Svensk Radonförening bidrar till ökad kunskap om radon i Sydkorea

Blogginlägg   •   Aug 01, 2018 09:00 CEST

Svensk Radonförening delar med sig av sin erfarenheter på seminarium i Seoul, Sydkorea.

​Svensk Radonförening lyfter fram vikten av god kvalitet inom radonbranschen i Almedalen.

Blogginlägg   •   Jul 04, 2018 15:12 CEST

Svensk Radonförening presenterar nya kvalitetsstandarder för radonbranschen i Almedalen.

Miljönämnd hotar fastighetsägare med vite om 50 000 kronor om radonåtgärd inte genomförs

Blogginlägg   •   Jun 20, 2018 14:34 CEST

​Med anledning av förhöjda radonhalter i sex flerbostadshus har miljönämnden Östra Skaraborg har ålagts ett vite om 50 000 kronor om radonåtgärder inte genomförs.

Viktigt att Boverket ändrar sina villkor för radonbidraget

Nyheter   •   Maj 31, 2018 08:41 CEST

Svensk Radonförening kommenterar Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus och menar att några viktiga punkter i förslaget måste förändras innan bidraget lanseras. I deras remissvar till Boeverket berörs bland annat vad som ska vara bidragsgrundande, kvalitet på radonmätningar samt kvalifikationer hos radonutredare.

Lyckad erfarenhetsdag med Svensk Radonförening

Blogginlägg   •   Maj 22, 2018 22:00 CEST

Det var många delegater som samlades på Svensk Radonförenings tradionella erfarenhetsdag den 21 maj och det var också en växande förening som träffades för årsmöte.

SRF kommenterar Strålsäkerhetsmyndighetens Nya Handlingsplan för Radon

Nyheter   •   Apr 08, 2018 17:00 CEST

Svensk Radonförening, SRF, är positivt inställd till Strålsäkerhetsmyndighetens Nya Nationella Handlingsplan för Radon som de har utarbetat tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning och Swedac. Den kommer leda till förbättrad folkhälsa och reducera antal lungcancerfall till följd av radon, som årligen är ca 500 stycken.

Svensk Radonförenings ordförande Dag Sedin kommenterar det återinförda radonbidraget

Nyheter   •   Mar 22, 2018 19:24 CET

Svensk Radonförening är glada över att regeringen tagit sitt ansvar att återinföra radonbidraget för egna hem. Den nya förordningen är nu införd vilket innebär att radonbidraget åter igen kan sökas från 1 juli 2018.

Radonkurs 21-22 mars i Uppsala - Sista anmälningsdag 28 februari!

Nyheter   •   Jan 19, 2018 08:50 CET

I mars genomför Svensk Radonförening återigen kursen Radon i byggnader. Kursen vänder sig till konsulter, fastighetsförvaltare, miljö- & hälsoskyddsinspektörer och andra intressenter som arbetar med radonfrågor. Intresset för tidigare kurser har varit mycket stort och eftersom antal platser är begränsat så är det först till kvarn som gäller. Anmälan görs till malva.hogtorp@svenskradonforening.se

Radonbidraget är beslutat!

Nyheter   •   Dec 12, 2017 15:30 CET

Civilutskottets förslag till ett nytt radonbidrag på 34 000 000 kr för 2018 bifalldes den 29 november! Beslutet innebär att riksdagen anvisar 34 000 000 kronor till anslaget för 2018. Dessutom bemyndigar riksdagen regeringen att under 2018 för anslaget ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2019–2021.

Högsäsong för radonmätning

Nyheter   •   Nov 13, 2017 15:38 CET

En radonmätning bör göras med jämna mellanrum. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man gör en mätning om det gått mer än tio år sedan den senaste mätningen eller om man renoverat eller byggt om på ett sätt som kan påverka radonhalten. En radonmätning bör pågå i minst två månader mellan den 1 oktober och den 30 april. Det är nu högsäsong för att beställa en radonmätning!

Kommande evenemang 1 evenemang

09 Okt 08:30

Kurs - Radon i byggnader

2018-10-09 - 2018-10-10
Kursen hålls i Uppsala på Elite Hotel Academia.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Svensk Radonförening

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Adress

  • Svensk Radonförening
  • Box 1062
  • 101 39 Stockholm
  • Sverige