Skip to main content

Ny handbok skapar ljus i bebyggelse

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 11:18 CET

Boken ”Ljus i bebyggelsen” med underrubriken ”Om stadsplanering och arkitektonisk gestaltning" är en ny bok som behandlar ljusets betydelse i bebyggda områden.
 –Ljus i vår bebyggda miljö berör och väcker engagemang. Därför är det viktigt att beakta denna fråga i byggprocessen. Boken är både en praktisk verktygslåda och en teoretisk uppslagsbok i ämnet, säger författaren och arkitekten Bengt Sundborg.

–Alla i byggprocessen måste ta hänsyn till ljus i bebyggelsen. Det gäller vare sig du skapar detaljplanen, projekterar, ritar, bygger eller förvaltar ett hus eller område. Ljus är ett av de mest grundläggande behov som finns. Dels måste vi kunna se vad vi gör och var vi går, dels handlar det om trygghet, trivsel och välbefinnande.

Det säger arkitekten Bengt Sundborg som skrivit boken Ljus i bebyggelsen, utgiven av Svensk Byggtjänst.

–Jag tyckte att det fattades en bok som koncentrerade den kunskap som finns i ämnet och tog den ett steg vidare. Jag ville skriva en bok som dels kan användas som praktisk handbok men också ger fördjupning och fungera som en uppslagsbok i ämnet, fortsätter Bengt Sundborg.

Många har åsikter

Bengt säger att frågan om ljus – om insynsskydd och önskan om fri himmel – väldigt ofta kommer upp när man talar om bebyggd miljö. Det finns väldigt många som har åsikter och att beslut inte alltid grundar sig på fakta:

–Förtätning i stadsmiljö är oundvikligt. Det finns flera saker man kan göra för att mildra effekterna av förtätning, vilka beskrivs i boken. Med tanke på vilket engagemang frågan väcker tycker jag att det är konstigt att man tar så liten hänsyn till den, som man gör i praktiskt planering idag.

Storskalighet i nya projekt är ett sådant exempel. Bengt nämner flera projekt i Stockholm som exemplifierar problemet, både byggda och planerade.

–Se på planerade Tors torn vid Norra stationsområdet  och Stockholm Water Front vid centralstationen. Båda får mycket stor inverkan på stadsbilden och förändrar den till det sämre när det gäller ljus i omkringliggande områden.

Två delar

Boken är uppdelad i två delar och behandlar i ämnet ljus i bebyggda områden ur olika aspekter.

Den första delen innehåller fallstudier som behandlar goda exempel från flera bostadsområden i Sverige och beskriver hur de planerats för att tillvarata dagsljuset. Med hjälp av skisser och flygfoton skapar författaren förståelse för varför området är utformat som det är.

–Vi kan lära oss mycket av historien, det gäller att se mönster och samband och det har jag försökt sätta fingret på här. Många bra lösningar har kommit till genom att det funnits hinder av olika slag. Jag har i många år samlat på utformningsidéer som jag presenterar här, jag har velat skapa en verktygslåda med förslag till lösningar.

Den andra delen av boken beskriver bland annat:

  • principer vid stadsplanering
  • gestaltning av staden, gatunätet och byggnader
  • trygghetsaspekten
  • insynsfrågan
  • det nordiska perspektivet.

Boken vänder sig till arkitekter, entreprenörer, stadsplanerare, politiker och en intresserad allmänhet. Den är rikt illustrerad med såväl skisser som fotografier.

Pressträff
Datum: Fredagen den 12 november klockan 14.30
Plats: Mariahissen
Kontakta bengt@dtark.se för mer information.

För mer information, pressbilder och  recensionsexemplar, vänligen kontakta pressansvarige Jörgen Hallström, jorgen.hallstrom@byggtjanst.se tel: 070-644 69 03.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera