Skip to main content

Vill du ha med dagligvaruhandels röst under ditt Almedalsevent? - Svensk Dagligvaruhandels medarbetare är på plats

Nyhet   •   Maj 14, 2018 21:44 CEST

” Var är Livsmedelsverket och kostråden i matdebatten?– bloggare och influencers får idag allt för stort inflytande på den svenska befolkningens matvanor”

”Politikerna måste satsa för att få igång den inhemska produktionen av biobaserad råvara från skogen. Det är en förutsättning om vi i dagligvaruhandeln ska nå vårt mål om att plastförpackningar ska vara producerade av förnybar och återvunnen råvara till 2030 samt vara materialåtervinningsbara till 2022”

”Den svenska livsmedelsproduktionen ska självfallet öka, men såväl nationell som internationell produktion bör främjas - förutsatt att det finns tydliga kriterier vad gäller djurvälfärd och antibiotikaanvändning”

”Hur ska vi kunna veta om vi lyckats nå FN:s globala mål om halverat matsvinn, när det inte finns en gemensam definition och mätmetod? ”

”Vi väntar på att regeringen ska ta beslut för effektivare, likvärdiga och riskbaserade livsmedelskontroller som utlovades”

Är detta åsikter som skulle passa in på ditt seminarium, debatt, rundabordssamtal, möte och/eller event i Almedalen? Då ska du bjuda in Svensk Dagligvaruhandels talespersoner;

Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel pratar gärna folkhälsa och matvanor, plastförpackningar i strävan mot ett fossilfritt och cirkulärt samhälle och står gärna som företrädare för dagligvarubranschen i andra frågor.

Magnus Nikkarinen, näringspolitiskt ansvarig pratar gärna om matsvinn, svensk djurhälsa och djurskydd och livsmedelsfrågor utifrån ett EU-perspektiv.

Anna Jönsson, kommunikationschef brinner för frågan om effektiva, likvärdiga och riskbaserade livsmedelskontroller och pratar gärna om vad dagligvaruhandeln anser behövs för att det ska uppnås. Anna har suttit med i arbetsgruppen som bistått Jordbruksverket i arbetet att ta fram en åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel och kan berätta om det.

Förfrågningar samordnas av kommunikationschef Anna Jönsson. Skicka ett mail till anna.jonsson@svdh.se eller ring på 0709-803209