Skip to main content

Nya Aff Adm 11 är klar!

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 10:26 CET

Aff-dokumentet Adm har uppdaterats och finns nu i en ny version. Aff Adm 11 svarar upp mot de flesta behov vad gäller administrativa tjänster för fastighetsägare av alla slag i Sverige.

Aff Adm står för Avtal för fastighetsförvaltning, Administrativa tjänster. Det togs ursprungligen fram för att beskriva administrativa bastjänster för fastighetsägare med bostadsfastigheter. Genom revideringarna 1999 och 2006 utökades dokumentet med bl.a. beskrivningar inom kommersiella lokalfastigheter.

-Nu har Aff Adm genomgått en omfattande uppdatering, breddning och fördjupning. Den nya versionen täcker in de flesta administrativa tjänster som är aktuella för de flesta typerna av både privata och offentliga fastighetsägare, säger Peter Backström, verksamhetsansvarig HSB Stockholm och en av dem som medverkat i föreningen Aff:s projektgrupp gällande nya Aff Adm 11.

-Dessutom har dokumentet blivit tydligare och enklare att använda – både för köpare och säljare av administrativa fastighetstjänster, understryker Peter Backström.

Adm 11 har utvecklats inom områden som marknadsföring och uthyrning av kommersiella lokaler, projektledning, kvalificerad rapportering och förvaltning av butiker.

Projektgruppen har även bearbetat och utökat innehållet vad gäller energioptimering, driftsäkerhet och systematiskt brandskyddsarbete för att möta utvecklingen i samhället och branschen.

Ökad tydlighet i uppdrag

-En viktig nyhet i Aff Adm 11 är den integrerade gränsdragningslistan. Den underlättar både för oss som leverantör och för våra kunder. Här finns beskrivningar och gränddragningar angående ansvar och ersättningsform. Motstridiga uppgifter kan undvikas och det går t.ex. tydligt att se vad som ingår i det fasta arvodet och vad som ska debiteras utöver, säger Peter Backström.

-Det blir dessutom ett dokument mindre att hålla reda på i förfrågningsunderlaget, eftersom gränsdragningslistan tidigare var ett helt eget dokument.

Samtliga texter i Adm har gåtts igenom och större ändringar har gjorts genom flyttning av A0 Allmänt (Rutiner) till SF-delen.

-Det innebär att tjänstebeskrivningen blir tydligare och att denna enbart innehåller arbetsbeskrivningar, säger Peter Backström.

Bättre struktur

Peter Backström pekar på att strukturen i dokumentet i flera avseenden blivit enklare och mer logisk för användarna:

-En viktig förbättring är att tjänster gällande kvalificerad rådgivning och utredningar nu är samlade i delen A8.

I arbetsgruppen som tagit fram nya Adm 11 ingick förutom Peter backström följande personer: Per Ollas, Aff-kommittén (ordförande), Fredrik Brorsson Diligentia, Thomas Kapos Regionservice Skåne, Christina Lindström Olsson Fastighetsägarna, Jan Björk Alecta, Hanna Möller Riksbyggen, Ove Nordqvist Newsec och Tom Hansson Tom Hansson AB.

Det nya dokumentet var under fyra veckor i november-december 2010 ute på remiss bland Aff:s medlemmar. Efter remissrundan gicks de inkomna remisvaren igenom och en sista bearbetning och revidering genomfördes i december.

-Genom denna uppdatering kommer Adm 11 i större utsträckning än sina föregångare svara upp mot hela branschens behov, både inom offentlig och privat sektor, säger Per Ollas, Aff-kommittén.

Det nya dokumentet finns nu tillgängligt via Svensk Byggtjänst; www.byggtjanst.se/aff

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.