Sveriges Radio förminskar riskerna med radon

Blogginlägg   •   Nov 30, 2018 16:27 CET

Svensk Radonförening tycker Sveriges Radio förminskar problemet med radon med sitt reportage om radonspa anläggningar i Österrike.

Radondagen 7 november – Svensk Radonförening uppmärksammar risken med radon på arbetsplatser

Nyheter   •   Okt 31, 2018 20:45 CET

Svensk Radonförening uppmärksammar behovet att mäta och åtgärda radon på arbetsplatser i samband med internationella radondagen den 7 november. Hittills har endast en mycket liten del av arbetsplatserna i Sverige mätt. Det är enkelt att mäta radonhalten på arbetsplatser och med små medel kan man också få ner den under riktvärdet.

Sydkoreaner lär sig radonsanering i Sverige

Nyheter   •   Sep 21, 2018 07:45 CEST

Sverige har hög kompetens och erfarenhet kring radon. Eftersom marknaden för mätning och åtgärder växer internationellt så finns det stort intresse från andra länder att studera hur vi arbetar med denna fråga i Sverige. I september besökte en Sydkoreansk delegation Sverige och Svensk Radonförening stod som värd.

Nya standarder för att säkra kvalitén i samband med införandet av radonbidraget

Nyheter   •   Sep 17, 2018 07:45 CEST

Radonbranschen har skapat egna standarder för att säkra kvaliten inom radonbranschen. Detta är av stor betydelse i samband med införandet av radonbidraget, så bidraget inte missbrukar av oseriösa aktörer.

Kurs - Radon i byggnader - Sista chansen att anmäla sig!

Nyheter   •   Aug 21, 2018 21:21 CEST

I oktober genomför SRF återigen kursen Radon i byggnader. Kursen vänder sig till konsulter, fastighetsförvaltare, miljö- & hälsoskyddsinspektörer och andra intressenter som arbetar med radonfrågor. Intresset för tidigare kurser har varit mycket stort och eftersom antal platser är begränsat så är det först till kvarn som gäller. Anmälan görs till malva.hogtorp@svenskradonforening.se

Svensk Radonförening bidrar till ökad kunskap om radon i Sydkorea

Blogginlägg   •   Aug 01, 2018 09:00 CEST

Svensk Radonförening delar med sig av sin erfarenheter på seminarium i Seoul, Sydkorea.

​Svensk Radonförening lyfter fram vikten av god kvalitet inom radonbranschen i Almedalen.

Blogginlägg   •   Jul 04, 2018 15:12 CEST

Svensk Radonförening presenterar nya kvalitetsstandarder för radonbranschen i Almedalen.

Miljönämnd hotar fastighetsägare med vite om 50 000 kronor om radonåtgärd inte genomförs

Blogginlägg   •   Jun 20, 2018 14:34 CEST

​Med anledning av förhöjda radonhalter i sex flerbostadshus har miljönämnden Östra Skaraborg har ålagts ett vite om 50 000 kronor om radonåtgärder inte genomförs.

Viktigt att Boverket ändrar sina villkor för radonbidraget

Nyheter   •   Maj 31, 2018 08:41 CEST

Svensk Radonförening kommenterar Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus och menar att några viktiga punkter i förslaget måste förändras innan bidraget lanseras. I deras remissvar till Boeverket berörs bland annat vad som ska vara bidragsgrundande, kvalitet på radonmätningar samt kvalifikationer hos radonutredare.

Lyckad erfarenhetsdag med Svensk Radonförening

Blogginlägg   •   Maj 22, 2018 22:00 CEST

Det var många delegater som samlades på Svensk Radonförenings tradionella erfarenhetsdag den 21 maj och det var också en växande förening som träffades för årsmöte.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Ordförande
  • daoag.bcsenjdijvn@xzsvmzenxqskwgralfdoaxnfqkoryxentminqzg.fmsecb

Om Svensk Radonförening

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Adress

  • Svensk Radonförening
  • Box 1062
  • 101 39 Stockholm
  • Sverige