Skip to main content

Nytt inslag i Svensk Byggtjänsts podd ”Snåret”: ”Kommunerna ska inte ha planmonopol!”

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 11:41 CEST

Att vi har ett fåtal dominerande byggherrar i Sverige är en orsak till det låga bostadsbyggandet. Det menar Mats Norrbom, nytillträdd stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun, i senaste inslaget i Svensk Byggtjänsts podd ”Snåret”. Mattias Lundgren, VD för NCC Boende, tycker att detta är ett häpnadsväckande uttalande och menar att den svenska byggmarknaden istället är fragmenterad. KTH-professorn Hans Lind talar sig varm för ett avskaffande av kommunernas planmonopol för att komma till rätta med bostadskrisen.

Det senaste inslaget i ”Snåret” är en fortsättning på förra programmet. Temat är ”vem ljuger om varför det byggs för lite bostäder?”. Kommunerna skyller på byggherrarna och vice versa.

Medverkande är Mattias Lundgren, VD på NCC Boende, Mats Norrbom, på väg från jobbet som stadsbyggnadschef i Haninge kommun till posten som stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun, Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH och Marcus Svensson, VD på ByggVesta Development. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter.

”Slopa planmonopolet!”
Hans Lind anser att det kommunala planmonopolet bör avskaffas och ersättas med en modell där både kommuner och byggherrar får inflytande.

I programmet lyfts flera exempel på god samverkan i planarbetet mellan kommuner och byggherrar fram. Men Hans Lind menar att dessa bara gäller attraktiva lägen och pekar på att den stora frågan är hur vi ska få fart på bostadsbyggandet för den breda allmänheten och särskilt för de ekonomiskt utsatta.

– Det verkar ha blivit för känsligt att tala om hur vi ska ordna bostäder åt de fattigaste i landet. Men frågan måste diskuteras och lösas.

Oligopol eller fragmentering?
Mats Norrbom menar att en orsak till varför det byggs för lite bostäder är att vi har ett oligopol i Sverige – marknaden domineras av ett fåtal stora byggherrar.

– Jag blir häpen när jag hör detta! Bara i Stockholm har kommunen den senaste tiden tilldelat över 30 olika byggherrar mark att bebygga. Marknaden är inte ett oligopol, den är fragmenterad, menar Mattias Lundgren.

”Alla ändringar till det bättre!”
Hans Lind tycker att Sverige är sämre på bostadsbyggande än alla andra jämförbara länder och säger att ”i den bostadskris vi har är i princip alla ändringar till det bättre!”

Ett av de huvudproblem Hans Lind lyfter fram är bristen på planlagd mark – främst ”där inte de rikaste vill bo”.

Samtalet kretsar kring olika lösningar på att få fart på bostadsbyggandet i ytterområden där många har råd att bo.

Några viktiga pusselbitar som tas upp är: undantag från regler som till exempel strandskyddet, bättre kommunikationer, ändrat hyressättningssystem och incitament för långsiktiga bostadsprojekt i ytterområden.

Snåret finns tillgängligt att lyssna på via www.byggtjanst.se och diskussionen kring programmen förs på twitter #snåret med Svensk Byggtjänsts VD Erik Hellqvist.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera