Skip to main content

Tillväxt för dagligvaruhandeln under första kvartalet 2016

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 10:21 CEST

Dagligvaruhandeln inledde 2016 med en försäljningsökning. Tillväxten under det första kvartalet blev 5,3 procent i löpande priser, men om man korrigerar för påsken som i år inföll i första kvartalet, blev utfallet 3,1 procent. Omsättningen landade på 76,2 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 3,9 miljarder kronor. Sett ur ett nordiskt* perspektiv visade svensk dagligvaruhandel återigen starkast tillväxt. På andra plats kom Norge med en tillväxt om 2,2 procent medan försäljningen i Danmark stod stilla och Finland visade en ökning om 0,8 procent.

- Försäljningen steg i dagligvaruhandeln under första kvartalet i år. Tillväxten i löpande priser blev 5,3 procent men korrigerat för påsken som inföll i mars 3,1 procent. Enligt konfidensindikatorn ser vi att handlarna ser relativt positivt på året och enligt HUI:s prognos kommer branschen landa på en tillväxt på 3,5 procent, säger Karin Brynell VD för branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel

För ytterligare information:

Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel

Telefon: 0709- 758085

Se bifogad fil för Kvartalsrapporten i sin helhet. I detta nummer presenterar vi även siffror kopplade till dagligvaruhandels hälsoarbete

Nästa publiceringstillfälle:

Svensk Dagligvaruhandels kvartalsrapport avseende Q2 2016 beräknas bli publicerad i mitten av augusti 2016.

*Estimerat av HUI Research utifrån de nordiska ländernas årliga dagligvaruförsäljning

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Dagligvaruhandeln är en viktig del i livsmedelskedjan och tillsammans verkar medlemsföretagen för att branschen ska ta ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag är ICA Sverige, Coop Sverige, Axfood, Bergendahls Food, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.

Bifogade filer

PDF-dokument