Skip to main content

Ny utgåva av Byggvägledning 8

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 17:09 CEST

Den 1 februari 2009 trädde nya krav på byggnaders energihushållning i kraft genom ändringar i avsnitt 9 Energihushållning i BBR 16 som ska tillämpas fullt ut från 1 januari 2010 (BFS 2008:20). Den största skillnaden är att de nya reglerna innebär strängare krav på alla eluppvärmda byggnader, oavsett distributionssätt i byggnaden, och dessutom har helt nya krav på högsta installerad eleffekt för eluppvärmningen införts.

Med anledning av dessa ändringar i Boverkets byggregler har Energihushållning och värmeisolering. Byggvägledning 8. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler getts ut i en andra utgåva. Boken belyser hur olika faktorer påverkar en byggnads energianvändning och förändringarna som gäller från februari 2009 har inarbetats och markerats i kanten för att tydliggöra vad som är nytt.

Energihushållning och värmeisolering ger vägledning om hur energikraven kan uppfyllas och verifieras nu när byggherren så tidigt i byggprocessen måste precisera hur huset ska användas och vilket inneklimat som ska uppfyllas. Här finns råd om hur energifrågorna ska kunna hanteras och hänvisningar till internationella och europeiska standarder. Byggvägledningen beskriver metoder för att kontrollera den tekniska funktionen och utförandet under byggprocessen samt metoder som kan tillämpas för att verifiera att uppmätt energianvändning uppfyller kraven.

Författare är Arne Elmroth, professor emeritus i Byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola, nu verksam som rådgivare till myndigheter, kommuner och företag i energifrågor.

Energihushållning och värmeisolering. Byggvägledning 8. Utgåva 2 rekvireras från AB Svensk Byggtjänst, Kundservice, 113 87 Stockholm. Tfn 08-457 10 00. Internetbokhandel: www.byggtjanst.se
ISBN 9789173333382.

För ytterligare information, se vår hemsida www.byggtjanst.se eller kontakta
Marika Håkanson, AB Svensk Byggtjänst, tfn 08-457 10 00, e-post:
marika.hakanson@byggtjanst.se.

Högupplöst omslagsbild hittar du på vår hemsida, www.byggtjanst.se, välj Pressrum och sedan Bildbank.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy