Skip to main content

Dagligvaruhandeln positiva till livsmedelsstrategins konsumentfokus

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 10:49 CET

Svensk Dagligvaruhandel välkomnar att regeringen i det förslag till livsmedelsstrategi som presenterades idag slår fast att det är konsumenternas efterfrågan som ska styra livsmedelsproduktionen. Redan våren 2016 var dagligvaruhandeln med och startade ursprungsmärkningen Från Sverige för att göra det enklare för konsumenter att välja svenska livsmedel i butiken. Nu förväntar sig dagligvaruhandeln att regeringen också kommer med konkreta initiativ och satsningar för att säkra tillgången på såväl svenska som ekologiska råvaror. Dagligvaruhandeln hoppas också att folkhälsoperspektivet och inte minst antibiotikafrågan får det fokus som krävs och att konsumentbeteendeforskning prioriteras.

Nu har regeringen glädjande nog slagit fast att konsumenten är ett viktigt led i livsmedelskedjan. Det tolkar vi som en tydlig signal om att det snart kommer att presenteras satsningar som gör att vi i ännu högre grad kan förse marknaden med konkurrenskraftiga svenska livsmedel, säger Karin Brynell vd på branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel

Dagligvaruhandeln lyfter också fram att regeringens löften om regelförenklingar måste inkludera handeln, inte minst för att säkerställa att butiker även framöver kan finnas i hela landet. Att tillsynen av regler måste bli likvärdig i hela landet ser dagligvaruhandeln också som en fråga regeringen måste prioritera när strategin går över till en konkret handlingsplan.

Dagligvaruhandeln hoppas att landsbygdsministern ser livsmedelsstrategin som en möjlighet att agera kraftfullt för att få bukt med de stora problem som finns i livsmedelskontrollen och som snedvrider konkurrensen, säger Karin Brynell

Läs mer om Svensk Dagligvaruhandels tankar om regeringens livsmedelsstrategi

För ytterligare frågor eller kommentarer;

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel 0709-758085

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Dagligvaruhandeln är en viktig del i livsmedelskedjan och tillsammans verkar medlemsföretagen för att branschen ska ta ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag är Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, ICA Sverige, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.