammans förverkligar och utvecklar sina idéer till företag. Energimyndigheten och företagen i föreningen garanterar att de affärsidéer som antas ges bästa möjliga förutsättningar. Vårt mål är att Sustainable Innovation skall bli den självklara mötesplatsen, arenan, för energieffektivisering i vardagslivet, i bostaden, på arbetsplatsen, i det dagliga resandet. Jag är övertygad om att de företag som står bakom verksamheten bidrar till att ge utvecklingsföretagen en flygande start i form av kontakter med blivande kunder redan då idéerna utvecklas till produkter och tjänster, säger Sustainable Innovations VD Patrik Nilsson. För mer information, kontakta: Patrik Nilsson, VD, Sustainable Innovation AB, tfn 0766-285600 Patrik.nilsson@sust.se

Sustainable Innovation (Sust) fungerar som en innovationsarena inom vardagsnära energieffektivisering och är ett samarbete mellan företag, forskare och myndigheter.
Verksamheten bedrivs i huvudsak genom storskaliga projekt som testar och demonstrerar energieffektiv teknik.
För mer information: www.sust.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy