Media-no-image

Extrem prisökning på bostadsrätter i Kronoberg under 2014

Nyheter   •   2015-01-16 13:12 CET

Priserna på bostadsmarknaden i Kronobergs län har under 2014 gått spikrakt uppåt. Ökningen blev hela 30 procent för bostadsrätter och 10 procent för villor. Bara två län i landet visar lika stora ökningar på bostadsrättspriserna. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

När 2014 summeras har priserna på både villor och bostadsrätter i riket stigit med 9 procent. Kronobergs län uppvisar därmed en starkare utveckling än landet i stort, vilket blir extra tydligt det senaste kvartalet. Priserna på länets bostadsrätter gick då upp med 8 procent, vilket är en dubbelt så stor ökning som i riket. Villapriserna steg med 1 procent det senaste kvartalet både i riket och i länet.

Även i Kronobergs största kommun Växjö har prisuppgången varit markant. Sett till hela 2014 har bostadsrättspriserna ökat med 24 procent och villapriserna med 11 procent, vilket är mer än riket i stort. Under årets sista kvartal blev utvecklingen av villapriserna mer återhållsam då de låg stilla både i riket, länet och Växjö kommun. Detta samtidigt som priserna på bostadsrätter i kommunen steg med 6 procent.

– Det är en positiv stämning i Kronoberg på många plan. Exempelvis håller Linnéstråket med sina universitetsstäder Växjö och Kalmar ett högt tempo när det gäller nyproduktion, vilket ger en god framtidstro för potentiella köpare i regionen. Dragloket Växjö kommun har dessutom länge arbetat med att utveckla regionen både inom näringsliv, universitet och andra områden. Denna utveckling, som även kommer att fortsätta, lockar många företag till att expandera och anställa i Växjö. Detta i sin tur skapar efterfrågan på bostäder, vilket bidrar till en fortsatt positiv prisutveckling, säger Håkan Hellström, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Växjö.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 4 % + 9 %
Kronobergs län + 8 % + 30 %
Växjö kommun + 6 % + 24 %

*Statistiken för Kronobergs län baseras på försäljningen av 141 bostadsrätter under oktober 2014 – december 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2014 – september 2014, tolvmånaderssiffran med oktober 2013 – december 2013. Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.


Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket +/- 0 % + 9 %
Kronobergs län +/- 0 % + 10 %
Växjö kommun +/- 0 % + 11 %


*Statistiken för Kronobergs län baseras på försäljningen av 121 villor under oktober 2014 – december 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2014 – september 2014, tolvmånaderssiffran med oktober 2013 – december 2013. Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.


För ytterligare information, kontakta:
Håkan Hellström, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Växjö
Mail: hakan.hellstrom@svenskfast.se
Mobil: 0705-49 49 63

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast


Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling drygt 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Läs vidare »
Media-no-image

Priserna på bostadsrätter i Örebro ökar mest i landet

Nyheter   •   2015-01-16 13:12 CET

Priserna på bostadsmarknaden i Örebro län gick under 2014 spikrakt uppåt. Ökningen blev hela 33 procent för bostadsrätterna och 8 procent för villorna. Ökningen av priserna på bostadsrätter är därmed den största bland alla län i riket. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

När 2014 summeras har priserna på både villor och bostadsrätter i riket stigit med 9 procent. Örebro län uppvisar därmed en extremt stor ökning av priserna på bostadsrätter, vilket blir extra tydligt det senaste kvartalet. Bara under de månaderna gick priserna på länets bostadsrätter upp med 16 procent vilket är fyra gånger så mycket som i riket. Länets villapriser steg senaste kvartalet med 4 procent, att jämföra med 1 procent för riket i stort.

Statistiken visar även på rejäla prisökningar på kommunnivå i Örebro för såväl bostadsrätter som villor. Under 2014 gick priserna på bostadsrätter upp med hela 19 procent och villorna med 12 procent, vilket är mer än riket i stort. Bara under årets sista kvartal steg bostadsrätterna i kommunen med 6 procent och villorna med 1 procent.

– I grund och botten går det att härleda den kraftiga prisökningen till att staden Örebro växer väldigt mycket, samtidigt som det byggs alldeles för få bostäder. Detta i kombination med stora svårigheter att snabbt få en hyresrätt gör att många vill köpa sin bostad, och därigenom slippa långa kötider. Detta leder till ett extremt tryck på de bostäder som blir till försäljning och priserna pressas uppåt. Så sent som i december satt vi försäljningsrekord och vi ser inga tecken på avmattning på marknaden, säger Fredrik Sevelin, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Örebro.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 4 % + 9 %
Örebro län + 16 % + 33 %
Örebro kommun + 6 % + 19 %

*Statistiken för Örebro län baseras på försäljningen av 371 bostadsrätter under oktober 2014 – december 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2014 – september 2014, tolvmånaderssiffran med oktober 2013 – december 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 9 %
Örebro län + 4 % + 8 %
Örebro kommun + 1 % + 12 %
Karlskoga kommun + 5 % + 5 %


*Statistiken för Örebro län baseras på försäljningen av 259 villor under oktober 2014 – december 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2014 – september 2014, tolvmånaderssiffran med oktober 2013 – december 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Sevelin, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Örebro
Mail: Fredrik.s.orebro@svenskfast.se
Mobil: 0706-59 35 01

Git Bengtzing, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Karlskoga
Mail: git.bengtzing@svenskfast.se
Mobil: 0706-36 72 22

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast


Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling drygt 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Läs vidare »
Media-no-image

Försäljningsrekord och fortsatt stigande bostadspriser i Värmland

Nyheter   •   2015-01-16 13:12 CET

Priserna på bostadsmarknaden i Värmland fortsätter att stiga. Under 2014 steg priserna på bostadsrätter i länet med hela 17 procent, varav 4 procent bara under det sista kvartalet. Villapriserna ökade med 6 procent det gångna året, trots att priserna det senaste kvartalet faktiskt minskade med 2 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i Värmlands största kommun Karlstad har prisuppgången varit stabil. Under det gångna året har bostadsrättspriserna ökat med 14 procent och villorna med 10 procent, vilket är högre är riksgenomsnittet som i båda fallen ligger på 9 procent. Årets sista kvartal blev förändringarna lite mer blygsamma, då bostadsrätterna steg med 2 procent och villorna minskade med 1 procent.

– Under höstmånaderna och julen har det sålts riktigt bra här i Värmland. Vi satte nya försäljningsrekord både i november och december och ser inga tecken på någon avmattning på marknaden. Vad gäller villor har utbudet sjunkit avsevärt och det är verkligen huggsexa på de bostäder som väl kommer ut. Att så få villor ligger ute till försäljning kan bero att fler väljer att bo kvar i sina hus tack vare den låga räntan. För bostadsrätterna ser vi en fortsatt hög efterfrågan och prisuppgång framöver, säger Peter Wingqvist, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Karlstad.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 4 % + 9 %
Värmlands län + 4 % + 17 %
Karlstads kommun + 2 % + 14 %

*Statistiken för Värmlands län baseras på försäljningen av 289 bostadsrätter under oktober 2014 – december 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2014 – september 2014, tolvmånaderssiffran med oktober 2013 – december 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 9 %
Värmlands län – 2 % + 6 %
Karlstads kommun – 1 % + 10 %


*Statistiken för Värmlands län baseras på försäljningen av 259 villor under oktober 2014 – december 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2014 – september 2014, tolvmånaderssiffran med oktober 2013 – december 2013.


För ytterligare information, kontakta:
Peter Wingqvist, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Karlstad
Mail: peter.karlstad@svenskfast.se
Mobil: 0708-33 03 43

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling drygt 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Läs vidare »
Media-no-image

Extrem prisökning på bostadsrätter i Södermanland under 2014

Nyheter   •   2015-01-16 13:12 CET

Bostadsmarknaden i Södermanland visar på rejäla prisökningar under 2014. Priset på bostadsrätter i länet har det senaste året stigit med hela 30 procent – bara i tre län i landet ökar priserna mer. Även priset på villor har stigit mer än riksgenomsnittet, nämligen med 10 procent det gångna året. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Det är inte bara på länsnivå som priserna stigit rejält - även i Södermanlands största kommun Nyköping har bostadspriserna ökat. Det senaste året har priserna på bostadsrätter gått upp med 11 procent, varav 8 procent det senaste kvartalet. Priserna på villor i kommunen har också gått spikrakt uppåt och ökade 2014 med 15 procent. Under det sista kvartalet låg villapriserna i kommunen däremot stilla.

Medelpriset för en villa i Nyköping ligger nu på 2,3 miljoner medan man får betala 13 472 kronor per kvadratmeter för en bostadsrätt.

– Den kraftiga prisuppgången på bostadsrätter beror till stor del på ett litet utbud av framför allt mindre lägenheter, vi har en brist på lägenheter helt enkelt. Procentuellt sett har lägenheterna i Oxelösund stigit mest. Där fanns det tidigare tomma hyresrätter vilket det inte gör längre. Siar man om framtiden tror jag att utbudet fortsätter att vara litet och priserna ökar än mer, dock i en lugnare takt än tidigare, säger Johan Isoz, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nyköping.

Även bostadsmarknaden i Eskilstuna visar på kraftiga prisökningar. Det senaste året har priserna på både bostadsrätter och villor gått upp med hela 17 procent.

– Närheten till Stockholmsområdet och det höga prisläget som råder där gör att bostadspriserna i Södermanland och inte minst Eskilstuna känns förhållandevis rimliga, trots det senaste årets stora prisökningar. Allt fler inser dessutom att det är fullt möjligt att pendla till Stockholm, utan att det behöver ta längre tid än om man bor i en betydligt dyrare Stockholmsförort, säger Yvonne Eklund, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Eskilstuna.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 4 % + 9 %
Södermanlands län + 19 % + 30 %
Nyköpings kommun + 8 % + 11 %
Eskilstuna kommun + 5 % + 17 %
Katrineholms kommun + 1 % + 18 %

*Statistiken för Södermanlands län baseras på försäljningen av 429 bostadsrätter under oktober 2014 – december 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2014 – september 2014, tolvmånaderssiffran med oktober 2013 – december 2013.


Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 9 %
Södermanlands län – 1 % + 10 %
Nyköpings kommun 0 % + 15 %
Eskilstuna kommun 0 % + 17 %
Katrineholms kommun + 4 % + 9 %


*Statistiken för Södermanlands län baseras på försäljningen av 300 villor under oktober 2014 – december 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2014 – september 2014, tolvmånaderssiffran med oktober 2013 – december 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Johan Isoz, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nyköping
Mail: johan.nykoping@svenskfast.se
Mobil: 0705-75 79 02

Yvonne Eklund, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Eskilstuna
Mail: yvonne.eskilstuna@svenskfast.se
Mobil: 0709-54 02 06

Andreas Malmsten, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Katrineholm
Mail: andreas.malmsten@svenskfast.se
Mobil: 0708-28 24 85

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast


Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling drygt 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Läs vidare »
Media-no-image

Kraftig prisökning på bostäder i Halland under 2014 – priserna nu i Sverigetopp

Nyheter   •   2015-01-16 13:12 CET

Priserna på bostadsmarknaden i Hallands län har det senaste året visat på en rejäl uppgång. Bostadsrättspriserna ökade med hela 25 procent under det senaste året, varav 6 procent årets sista kvartal. Villorna i länet har haft en något blygsammare prisutveckling med en ökning på 8 procent under året, varav 2 procent det sista kvartalet. Länet placerar sig därmed i toppen bland Sveriges bostadspriser. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Efter det senaste årets prisuppgång på bostadsrättsmarknaden i Halland ligger nu kvadratmeterpriset på 22 283 kronor. Det innebär att länets bostadsrätter är femte dyrast i landet. Medelpriset på villorna i länet landar på 2,7 miljoner kronor – bara Stockholms och Uppsala län har högre medelpriser.

I Hallands största kommun Halmstad har priserna på bostadsrätter det senaste kvartalet minskat med 2 procent. Ser man istället till hela 2014 har de ökat med 9 procent. Villapriserna fortsatte däremot att öka även under slutet av 2014. Det senaste kvartalet gick priserna upp med 6 procent och under hela året är ökningen 8 procent.

– Året som gått har kantats av ett extremt lågt utbud och efterfrågan på de bostäder som varit till försäljning har varit otroligt hög. Detta har lett till stigande priser och då framförallt på bostadsrätter. Att dessa gått upp mer än tre gånger så mycket som villorna i länet beror framförallt på att en stor andel nyproducerade lägenheter varit ute till försäljning under året. Siar man in i framtiden tror jag att prisutvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning under 2015, dock något försiktigare än under fjolåret, säger Pugh Rengensjö, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad.

– Det senaste året har vi kunnat se en ökad inflyttning från Göteborg och Borås, vilket har lett till ännu fler köpare på en marknad med ett redan lågt utbud. Att de nyinflyttade dessutom kommer från områden där man är vana vid högre priser har i högsta grad bidragit till prisökningen hos oss. Under 2015 tror jag att priserna kommer att fortsätta stiga och tempot i bostadsaffärerna kommer fortsättningsvis vara högt, säger Christian Werdin, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Varberg.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 4 % + 9 %
Hallands län + 6 % + 25 %
Halmstad kommun – 2 % + 9 %
Varberg kommun + 14 % + 14 %
Falkenbergs kommun + 15 % + 16 %
Kungsbacka kommun + 5 % + 13 %

*Statistiken för Hallands län baseras på försäljningen av 232 bostadsrätter under oktober 2014 – december 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2014 – september 2014, tolvmånaderssiffran med oktober 2013 – december 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 9 %
Hallands län + 2 % + 8 %
Halmstad kommun + 6 % + 8 %
Varberg kommun – 4 % + 2 %
Falkenbergs kommun 0 % + 14 %
Kungsbacka kommun + 7 % + 12 %


*Statistiken för Hallands län baseras på försäljningen av 349 villor under oktober 2014 – december 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2014 – september 2014, tolvmånaderssiffran med oktober 2013 – december 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Pugh Rengensjö, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad
Mail: pugh.halmstad@svenskfast.se
Mobil: 0706-35 94 95

Christian Werdin, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Varberg
Mail: christian.varberg@svenskfast.se
Mobil: 0704-44 95 44

Ola Claesson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Falkenberg
Mail: ola.falkenberg@svenskfast.se
Mobil: 0708-59 42 41

Mats Wahlbäck, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling I Kungsbacka
Mail: mats.kungsbacka@svenskfast.se
Mobil: 0708-82 22 22

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling drygt

30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Läs vidare »
Ceha3cxa2illjz7i0bhx

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Stor efterfrågan gav rejäl prisuppgång under 2014”

Pressmeddelanden   •   2015-01-16 09:04 CET

Under 2014 präglades bostadsmarknaden av lågt utbud, stor efterfrågan och stigande priser, en trend som tros fortsätta under 2015. Det menar Svensk Fastighetsförmedlings VD Johan Engström. Dock stagnerade priserna något under årets sista månader och i december syntes endast små prisförändringar. I december minskade priset på bostadsrätter i riket med 1 procent, medan villapriserna stod stilla.

Media-no-image

Bostadsrättspriserna på Gotland ökar mest i landet

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 13:13 CET

Bostadsmarknaden på Gotland är på ordentlig frammarsch. Under den gångna tolvmånadersperioden har priset för bostadsrätter i länet ökat med hela 29 procent och villapriserna med 11 procent. Siffrorna innebär att bostadsrätterna på Gotland haft den största prisökningen bland landets alla län under det senaste året och det är endast i två län som villapriserna stigit mer. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

De tre senaste månaderna visar på en fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden på Gotland – 5 procent för bostadsrätter och 1 procent för villor. Detta innebär att medelpriset per kvadratmeter för en bostadsrätt idag ligger på närmare 23 200 kronor. Endast tre län visar på högre priser: Stockholm, Uppsala och Västra Götaland. Motsvarande medelpris i riket ligger på dryga 30 300 kronor. Medelpriset för en villa på Gotland landar nu på drygt 2,2 miljoner.

– Det är roligt att se att Gotland fått sig ett uppsving och prisutvecklingen det gångna året är verkligen iögonfallande. Bostadsmarknaden på Gotland är starkt knuten till Stockholm, så om priserna stiger där ökar de även här. Stockholmarna köper gärna bostäder på Gotland och är vana vid höga priser, och allteftersom vår landsbygd avfolkas säljs många hus som fritidshus till stockholmarna. I och med att gotlänningarna får bra betalt för sina hus på landet kan de helt plötsligt köpa sig något dyrare i stan, vilket i sin tur driver upp priserna. Även om skärpta amorteringskrav skulle bli verklighet tror jag att den låga räntan säkerställer en positiv prisutveckling på bostadsmarknaden även framöver, säger Bernt Björkqvist, franchisetagare och fastighetsmäklare i Visby.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 6 % + 6 %
Gotlands län + 5 % + 29 %
*Statistiken för Gotlands län baseras på försäljningen av 74 bostadsrätter under september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 8 %
Gotlands län + 1 % + 11 %

*Statistiken för Gotlands län baseras på försäljningen av 82 villor september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Bernt Björkqvist, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Visby
Mail: bernt.visby@svenskfast.se
Mobil: 0705-43 61 83

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2014 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare. 

Läs vidare »
Media-no-image

Fortsatta prisökningar på bostäder i Västra Götaland – Vänersborg och Uddevalla ökar mest i länet

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 13:13 CET

Priserna på bostäder fortsätter att stiga i Västra Götaland. De senaste tolv månaderna har priserna på bostadsrätter ökat med 9 procent och villorna med 7 procent. Ser man till prisutvecklingen under den senaste tremånadersperioden fortsätter ökningen då bostadsrätterna steg med 5 procent och villorna med 2 procent. Inom länet är det dock stora skillnader på prisutvecklingen i de olika kommunerna. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i länets största kommun Göteborg har priserna på bostadsrätter fortsatt att stiga. De senaste tolv månaderna har Göteborg den starkaste prisutvecklingen av landets storstäder. I stor-Göteborg har priserna gått upp med hela 13 procent och i centrala Göteborg med 11 procent, vilket även är den siffra som Stockholm redovisar. Detta kan jämföras med riket där prisuppgången landar på 6 procent både de senaste tre och tolv månaderna. Medelpriset för en bostadsrätt i centrala Göteborg ligger nu på 46 885 kronor per kvadratmeter och i stor-Göteborg är medelpriset 33 014 kronor.

– Generellt kan man säga att det mot slutet av året brukar finnas ett uppdämt köpbehov då många spekulanter inte kommit till skott tidigare. I år upplever jag att detta är tydligare än någonsin. Intresset att köpa bostad är mycket stort i Göteborgs innerstad. Det historiskt låga utbudet är självklart en del av förklaringen, till de fortsatt stigande priserna. Just nu ser jag ingen avmattning på bostadsmarknaden, säger Jonas Keide, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum.

Även villapriserna fortsätter att stiga i Göteborgsområdet. De senaste tolv månaderna är prisuppgången i stor-Göteborg 7 procent och 3 procent under den senaste tremånadersperioden. Medelpriset för en villa i stor-Göteborg ligger nu på drygt 3,7 miljoner kronor, medan motsvarande siffra i riket är drygt 2,5 miljoner kronor.

– Göteborg med omnejd är en region med hög inflyttning och det senaste året har det varit ett konstant lågt utbud på villor. Samtidigt har vi i stor-Göteborg gjort fler villaaffärer än tidigare år vilket kan förklaras av köparnas allt offensivare inställning. Idag är det många fler villaköpare som vill köpa redan innan visningen för att på så sätt försäkra sig om att ingen annan hinner före, säger Anders Lundgren, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Mölndal.

Trots den starka prisutvecklingen i Göteborg hamnar Västra Götalands län först på en trettonde plats bland landets samtliga län i fråga om prisökningar på villor och en sextonde plats för bostadsrätter. De län där bostadsrättspriserna ökat mest är Gotland och Södermanland medan priserna på villor stigit mest i Västmanland och Uppsala. På samma sätt som det är stora regionala skillnader mellan landets 21 län är det skillnader mellan kommunerna i Västra Götaland. Exempelvis så har villapriserna de senaste tolv månaderna stigit med 20 procent i Vänersborg, vilket är mest i länet, medan de minskat med 3 procent i Alingsås. För bostadsrätter återfinns de största prisökningarna i Uddevalla med 26 procent, medan de ökat med måttliga 2 procent i Partille.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 6 % + 6 %
Uddevalla + 13 % + 26 %
Partille + 8 % + 2 %
Alingsås + 8 % + 15 %
Västra Götalands län + 5 % + 9 %
Stor-Göteborg + 4 % + 13 %
Centrala Göteborg + 3 % + 11 %
Mölndal + 3 % + 16 %
Kungälv + 1 % + 11 %
Trollhättan – 2 % + 15 %
Lidköping – 2 % + 23 %
*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 2 971 bostadsrätter under september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 8 %
Skövde + 7 % + 14 %
Partille + 6 % + 6 %
Ale + 4 % + 12 %
Mölndal + 4 % + 5 %
Falköping + 4 % + 4 %
Stor-Göteborg + 3 % + 7 %
Trollhättan + 3 % + 5 %
Borås + 3 % + 9 %
Ulricehamn + 3 % + 13 %
Västra Götalands län + 2 % + 7 %
Lerum + 2 % + 6 %
Mark + 2 % + 10 %
Uddevalla + 2 % + 3 %
Härryda + 1 % + 7 %
Lilla Edet + 1 % + 6 %
Vänersborg + 1 % + 20 %
Alingsås – 3 % – 3 %
Kungälv – 5 % + 6 %
Lidköping – 14 % + 2 %

*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 1 794 villor under september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Jonas Keide, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum
Mail: jonas.keide@svenskfast.se
Mobil: 0762-81 71 11

Anders Lundgren, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Mölndal
Mail: anders.molndal@svenskfast.se
Mobil: 0709-62 91 65

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2014 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare. 

Läs vidare »
Media-no-image

Det svänger om bostadspriserna i Jämtlands län

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 13:13 CET

Bostadspriserna i Jämtlands län har gått stabilt uppåt det senaste året där priset på villor i länet ökat med 10 procent och bostadsrätterna med 8 procent, vilket är mer än landet i stort. Prisbilden för villor har dock förändrats under de senaste tre månaderna då de minskat med 4 procent. Bostadsrätterna fortsatte dock uppåt och steg med 14 procent under höstmånaderna. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Trots den starka prisutvecklingen hamnar länet först på en åttondeplats bland landets samtliga län i fråga om prisökningar på villor under året som gått, och en sjuttonde plats när det kommer till bostadsrätter. De län där bostadsrättspriserna ökat mest är Gotland och Södermanland medan priserna på villor stigit mest i Västmanland och Uppsala.

Östersund, som är Jämtlands största kommun, följer inte riktigt samma utvecklingskurva som resten av länet. Villapriserna i kommunen visar en ökning på 13 procent under de senaste tolv månaderna, men under den senaste tremånadersperioden har priserna sjunkit med 1 procent.

På bostadsrättsmarknaden svänger det ordentligt i både Östersund och Åre kommun. Sett över tolv månader har priset på bostadsrätterna i Östersund stigit med hela 22 procent, men de senaste tre månaderna med bara 1 procent. I Åre har priserna stigit med 8 procent de senaste tolv månaderna, men de har rusat med hela 23 procent under höstmånaderna.

– Bostadsmarknaden i Östersund har gått väldigt bra under året, mycket tack vare ett extremt bra utbud av nyproduktion. Vi trodde att nollräntan skulle innebära att priserna steg ytterligare nu under hösten, men i stället kan man se en mindre stagnering på marknaden för begagnade bostäder de senaste två till tre månaderna. Detta tror jag främst beror på det politiska läget och olika plånboksfrågor, exempelvis förslag på nya amorteringsregler och diskussion om begränsad avdragsrätt på räntor. Om jag ska sia i framtiden kommer vi nog se en fortsatt osäkerhet på marknaden, som en effekt av nyvalet, säger Bengt Eklund, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Östersund.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 6 % + 6 %
Jämtlands län + 14 % + 8 %
Östersunds kommun + 1 % + 22 %
Åre kommun + 23 % + 8 %
*Statistiken för Jämtlands län baseras på försäljningen av 276 bostadsrätter under september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Jämtlands län – 4 % + 10 %
Östersunds kommun – 1 % + 13 %

*Statistiken för Jämtlands län baseras på försäljningen av 110 villor september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Bengt Eklund, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Östersund
Mail: bengt.ostersund@svenskfast.se
Mobil: 070-371 39 50

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2014 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare. 

Läs vidare »
Media-no-image

Fortsatt uppåt på bostadsmarknaden i Dalarna – Falun ökar mest i länet

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 13:13 CET

Priserna på bostadsmarknaden i Dalarna fortsätter att stiga. Under det senaste året har bostadsrättspriserna i länet ökat med 16 procent och villorna med 9 procent, vilket är mer än riket i stort. Den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna stigit med 4 procent i länet, medan villapriserna visat på en marginell nedgång med 1 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Trots den starka prisutvecklingen hamnar länet först på en tiondeplats bland landets samtliga län i fråga om prisökningar på bostadsrätter under året som gått, och en elfteplats när det kommer till villor. De län där bostadsrättspriserna ökat mest är Gotland och Södermanland medan priserna på villor stigit mest i Västmanland och Uppsala.

I Dalarnas största kommun Borlänge har prisuppgången varit markant för såväl bostadsrätter som villor. Sett till det gångna året har priserna på villor gått upp med 6 procent och bostadsrätter med 19 procent. Detta kan jämföras med siffrorna för riket, där priserna för villor under samma period ökat med 8 procent och för bostadsrätter med 6 procent. Den senaste tremånadersperioden har dock priserna på villor i kommunen minskat med marginella 1 procent, samtidigt som bostadsrätterna stigit med 12 procent.

– En del människor befinner sig i en sits där de inte har något annat val än att byta boende, därför måste de betala mer än vad de räknat med för att kunna hitta ett boende som passar. Eftersom räntorna är så pass låga är det dessutom relativt billigt att bo och då har många råd att köpa dyrare bostäder, vilket också gör att priserna ökar. Men en prisuppgång kan inte fortsätta hur länge som helst. Vi tror att efter en så långvarig uppgång kommer marknaden nog att mattas av en aning framöver, men så länge det råder en obalans mellan tillgång och efterfrågan kommer priserna långsamt fortsätta uppåt, säger Kjell Björklund, franchisetagare och fastighetsmäklare i Borlänge.

