Media-no-image

Kraftig prisökning på bostäder i Östergötland

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 11:45 CET

Under de senaste tolv månaderna har bostadspriserna ökat i nästan hela landet och i genomsnitt med 9 procent både för bostadsrätter och villor. I Östergötland ökade priserna under samma period mer markant då bostadsrätterna gick upp med hela 20 procent. Priset på länets villor steg också mer än riksgenomsnittet, med hela 13 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Det är inte bara på länsnivå som bostadspriserna stigit, utan så även i Östergötlands större kommuner. I Linköpings kommun steg priserna på bostadsrätter med 8 procent under den senaste tolvmånadersperioden, trots att de under senaste tre månaderna minskade med samma siffra. I Norrköpings kommun har priserna också visat på en mycket positiv utveckling och bara under de senaste tre månaderna steg priserna med 19 procent, vilket är den näst största ökningen av samtliga kommuner i landet. Bara Motala kommun uppvisar en större ökning med sina 21 procent.

Även villapriserna i länets kommuner har ökat de senaste 12 månaderna. I både Linköping och Norrköping gick de upp med 8 procent. Detta trots att utvecklingen den senaste tremånadersperioden har varit mer återhållsam. I Linköping minskade villapriserna då med 3 procent och i Norrköping med 1 procent.

– Den senaste tremånadersperioden kan vi se en avmattning på bostadspriserna, men det är nog högst tillfälligt då vi ser många anledningar till att priserna bör fortsätta att öka under 2015. Vi har en kraftig tillväxt i kommunen, då det sker investeringar i infrastruktur, byggnationer och industri samtidigt som vi har stabila och attraktiva arbetsgivare som exempelvis Universitetssjukhuset och SAAB. Allt detta bidrar till en attraktiv bostadsmarknad med trygga bostadsköpare. Sverige har dessutom Europas högsta flyttskatt och höga amorteringar, vilket skapar en inlåsningseffekt. En flytt innebär ofta höga skattesummor för många säljare och det leder till att de inte byter bostad så ofta. Därför blir utbudet litet och priserna högre, säger John Flood, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping.

– Norrköping har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren och har gått från att vara en rätt tråkig industristad till att vara både trevlig och attraktiv. Faktorer som kan öka intresset för Norrköping är närheten till Stockholm och vår vackra skärgård. Vi har dessutom ett positivt företagsklimat och nuförtiden finns Linköpings Universitet i staden, vilket även lockar många studenter hit. Eftersom det har byggts väldigt få nya bostäder de senaste 30 åren och är brist på hyresrätter stiger efterfrågan på bostadsrätter rejält och därmed också priserna, säger Magnus Dahlgren, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Norrköping.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket +/– 0 % + 9 %
Östergötlands län – 3 % + 20 %
Linköpings kommun – 8 % + 8 %
Norrköpings kommun + 19 % > + 30 %
Motala + 21 > + 30 %
*Statistiken för Östergötlands län baseras på försäljningen av 594 bostadsrätter under november 2014 – januari 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2014 – oktober 2014, tolvmånaderssiffran med november 2013 – januari 2014.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 9 %
Östergötlands län +/– 0 % + 13 %
Linköpings kommun – 3 % + 8 %
Norrköpings kommun +/– 1 % + 8 %
Motala + 1 % + 21 %

*Statistiken för Östergötlands län baseras på försäljningen av 264 villor under november 2014 – januari 2015.Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2014 – oktober 2014, tolvmånaderssiffran med november 2013 – januari 2014.Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

För ytterligare information, kontakta:
John Flood, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling Linköping
Mail: john.linkoping@svenskfast.se
Mobil: 076-118 18 38

Magnus Dahlgren, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Norrköping
Mail: magnus.norrkoping@svenskfast.se
Mobil: 070-928 58 81

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Rejält uppåt på bostadsmarknaden i Dalarna

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 11:25 CET

Priserna på bostadsmarknaden i Dalarna fortsätter att stiga kraftigt. Priserna på bostadsrätter i länet har under den senaste tolvmånadersperioden stigit med hela 20 procent och villorna med 10 procent, vilket är mer än riksgenomsnittet. Även under de senaste tre månaderna har priserna för bostadsrätter och villor fortsatt uppåt och stigit med 1 procent respektive 2 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

De största kommunerna i länet uppvisar en bostadsmarknad på riktig frammarsch. I Borlänge steg bostadsrättspriserna bara under de senaste tre månaderna med 8 procent. Detta kan jämföras med riket i stort där priserna under samma period stått stilla. Sett till de senaste 12 månaderna har priserna för bostadsrätter i kommunen ökat med hela 20 procent. Villapriserna visar också på positiva siffror med en 13-procenting ökning för det senaste året och hela 6 procent under de senaste 3 månaderna.

–Vi har länge känt av ett högt tryck på bostadsmarknaden i Borlänge tack vare att kommunen är attraktiv. Kommunen har en hög sysselsättningsgrad och arbetsmarknaden är stabil och expansiv. Det är samtidigt stor brist på bostäder, så köparna slåss om det som väl kommer ut på marknaden. Storstadstrenden att man som köpare vill försöka göra affär innan den officiella visningen har spridit sig även hit. För oss är bra genomförda visningar jätteviktiga och enda sättet att vara säker på att affären görs till ett riktigt marknadspris. Normalt ger vi säljarna rådet att avvakta tills visningen varit innan man accepterar några bud, säger Kjell Björklund, franchisetagare och fastighetsmäklare i Borlänge.

Det råder högtryck även i Falun kommun. Under de senaste 12 månaderna har priserna för både bostadsrätter och villor stigit med hela 27 procent, vilket är mest i länet. Jämförelsevis ökade priserna för både bostadsrätter och villor i riket med 9 procent under samma tid. Bara sett till de senaste tre månaderna landar prisökningen på bostadsrätter i Falun på 9 procent och villor på 6 procent.

–Den främsta anledningen till att prisökningen är så kraftig, är att det finns alldeles för få bostäder att välja på för köparna. Det är dessutom svårt att få tag i hyresrätter och billigare att bo i en bostadsrätt, med dagens låga räntor. Det låga utbudet och den stora efterfrågan driver priserna uppåt. Även vi tycker det är bäst och mest rättvist om försäljningsprocessen får ha sin normala gång. Jag tror att 2015 kommer att se i stort sett likadant ut som förra året, förutsatt att inte ränteläget eller kraven på amortering förändras kraftigt, säger Joakim Folkesson, franchisetagare och fastighetsmäklare i Falun.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket +/– 0 % + 9 %
Dalarnas län + 1 % + 20 %
Borlänge kommun + 8 % + 20 %
Falun kommun + 9 % + 27 %
*Statistiken för Dalarnas län baseras på försäljningen av 223 bostadsrätter under november 2014 – januari 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2014 – oktober 2014, tolvmånaderssiffran med november 2013 – januari 2014.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 9 %
Dalarnas län + 2 % + 10 %
Borlänge kommun + 6 % + 13 %
Falun kommun + 6 % + 27 %

*Statistiken för Dalarnas län baseras på försäljningen av 238 villor november 2014 – januari 2015.Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2014 – oktober 2014, tolvmånaderssiffran med november 2013 – januari 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Kjell Björklund, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Borlänge
Mail: kjell.borlange@svenskfast.se
Mobil:0703-32 98 48

Joakim Folkesson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Falun
Mail: joakim.folkesson@svenskfast.se
Mobil:0702-79 80 12

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Bostadspriserna i Västerbotten ökar mest i landet

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 11:18 CET

Under de senaste tolv månaderna har bostadspriserna ökat i stort sett i hela landet och i genomsnitt med 9 procent både för bostadsrätter och villor. I Västerbotten har priserna på bostadsrätter under samma period med hela 27 procent och villorna med 16 procent. Siffrorna betyder att Västerbotten haft den största prisökningen på bostadsrätter och villor bland landets samtliga 21 län. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Det är inte bara på länsnivå som bostadspriserna stigit, utan även i Västerbottens största kommun Umeå. Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna på bostadsrätter i kommunen ökat med hela 20 procent och villapriserna med 18 procent. Detta trots att prisutvecklingen varit mer återhållsam de senaste 3 månaderna, både i länet och kommunen. I Umeå minskade då priserna på villor med 1 procent och bostadsrätterna låg stilla. I länet backade bostadsrätterna med 3 procent och villorna med 1 procent.

– Den extrema prisökningen beror främst på bostadsbristen, som är kopplad till att kommunen är expansiv och inflyttningen därmed stor. Exempelvis bidrar Universitetet och en rad inflyttade företag till en stark framtidstro i Umeå. Köparna är medvetna om den snabba utvecklingen och är därför trygga i sina köp. En annan faktor som bidrar till prisuppgången är att många som flyttar hit ofta kommer från orter med en högre prisbild än vad vi är vana vid, säger Jörgen Lundgren, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Umeå.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket +/– 0 % + 9 %
Västerbottens län – 3 % + 27 %
Umeå kommun +/– 0 % + 20 %
Skellefteå kommun – 1 % + 19 %
*Statistiken för Västerbottens län baseras på försäljningen av 264 bostadsrätter under november 2014 – januari 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2014 – oktober 2014, tolvmånaderssiffran med november 2013 – januari 2014.


Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 9 %
Västerbottens län – 1 % + 16 %
Umeå kommun – 1 % + 18 %
Skellefteå kommun – 4 % + 14 %

*Statistiken för Västerbottens län baseras på försäljningen av 149 villor under november 2014 – januari 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2014 – oktober 2014, tolvmånaderssiffran med november 2013 – januari 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.


För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Lundgren, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Umeå
Mail: jorgen.umea@svenskfast.se
Mobil: 070-374 82 25

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Fortsatta prisökningar på bostäder i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 11:15 CET

Bostadsmarknaden i Västra Götaland är fortsatt het. De senaste tolv månaderna har priserna på bostadsrätter ökat med 10 procent och villorna med 9 procent, medan rikssnittet är 9 procent i båda fallen. Sett bara till den senaste tremånadersperioden är ökningen i länet 3 procent för bostadsrätter och 2 procent för villor. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I länets största kommun Göteborg har priserna för bostadsrätter stigit rejält och regionen står de senaste tolv månaderna för den absolut starkaste prisuppgången bland landets storstäder, med en ökning på 13 procent i både centrala Göteborg och stor-Göteborg. Det kan jämföras med rikssnittet på 9 procent eller centrala Stockholm där priserna stigit med 10 procent. Även under de tre senaste månaderna har priserna på bostadsrätter i Göteborg fortsatt uppåt, i de centrala delarna steg de med 5 procent och i stor-Göteborg med 1 procent, medan de legat stilla i riket i stort. Medelpriset för en bostadsrätt i centrala Göteborg ligger nu på 48 866 kronor per kvadratmeter och i stor-Göteborg på 33 096 kronor.

Även i länet i övrigt har priserna på bostadsrätter stigit med varierande siffror. Mest har de under den senaste tolvmånadersperioden stigit i Skövde, Trollhättans och Vänersborgs kommuner där ökningen är mer än 30 procent. De tre senaste månaderna har ökningstakten avtagit något och Alingsås, Lidköpings och Uddevalla kommuner redovisar negativa siffror.

– Jämfört med föregående år är mycket sig likt och vi ser just nu inget som talar för att det blir någon annorlunda utveckling under 2015. Det extremt låga utbudet är den främsta anledningen till att priserna fortsätter att öka så kraftigt.Vi strävar alltid efter att båda parter ska känna sig trygga med att bostaden sålts till ett riktigt marknadspris. Att bedöma detta i dagens marknad, som präglas av allt fler snabba förhandsbud, kan vara en utmaning för både köpare och säljare och ställer stora krav på oss mäklare, säger Jonas Keide, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum.

Även villapriserna fortsätter uppåt i Göteborgsområdet. De senaste tolv månaderna är prisuppgången i stor-Göteborg 11 procent och 4 procent under den senaste tremånadersperioden. Medelpriset för en villa i stor-Göteborg ligger nu på drygt 3,8 miljoner kronor, medan motsvarande siffra i riket är drygt 2,6 miljoner kronor.

I länet i övrigt skiljer sig utvecklingen ganska markant mellan de olika kommunerna. Mest steg villapriserna de senaste tolv månaderna i Trollhättans kommun där ökningen är 25 procent. Samtidigt minskade priset på villor med 4 procent i Alingsås kommun.

– Vi har under en lång tid sett en ökning av antalet förhandsbud på villasidan. Köparna vill inte riskera att huset ska glida dem ur händerna och lägger därför ofta ett högre bud redan innan den ordinarie visningen. Om säljaren accepterar det budet blir många andra spekulanter besvikna eftersom de inte ens hinner titta på huset i fråga. Effekten blir att försäljningstiderna kortas ner och hela bostadsmarknaden blir mer aggressiv. Det blir egentligen inte en sund marknad eftersom det verkliga marknadsvärdet inte fastställs och ingen vet om det i slutändan blir en vinst för köparen eller säljaren. Vi har ofta kraftiga budgivningar på de villor som blir till salu och tror att det kommer att fortsätta så, men det beror naturligtvis på hur det blir med eventuella krav på amorteringar och utbudet på marknaden, säger Anders Lundgren, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Mölndal.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket +/– 0 % + 9 %
Västra Götalands län + 3 % + 10 %
Centrala Göteborg + 5 % + 13 %
Stor-Göteborg + 1 % + 13 %
Göteborgs kommun + 1 % + 12 %
Mölndals kommun + 4 % + 24 %
Partille kommun + 9 % + 8 %
Lerums kommun + 4 % + 13 %
Kungälvs kommun + 9 % + 13 %
Alingsås kommun – 2 % + 16 %
Uddevalla kommun – 6 % + 24 %
Vänersborgs kommun + 2 % + > 30 %
Trollhättans kommun + 2 % + > 30 %
Borås kommun + 10 % + 5 %
Mariestads kommun +/– 0 % + 7 %
Lidköpings kommun – 6 % + 25 %
Skövde kommun + 17 % + > 30 %
*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 2 337 bostadsrätter under november 2014 – januari 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2014 – oktober 2014, tolvmånaderssiffran med november 2013 – januari 2014.


Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 9 %
Västra Götalands län + 2 % + 9 %
Göteborgs kommun + 6 % + 12 %
Härryda kommun + 6 % + 13 %
Mölndals kommun + 4 % + 11 %
Partille kommun + 3 % + 9 %
Ale kommun + 3 % + 6 %
Lerums kommun – 2 % + 8 %
Kungälvs kommun + 3 % + 13 %
Alingsås kommun – 4 % – 4 %
Uddevalla kommun – 3 % +/– 0 %
Trollhättans kommun + 14 % + 25 %
Borås kommun – 3 % + 6 %
Marks kommun + 12 % + 27 %
Lidköpings kommun – 7 % +/– 0 %
Skövde kommun +/– 0 % + 12 %
Falköpings kommun + 5 % + 6 %

*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 1 241 villor under november 2014 – januari 2015.Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2014 – oktober 2014, tolvmånaderssiffran med november 2013 – januari 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Jonas Keide, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum
Mail: jonas.keide@svenskfast.se
Mobil: 0762-81 71 11

Anders Lundgren, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Mölndal
Mail: anders.molndal@svenskfast.se
Mobil: 0709-62 91 65

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på: 
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Stor prisökning på bostadsrätter i Gävleborg

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 11:15 CET

Priserna på bostadsmarknaden i Gävleborg har under den senaste tolvmånadersperioden fortsatt uppåt. Bostadsrätterna i länet har stigit med hela 22 procent och villorna med 12 procent. Detta trots en viss avmattning de senaste tre månaderna då bostadsrätterna visat på en 3-procentig nedgång samtidigt som villapriserna ökat med 1 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i Gävleborgs största kommun Gävle har prisutvecklingen varit positiv. Sett till de senaste 12 månaderna har priserna för både bostadsrätter och villor gått upp med hela 19 procent. Detta kan jämföras med siffrorna för riket i stort där prisökningarna varit 9 procent.

Under de senaste 3 månaderna har prisutvecklingen för bostadsrätter planat ut och priserna har legat stilla i Gävle, medan de faktiskt minskat en aning i länet som helhet. Villapriserna fortsatte uppåt även de senaste 3 månaderna, med hela 6 procent i Gävle och med 1 procent i länet som helhet.

– Det har varit en stark och positiv trend på bostadsmarknaden i Gävleborg under hela 2014 och den verkar fortsätta under 2015. Det finns flera skäl till att marknaden är så het, exempelvis de låga räntorna, som gör det billigt att bo, men även ett väldigt litet utbud av bostäder till salu. Anmärkningsvärt är också att de väldigt snabba försäljningarna blivit vanligare under det senaste året. Sedan tidigare har Gävleborg en relativt låg prisnivå i relation till andra städer, vilket gör att inflyttande från andra håll medverkar till att driva upp priserna framförallt på bostadsrätterna, säger Jonas Östblom fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Gävle.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket +/- 0 % + 9 %
Gävleborgs län - 3 % + 22 %
Gävle kommun +/- 0 % + 19 %
Sandvikens kommun + 3 % + 24 %
*Statistiken baseras på försäljningen av 250 bostadsrätter under november 2014 – januari 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2014 – oktober 2014, tolvmånaderssiffran med november 2013 – januari 2014. Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 9 %
Gävleborgs län + 1 % + 12 %
Gävle kommun + 6 % + 19 %
Sandvikens kommun + 2 % + 7 %

*Statistiken baseras på försäljningen av 209 villor under november 2014 – januari 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2014 – oktober 2014, tolvmånaderssiffran med november 2013 – januari 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Jonas Östblom, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Gävle
Mail: jonas.gavle@svenskfast.se
Mobil: 070-601 94 34

Linus Lindqvist, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Gävle
Mail: linus.gavle@svenskfast.se
Mobil: 070-214 36 95

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Clrclxk2yzzcxqnjfbsv

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Storstäderna lyfter en mer avvaktande bostadsmarknad”

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 09:00 CET

Opilbgq9f9myvknxisse

Nöjdast kunder i Vallentuna

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 13:48 CET

Varje år delar Svensk Fastighetsförmedling ut pris till medarbetare och bobutiker som utmärkt sig extra under det gångna året. På ett stort evenemang i Stockholm i lördags fick bobutiken i Vallentuna priset för ”Mest nöjda kunder” 2014.

Etmmo797orvfifcqmzs8

Tidaholm blev Årets bobutik 2014

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 13:45 CET

Svensk Fastighetsförmedling delar varje år ut pris till medarbetare och bobutiker som utmärkt sig extra under det gångna året. På ett stort evenemang i Blå Hallen, Stockholm i lördags fick Anna-Lena och Jörgen Nyström, tillsammans med sina medarbetare i bobutiken i Tidaholm ta emot priset som ”Årets bobutik 2014”.

Ew9itswyebfy1gsc1kdf

Mäklare från Piteå förmedlade flest villor och fritidshus 2014

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 13:42 CET

Svensk Fastighetsförmedling delar varje år ut pris till medarbetare och bobutiker som utmärkt sig extra under det gångna året. På ett stort evenemang i Blå hallen i Stockholm i lördags fick Rikard Fahlman, Piteå priset ”Årets bästa säljare” för flest förmedlade villor och fritidshus under 2014. Ytterligare två av mäklarna från Piteå hamnade på topp 10.

Goopdk7irp01grbfn7sf

Årets fastighetsmäklar-rookie är från Nacka

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 13:39 CET

​Svensk Fastighetsförmedling delar varje år ut pris till medarbetare och bobutiker som utmärkt sig extra under det gångna året. På ett stort evenemang i Stockholms i lördags fick Caroline Baarsen från bobutiken i Nacka priset som ”Årets rookie 2014”.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstalesman
 • bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor
 • daczn.mnsjoholm@ufmusvensksgfarltzstavcdrl.sudrcoye
 • 08 505 358 42
Dan Sjöholm svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor mm för landet i stort.

 • Presskontakt
 • Konsult PR-byrån Agency
 • Pressfrågor
 • kxidarvid@agsnency.se
 • +46 70 779 58 98

 • Presskontakt
 • Franchisetagare/butikschef Göteborg City
 • BR Göteborgs City
 • jonas.keide@svenskfast.se
 • 0762-81 71 11
Jonas Keide svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ), främst för BR i Göteborgs innerstad.

 • Presskontakt
 • Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal
 • Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal
 • andevarskg.molndudalmv@sslvenskfxlxqigasogrpt.amzzse
 • 0709-629165
 • 031-87 07 75
Anders Lundgren svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Göteborg/Mölndal.

 • Presskontakt
 • Försäljningschef, Stockholm
 • Försäljningschef, Stockholm
 • cenils.lgjagzqerloegf@svfdenskfastsmyoxqwfhl.svkise
 • 076-8193591
Nils Lagerlöf svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholm.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare och franchisetagare, Stockholm/Bromma
 • Villor och bostadsrätter, Stockholm/Bromma
 • anhbders.lfeewen@sveeenspckfwrhjlzast.se
 • 0708-26 63 00
 • 08-598 222 50
Anders Lewén svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholmsområdet.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare, Malmö
 • Villor och BR, Malmö
 • mikael.ekman@svenskfast.se Reg. fastighetsmäklare
 • 0768-84 01 21
Mikael Ekman svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Malmö.

 • Presskontakt
För allmänna frågor och kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling och trender trender på den lokala... Visa mer

Om Svensk Fastighetsförmedling

Om Svensk Fastighetsförmedling

Och ersätter med;
Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets¬givare.

Adress

 • Svensk Fastighetsförmedling
 • Årstaängsvägen 11, Box 47 106
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida