Skip to main content

2016 - ett år med svagare tillväxt för dagligvaruhandeln

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 06:00 CET

Den svenska dagligvaruhandeln kan summera 2016 med en tillväxt om 2,3 procent och en försäljning som uppgick till drygt 325 miljarder kronor. Det är ett svagt resultat mot bakgrund av att priserna på livsmedel steg med 1,1 procent och att befolkningen växte med drygt 1,2 procent under året. Korrigerat för dessa faktorer minskade försäljningsvolymen per capita med 0,1 procent. Även antalet sysselsatta i dagligvaruhandeln minskade under året, med drygt 2 procent jämfört med föregående år.

Men under 2017 spås en starkare tillväxt. HUI bedömer att dagligvaruhandelns försäljning växer med 3 procent under 2017 och baserar sin bedömning på den växande befolkningen samt fortsatta prishöjningar på livsmedel om kronan fortsatt står svag mot euron.

- 2016 blev ett svagare år för dagligvaruhandeln både vad gäller försäljningsutveckling och antalet anställda. Låg inflation är en förklaring och en annan kan vara konkurrensen från restaurangbranschen, säger Karin Brynell vd på Svensk Dagligvaruhandel

Under flera års tid och inte minst under 2016 har dagligvaruhandeln arbetat aktivt för att ställa om och utveckla sitt erbjudande för att möta förändrade konsumentbeteenden och konkurrensen från restaurangbranschen.

- Jag skulle vilja summera 2016 som ett viktigt år för dagligvaruhandelns utveckling. De stora svenska dagligvaruhandelsaktörerna har nu onlineförsäljning, digitaliseringen har möjliggjort bekvämlighet för konsumenter även i den fysiska butiken och samarbeten med restauranger och kockar har bidragit till att dagligvaruhandeln blivit en aktör även inom färdiga måltider, säger Karin Brynell


Till Svensk Dagligvaruhandels Kvartalsrapport Q4 2016

För ytterligare frågor kontakta;

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel 0709-758085

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Dagligvaruhandeln är en viktig del i livsmedelskedjan och tillsammans verkar medlemsföretagen för att branschen ska ta ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag är Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, ICA Sverige, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.