Skip to main content

Ny testbädd inom vatten och avfall byggs i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 13:52 CET

Innovationstävlingen Blackwater & Food Waste Challenge genomfördes tidigare i år med stöd från Urban Magma för att skapa framtidens system för återvinning av toalett- och matavfall i Helsingborgs nya stadsdel H+. Tävlingen har nu resulterat i den Vinnovafinansierade testbädden RECO LAB, en blivande arena för test och utveckling av ny teknik för framtidens städer.

RECO LAB har beviljats cirka fyra miljoner i bidrag från Vinnova. Projektet som ska byggas i Helsingborg är en testbädd inom vatten, avlopp och matavfall som kan bidra till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfallet som ska införas i H+ området i Helsingborg. Testbädden ska vara klar 2019.

Testbädden kommer att drivas av Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopp (NSVA) och Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) tillsammans med en mängd partners. Vinnovas motivering lyder:

En trovärdig och stark ansökan som adresserar ett viktigt område med stark miljö- och tillväxtpotential. Testbädden kommer att utvecklas som en del av ett större stadsförnyelseprojekt i Helsingborg vilket bedöms vara av stort värde och kommer att skapa viktiga synergieffekter. Det finnas goda möjligheter att skapa en unik testbädd inom vatten och avfall samt därmed bidra till utvecklingen av nya innovativa produkter och lösningar. Fokus på beteendestödjande insatser, studier och påverkan ses också som ett positivt inslag. Aktörskonstellationen bedöms som stark och har en relevant sammansättning av aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Behovsägare finns med i satsningen och det finns även en tydlig lokal förankring.

Testbädden RECO LAB skapas i direkt anslutning till en toppmodern utvecklingsanläggning intill stadsförnyelseområdet H+. Den ska vara en öppen, fysisk och virtuell testmiljö och mötesplats för privata och offentliga aktörer tillsammans med akademin. Där utvecklas nya tekniska lösningar och tjänster inom vatten och avfall i förbindelse med att ett unikt sorterande avlopps- och avfallssystem installeras. Detta ger möjligheter för hållbara processer och lösningar för framtidens städer.

– Vinnovas positiva besked är ett kvitto på att satsningen på att införa ett nytt system, för att hantera toalett- och matavfall som uppstår i våra bostäder, är viktig och har stor potential. Med testbädden vill vi göra det möjligt för aktörer att forska och utveckla inom hela kedjan från tekniska laboratorietester till beteendestödjande kommunikation för både insamling och behandling med de boende i fokus, säger Marinette Hagman, ansvarig för forskning och utveckling på NSVA.

– Projektet vill skapa en arena för att testa och utveckla ny teknik som kan exporteras. Med den nya testbädden stödjer man utvecklingen av en innovationskultur av hög internationell standard, helt i linje med Urban Magmas vision om att Sydsverige ska bli en ledande plats för utveckling av produkter och tjänster som skapar miljö- och samhällsnytta, säger Urban Magmas projektledare Kamil Zajaczkowski, på Sustainable Business Hub.

Projektet genomförs som ett samverkansprojekt mellan akademi, offentliga och privata aktörer. Utöver de ovan nämnda deltar EkoBalans Fenix, WIN, Inuse Experience, Jets Sverige, Lunds universitet, Rhetikfabriken, Sustainable Business Hub Scandinavia, Sveriges lantbruksuniversitet, Sweden Water Research, Tyréns och WSP Sverige i projektet RECO LAB. 


Urban Magma
är ett samarbete för innovationsutveckling inom miljöteknikområdet. Visionen är att Sydsverige ska blien internationellt ledande plats för utveckling av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem: energi, VA och avfall. En plats som lockar utländska företag och investerare till regionen och skapar tillväxt i våra miljöteknikföretag.

I Urban Magma formulerar kommuner, företag och akademi tillsammans stadens behov. Företagen matchas sedan mot behoven för utveckling av produkter och tjänster.

Sustainable Business Hub är ett affärsnätverk i södra Sverige som hjälper Cleantech-företag att öka sin konkurrenskraft och etablera sig på exportmarknaden. Nätverket består av mer än 100 medlemmar. Verksamheten drivs i ett bolag och ägs av medlemmarna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.