Skip to main content

​Störande buller i byggnader kan undvikas – ny bok om ljud

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 10:23 CEST

I dagens samhälle drabbas vi alltmer av störande buller som ofta kan undvikas om man förstår hur ljud beter sig och hur man i förväg kan bedöma, och kanske beräkna, ljudalstring, spridning och dämpning.

Den nya boken Ljud, buller och vibrationer ger kunskap om hur vi uppfattar buller, hur det kan skada oss och om hur buller alstras, hur det sprids och hur det kan stoppas genom olika åtgärder. Den beskriver problem och lösningar man kan tillämpa med början hos människan, sedan rummet, byggnaden och omgivningen.

Bullerkällor
Exempel på buller- och vibrationskällor kan tyvärr alltför ofta hämtas från installationstekniken. Fläktar, pumpar, kompressorer, eller delar i distributionssystemet som till exempel kanalkomponenter, spjäll, rör och ventiler kan alla tyvärr komma att resultera i höga ljudnivåer och en undermålig akustisk kvalitet om de inte väljs, placeras och injusteras rätt. Även ett svagt installationsbuller i ett bostadshus kan nattetid bli störande och försämra sömnen.

Myndigheternas ljudkrav
Det är också viktigt att veta vad man måste göra – inte bara vad man bör göra. Flera myndigheter ställer ljudkrav – Boverket, Arbetsmiljöverket, Folkhälsoinstitutet och Naturvårdsverket. Men krav kan också ställas i entreprenadbeskrivningar. Dessa olika krav på buller och vibrationer beskrivs i boken med hänvisningar till hur man håller sig uppdaterad vid förändringar.

Boken riktar sig till alla dem som kommer i kontakt med bullerproblem som i enklare fall kan lösas med sunt förnuft och tillämpning av elementära kunskaper och kan användas som en praktisk hjälpreda och handbok. För att beskriva en del problem och hur man kan bedöma dem ges enklare exempel med lösningar. I svårare fall ska man ta hjälp av sakkunniga, men även här kan boken vara till hjälp när man ska formulera problem och förstå föreslagna lösningar.


Om författaren
Johnny Andersson arbetar som konsult inom installationsområdet och är teknisk direktör hos Ramböll. Han har sedan 1972 varit lärare i ämnet akustik vid M-sektionen vid KTH. Han har också föreläst i ämnet vid ett stort antal kursverksamheter.

FAKTA:
Författare: Johnny Andersson
Omslag, form och layout: Ann-Cristin Björklund
Förlag: Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 395
Hårdband, färg

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.