Skip to main content

Praktisk handbok om passivhus – producera, bygg om och förvalta

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 10:49 CET

Passivhus – en handbok om energieffektivt byggande från Svensk Byggtjänst är en inspirationskälla och kunskapsbank för den som vill bygga och förvalta energieffektivt. Författarna Lars Andrén och Lars Tirén ger läsarna enkla och handfasta råd i ämnet.

Intresset för energieffektivt byggande har växt i takt med att energipriserna rusat i höjden. Samtidigt har miljömedvetenheten blivit större under senare år. Dessutom ökar kraven från bland annat EU att nya byggnader ska ha god energiprestanda.

Lars Tirén har ett förflutet som vd för Eksta Bostads AB i Kungsbacka, som i många år arbetat för att minska energianvändningen i sina fastigheter. Han välkomnar de nya kraven:

–Redan för 20 år sedan byggde vi hus som använde mindre energi än dagens byggnorm anger. Det visar hur generösa våra regler är när det gäller byggnaders energiprestanda.

Lars Tirén menar att de strängare kraven inte borde reserveras för nyproduktion utan gälla varje gång man söker bygglov för ombyggnation:

–Med den takten som sker idag kommer vi aldrig att kunna minska energianvändningen i vårt fastighetsbestånd.

Boken ger därför tips om minskad energianvändning för såväl byggherrar (nyproduktion och ombyggnation) som entreprenörer, förvaltare och brukare.

Praktiska exempel

–Sverige har tillsammans med Tyskland legat långt framme när det gäller teknikutveckling inom förnybar energiteknik och energieffektivt byggande. I boken presenterar vi flera intressanta projekt att inspireras och lära av, säger Lars Andrén. Lars har lång erfarenhet inom solenergi och brinner av det skälet lite extra för passivhus:

–Man måste nästan ha med solenergi för att en byggnad ska kunna uppnå passivhusstandard. Det finns flera goda exempel på innovationer som vi utvecklat i Sverige.

Författarna visar hur temperatur, styrning, luftkvalitet, lufthastighet samverkar i ett system för att uppnå ett gott inneklimat.

 Flera olika tekniker, materialval och arbetsmetoder presenteras. Här anges också produktionskostnader och energianvändning uppdelad på användningsområden.

Byggprocessen

Kapitlet Att bygga passivhus går igenom allt från projektorganisation, arkitektur till specifika konstruktionslösningar. Den stora utmaningen ligger i att tidigt under processen få till stånd en samverkan och få alla att arbeta mot ett gemensamt mål. De byggtekniska lösningarna är inte mer komplicerade än i andra projekt, det är helhetssynen och hur man sätter samman organisationen som till stora delar är avgörande för hur lyckat resultatet blir.

Bättre driftsnetto

Ekonomin i produktion, drift och underhåll har fått ett eget kapitel. Författarna visar hur merkostnaden i produktionen ligger i storleksordningen 2–9 procent jämfört med liknande konventionella byggnader. Som ett resultat av detta blir driftskostnaderna väsentligt lägre. Detsamma gäller underhåll eftersom passivhus ofta byggs med god kvalitet i utförande och material.

Det är svårt att exakt analysera driftskostnader 30-50 år fram i tiden. Författarna ger råd om hur man räknar ut LCC och gör en kostnadsanalys för passivhuset.

Om författarna:

Lars Andrén är verksam i solenergibranschen. Han är välkänd föreläsare och skribent och har även skrivit flera böcker på temana solenergi och värme för småhus. Lars Tirén har varit vd för Eksta Bostads AB i Kungsbacka, ett av landets mer framsynta bostadsbolag när det gäller implementering av förnybar energi.

Fakta ur boken

Tio tips för energieffektivt byggande


  1. Tydlig objektbeskrivning och målformulering
  2. Utse samarbetspartners med omsorg
  3. Skapa tidigt en vi-känsla
  4. Värna kvaliteten
  5. Att bygga passivhus är att skapa en helhetslösning
  6. Lufttätheten är central – utse gärna en täthetsansvarig
  7. Undvik alla former av köldbryggor
  8. Var uppmärksam på fuktproblematiken
  9. Ställ höga komfortkrav
  10. Följ upp ekonomi och funktion

Boken är försedd med en utförlig litteraturförteckning och ett sakregister.

----------------------------------------------------------------------

För mer information och  recensionsexemplar, vänligen kontakta pressansvarige Jörgen Hallström, jorgen.hallstrom@byggtjanst.se tel: 070-644 69 03.

Författarna håller informationsträff torsdag den 25 november med start klockan 13.00 och avslutning ca 16.30

Passivhuscentrum, Östra Ringgatan 16, Utbildningens Hus, Alingsås.

Anmälan senast 23 november till: anders.kyrkander@passivhuscentrum.se eller telefon 0322-616800, 0734-142370.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera