Skip to main content

Eva Dalman tilldelas South Sweden Cleantech Awards hedersomnämnande 2016

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 18:04 CET

Eva Dalman tilldelas South Sweden Cleantech Awards hedersomnämnande 2016

Eva Dalman, projektchef för Brunnshögsprojektet i Lund, tilldelas ett hedersomnämnande till Sustainable Business Hubs pris South Sweden Cleantech Award. Priset delades ut under Cleantech Day med följande motivering:

Eva Dalman har under många år varit en förebild för alla som arbetar för ett hållbart samhälle. I sin roll som projektchef för Brunnshögsområdet är det hon som håller i taktpinnen för att utveckla området till en attraktiv blandstad och ett skyltfönster för det senaste inom hållbar stadsutveckling. För Eva Dalman finns inga idéer som inte är värda att testas. Hon är en stigfinnare som sin positiva framtoning får andra med sig och sträva mot det hållbara samhälle som är nödvändigt i ett framtida perspektiv.

- Jag förstår att Eva Dalmans sätt att driva arbetet framåt är inspirerande. Hon kryssar mellan olika aktörer, hela tiden med hållbarhet i första rum, säger Lars Henriksson, ordförande för Sustainable Business Hub ideell förening och för prisjuryn.

- Det känns väldigt roligt att arbete med kommunala processer uppmärksammas. Det är ett bakgrundsjobb som i bästa fall ger utdelning i nästa led. Men vi behöver göra så oändligt mycket mer och bättre för att våra barn och barnbarn ska kunna få samma livsbetingelser som vi, säger Eva Dalman.

Eva Dalman har jobbat med hållbarhetsfrågor i stadsutveckling sedan lång tid. Från mitten av 90-talet arbetade hon på Malmö stad, med utveckling av Bo01 och därefter Västra Hamnen. Hon ansvarade för kvalitetsprogram och var den som startade byggherredialoger, de första i sitt slag. Eva hade senare i uppdrag att se till att sättet att jobba med hållbarhet för Bo01 inte blev ett isolerat projekt utan att det skulle påverka den breda produktionen.

Sedan 2009 är Eva Dalman projektchef för Brunnshögsprojektet. Hon driver spetsprojektet med höga ambitioner. Tre hållbarhetsmål har formulerats: minimera klimatpåverkan, balansera den goda jorden och maximera upplevelserna.

South Sweden Cleantech Awards hedersomnämnande går till en person som gjort något särskilt för miljöteknikbranschen.

South Sweden Cleantech Award tilldelades Lundaföretaget Energy Opticon, med motiveringen:

Energy Opticon är ett miljöteknikföretag som inte slår sig till ro utan ständigt utvecklar nya produkter. Sedan årsskiftet optimerar Energy Opticon ett av Sveriges största sammanhängande fjärrvärmenät, EVITA, för Lund, Helsingborg och Landskrona, med sin programvara Energy Optima 3. Programvaran gör det möjligt att optimera flera fjärrvärmenät som ett totalt nät vilket genererar lägre kostnader, lägre CO2-utsläpp och större säkerhet i leveranserna. Energy Opticon har under flera år legat i framkant inom sitt område och bidrar med sina produkter till minskad klimatpåverkan.

Priset sponsras av ALMI Företagspartner.

För mer information om priset, kontakta:
Lars Henriksson, Sustainable Business Hub

ordförande för ideell föreningen samt juryordförande för South Sweden Cleantech Award
tfn: 070-936 69 34, e-post: lars.henriksson@alfalaval.com

Eva Dalman, projektchef, Brunnshögsprojektet,
tfn: 046-35 58 39, e-post: eva.dalman@lund.se

Sustainable Business Hub är ett nätverk för miljöteknikföretag i södra Sverige. Vi arbetar för att öka företagens affärsmöjligheter på hemmamarknaden och exportmarknaden samt skapa kontaktytor gentemot akademin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy