Sgk8po9vkecpcm00qmvy

Kommentar till regeringen och Alliansens nya besked kring amorteringskrav:

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 23:40 CEST

P1hznm6zivocsxk4vr21

Extrem prisökning på bostadsrätter på Gotland

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 10:59 CEST

Bostadsmarknaden på Gotland fortsätter att vara het. Bostadsrätterna har nämligen ökat med 34 procent under det gångna året och med 24 procent under det senaste kvartalet. Prisökningen är högst i landet och kan jämföras med riket i stort där priset på bostadsrätter stigit 6 procent det senaste kvartalet. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

P1hznm6zivocsxk4vr21

Kraftig prisökning på bostadsrätter i Kalmar

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 10:52 CEST

Bostadsmarknaden i Kalmar län är fortsatt het och bostadsrätterna ökat med hela 16 procent och de senaste tre månaderna med hela 10 procent. Detta kan jämföras med riket i stort där prisökningen varit 6 procent under samma period. Även villapriserna i Kalmar län ökade under det senaste året med 5 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

P1hznm6zivocsxk4vr21

Fortsatt prisökning på bostäder i Norrbotten – allra mest stiger priserna i Boden

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 10:48 CEST

Bostadsmarknaden i Norrbottens län visar att bostadsrättspriserna ökade med hela 12 procent och villor med 17 procent det gångna året. Bara under de senaste tre månaderna har bostadsrätterna stigit med 5 procent och villorna med hela 9 procent. Ojämförligt mest i länet stiger bostadspriserna i Bodens kommun. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

P1hznm6zivocsxk4vr21

Fortsatt högtryck på bostadsmarknaden – men det våras för bostadsköparna

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 09:00 CEST

Priserna på bostadsmarknaden har fortsatt att stiga kraftigt. Bostadsrätterna i riket har stigit med 13 procent under det senaste året och med hela 6 procent bara under den senaste tremånadersperioden. Villorna i riket har på samma sätt stigit med 12 procent under det senaste året och 5 procent de senaste tre månaderna.

Media-no-image

Rejäla prisökningar på bostadsmarknaden i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 11:40 CEST

Under det senaste året har priserna för bostadsrätter i länet ökar med 15 procent och villor med 14 procent, vilket är mer än riksgenomsnittet. Även det senaste kvartalet har visat på rejäla uppgångar. Bostadsrättspriserna ökade då med hela 12 procent, vilket kan jämföras med ökningen för riket i stort som landade på 8 procent. Villapriserna steg under samma kvartal med 5 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Sett till länets kommuner är prisökningarna i de flesta fallen höga på både bostadsrätter och villor. Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna i Uppsala kommun ökat med 13 procent för bostadsrätter och med 15 procent för villor. Håbo kommun sticker ut extra då villapriserna där ökat med hela 25 procent under det senaste året, vilket är en av de största prisökningarna bland landets kommuner. Motsvarande siffra för riket ligger på 11 procent.

I dag kostar en bostadsrätt i Uppsala kommun närmare 2,3 miljoner eller 36 700 kronor per kvadratmeter. Köper man en villa i Håbo kommun får man betala i snitt 3 miljoner kronor, i Knivsta kommun nästan 3,9 miljoner och i Uppsala kommun drygt 3,9 miljoner kronor.

– Uppsala är en attraktiv stad med låg arbetslöshet och en mycket stabil arbetsmarknad. Bara under de senaste åren har staden utvecklats enormt, med bland annat ett nytt resecentrum och ännu bättre pendlingsmöjligheter till Stockholm. De två städerna ligger nära varandra och fortsätter så sakta att växa ihop. Allt fler har fått upp ögonen för Uppsala och inflyttningstrenden är mycket positiv. När inflyttningen är så pass stor och byggtakten inte hänger med stiger priserna på bostäder, både i länet och kommunerna, säger Jim Palmquist, butikschef på Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 8 % + 14 %
Uppsala län + 12 % + 15 %
Uppsala kommun + 10 % + 13 %
Enköping kommun – 6 % + 5 %
*Statistiken för Uppsala län baseras på försäljningen av 1 315 bostadsrätter under januari 2015 – mars 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 5 % + 11 %
Uppsala län + 5 % + 14 %
Uppsala kommun + 5 % + 15 %
Enköping kommun + 4 % + 14 %
Håbo kommun + 10 % + 25 %
Tierp kommun – 4 % + 5 %

*Statistiken för Uppsala län baseras på försäljningen av 365 villor under januari 2015 – mars 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:
Jim Palmquist, butikschef Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala
Mail: jim.uppsala@svenskfast.se
Mobil: 0708-24 78 29

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Bostadspriserna i Jönköping på stadig uppgång

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 11:34 CEST

Bostadsmarknaden är fortsatt het i Jönköpings län. De senaste tolv månaderna har priset på bostadsrätter i länet ökat med 9 procent och villorna med 10 procent. Bara under årets första kvartal har priserna gått fortsatt uppåt med 3 procent för bostadsrätter och 6 procent för villor. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i Jönköpings kommun har bostadspriserna stigit markant. Sett till det senaste året har bostadsrätterna stigit med 11 procent och under det senaste kvartalet med hela 6 procent. Motsvarande siffror för villorna är 8 respektive 1 procent. Bland länets kommuner är det i Nässjö som både bostadsrätter och villor stigit mest i pris det senaste året, nämligen med hela 29 respektive 12 procent.

Medelpriset på en bostadsrätt i Jönköpings kommun är nu drygt 1,4 miljoner eller 20 200 kronor per kvadratmeter bostadsyta. Medelvillan i Jönköpings kommun kostar nu närmare 2,9 miljoner.

– Vi märker av ett fortsatt högt tryck på bostadsmarknaden, inte minst på visningarna. Det har börjat gå så långt att potentiella köpare ibland knackar på säljarens dörr för att försöka förmå denne att sälja innan den ordinarie visningen. Vi försöker dock avråda säljarna från det eftersom visningar är viktiga för att nå ett marknadsmässigt slutpris. Det är i allra högsta grad vårt jobb att vara experter på bostadsmarknaden och kunna ge råd till både köpare och säljare vid deras bostadsaffärer. Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att bidra till en sundare bostadsmarknad. Ett exempel på det är att vi erbjuder köpare att gå på lunchvisningar om de inte hinner gå på helgvisningen. Det finns också fall där vi kommit överens med säljaren om att redan i prospektet skriva att de inte säljer innan den ordinarie visningen, säger Thomas Andersson, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 8 % + 14 %
Jönköpings län + 3 % + 9 %
Jönköpings kommun + 6 % + 11 %
Nässjö kommun + 27 % + 29 %
*Statistiken för Jönköpings län baseras på försäljningen av 390 bostadsrätter under januari 2015 – mars 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 5 % + 11 %
Jönköpings län + 6 % + 10 %
Jönköpings kommun + 1 % + 8 %
Nässjö kommun + 4 % + 12 %
Vetlanda kommun ± 0 % + 5 %

*Statistiken för Jönköpings län baseras på försäljningen av 347 villor under januari 2015 – mars 2015.Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Andersson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping
Mail: thomas.andersson@svenskfast.se
Mobil: 0708-71 18 83

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Bostadspriserna ökar kraftigt i Jämtland

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 11:32 CEST

Under det senaste året har priserna på bostadsrätter i länet stigit med hela 23 procent och på villorna med 6 procent. Även under årets inledande kvartal steg bostadspriserna, men nu var det villorna som ökade mest, nämligen med hela 12 procent. Bostadsrätterna steg samtidigt med 2 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I Jämtlands största kommuner Östersund och Åre har priserna på bostadsrätter ökat med hela 18 respektive 20 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Samtidigt har villapriserna ökat med 19 procent i Östersunds kommun och med hela 14 procent bara under de senaste tre månaderna.

Snittpriset för en bostadsrätt i Östersunds kommun ligger i dag på drygt 917 000 kronor, eller 13 000 kronor per kvadratmeter, medan man i Åre kommun får betala nästan 2,1 miljon, eller 31 500 kronor per kvadratmeter. Medelvillan ligger på drygt 2,4 miljoner i Östersund kommun och på 2,1 miljoner kronor i Åre kommun.

– Bostadsmarknaden har blivit hetare sedan höstens politiska osäkerhet lagt sig. Östersund utvecklas just nu enormt och det finns ett extremt bra utbud av nyproduktion i form av både villor och radhus. Inflyttningen från kranskommunerna har ökat både till Östersund och Åre. Det leder till större efterfrågan och stigande priser, men framförallt har försäljningstiderna förkortats och köpen går idag i allt snabbare takt, säger Bengt Eklund, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Östersund.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 8 % + 14 %
Jämtlands län + 2 % + 23 %
Östersunds kommun + 3 % + 18 %
Åre kommun + 5 % + 20 %
*Statistiken för Jämtlands län baseras på försäljningen av 238 bostadsrätter under januari 2015 – mars 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 5 % + 11 %
Jämtlands län + 12 % + 6 %
Östersunds kommun + 14 % + 19 %

*Statistiken för Jämtlands län baseras på försäljningen av 80 villor under januari 2015 – mars 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Bengt Eklund, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Östersund
Mail: bengt.ostersund@svenskfast.se
Mobil: 070-371 39 50

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Extrem prisökning på bostadsrätter i Gävleborg

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 11:28 CEST

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län har den senaste tiden visat på en mycket hög prisuppgång både för bostadsrätter och villor. Den gångna tolvmånadersperioden ökade priserna på bostadsrätterna med hela 30 procent, vilket placerar länet i Sverigetopp tillsammans med Örebro län. Villorna steg samtidigt med 14 procent. Siffrorna kan jämföras med riket i stort där bostadsrätterna steg med 14 procent och villorna med 11 procent. Priserna fortsätter uppåt och bara under de senaste tre månaderna har bostadsrätterna i länet gått upp med 10 procent och villorna med 5 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i Gävleborgs största kommun Gävle har prisuppgången varit mycket stor sett till det gångna året. Priserna för bostadsrätter gick upp med hela 24 procent under perioden och villapriserna med 16 procent. Bara under årets första kvartal har bostadsrättspriserna ökat med 8 procent och villorna med 3 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i kommunen ligger nu på 1,2 miljoner eller 17 269 kronor per kvadratmeter. Snittpriset för villorna i kommunen är drygt 2,3 miljoner.

– Bostadspriserna i Gävleborg har stigit rejält på sistone, men man ska komma ihåg att till exempel Gävle kommun fortfarande har relativt låga priser jämfört med likvärdiga städer runtom i landet. Vi har haft stigande priser under ganska lång tid, men det har eskalerat under det senaste halvåret. Det blir allt vanligare att de som är på jakt efter bostad lägger höga bud redan innan den allmänna visningen, för att öka sina chanser till affär. Tempot och den stora efterfrågan på marknaden gör att priserna drivs upp, säger Jonas Östblom, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Gävle.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 8 % + 14 %
Gävleborgs län + 10 % + 30 %
Gävle kommun + 8 % + 24 %
Sandviken kommun + 2 % + 6 %
Bollnäs kommun + 11 %
Hudiksvall kommun + 10 %
*Statistiken för Gävleborgs län baseras på försäljningen av 365 bostadsrätter under januari 2015 – mars 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 5 % + 11 %
Gävleborgs län + 5 % + 14 %
Gävle kommun + 3 % + 16 %
Sandviken kommun + 3 % + 1 %
Söderhamn kommun + 2 % + 4 %
Bollnäs kommun + 18 % + 17 %
Hudiksvall kommun ± 0 % + 21 %

*Statistiken för Gävleborgs län baseras på försäljningen av 284 villor under januari 2015 – mars 2015.Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Jonas Östblom, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Gävle
Mail: jonas.gavle@svenskfast.se
Mobil: 070-601 94 34

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Prisökningen på Blekinges villor i topp bland landets alla län

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 11:25 CEST

Bostadspriserna i Blekinge län är på ordentlig uppgång. Under den senaste tremånadersperioden har priserna på villor i länet ökat med 4 procent, och under det gångna året med hela 15 procent. Detta gör att Blekinges villor, tillsammans med de i Stockholms och Västernorrlands län, ökar mest i landet. Bostadsrätterna i länet hade en prisökning med 9 procent den gångna tolvmånadersperioden. Under årets första kvartal minskade dock priserna med 1 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i Blekinge läns största kommun Karlskrona syns en markant ökning av villapriserna. Under det senaste året har priserna på villor nämligen stigit med 13 procent i kommunen, och bara under årets tre första månader med hela 6 procent. På bostadsrättssidan har priserna under samma period ökat med 2 procent respektive hela 9 procent. Medelpriset på en bostadsrätt i Karlskrona kommun är nu drygt 970 000 eller 13 500 kronor per kvadratmeter boyta. Medelvillan i Karlskrona kostar nu närmare 1,8 miljoner kronor.

– Vi kan konstatera att det har byggts alldeles för lite nya bostäder de senaste åren. Samtidigt är det en mycket stor brist på attraktiva lägen, både vad gäller bostadsrätter och villor. Den senaste månaden har vi märkt en ökat intresse för köp av tomter för nyproduktion av villor under 2016, vilket är en väldigt bra signal för bostadsmarknaden. De som köper tomterna bor ofta i en bostadsrätt eller villa, vilket i sin tur skapar rörlighet på marknaden. Framåt tror jag på en balanserad prisuppgång vad gäller bostadsrätter, villor och fritidshus. Blekinge är trots allt Sveriges trädgård och fler och fler upptäcker länet, säger Håkan Hellström, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Karlskrona.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 8 % + 14 %
Blekinge län – 1 % + 9 %
Karlskrona kommun + 2 % + 9 %
Karlshamn kommun – 12 %
*Statistiken för Blekinge län baseras på försäljningen av 121 bostadsrätter under januari 2015 – mars 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 5 % + 11 %
Blekinge län + 4 % + 15 %
Karlskrona kommun + 6 % + 13 %
Karlshamn kommun + 2 % + 18 %
Ronneby kommun + 5 % + 19 %
Sölvesborg kommun + 2 %

*Statistiken för Blekinge län baseras på försäljningen av 176 villor under januari 2015 – mars 2015.Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Håkan Hellström, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Karlskrona
Mail: hakan.hellstrom@svenskfast.se
Mobil: 0705-49 49 63

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Styrelseordförande
 • hakan.hellstrom@svenskfast.se
 • 0705-49 49 63
 • 0480-42 53 36

 • Presskontakt
 • Franchisetagare, Fastighetsmäklare
 • eddy.sodermalm@svenskfast.se
 • 08-545 785 70
Jag började som mäklare 1987 på ett mindre mäklarföretag och gick 1990... Visa mer

 • Presskontakt
 • Presstalesman
 • bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor
 • dan.sjoholm@svenskfast.se
 • 08 505 358 42
Dan Sjöholm svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor mm för landet i stort.

 • Presskontakt
 • Konsult PR-byrån Agency
 • Pressfrågor
 • arvid@agency.se
 • +46 70 779 58 98

 • Presskontakt
 • Franchisetagare/butikschef Göteborg City
 • BR Göteborgs City
 • rejonas.keyaidediyademe@svenskimfajfsfst.scre
 • 0762-81 71 11
Jonas Keide svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ), främst för BR i Göteborgs innerstad.

 • Presskontakt
 • Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal
 • Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal
 • bydyxbanjnnptwdebfrs.mdxnjdifjnrolubrondal@sveagnskfbbast.se
 • 0709-629165
 • 031-87 07 75
Anders Lundgren svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Göteborg/Mölndal.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare och franchisetagare, Stockholm/Bromma
 • Villor och bostadsrätter, Stockholm/Bromma
 • anders.lewen@svenskfast.se
 • 0708-26 63 00
 • 08-598 222 50
Anders Lewén svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholmsområdet.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare, Malmö
 • Villor och BR, Malmö
 • mikaysel.ekmcuanuh@svechbnncwrnsctkfdaasojquaplwt.selhbjmrdqcfjvuu Reg. fampstigsstzvelzhetsdbbpklexbdqykdmoare
 • 0768-84 01 21
Mikael Ekman svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Malmö.

 • Presskontakt
För allmänna frågor och kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling och trender trender på den lokala... Visa mer

Om Svensk Fastighetsförmedling

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Adress

 • Svensk Fastighetsförmedling
 • Årstaängsvägen 11, Box 47 106
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida