Skip to main content

Skåne bästa regionen för miljöteknik – får 4 Mkr för att utveckla tillväxtmiljö

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 13:20 CEST

Skåne har den starkaste positionen i Sverige att utveckla en innovations- och tillväxtmiljö för miljöteknik till städer. Detta genom det samarbete som finns mellan miljöteknikföretag, universitet och högskolor, städer med höga miljöambitioner och Region Skåne. Parterna har tillsammans fått 4 miljoner kronor i mobiliserings- och utvecklingsbidrag av Vinnova till initiativet Framtidens Urbana Försörjningssystem. Initiativet leds och koordineras av Sustainable Business Hub.

­‑ Det är mycket positivt att vi bedöms ha god potential att vidareutveckla en stark innovationsmiljö i Skåne. Miljöteknik är en stor bransch i Sydsverige och Skåne, enligt Vinnovas nationella miljöteknikbranschanalys finns 52 procent av de större exportföretagen i södra Sverige, säger Håkan Knutsson, VD för Sustainable Business Hub.

‑ Framtidens Urbana Försörjningssystem ger ytterligare tillväxt till en bransch som redan växer stadigt. Sedan 2006 har branschen vuxit med 15 %, under rådande lågkonjunktur.

Vinnova bedömer Framtidens Urbana Försörjningssystem som ett väl utvecklat förslag till satsning. Satsningen avgränsar sig till energi/värme/vatten/renhållning med stor tillväxtpotential för miljöteknikföretagen i  regionen. Tillsammans med regionens tre största städer: Malmö Stad, Helsingborgs Stad och Lunds kommun; regionens lärosäten: Lunds Universitet, Malmö Högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, samt Region Skåne, har Skåne bäst förutsättningar i Sverige för att vidareutveckla en stark innovationsmiljö inom området.

- Det här är ett första steg mot att skapa ett Center of Excellence inom miljöteknik i regionen. Att vi är den enda skånska satsningen som Vinnova beviljade finansiering ger stöd för vår ambition att skapa en innovationsmiljö där näringslivet, akademi och städer på ett tydligare sätt utvecklar området tillsammans, uttalar Håkan Knutsson.

För mer information, kontakta:
Håkan Knutsson
Tfn: 073-334 79 77
e-post: hakan.knutsson@sbhub.se

Sustainable Business Hub är ett affärsnätverk i södra Sverige som hjälper Cleantech-företag att öka sin konkurrenskraft och etablera sig på exportmarknaden. Nätverket består av mer än 100 medlemmar. Verksamheten drivs i ett bolag och ägs av medlemmarna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy