Skip to main content

Olyckligt med ytterligare fördröjd domstolsprocess

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 15:36 CEST

Högsta domstolens beslut att skicka prövningen av kalkbrott vid Bunge Ducker på norra Gotland tillbaka till mark- och miljödomstolen är olyckligt. Det menar Per Ahl, VD för SveMin.
- Det här visar återigen på behovet av en gemensam handlingsplan med berörda myndigheter för en tydligare, effektivare och snabbare tillståndshantering, säger han.

Att prövningar av verksamhet som kräver miljötillstånd görs grundligt är givetvis en självklarhet i ett ansvarstagande samhälle. Men att dagens prövningar har en utdragen handläggningstid och en oförutsägbar tillståndsprocess är dessvärre mer regel än undantag.

SveMin beklagar att vi återigen har fått en process som nu kommer att ta ytterligare år i anspråk innan den kan komma till ett avslut.
- Dagens ofta långdragna processer är till men för alla inblandade parter, företag såväl som sakägare, säger Per Ahl.

Den oförutsägbara handläggningstiden får även indirekta konsekvenser för investeringsklimatet i Sverige. Det innebär en ökad risk för investerarna, som kompenserar med att höja kravet på
återbetalning eller genom att avstå från att investera. Det leder på sikt till förlorade arbetstillfällen och intäkter för såväl näringsliv som stat.

I Sveriges mineralstrategi Sveriges mineralstrategi som presenterades av näringsminister Annie Lööf i februari 2013 gavs uppdrag till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtsanalys) att följa upp och utvärdera genomförda satsningar för kortare ledtider vid miljötillståndsprövning. Dagens dom från Högsta domstolendom från Högsta domstolen aktualiserar deras arbete ytterligare samt visar på vikten av effektivare processer framöver.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SveMin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Vi representerar
ett 60-tal företag med 8.700 anställda. Våra fokusfrågor är:
yttre miljö, arbetsmiljö, klimat och energi, infrastruktur, kompetensförsörjning, prospektering och markfrågor.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy