Skip to main content

Ansvarsfull mineralprospektering - ny guide nu på engelska

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 10:02 CET

Nu blir det lättare för utländska aktörer att få en överblick över vad som gäller vid ansvarsfull mineralprospektering i Sverige. SveMins sammanställning av gällande lagar och riktlinjer finns nu på engelska.

Utgångspunkten för prospekteringsprojekt i Sverige är att de bör ha liten eller ingen varaktig påverkan på miljön. För att på bästa sätt möta uppsatta miljönormer, reglerande krav och minimera inverkan på andra markanvändare har SveMin tagit fram Vägledning för prospektering i Sverige.

Eftersom gruv- och prospekteringsområdet är en internationell marknad med många utländska aktörer verksamma i Sverige har SveMin nu låtit översätta sin skrift.

Sammanställningen ger en god vägledning om hur prospekteringsarbete kan och bör genomföras i Sverige. Den riktar sig främst till prospektörer och sakägare, men är också relevant för lagstiftare, tillsynsmyndigheter och andra rättighetshavare och organisationer som kan påverkas av prospekteringsaktiviteter.

Vägledningen är en bilaga till SveMins etiska regler som alla medlemsföretag förbinder sig att följa. Vägledningen får endast ses som ett stöd och en hjälp i arbetet och gäller inte som en heltäckande redovisning av de krav som enligt lag ställs på prospektörer i Sverige. Det åligger alla prospektörer att i varje situation förvissa sig om vilka lagar och regler som gäller.

Vägledningen har tagits fram av SveMins prospekteringskommitté och baseras på den svenska minerallagen (1991:45).

Vägledning för prospektering i Sverige, på svenska och engelska, finns att ladda ner från SveMins hemsida.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas From, VVD SveMin

tomas.from@svemin.se

+46- (0)70-878 38 08

 

 

SUMMARY IN ENGLISH

The intention of this Guidance for Exploration in Sweden is to provide guidance for how exploration work can and should be conducted in Sweden, to comply with stipulated safety and external environment norms, regulatory requirements and to minimize the impact on other land users and the community. The basic principle is that a well-planned and correctly managed exploration project should have minor or no lasting impact on the environment.

The guidance is primarily intended for prospectors and holders of rights, but it is also relevant for legislators, supervisory authorities and other rights holders and organizations that may be affected by exploration activities.

It is developed by the SveMin Exploration Committee and applies primarily in applicable parts to the metallic minerals covered by the Minerals Act (1991:45).

Guidance for Exploration in Sweden can be downloaded here:

SveMin är en branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Cirka 60 företag är medlemmar i SveMin. www.svemin.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy