Media-no-image
Sgk8po9vkecpcm00qmvy Jiqji9fk63lxrcmwkvff

Tre av tio hushåll har redan påverkats ekonomiskt av det politiska klimatet

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 06:57 CEST

Kraftigt stigande bostadspriser, förslag om amorteringskrav och diskussion om slopade ränteavdrag är heta bostadspolitiska frågor. I Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometern uppger 31 procent att deras boendeekonomi har påverkats av det politiska klimatet under det senaste året. Mer än var tionde har ökat sitt sparande och nästan lika många säger att de har börjat amortera mer.

Det politiska klimatet påverkar svenskarnas boendeekonomi och allt fler verkar rusta sig för framtiden. Mer än var tionde, 12 procent, uppger att de nu börjat amortera mer och 8 procent svarar att sparandet ökat. Många har också valt att omförhandla sin bolåneränta som en följd av osäkerheten kring bostadspolitiken. De som äger sin bostad är de som påverkats allra mest och bland dem svarar 33 procent att deras boendeekonomi har påverkats. 7 procent av de som inte äger sin bostad säger att det politiska klimatet fått dem att vänta med bostadsköp.

Trots höjd amorteringstakt och ökat sparande är det få som har en bra buffert för sämre tider eller oväntade utgifter. Nästan tre av tio, 27 procent, uppger att de har mindre än 10 000 kronor eller inget sparat till oförutsedda utgifter för bostaden. Störst är andelen med liten buffert i Örebro län, där hela 35 procent säger sig ha mindre än 10 000 kronor i reserv.

Om boendekostnaderna skulle öka med 5 000 kronor per månad är det i första hand restaurangbesök, semesterresor, kläder/shopping och nöjen som svenskarna skär ner på, men hela 39 procent svarar att de skulle dra ner på sitt sparande.

– De politiska diskussionerna som förs kring olika bostadsfrågor har skapat en viss oro på marknaden och flera har redan tagit höjd för större utgifter genom ökat sparande och amorteringar. Trots att inget beslutats eller genomförts ännu så uppger var tjugonde svensk att de valt att vänta med sin bostadsaffär på grund av ovissheten. Det resulterar i ett minskat utbud och är det sämsta som kan hända just nu, eftersom det driver upp bostadspriserna och minskar rörligheten på bostadsmarknaden ytterligare. För att främja en sund bostads- och arbetsmarknad med stor rörlighet och en stabil prisnivå är det tydligt att det måste byggas fler bostäder och att man måste se över de regler som ger tröskeleffekter vid byte av bostad, menar Svensk Fastighetsförmedlings vd Tanja Ilic.

För ytterligare information, kontakta:
Dan Sjöholm, presstalesman
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se
Mobil: 0708–27 52 20

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under augusti 2015 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 2 934 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ, enligt undersökningsföretaget NORM Research & Consulting AB.

Följ oss gärna på
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Har det politiska klimatet påverkat din boendeekonomi under det här året?

Totalt Äger sitt boende Äger inte sitt boende
Ja, det har fått mig att spara mer 12 % 12 % 9 %
Ja, det har fått mig att amortera mer 8 % 11 % 1 %
Ja, det har fått mig att vänta med bostadsköp 5 % 3 % 7 %
Ja, det har fått mig att vänta med bostadsförsäljning 2 % 2 % 1 %
Ja, det har fått mig att omförhandla min bolåneränta 5 % 8 % 0 %
Ja, det har påverkat mig på annat sätt 9 % 8 % 9 %
Nej, det har inte påverkat min boendeekonomi 57 % 57 % 59 %
Vet ej 12 % 10 % 18 %
Hur stor buffert har ditt hushåll för oväntade utgifter?
Totalt Äger sitt boende Äger inte sitt boende
Mindre än 10 000 kronor 14 % 11 % 17 %
10 001 – 25 000 kronor 14 % 17 % 13 %
25 001 – 50 000 kronor 12 % 15 % 7 %
50 001 – 75 000 kronor 7 % 10 % 3 %
75 001 – 100 000 kronor 6 % 7 % 3 %
Över 100 000 kronor 20 % 26 % 8 %
Jag/vi har ingen buffert 13 % 5 % 31 %
Vet ej 14 % 8 % 18 %
Vad av följande skulle du behöva skära ner på om din boendekostnad ökade med 5000 kronor per månad?
Totalt Äger sitt boende Äger inte sitt boende
Kläder och shopping 43 % 38 % 54 %
Restaurang- & krogbesök 42 % 39 % 51 %
Semesterresor 42 % 40 % 47 %
Nöjen 41 % 35 % 54 %
Sparande 39 % 37 % 44 %
Resor, transporter på fritiden 31 % 27 % 40 %
Matinköp 29 % 19 % 42 %
Fritidsintressen 28 % 22 % 40 %
Renovering/underhåll av bostaden 25 % 29 % 17 %
Välgörenhet 22 % 20 % 26 %
Barnens aktiviteter 10 % 7 % 12 %
Jag skulle inte behöva skära ned på någonting 12 % 16 % 6 %
Annat 8 % 5 % 12 %
Vet ej 8 % 6 % 10 %

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Kraftigt stigande bostadspriser, förslag om amorteringskrav och diskussion om slopade ränteavdrag är heta bostadspolitiska frågor. I Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometern uppger 31 procent att deras boendeekonomi har påverkats av det politiska klimatet under det senaste året. Mer än var tionde har ökat sitt sparande och nästan lika många säger att de har börjat amortera mer.

Läs vidare »
Media-no-image

Rejäl prisuppgång på länets fritidshus och bostadsrätter

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 09:00 CEST

Priset på bostäder fortsätter uppåt i Halland och är nu bland de högsta i landet. Bostadsrätterna har ökat med 4 procent de senaste tre månaderna och 14 procent under det senaste året. Villapriserna är oförändrade den senaste tremånadersperioden men har stigit med 8 procent det senaste året. Fritidshusen har under de senaste tolv månaderna stigit med hela 16 procent och bara Stockholms län har högre priser. Det avslöjar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling har tagit del av.

Svensk Fastighetsförmedlings lokala mäklare analyserar prisutvecklingen i länet:
– Priserna på bostadsmarknaden har under en längre tid stigit i en stabil takt. Den främsta anledningen tror jag är de extremt låga räntorna, vilket gör det billigt att låna. En annan grundläggande faktor tror jag har att göra med demografiska förändringar. Personer i åldrarna 60 och uppåt ökar kraftigt och det är en väldigt köpstark målgrupp. Många av dem har tidigare bott i villa och vill nu flytta till en centralare bostadsrätt. Det medför en stor efterfrågan, samtidigt som utbudet är förhållandevis lågt, säger Pugh Rengensjö, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad.

– Fritidshuspriserna i Varberg har stigit rejält det senaste året och det beror dels på det gynnsamma ränteläget men också på en sedan tidigare relativt låg prisnivå. Precis som för bostadsrätter och villor är det dessutom en hög efterfrågan och ett extremt lågt utbud vilket resulterar i rekordhöga priser. Varberg har även en god tillväxt med låg arbetslöshet och det är många företag och enskilda personer som vill flytta hit. Det är väldigt positivt för kommunen men dessvärre byggs det för lite. Generellt har vi nu höga priser på alla bostäder, objekten ligger ute kort tid på marknaden och försäljningstakten är extremt snabb, förklarar Christian Werdin, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Varberg.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT

3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket – 5 % + 12 % 32 611 kr
Hallands län + 4 % + 14 % 24 329 kr
Halmstad kommun + 17 % > 30 % 23 551 kr
Falkenberg kommun + 8 % > 30 % 15 182 kr
Varberg kommun + 3 % + 24 % 27 772 kr
Kungsbacka kommun + 4 % + 5 % 29 963 kr
Prisstatistik VILLA
3 månader 12 månader Medelpris
Riket + 1 % + 10 % 2 454 000 kr
Hallands län ± 0 % + 8 % 2 725 000 kr
Halmstad kommun + 1 % + 11 % 2 561 000 kr
Laholm kommun + 2 % ± 0 % 1 687 000 kr
Falkenberg kommun ± 0 % + 6 % 2 031 000 kr
Varberg kommun + 1 % + 15 % 2 878 000 kr
Kungsbacka kommun ± 0 % + 10 % 4 019 000 kr

Prisstatistik FRITIDSHUS

12 månader Medelpris
Riket + 9 % 1 579 000 kr
Hallands län + 16 % 2 089 000 kr
Halmstad kommun + 10 % 2 336 000 kr
Laholm kommun + 11 % 1 784 000 kr
Falkenberg kommun + 20 % 2 324 000 kr
Varberg kommun + 25 % 2 110 000 kr
Kungsbacka kommun + 10 % 2 114 000 kr


Om statistiken
Priserna på bostadsrätter i Hallands län baseras på försäljningen av 356 bostadsrätter under juni 2015 – augusti 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2015 – maj 2015, tolvmånaderssiffran med juni 2014 – augusti 2014. Medelpriset per kvadratmeter är beräknat på överlåtelser gjorda under juni 2015 till och med augusti 2015.

Priserna på villor i Hallands län baseras på försäljningen av 469 villor under juni 2015 – augusti 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse medmars 2015 – maj 2015, tolvmånaderssiffran med juni 2014 – augusti 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset för en villa är beräknat på överlåtelser gjorda under juni 2015 – augusti 2015.

Priserna på fritidshus i Hallands län baseras på försäljningen av 396 fritidshus under september 2014 – augusti 2015. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

För ytterligare information, kontakta:
Pugh Rengensjö, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad
Mail: pugh.rengensjo@svenskfast.se
Mobil: 0706-35 94 95 www.svenskfast.se/halmstad

Christian Werdin, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Varberg
Mail: christian.werdin@svenskfast.se
Mobil: 0704-44 95 44 www.svenskfast.se/varberg

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Läs vidare »
Media-no-image

Mäklare i Helsingborg: ”Högt tryck och bostadsbrist får människor att tälta för nyproducerade bostäder”

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 09:00 CEST

Priserna på bostäder fortsätter att öka i Skåne. Bostadsrättspriserna har stigit med 5 procent under den senaste tremånadersperioden och 12 procent under det senaste året. Priset på villor i länet har också ökat. Under det senaste kvartalet har de stigit med 3 procent och jämfört med i fjol har priserna gått upp 8 procent. Det avslöjar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling har tagit del av.

Svensk Fastighetsförmedlings lokala mäklare analyserar prisutvecklingen i länet:
– Precis som i andra delar av Skåne stiger bostadspriserna i Helsingborg och det är en stor brist på bostäder. Det låga utbudet och den stora efterfrågan driver verkligen upp priserna i staden. Trots att vi har haft en hel del nyproducerade lägenheter under de senaste åren har det inte varit tillräckligt, eftersom trycket på bostadsmarknaden är så pass högt. Det såg vi inte minst när folk tältade utanför en av våra bobutiker när vi tidigare i år släppte ett nyproduktionsprojekt, säger Michael Lindskog, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Helsingborg.

– Prisutvecklingen på bostäder i Skåne är just nu väldigt stabil och bostadsmarknaden i Malmö tuffar på. Tidigare har priserna i Malmö legat snäppet efter de större städerna, men de har nu under en längre tid följt samma utveckling som bostadspriserna i Stockholm och Göteborg. Visserligen har en del kommuner siffror som sticker ut. Exempelvis Eslöv där bostadsrättspriserna ökat med 25 procent bara under de senaste tre månaderna. Detta grundar sig dock ofta på enskilda bostadsaffärer eftersom antalet affärer är mycket mindre. Då ger till exempel försäljning av en dyr lägenhet stort utslag i statistiken på kort sikt, menar Mikael Ekman, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Malmö.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT

3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket – 5 % + 12 % 32 611 kr
Skåne län + 5 % + 12 % 20 365 kr
Malmö kommun ± 0 % + 9 % 21 758 kr
Helsingborg kommun + 6 % + 17 % 18 419 kr
Lunds kommun + 12 % + 14 % 29 940 kr
Ystad kommun + 10 % +7 % 13 977 kr
Eslövs kommun + 25 % + 19 % 10 904 kr
Kävlinge kommun – 15 % – 9 % 11 278 kr
Lomma kommun – 2 % + 22 % 23 525 kr
Prisstatistik VILLA
3 månader 12 månader Medelpris
Riket + 1 % + 10 % 2 454 000 kr
Skåne län + 3 % + 8 % 2 529 000 kr
Malmö kommun + 3 % + 13 % 3 982 000 kr
Helsingborg kommun + 8 % + 12 % 3 011 000 kr
Lunds kommun + 8 % + 17 % 3 322 000 kr
Klippan kommun + 8 % + 19 % 1 046 000 kr
Kristianstad kommun + 8 % + 18 % 1 791 000 kr
Lomma kommun + 2 % + 16 % 3 861 000 kr

Om statistiken
Priserna på bostadsrätter i Skåne län baseras på försäljningen av 3169 bostadsrätter under juni 2015 – augusti 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2015 – maj 2015, tolvmånaderssiffran med juni 2014 – augusti 2014. Medelpriset per kvadratmeter är beräknat på överlåtelser gjorda under juni 2015 till och med augusti 2015.

Priserna på villor i Skåne län baseras på försäljningen av 1927 villor under juni 2015 – augusti 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse medmars 2015 – maj 2015, tolvmånaderssiffran med juni 2014 – augusti 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset för en villa är beräknat på överlåtelser gjorda under juni 2015 till och med augusti 2015. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Ekman, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Malmö
Mail: mikael.ekman@svenskfast.se
Mobil: 076-884 01 21
www.svenskfast.se/malmo

Michael Lindskog, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Helsingborg
Mail: michael.helsingborg@svenskfast.se
Mobil: 042-38 30 42
www.svenskfast.se/helsingborg

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Läs vidare »
Media-no-image

Mäklare i Jönköping: ”Stor brist på bostadsrätter i centrala Jönköping”

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 09:00 CEST

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Jönköpings län fortsätter att peka rakt uppåt. Under det senaste kvartalet har priserna på bostadsrätter i länet stigit med 9 procent och rekordhöga 24 procent under det gångna året. Villapriserna har ökat med 1 procent de senaste tre månaderna och med 9 procent sett till hela året. Det avslöjar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling har tagit del av.

Svensk Fastighetsförmedlings lokala mäklare analyserar prisutvecklingen i länet:
– Vi ser en fortsatt väldigt stor efterfrågan på både bostadsrätter och villor. Prisökningarna beror på det stora intresset för att bo centralt i Jönköping och att det är väldigt ont om bostäder till salu. Det är faktiskt en hel del nyproduktion på gång, men effekterna av detta kommer vi först att se på längre sikt. Många har också insett att marknaden är stark och stabil, vilket gör att man både vill och vågar köpa bostad just nu, säger Jan Windolf, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping.

– De senaste tre månadernas prisnedgång på villor i Tranås är för perioden helt normalt. Under sommaren säljs det ofta fler billiga bostäder än vanligt och det gör att statistiken blir något missvisande. Då det görs relativt få affärer ger billigare villor större effekt på medelpriset. I själva verket har priserna fortsatt öka och ser man till prisutvecklingen över hela året så har villapriserna ökat med hela 18 procent. Bostadsmarknaden i Tranås är stabil och priserna fortsätter uppåt i stadig takt,menar Lars-Gunnar Larsson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Tranås.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT

3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket – 5 % + 12 % 32 611 kr
Jönköpings län + 9 % + 24 % 18 161 kr
Jönköpings kommun + 6 % + 22 % 22 528 kr
Prisstatistik VILLA
3 månader 12 månader Medelpris
Riket + 1 % + 10 % 2 454 000 kr
Jönköpings län + 1 % + 9 % 1 751 000 kr
Jönköpings kommun + 1 % + 14 % 2 909 000 kr
Tranås kommun – 6 % + 18 % 1 486 000 kr
Eksjö kommun + 19 % > 30 % 1 277 000 kr


Om statistiken
Priserna på bostadsrätter i Jönköpings län baseras på försäljningen av 381 bostadsrätter under juni 2015 – augusti 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2015 – maj 2015, tolvmånaderssiffran med juni 2014 – augusti 2014. Medelpriset per kvadratmeter är beräknat på överlåtelser gjorda under juni 2015 till och med augusti 2015.

Priserna på villor i Jönköpings län baseras på försäljningen av 494 villor under juni 2015 – augusti 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse medmars 2015 – maj 2015, tolvmånaderssiffran med juni 2014 – augusti 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset för en villa är beräknat på överlåtelser gjorda under juni 2015 till och med augusti 2015. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

För ytterligare information, kontakta:
Jan Windolf, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping
Mail: jan.windolf@svenskfast.se
Mobil: 0708 - 18 86 03
www.svenskfast.se/jonkoping

Lars-Gunnar Larsson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Tranås
Mail: lars-gunnar.tranas@svenskfast.se
Mobil: 0708-13 81 61
www.svenskfast.se/tranas

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Läs vidare »
Media-no-image

Centralt boende allt mer populärt i Umeå och Skellefteå

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 09:00 CEST

Priset på en bostadsrätt i Västerbottens län har stigit med hela 13 procent under den senaste tremånadersperioden och sett till hela året är ökningen 15 procent. Även villapriserna visar positiva siffror. Bara de senaste tre månaderna ökade priset för en villa med 5 procent och sett till det senaste året har priserna stigit med 13 procent. Det avslöjar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling har tagit del av.

Svensk Fastighetsförmedlings lokala mäklare analyserar prisutvecklingen i länet:
– Det är stor brist på bostäder i Umeå, vilket är den största förklaringen till prisökningarna. Framförallt är det bristen på hyresbostäder som gör att även studenter måste köpa sitt boende. Dessutom har kommunen växt och det är fler som flyttar upp söderifrån och är vana vid en högre prisbild. Främst är det i de centrala delarna av Umeå, i centrum och vid universitet, där prisökningen syns mest. Villapriserna har också stigit och det beror främst på det låga utbudet av villor i kommunen, menar Jörgen Lundgren, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Umeå.

Bostadsrättspriserna i Skellefteå har haft en liten dipp under sommaren, men sedan början av augusti har marknaden tagit fart igen. Skellefteåborna är idag mer benägna att bo centralt, dels av bekvämlighetsskäl men även för att det i slutändan blir billigare. Bensinen blir allt dyrare och man vill undvika längre sträckor med bilen. De centrala områdena runt Skellefteå har därför börjat expandera och bostadspriserna även utanför innerstaden har ökat. Villapriserna i kommunen har den senaste tiden ökat vilket gjort att fler Skellefteåbor visat större intresse för nybygge, vilket vi tycker är mycket positivt, säger Fredrik Lindfors, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Skellefteå.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT

3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket – 5 % + 12 % 32 611 kr
Västerbottens län + 13 % + 15 % 20 952 kr
Umeå kommun + 18 % + 19 % 25 764 kr
Skellefteå kommun ­– 5 % + 12 % 11 024 kr
Prisstatistik VILLA
3 månader 12 månader Medelpris
Riket + 1 % + 10 % 2 454 000 kr
Västerbottens län + 5 % + 13 % 1 926 000 kr
Umeå kommun ± 0 % + 12 % 2 893 000 kr
Skellefteå kommun + 4 % + 9 % 1 613 000 kr


Om statistiken
Priserna på bostadsrätter i Västerbottens län baseras på försäljningen av 418 bostadsrätter under juni 2015 – augusti 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2015 – maj 2015, tolvmånaderssiffran med juni 2014 – augusti 2014. Medelpriset per kvadratmeter är beräknat på överlåtelser gjorda under juni 2015 till och med augusti 2015.

Priserna på villor i Västerbottens län baseras på försäljningen av 274 villor under juni 2015 – augusti 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2015 – maj 2015, tolvmånaderssiffran med juni 2014 – augusti 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset för en villa är beräknat på överlåtelser gjorda under juni 2015 till och med augusti 2015. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Lundgren, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Umeå
Mail: jorgen.umea@svenskfast.se
Mobil: 070-374 82 25
www.svenskfast.se/umea

Fredrik Lindfors, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Skellefteå
Mail: fredrik.skelleftea@svenskfast.se
Mobil: 0706-87 98 89
www.svenskfast.se/skelleftea

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Läs vidare »
P1hznm6zivocsxk4vr21
Sgk8po9vkecpcm00qmvy Jiqji9fk63lxrcmwkvff

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Fortsatta prisökningar på bostäder nästan i hela landet

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 09:00 CEST

Media-no-image

Blekinges bostadsmarknad på frammarsch

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 09:00 CEST

Priserna på bostäder i Blekinge fortsätter att stiga. Främst är det bostadsrättspriserna som ökar och det senaste året är ökningen hela 20 procent i genomsnitt. Även villapriserna stiger i länet, om än i något lägre takt. Det senaste året är ökningen 5 procent, men bara det senaste tre månaderna visade 2 procent upp. Trots prisökningarna är bostadspriserna i länet låga. Bara två län har lägre snittpris på bostadsrätter och fyra på villor. Det avslöjar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling har tagit del av.

Svensk Fastighetsförmedlings lokala mäklare analyserar prisutvecklingen i länet:
Man kan konstatera att Blekingeborna blivit allt mer benägna att äga sin bostad vilket syns i statistiken. Det kan förklaras av att det byggs för lite hyresrätter i länet och de som byggs har oftast en dyrare månadskostnad än en bostadsrätt eller villa. Tittar man generellt på bostadsmarknaden i Blekinge så ligger priserna för bostadsrätter och villor lågt i relation till andra regioner med motsvarande förutsättningar. Därför förväntar vi oss en fortsatt prisuppgång på länets bostäder, säger Håkan Hellström, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling.

Det har varit en lite avvaktande bostadsmarknad, främst på grund av det låga utbudet av bostäder i länet. Exempelvis var det i Karlskrona kommun helt slut på villatomter för ett tag sedan. Sådana situationer trissar sedan upp priserna rejält när de väl kommer ut ett objekt på marknaden. Sölvesborg och Karlshamn är de kommuner som har släpat efter i prisutvecklingen men också de har nu jobbat ikapp till en mer generell nivå, säger Håkan Hellström, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT

3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket – 5 % + 12 % 32 611 kr
Blekinge län + 3 % + 20 % 13 328 kr
Karlskrona kommun + 1 % + 24 % 15 700 kr
Karlshamns kommun – 7 % + 17 % 9 617 kr
Prisstatistik VILLA
3 månader 12 månader Medelpris
Riket + 1 % + 10 % 2 454 000 kr
Blekinge län + 2 % + 5 % 1 494 000 kr
Karlskrona kommun – 6 % + 3 % 1 755 000 kr
Ronneby kommun – 7 % – 8 % 1 019 000 kr
Karlshamn kommun + 11 % + 19 % 1 587 000 kr
Sölvesborg kommun + 16 % + 8 % 1 390 000 kr
Prisstatistik FRITIDSHUS
12 månader Medelpris
Riket + 9 % 1 579 000 kr
Blekinge län + 2 % 1 368 000 kr
Karlskrona kommun + 7 % 1 499 000 kr
Sölvesborg kommun – 11 % 1 119 000 kr


Om statistiken
Priserna på bostadsrätter i Blekinge län baseras på försäljningen av 168 bostadsrätter under juni 2015 – augusti 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2015 – maj 2015, tolvmånaderssiffran med juni 2014 – augusti 2014. Medelpriset per kvadratmeter är beräknat på överlåtelser gjorda under juni 2015 till och med augusti 2015.

Priserna på villor i Blekinge län baseras på försäljningen av 237 villor under juni 2015 – augusti 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2015 – maj 2015, tolvmånaderssiffran med juni 2014 – augusti 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset för en villa är beräknat på överlåtelser gjorda under juni 2015 till och med augusti 2015.

Priserna på fritidshus i Blekinge län baseras på försäljningen av 136 fritidshus under september 2014 – augusti 2015. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Hellström, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling
Mail: hakan.kalmar@svenskfast.se
Mobil: 0705-49 49 63
www.svenskfast.se/kalmar

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Läs vidare »
Olgcuju2gpodgfatyr4m
Sgk8po9vkecpcm00qmvy Jiqji9fk63lxrcmwkvff

Större hem eller mer pengar – det får svenskarna att avundas grannen mest

Pressmeddelanden   •   2015-09-10 06:55 CEST

Ninsuktsfmcvmomfsg1l
Jiqji9fk63lxrcmwkvff

Tanja Ilic ny VD för Svensk Fastighetsförmedling

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 13:37 CEST

Styrelsen för Svensk Fastighetsförmedling AB har utsett Tanja Ilic till ny VD. Hon har tidigare varit VD för bland annat Taxi Stockholm och kommer senast från Tacton Systems AB. Tanja Ilic tillträdde sin nya tjänst den 20 augusti 2015.

Media-no-image
Sgk8po9vkecpcm00qmvy Jiqji9fk63lxrcmwkvff

Nästan hälften av svenskarna kan tänka sig att hyra ut rum till studenter

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 09:31 CEST

Tusentals studenter som ska flytta till nya städer i samband med skolstart drabbas just nu av det rekordlåga utbudet, stigande andrahandshyror och de kraftiga prisökningarna på bostadsmarknaden. Nästan varannan svensk skulle dock kunna tänka sig att ha en student inneboende för att spara pengar om de haft ett rum ledigt – åtminstone under en kortare period. Det visar svensk Fastighetsförmedlings senaste undersökning Bobarometern som genomfördes under augusti månad.

De som kan tänka sig att ha en student inneboende är positiva till uthyrning för att det skulle minska deras egen bostadskostnad. Bland de som är positivt inställda, närmare bestämt 46 procent, uppger 26 procent att uthyrningen då endast skulle gälla för en kortare period. Stockholmarna är, inte helt förvånande, tillsammans med örebroarna mest positiva till att ha inneboende studenter hemma för att spara in på boendekostnaderna. Hela 54 procent uppger att de skulle kunna tänka sig att hyra ut om de haft ett ledigt rum i sin bostad. Skillnaderna mellan de som äger och hyr sin bostad är små, då 45 procent av de som äger sin bostad kan tänka sig att hyra ut till en student och motsvarande siffra bland de som hyr sin bostad är 47 procent.

– De stigande bostadspriserna och de ofta svindlande långa kötiderna till hyresrätter är en fråga som engagerar många, oavsett om man hyr, äger eller letar efter en bostad. Det är upplyftande att så pass många är positivt inställda till att hyra ut rum för att hjälpa de studenter som är i behov av boende. På sikt är det här dock ingen lösning för att komma till bukt med bostadsbristen bland studenter och ungdomar. Det måste byggas mer studentbostäder och även bostadsrätter som är anpassade för en yngre plånbok, säger Dan Sjöholm, presstalesman på Svensk Fastighetsförmedling.

Läkarstudenter är mest eftertraktade Bobarometern visar också att intresset för att hyra ut en del av sin bostad påverkas av vad en eventuell inneboende ska studera. En femtedel vill helst att deras inneboende ska vara en läkarstudent. Sjuksköterskor, jurister och ingenjörer är också populära yrkeskategorier. Minst eftertraktade, bland de valbara alternativen, är de som utbildar sig till militärer, marknadsförare eller fastighetsmäklare.

– Jag tror i grund och botten inte att det har så stor betydelse vad en inneboende studerar. Mycket handlar om personkemi och att det dagliga livet ska fungera så bra som möjligt för båda parter. Samtidigt är det intressant att se hur traditionellt människor tänker och värderar olika utbildningar och yrken,säger Dan Sjöholm, presstalesman på Svensk Fastighetsförmedling.

Topp 5: Mest eftertraktade hyresgästerna
1. Läkare, 20 %
2. Juridik, sjuksköterska, ekonomi, 14 %
3. Lärare, veterinär, polis, 13 %
4. IT- & programmering, 12 %
5. Ingenjör, 11 %

För ytterligare information, kontakta:
Dan Sjöholm, presstalesman
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se
Mobil: 0708–27 52 20

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under augusti 2015 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 2 934 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ, enligt undersökningsföretaget NORM Research & Consulting AB.

Följ oss gärna på
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Föreställ dig att du har ett outnyttjat rum i din bostad, skulle du då kunna tänka dig att ha en student som inneboende för att minska din boendekostnad?

Totalt
Ja, absolut 20 %
Ja, men bara för en kortare period 26 %
Nej 45 %
Vet ej 8 %
Vilka av följande högskoleämnen skulle du helst vilja att studenten läste? Vänligen välj högst 3 alternativ.
Totalt
Läkare 20 %
Juridik 14 %
Sjuksköterska 14 %
Ekonomi 14 %
Lärare 13 %
Veterinär 13 %
Polis 13 %
IT- & programmering 12 %
Ingenjör 11 %
Psykologi 10 %
Socionom 7 %
Arkitektur 7 %
Präst 6 %
Genusvetenskap 6 %
Tandläkare 5 %
Konst 5 %
Statsvetare 5 %
Design 5 %
Film 4 %
Skådespelare 4 %
Militär 3 %
Marknadsförare 2 %
Fastighetsmäklare 2 %
Vet ej 26 %

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Nästan varannan svensk skulle kunna tänka sig att ha en student inneboende för att spara pengar om de haft ett rum ledigt – åtminstone under en kortare period. Det visar svensk Fastighetsförmedlings senaste undersökning Bobarometern som genomfördes under augusti månad.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstalesman
 • bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor
 • dan.sjoholm@svenskfast.se
 • 08 505 358 42
Dan Sjöholm svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor mm för landet i stort.

 • Presskontakt
 • Konsult PR-byrån Agency
 • Pressfrågor
 • arvid@agency.se
 • +46 70 779 58 98

 • Presskontakt
 • VD
 • taklnja.ilicrlwq@sieciwdreveepnsuikfsduhjsast.vcse

 • Presskontakt
 • Styrelseordförande
 • hawvryolkan.amhellstlerom@svenjgskalnneyzfkgqwfahfst.stbe
 • 0705-49 49 63

 • Presskontakt
 • Franchisetagare, Fastighetsmäklare
 • uvtmedtwwidypptavhxlbe.sayjsilbwwqwyodiaermalqlm@svenskfjfasoet.se
 • 08-545 785 70
Jag började som mäklare 1987 på ett mindre mäklarföretag och gick 1990... Visa mer

 • Presskontakt
 • Franchisetagare/butikschef Göteborg City
 • BR Göteborgs City
 • jonas.kejzvotfqsidhoe@svenxrskaafaziccifstuhsnia.se
 • 0762-81 71 11
Jonas Keide svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ), främst för BR i Göteborgs innerstad.

 • Presskontakt
 • Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal
 • Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal
 • anders.molndal@svenskfast.se
 • 0709-629165
 • 031-87 07 75
Anders Lundgren svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Göteborg/Mölndal.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare och franchisetagare, Stockholm/Bromma
 • Villor och bostadsrätter, Stockholm/Bromma
 • fuangxders.lnqewen@svenskfasxyt.se
 • 0708-26 63 00
 • 08-598 222 50
Anders Lewén svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholmsområdet.

 • Presskontakt
 • Franchisetagare och fastighetsmäklare, Malmö
 • Villor och BR, Malmö
 • martin.filipsson@svenskfast.se
 • 0708-23 82 04
Martin Filipsson svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Malmö.

 • Presskontakt
För allmänna frågor och kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling och trender trender på den lokala... Visa mer

Om Svensk Fastighetsförmedling

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Adress

 • Svensk Fastighetsförmedling
 • Årstaängsvägen 11, Box 47 106
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida