Ymcoycqxuterodgthjgr

Vänner och familj ovärderliga vid bostadsflytten

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 08:00 CEST

Media-no-image

Överdriven homestyling irriterar mest på visningen

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 10:13 CEST

Citroner i hela lägenheten, en bostad helt utan personliga föremål eller doften av nybakade bullar. Dessa är bara några sätt att styla bostaden på inför visningen. Men det är inte säkert att förvandlingen alltid har den effekt säljaren hoppas på. Överdriven homestyling är nämligen det man upplever som mest irriterande på en bostadsvisning, följt av ett ostädat hem och oseriösa spekulanter. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer.

Konkurrensen på bostadsmarknaden är tuffare än någonsin och allt fler bostäder säljs innan visning eller efter en hård budgivning mellan spekulanterna. Svensk Fastighetsförmedling har i sin senaste Bobarometer frågat svenskarna om de någon gång försökt skrämma bort övriga spekulanter på en bostadsvisning och vad de tycker är det mest irriterande att mötas av under visningen.

Resultatet visar att 12 procent av de som någon gång gått på en bostadsvisning, har använt fula trick för att skrämma bort övriga spekulanter, där de allra flesta högljutt har påpekat fel på bostaden. Andra knep som använts för att skrämma bort konkurrenterna är exempelvis att lägga ett bud på plats, högt och tydligt planerat möblering och förändringar i planlösning eller skrutit om sina ekonomiska möjligheter att köpa bostaden.

Stockholmarna är de som i störst utsträckning tänker taktiskt under visningen. Hela 15 procent av dem har använt sig av olika knep i syfte att skaffa sig ett försprång på drömbostaden. Norrlänningarna vill däremot inte förstöra för konkurrenterna, motsvarande siffra bland dem är nämligen endast nio procent.

Överdriven homestyling irriterar
Att gå på bostadsvisningar för att hitta sin drömbostad är inte alltid förenat med njutning. Det finns nämligen många saker som kan skapa irritation under visningen. Det som irriterar svenskarna mest är överdriven homestyling, det anger 49 procent av de som besökt en bostadsvisning. Främst är det männen som anser att bostaden inte bör vara allt för stylad, 55 procent av dem anser att detta är det mest irriterande. Motsvarande andel bland kvinnorna är 44 procent.

Hur välstädat hemmet är vid visningen har också stor inverkan på besökarna. Nära fyra av tio, 38 procent, anser nämligen att det mest irriterande på visningen är en ostädad bostad. Även oseriösa eller högljudda spekulanter irriterar, det anser 25 respektive 23 procent av svenskarna. Mer än var femte, 21 procent, anser att stökiga barn på visningen är störande.

– Syftet med visningen är att visa upp bostaden för så många spekulanter som möjligt och skapa ett intresse för att faktiskt vilja bo i den. Inför visningen är det viktigt att man åtgärdar småfel, plockar undan personliga småsaker, storstädar, skapar ytor och lyfter fram bostadens fördelar. Man ska däremot inte försöka dölja några brister eller fel. Så långt är homestyling positivt för både säljare och köpare. Den överdrivna stylingen, där man exempelvis fyller en lägenhet med grönsaker eller tillfälligt byter all inredning, har helt andra syften. Jag är inte förvånad att spekulanterna reagerar negativt på den typen av förvandling, säger Dan Sjöholm på Svensk Fastighetsförmedling.

Topp 5 – Detta irriterar mest på bostadsvisningen
1. Överdriven homestyling: 49 procent
2. Ostädat: 38 procent
3. Oseriösa spekulanter: 25 procent
4. Högljudda spekulanter: 23 procent
5. Stökiga barn: 21 procent

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under maj och juni 2014 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 1 271 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ, enligt undersökningsföretaget NORM Research & Consulting AB.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

För ytterligare information, kontakta:
Dan Sjöholm, Svensk Fastighetsförmedling
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se 
Mobil: 0708-275 220

Citroner i hela lägenheten, en bostad helt utan personliga föremål eller doften av nybakade bullar. Dessa är bara några sätt att styla bostaden på inför visningen. Men det är inte säkert att förvandlingen alltid har den effekt säljaren hoppas på. Överdriven homestyling är nämligen det man upplever som mest irriterande på en bostadsvisning, följt av ett ostädat hem och oseriösa spekulanter.

Läs vidare »
Media-no-image

Kraftig prisökning på bostadsrätter i Östergötland

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 13:48 CEST

Priserna på bostadsmarknaden i Östergötlands län har den senaste tiden gått spikrakt uppåt. Under det gångna året har bostadsrättspriserna ökat med 20 procent och villorna med 9 procent. Även de senaste tre månaderna visar på stigande siffror. Priset på bostadsrätterna gick upp med 20 procent i länet under den perioden, vilket kan jämföras med riket där medelpriset sjönk med 4 procent. Villorna i Östergötland visade en prisutveckling på totalt 3 procent under tremånadersperioden. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av. 

Även i Östergötlands största kommun Linköping har prisuppgången varit markant. Sett till de senaste 12 månaderna har bostadsrätterna gått upp med hela 24 procent och villorna med 12 procent. Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna ökat med 20 procent och villorna med 9 procent. 

– Linköping har länge varit en attraktiv stad att leva och bo i, här finns nämligen både jobb och bra utbildningar. Dock har utbudet de senaste åren varit väldigt lågt och de bostäder som varit till försäljning har sålts snabbt. Då bostadspriserna länge gått stabilt uppåt i länet har allt fler sett fördelarna med att komma in på marknaden och viljan att äga sitt boende har därigenom ökat. Många köpare och ett minskande utbud är tveklöst de främsta skälen till prisökningen i länet, säger Frida Flood, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping. 


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

– 4 %

+ 6 %

Östergötlands län

+ 20 %

+ 20 %

Linköpings kommun

+ 20 %

+ 24 %

*Statistiken för Östergötlands län baseras på försäljningen av 589 bostadsrätter under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013.


Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+2 %

+ 7 %

Östergötlands län

+ 3 %

+ 9 %

Linköpings kommun

+ 9 %

+ 12 %

*Statistiken för Östergötlands län baseras på försäljningen av 323 villor under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Frida Flood, franchisetagare Svensk Fastighetsförmedling i Linköping
Mail: frida.flood@svenskfast.se
Mobil: 076-118 18 48

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare.  Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.


Läs vidare »
Media-no-image

Bostadspriserna stiger i Jönköping

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 13:45 CEST

Temperaturen på bostadsmarknaden i Jönköpings län fortsätter uppåt. I Jönköpings kommun har såväl bostadsrätter som villor visat på en ökning med 9 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Sett till de senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna stigit med 4 procent och villorna med 2 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av. 

Statistiken visar även på prisökningar på länsnivå i Jönköping. Priserna på bostadsrätter i Jönköpings län har ökat med 4 procent de senaste tre månaderna, vilket motsvarar siffran som gäller över tolv månader.

Sett till villapriserna i länet har dessa ökat med 4 procent den senaste tremånadsperioden och med hela 7 procent det gångna året.

– Det är högtryck på bostadsmarknaden i Jönköping. Vi har en välmående stad med en väl fungerande arbetsmarknad och ett sprudlande studentliv. Men precis som i många andra städer har bostadsmarknaden präglats av ett lågt utbud av bostäder den senaste tiden, vilket lett till korta försäljningstider. Bostäderna har i många fall sålts innan de ens lagts ut på marknaden. Tvärtemot vad man skulle kunna tro är det dock inte färre bostäder i omlopp, utan när vi summerar antal sålda bostäder i år kommer det förmodligen att visa på lika många som förra året, säger Jan Windolf, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping. 

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader* 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

– 4 %

+ 6 %

Jönköpings län

+ 4 %

+ 3 %

Jönköpings kommun

+ 4 %

+ 9 %

*Statistiken för Jönköpings län baseras på försäljningen av 314 bostadsrätter under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013.


Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+2 %

+ 7 %

Jönköpings län

+ 4 %

+ 7 %

Jönköpings kommun

+ 2 %

+ 9 %

*Statistiken för Jönköpings län baseras på försäljningen av 347 villor under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Jan Windolf, franchisetagare Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping
Mail: jan.windolf@svenskfast.se
Mobil: 0708-18 86 03

Följ oss gärna på: 
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare.  Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. 

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.


Läs vidare »
Media-no-image

Stark prisökning på bostadsrätter i Kalmar

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 13:45 CEST

Priserna på bostadsrättsmarknaden i Kalmar län har den senaste tiden stigit rakt uppåt. Under sommarmånaderna har bostadsrättspriserna ökat med 13 procent och under det gångna året de senaste 12 månaderna med 6 procent. Även på villamarknaden har priserna gått uppåt, dock har den ökningen varit mindre markant än bland bostadsrätterna. Villapriserna har nämligen stigit med 5 procent de senaste tolv månaderna och med 3 procent den senaste tremånadersperioden. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av. 

Även i länets största kommun Kalmar har prisuppgången varit tydlig på både bostadsrätter och villor. Sett till de senaste tre månaderna har bostadsrätterna ökat med 4 procent och villorna med 5 procent. Under det gångna året har dock priserna på bostadsrätter i Kalmar sjunkit med 3 procent medan villorna visar på en ökning med 6 procent.

– Efterfrågan på bostäder är just nu mycket stor i Kalmar. Framför allt bostadsrätter och villor, som är i gott skick och har ett bra läge, är i en uppåtgående priskurva. Det är en trend som jag tror kommer att hålla i sig ett bra tag framöver, säger Håkan Hellström, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Kalmar. 


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

– 4 %

+ 6 %

Kalmar län

+ 13 %

+ 6 %

Kalmar

+ 4 %

– 3 %

*Statistiken för Kalmar län baseras på försäljningen av 307 bostadsrätter under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+2 %

+ 7 %

Kalmar län

+ 3 %

+ 5 %

Kalmar

+ 5 %

+ 6 %

*Statistiken för Kalmar län baseras på försäljningen av 431 villor under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Håkan Hellström, franchisetagare Svensk Fastighetsförmedling i Kalmar
Mail: hakan.hellstrom@svenskfast.se                     
Mobil: 0705-49 49 63

Följ oss gärna på: 
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare.  Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. 

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.


Läs vidare »
Media-no-image

Stabil prisökning på bostadsrätter i Halland

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 13:45 CEST

Priserna på bostadsmarknaden i Hallands län har de senaste månaderna visat på en uppgång. Under den gångna tremånadersperioden har bostadsrättspriserna ökat med 9 procent och de senaste tolv månaderna med 8 procent. Priset för villorna i länet har blygsamt ökat med 1 procent de tre senaste månaderna och med 5 procent under en tolvmånadersperiod. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I Hallands största kommun Halmstad kan man se en markant prisuppgång på bostadsrätter. Sett till de senaste 12 månaderna har priserna gått upp med 11 procent. Villapriserna har däremot sjunkit med 2 procent under samma period. Under den senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna ökat med 13 procent medan villapriserna minskat med 2 procent. 

– Utbudet på bostadsmarknaden har inte varit särskilt stort i Halland under sommarmånaderna och därför har priserna på bostadsrätter gått upp. Sommaren brukar vanligtvis vara en lågintensiv period, men det har blivit lite av en rekyl nu där trycket på de bostäder som legat ute till försäljning blivit högre och därmed också priserna, säger Pugh Rengensjö, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad och fortsätter:

– Vad gäller prisutvecklingen på villor så har den marknaden generellt mindre svängningar än bostadsrätterna. Däremot kan man spekulera i vad som händer efter valet i fråga om fastighetsskatter och om det kan komma att bli dyrare att bo i villa. Därför kan jag tänka mig att många potentiella villaköpare avvaktar med att sälja sin bostad för eventuella framtida skatteändringar, avslutar Pugh Rengensjö. 


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader* 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

– 4 %

+ 6 %

Hallands län

+ 9 %

+ 8 %

Halmstad kommun

+ 13 %

+ 11 %

*Statistiken för Hallands län baseras på försäljningen av 226 bostadsrätter under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+ 2 %

+ 7 %

Hallands län

+ 1 %

+ 5 %

Halmstad kommun

– 2 %

– 2 %

*Statistiken för Hallands län baseras på försäljningen av 432 villor under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Pugh Rengensjö, franchisetagare Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad
Mail: pugh.halmstad@svenskfast.se                       
Mobil: 0706-35 94 95

Följ oss gärna på: 
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare.  Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.


Läs vidare »
Media-no-image

Stark uppgång på bostadsrättsmarknaden i Blekinge

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 13:45 CEST

Bostadsmarknaden i Blekinge län är på uppgång. Den senaste tremånadersperioden har priserna på bostadsrätter i länet ökat med 10 procent och under det gånga året med 9 procent. Även på villamarknaden i Blekinge syns en stabil prisuppgång: både under de senaste tre och tolv månaderna har priserna ökat med 2 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I Blekinge läns största kommun Karlskrona syns en markant ökning av bostadsrättspriserna under året som gått. Sett till den senaste tolvmånadersperioden har priserna på bostadsrätter nämligen stigit med 10 procent i kommunen. På sistone har ökningstakten avtagit något och under de senaste tre månaderna har bostadsrätterna endast ökat med 1 procent. Även villorna visar på en marginell ökning på 1 procent det gångna året men minskar med 2 procent de senaste tre månaderna. 

– Efter en relativt snabb prisuppgång under det senaste året visar nu bostadsmarknaden i Karlskrona på en liten återhämtning i uppgångstakten. I samband med höstens intåg är dock efterfrågan åter stark, något som säkerligen kommer att driva upp priserna ytterligare under de kommande månaderna, säger Håkan Hellström, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Karlskrona.

 
Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader* 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

– 4 %

+ 6 %

Blekinge län

+ 10 %

+ 9 %

Karlskrona kommun

+ 1 %

+ 10 %

*Statistiken för Blekinge län baseras på försäljningen av 126 bostadsrätter under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013. 


Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+2 %

+ 7 %

Blekinge län

+ 2 %

+ 2 %

Karlskrona kommun

– 2 %

+ 1 %

*Statistiken för Blekinge län baseras på försäljningen av 188 villor under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Håkan Hellström, franchisetagare Svensk Fastighetsförmedling i Karlskrona
Mail: hakan.hellstrom@svenskfast.se                     
Mobil: 0705-49 49 63 

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

 

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare.  Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. 

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.


Läs vidare »
Media-no-image

Markant prisökning på bostadsrätter i Gävleborg

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 13:45 CEST

Priserna på bostadsmarknaden i Gävleborgs län har den senaste tiden visat på en stabil uppgång. Under den gångna tolvmånadersperioden har bostadsrätterna ökat med 12 procent och villorna med 7 procent. Även de senaste tre månaderna visar på stigande siffror. Bostadsrättspriserna gick upp med 10 procent i länet under den perioden. Villorna i Gävleborg ökade totalt med 2 procent under tremånadersperioden. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av. 

Även i Gävleborgs största kommun Gävle har prisuppgången varit markant. Sett till det gångna året har priserna för bostadsrätter gått upp med 14 procent och villorna med 9 procent. Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna ökat med 9 procent och villorna med 8 procent. 

– Man kan härleda prisutvecklingen till att det är ett lågt utbud av både bostadsrätter och villor samt en småskalig rotation när det kommer till omflyttning. Många 30- och 40-talister bor kvar i sina villor för att det är billigare än att köpa nytt och då blir utbudet per automatik mindre. Dessutom har Gävle de senaste åren haft en stor inflyttning, något som i kombination med relativt låga priser jämfört med andra städer har gjort att prisutvecklingen procentuellt sett har varit högre här, säger Jonas Östblom, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Gävle. 


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

– 4 %

+ 6 %

Gävleborgs län

+ 10 %

+ 12 %

Gävle kommun

+ 9 %

+ 14 %

*Statistiken för Gävleborgs län baseras på försäljningen av 303 bostadsrätter under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013.


Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+2 %

+ 7 %

Gävleborgs län

+ 2 %

+ 7 %

Gävle kommun

+ 8 %

+ 9 %

*Statistiken för Gävleborgs län baseras på försäljningen av 325 villor under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Jonas Östblom, franchisetagare Svensk Fastighetsförmedling i Gävle
Mail: jonas.gavle@svenskfast.se                              
Mobil: 070-601 94 34

Följ oss gärna på: 
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare.  Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. 

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. 


Läs vidare »
Olgcuju2gpodgfatyr4m

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Fortsatt högtryck på bostadsmarknaden”

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 09:00 CEST

Media-no-image

Nystart i tillvaron – det bästa med att flytta enligt svenskarna

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 13:30 CEST

Svenskarna rotar sig inte alltför länge i samma bostad. De flesta har flyttat mellan sex och tio gånger och kvinnor flyttar oftare än män. De allra flitigaste bostadsbytarna finner man i länen Skåne, Halland och Blekinge. Det är inte heller ovanligt att flyttlasset går riktigt långt, var femte svensk säger sig nämligen ha flyttat över 70 mil. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer.

I Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer har svenska folket fått svara på frågor inom temat flytt. Resultatet visar att svenskarna inte är speciellt knutna till sitt boende. Faktum är att närmare fyra av tio, 36 procent, har flyttat mellan sex och tio gånger i sina liv och 15 procent har flyttat fler än tio gånger. Två procent av svenskarna har aldrig bytt bostad.

De allra flitigaste bostadsbytarna finns i Skåne, Halland och Blekinge. Där har närmare var femte, 19 procent, flyttat fler än tio gånger. Sett till könsskillnader flyttar kvinnorna oftare än männen. Fyra av tio kvinnor, 39 procent, har flyttat mellan sex och tio gånger och motsvarande siffra bland männen är 33 procent.

Flyttens längd varierar stort. Var femte, 20 procent, menar att deras längsta flyttsträcka är mellan två och fem mil, medan lika många svarar att de flyttat längre än 70 mil. De som nu bor i Stockholm är de som har flyttat längst, 26 procent av dem har flyttat mer än 70 mil, det kan jämföras med 16 procent i norra mellersta Sverige.

Oavsett anledning till flytten finns det mycket att se fram emot när den väl är genomförd. De flesta, 41 procent, anser nämligen att det bästa med att flytta är att få en nystart i tillvaron, tätt följt av att få större eller mindre boyta med 40 procent. Att byta grannar verkar dock mindre angeläget – endast tre procent tycker att det bästa med att flytta är att få nya grannar. Något kvinnorna ser som en välgörande del av en flytt är att få rensa ut alla gamla saker man samlat på sig under åren. 44 procent av dem tycker detta är det bästa med flytten, andelen bland männen är 32 procent.

– Det finns många anledningar bakom en flytt och nästan alltid en koppling till att något viktigt händer i personens liv. Man ska kanske studera på annan ort, få barn, byta jobb, skilja sig, eller så kanske man helt plötsligt bor för stort när barnen flyttat hemifrån. Hur dramatisk bakgrunden till flytten än är, verkar man efteråt ändå se den som något positivt, säger Dan Sjöholm på Svensk Fastighetsförmedling och fortsätter:

 – Som fastighetsmäklare är en stor del av charmen med jobbet just att man får vara en del i kundernas kanske största förändring i livet. En ny bostad medför oftast även nytt område, nya grannar och nytt socialt umgänge. Dessa komponenter ger bra förutsättningar för att få den nystart i tillvaron man ibland behöver, avslutar Dan Sjöholm.

Topp 3 – Det bästa med att flytta enligt svenskarna
Att få en nystart i tillvaron: 41 procent
Att få det större/mindre: 40 procent
Att få rensa ut och slänga alla gamla saker: 38 procent

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under maj och juni 2014 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 1 271 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ, enligt undersökningsföretaget NORM Research & Consulting AB. 

För ytterligare information, kontakta:
Dan Sjöholm, Svensk Fastighetsförmedling
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se                            
Mobil: 0708-275 220

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Konsult PR-byrån Agency
 • Pressfrågor
 • nathalie@agency.se
 • 070-445 87 90

 • Presskontakt
 • Franchisetagare/butikschef Göteborg City
 • BR Göteborgs City
 • jonas.keide@svenskfast.se
 • 0762-81 71 11
Jonas Keide svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ), främst för BR i Göteborgs innerstad.

 • Presskontakt
 • Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal
 • Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal
 • shrjtmjhanljdegsrshfip.mngrdlmsnzdjtolsvndmcalgy@sylicvenskfhaamqpasajsnefgdytt.se
 • 0709-629165
 • 031-87 07 75
Anders Lundgren svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Göteborg/Mölndal.

 • Presskontakt
 • Försäljningschef, Stockholm
 • Försäljningschef, Stockholm
 • nils.lagerlof@svenskfast.se
 • 076-8193591
Nils Lagerlöf svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholm.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare och franchisetagare, Stockholm/Bromma
 • Villor och bostadsrätter, Stockholm/Bromma
 • anixdersccwwwt.lewen@sisuoiuwoakhuvenskfasrgt.se
 • 0708-26 63 00
 • 08-598 222 50
Anders Lewén svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholmsområdet.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare, Malmö/Limhamn/Lomma
 • Villor och BR, Malmö/Limhamn/Lomma
 • mikael.ekman@svenskfast.se Reg. fastighetsmäklare
 • 0708-16 26 01
 • 040-630 77 50
Mikael Ekman svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Malmö/Limhamn/Lomma.

 • Presskontakt
För allmänna frågor och kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling och trender trender på den lokala... Visa mer

Om Svensk Fastighetsförmedling

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Adress

 • Svensk Fastighetsförmedling
 • Årstaängsvägen 11, Box 47 106
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida