Media no image

Radonbidraget är beslutat!

Nyheter   •   Dec 12, 2017 15:30 CET

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU1- Uttdrag ur betänkandet på sida 15. Förslaget antogs av riksdagen den 29 novemer 2017.

1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder: Förslag om ett nytt anslag som ska få användas för utgifter för statsbidrag till åtgärder mot radon i byggnader. Anslaget ska även få användas för utgifter för att administrera anslaget. I propositionen anförs att förhöjda radonhalter inomhus är en hälsorisk och att det t.ex. finns ca 200 000 småhus i behov av radonsanering i Sverige. Mot denna bakgrund föreslår regeringen ett nytt radonbidrag. Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 34 000 000 kronor till anslaget för 2018. Dessutom föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 för anslaget ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2019–2021.

Civilutskottets förslag till ett nytt radonbidrag på 34 000 000 kr för 2018 bifalldes den 29 november! Beslutet innebär att riksdagen anvisar 34 000 000 kronor till anslaget för 2018. Dessutom bemyndigar riksdagen regeringen att under 2018 för anslaget ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2019–2021.

Läs vidare »
Muciaoahgf51iipinghw

Högsäsong för radonmätning

Nyheter   •   Nov 13, 2017 15:38 CET

En radonmätning bör göras med jämna mellanrum. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man gör en mätning om det gått mer än tio år sedan den senaste mätningen eller om man renoverat eller byggt om på ett sätt som kan påverka radonhalten. En radonmätning bör pågå i minst två månader mellan den 1 oktober och den 30 april. Det är nu högsäsong för att beställa en radonmätning!

Media no image

A New Era for Radon in Europe!

Nyheter   •   Nov 07, 2017 00:41 CET

To mark European Radon Day 2017, the European Radon Association (ERA) has released a new video aimed at spreading awareness of the second leading cause of lung cancer worldwide. The video is available on youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1K3kjNS0fsY&t=2s

To mark European Radon Day 2017, the European Radon Association (ERA) has released a new video aimed at spreading awareness of the second leading cause of lung cancer worldwide. The video is available on youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1K3kjNS0fsY&t=2s

Läs vidare »
Ruscbkbgsobbkthiuysk

500 cancerfall för mycket - Radondagen den 7 november

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 14:25 CET

Detta upprop från Svensk Radonförening syftar till att främja medvetenheten om riskerna med radon. Enligt Sveriges Strålsäkerhetsmyndighet är radon vårt största strålningsproblem. Dosen från dricksvatten från bergborrade brunnar eller från radon i inomhusluften utgör vid högre halter det dominerade dosbidraget till allmänheten idag. Rökning innebär dessutom att risken från radon ökar avsevärt.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Ordförande
  • dag.cmfzovsevqoxkrbhdin@svqdtoenbfskkerahkoudonforquening.aftpiypugdse

Om Svensk Radonförening

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Adress

  • Svensk Radonförening
  • Box 1062
  • 101 39 Stockholm
  • Sverige