Skip to main content

Svensk Dagligvaruhandel väntar på konkreta förslag

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 17:43 CET

Under måndagen (16 jan) presenterade regeringen, tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna målen för den svenska livsmedelsstrategin. Svensk Dagligvaruhandel välkomnar att partierna till slut kommit överens om målen.

Bara det att Sverige får en blocköverskridande livsmedelsstrategi med gemensamma mål är otroligt viktigt för branschen, säger Karin Brynell, VD på branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

Målen som presenterades inom tre strategiska områden, regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation var vad dagligvaruhandeln förväntade sig. Nu vill handeln se mer konkreta initiativ.

Målen som presenterats är bra, framför allt är det positivt att regelförenklingar finns med och att strategin har ansatsen att det är konsumenternas efterfrågan som styr produktionen. Men det måste konkretiseras och det förväntar jag mig att få se när hela strategin och handlingsplaner presenteras, säger Karin Brynell

Dagligvaruhandeln kommer att bidra i det fortsatta arbetet i de delar där handeln har en roll att fylla. Det gäller speciellt arbetet mot antibiotikaresistens, en tillgänglig dagligvaruhandel i hela landet, matsvinn, produktsäkerhet och likvärdiga livsmedelskontroller, spårbarhet och hälsosamma matvanor.

För ytterligare frågor eller kommentarer;

Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel 0709-758085 

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Dagligvaruhandeln är en viktig del i livsmedelskedjan och tillsammans verkar medlemsföretagen för att branschen ska ta ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag är  Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, ICA Sverige,  Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.