Skip to main content

Ska vi ha religiösa friskolor?

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 11:19 CET

Bibeln och Koranen

Leder religiösa friskolor till ökade motsättningar i samhället eller kan vi kalla det mångfald? Torsdag den 9 februari kl 18.00 äger en debatt rum på temat religiösa friskolor. Arrangörer är Liberalerna Stockholm och Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm samt Stiftelsen Karl Staaff.

Ska barn ha rätt till en sekulär grundutbildning eller ska samhället prioritera religiösa minoriteters möjlighet att förvalta sin särart – även inom skolsystemets ramar?

Det finns många infallsvinklar när det gäller religiösa friskolor. Vilken plats har de i ett sekulariserat samhälle som Sverige? Vilka är huvudmännens drivkrafter? Vilken möjlighet finns till insyn för samhället? Och finns det ens förståelse för religiösa drivkrafter i vårt sekulariserade land?

Debatten är tänkt att vara en öppen plattform för samtal och en möjlighet att lära. Bland talarna märks Kashif Virk, Imam vid Islams Ahmadiyya Församling och Per Ewert som är direktor vid det kristna Claphaminstitutet och som forskar om sekularisering. Frågeställningen är bland annat: "Behövs religiösa friskolor? Varför då?"

Paula Ternström (L) och Pär Hommerberg (L) är initiativtagare till debatten och kommer att fungera som moderatorer.

–Jag har arbetat med ”skapande skola” och reagerat på motsättningarna mellan olika barngrupper och att det blir grupperingar efter religion, säger Paula Ternström.
–Det såg jag aldrig under min uppväxt. När jag själv gick i skolan fanns människor med olika religion och olika bakgrund i samma klass och det gjorde att man tidigt märkte att det inte var något konstigt med dem som hade en annan religion. Jag undrar hur det påverkar barn att växa upp utan den mångfalden, säger Paula Ternström.

Övriga talare under debatten är Jenny Sonesson, krönikör och debattör som bland annat uppmärksammat varningssignaler för att religiösa friskolor är frizoner för indoktrinering och segregation samt Aje Carlbom, docent i socialantropologi vid Malmö Högskola som forskat kring mångkultur, islamism och segregation. 

Plats
Bullkyrkan, Stortorget 5 Gamla Stan, Stockholm.

Medverkande
Aje Carlbom, docent i socialantropologi, Malmö Högskola
Kashif Virk, Imam, Islams Ahmadiyya Församling
Jenny Sonesson, journalist och debattör
Per Ewert, direktor vid Claphaminstitutet

Fri entré

Samtalet kommer att webbsändas via denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=r8tGhnuBAuA

Debatten arrangeras av Paula Ternström och Pär Hommerberg för Liberalerna Stockholm i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm samt Stiftelsen Karl Staaff. 

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

stockholm@sv.se

www.sv.se/stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund. Vuxenskolan är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer. Varav drygt 100 internationella kulturföreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera