Skip to main content

Konkurrens om ung arbetskraft - så kan samhällsbyggnadssektorn bli vinnare

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 15:36 CEST

Ny undersökning och analys från Svensk Byggtjänst


- Vi går nu in i en period av accelererande arbetskraftsbrist. Orsaken är den åldrande befolkningen och det stora generationsskiftet. Lågkonjunkturen kan skynda på utvecklingen ytterligare om äldre sägs upp i förtid. Problemet gäller inte minst samhällsbyggnadssektorn. Därför har Svensk Byggtjänst genomfört en omfattande undersökning och analys om hur unga ser på branschen och hur vi själva upplever och vill spegla den. Syftet är att ge underlag och vägledning kring vad branschen bör kommunicera för att bli vinnare i den stenhårda konkurrensen om ung arbetskraft.

Så sammanfattar Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst, bakgrunden till den nya rapporten "Samhällsbyggnadssektorn och ung arbetskraft" . De undersökningar och analyser som finns i rapporten har genomförts i samarbete med Universum Communication och Industrifakta.


Basen i undersökningen är analys av svar från 5 215 svenska ungdomar mellan 15 och 19 år och telefonintervjuer med 370 chefer inom hela samhällsbyggnadssektorn. Därtill kommer bland annat fokusgrupper med ungdomar och djupintervjuer med ytterligare branschföreträdare.


- Inom samhällsbyggnadssektorn behöver vi många olika kompetenser. Men tittar man på konkurrensen om dem som väljer att jobba med teknik och tillverkning - vår kärngrupp, så förstår man hur tufft det lär bli. Enligt SCB kommer efterfrågan på yrkesfolk inom denna kategori totalt att öka med 125 000 personer från år 2006 till 2030. Men utbudet kommer bara att öka med 15 000 personer om inte de ungas intresse ökar för denna typ av yrken, säger Erik Hellqvist.


- Samhällsbyggnadssektorn måste - liksom alla teknikrelaterade branscher - göra en stor och samlad kraftansträngning för att inte drabbas av en katastrofal arbetskraftsbrist. Risken är att man nu säger upp äldre och erfaren arbetskraft utan att rekrytera ersättare eller ha en tillräcklig dialog med unga. Då kan problemen med arbetskraftsbrist bli ännu värre när konjunkturen förbättras. Vi måste agera redan nu!


"Större utmaning än man tror"

Rapporten från Svensk Byggtjänst pekar på att utmaningen att locka ung arbetskraft är större än vad man tror inom samhällsbyggnadssektorn.


- 69 procent av de tillfrågade cheferna tror att många ungdomar vill söka sig till branschen. 50 procent av dem tror att man kommer att klara i princip hela sitt rekryteringsbehov de närmaste åren. Men samtidigt visar det sig att bara 12 procent av ungdomarna känner sig lockade av arbete inom samhällsbyggnadssektorn. Det är hälften jämfört med hur många som vill jobba med medier. Vår bransch kommer först på 14:e plats på listan över populäraste bransch bland de unga, säger Erik Hellqvist.


Bland ungdomar med utländsk bakgrund är endast 9 procent lockade av arbete inom samhällsbyggnad och när det gäller flickor är siffran ännu lägre - 6 procent.

Sex punkter att jobba med

- I vårt arbete har vi tagit reda på vad dels de unga, dels branschens själv ser som samhällsbyggnadssektorns styrkor och svagheter. Det som båda ser som styrkor kan vara intressant att kommunicera - det är positiva sanningar både i avsändarens och i mottagarens ögon, säger Erik Hellqvist.


- Men det gäller också att det är punkter som branschen VILL stå för framåt i tiden och VILL kommunicera. Lägger man till detta perspektiv utkristalliseras sex punkter att jobba vidare med. Dessa punkter är också sådant som ungdomar ser som allmänt attraktivt när de ska välja yrke.


Punkterna är följande (utan rangordning):


*Bra löner och ersättningar


*Kompetent arbetsledning/chef


*Kul kollegor/social gemenskap på jobbet


*Starka varumärken, företag och produkter


*Tar aktivt socialt ansvar


*Utmanande uppgifter

Tänkbara budskap

- Men det är förstås flera branscher som vill nå fram till morgondagens medarbetare. Därför har Universum bidragit med en jämförande studie kring vad andra branscher och ledande företag inom dessa kommunicerar mot unga. På så vis har vi också kunnat analysera hur samhällsbyggnadsbranschen bör särskilja sig i kommunikationen, förklarar Erik Hellqvist.

Arbetet har i detta läge avslutats med en workshop med deltagare från Svensk Byggtjänst, Universum och Industrifakta. Där noterades en lång rad idéer/underlag till budskap från samhällsbyggnadssektorn, på bas av de aktuella undersökningarna och analyserna. Några exempel var:


*Skapar för framtiden genom samverkan


*Branschens team är dagens - och inte minst morgondagens - miljöhjältar


*Vem vill vara med och bygga framtidens storverk - ekologiskt och socialt?


- Vi har tagit fram ett underlag och en vägledning kring vad branschen bör kommunicera för att bli vinnare i den stenhårda konkurrensen om ung arbetskraft. Vi hoppas att det leder vidare till olika aktiviteter, avslutar Erik Hellqvist.

För ytterligare information kontakta Jörgen Hallström, informationsansvarig Svensk Byggtjänst,
070-644 69 03, 08-457 10 00, jorgen.hallstrom@byggtjanst.se

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.