Ovkzztdvofhoelcok7mh

SRF kommenterar Strålsäkerhetsmyndighetens Nya Handlingsplan för Radon

Nyheter   •   Apr 08, 2018 17:00 CEST

Svensk Radonförening, SRF, är positivt inställd till Strålsäkerhetsmyndighetens Nya Nationella Handlingsplan för Radon som de har utarbetat tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning och Swedac. Den kommer leda till förbättrad folkhälsa och reducera antal lungcancerfall till följd av radon, som årligen är ca 500 stycken.

B0lvlrzumvbzler0a3d0

Svensk Radonförenings ordförande Dag Sedin kommenterar det återinförda radonbidraget

Nyheter   •   Mar 22, 2018 19:24 CET

Svensk Radonförening är glada över att regeringen tagit sitt ansvar att återinföra radonbidraget för egna hem. Den nya förordningen är nu införd vilket innebär att radonbidraget åter igen kan sökas från 1 juli 2018.

Mydai3ci2bmaynakgpdc

Radonkurs 21-22 mars i Uppsala - Sista anmälningsdag 28 februari!

Nyheter   •   Jan 19, 2018 08:50 CET

I mars genomför Svensk Radonförening återigen kursen Radon i byggnader. Kursen vänder sig till konsulter, fastighetsförvaltare, miljö- & hälsoskyddsinspektörer och andra intressenter som arbetar med radonfrågor. Intresset för tidigare kurser har varit mycket stort och eftersom antal platser är begränsat så är det först till kvarn som gäller. Anmälan görs till malva.hogtorp@svenskradonforening.se

Xctmpl623pimmszreajf

Radonbidraget är beslutat!

Nyheter   •   Dec 12, 2017 15:30 CET

Civilutskottets förslag till ett nytt radonbidrag på 34 000 000 kr för 2018 bifalldes den 29 november! Beslutet innebär att riksdagen anvisar 34 000 000 kronor till anslaget för 2018. Dessutom bemyndigar riksdagen regeringen att under 2018 för anslaget ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2019–2021.

Muciaoahgf51iipinghw

Högsäsong för radonmätning

Nyheter   •   Nov 13, 2017 15:38 CET

En radonmätning bör göras med jämna mellanrum. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man gör en mätning om det gått mer än tio år sedan den senaste mätningen eller om man renoverat eller byggt om på ett sätt som kan påverka radonhalten. En radonmätning bör pågå i minst två månader mellan den 1 oktober och den 30 april. Det är nu högsäsong för att beställa en radonmätning!

Media no image

A New Era for Radon in Europe!

Nyheter   •   Nov 07, 2017 00:41 CET

To mark European Radon Day 2017, the European Radon Association (ERA) has released a new video aimed at spreading awareness of the second leading cause of lung cancer worldwide. The video is available on youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1K3kjNS0fsY&t=2s

To mark European Radon Day 2017, the European Radon Association (ERA) has released a new video aimed at spreading awareness of the second leading cause of lung cancer worldwide. The video is available on youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1K3kjNS0fsY&t=2s

Läs vidare »
Ruscbkbgsobbkthiuysk

500 cancerfall för mycket - Radondagen den 7 november

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 14:25 CET

Detta upprop från Svensk Radonförening syftar till att främja medvetenheten om riskerna med radon. Enligt Sveriges Strålsäkerhetsmyndighet är radon vårt största strålningsproblem. Dosen från dricksvatten från bergborrade brunnar eller från radon i inomhusluften utgör vid högre halter det dominerade dosbidraget till allmänheten idag. Rökning innebär dessutom att risken från radon ökar avsevärt.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Ordförande
  • rodag.tospsedicfn@hlsvenwgmowmskxgkqgfvyradzdonfzeahorennxing.ekse

Om Svensk Radonförening

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Adress

  • Svensk Radonförening
  • Box 1062
  • 101 39 Stockholm
  • Sverige