Även Falun kommun har visat på en rejäl uppgång på bostadsmarknaden. Under de tre senaste månaderna har bostadsrätterna i kommunen stigit med 9 procent och villorna med 3 procent. De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna ökat med hela 22 procent och villorna med 20 procent.

– Även om det inte syns fullt ut i siffrorna har en del kunder varit mer försiktiga under hösten. Många är nog oroliga över hur marknaden kommer att utvecklas framöver med ett eventuellt amorteringskrav. En del avvaktar helt enkelt med att byta bostad för att det finns en oro kring bankpolitiken som förts. De låga räntorna, tillsammans det smala utbudet i Falun gör dock att köparna för närvarande sitter i en tuff situation. Bostadsförsäljningarna går ofta fort och köparna lägger höga bud direkt för att slippa budgivningen. Det innebär att de ibland får betala mer än vad de kanske skulle gjort i en budgivning. Tittar man framåt tror jag ändå att priserna kommer fortsätta att stiga, men mer försiktigt än de senaste två åren, säger Jonas Sjöström, franchisetagare och fastighetsmäklare i Falun.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 6 % + 6 %
Dalarnas län + 4 % + 16 %
Borlänge kommun + 12 % + 19 %
Falun kommun + 9 % + 22 %
*Statistiken för Dalarnas län baseras på försäljningen av 300 bostadsrätter under september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 8 %
Dalarnas län – 1 % + 9 %
Borlänge kommun – 1 % + 6 %
Falun kommun + 3 % + 20 %
Ludvika + 2 % + 15 %

*Statistiken för Dalarnas län baseras på försäljningen av 379 villor september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Kjell Björklund, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Borlänge
Mail: kjell.borlange@svenskfast.se
Mobil: 0703-32 98 48

Jonas Sjöström, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Falun
Mail: jonas.falun@svenskfast.se
Mobil: 0702-79 80 10

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2014 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare. 

Läs vidare »

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstalesman
 • bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor
 • dayfn.sjoholozewm@svenskfast.sute
 • 08 505 358 42
Dan Sjöholm svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor mm för landet i stort.

 • Presskontakt
 • Konsult PR-byrån Agency
 • Pressfrågor
 • jeanette@agency.se
 • +46 768 22 99 05

 • Presskontakt
 • Franchisetagare/butikschef Göteborg City
 • BR Göteborgs City
 • rajoejnaysyys.wylirkkerxide@njpbsvenskkyfahdaluyavcmst.se
 • 0762-81 71 11
Jonas Keide svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ), främst för BR i Göteborgs innerstad.

 • Presskontakt
 • Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal
 • Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal
 • anders.molndal@svenskfast.se
 • 0709-629165
 • 031-87 07 75
Anders Lundgren svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Göteborg/Mölndal.

 • Presskontakt
 • Försäljningschef, Stockholm
 • Försäljningschef, Stockholm
 • nixfls.ladmgagqsermiyvlonrf@svqpllyleaenscskfabgpddnstph.se
 • 076-8193591
Nils Lagerlöf svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholm.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare och franchisetagare, Stockholm/Bromma
 • Villor och bostadsrätter, Stockholm/Bromma
 • anders.ljhewen@svenskfasalt.se
 • 0708-26 63 00
 • 08-598 222 50
Anders Lewén svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholmsområdet.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare, Malmö
 • Villor och BR, Malmö
 • mikael.ekman@svenskfast.se Reg. fastighetsmäklare
 • 0768-84 01 21
Mikael Ekman svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Malmö.

 • Presskontakt
För allmänna frågor och kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling och trender trender på den lokala... Visa mer

Om Svensk Fastighetsförmedling

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ägs av Swedbank Franchise AB. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Adress

 • Svensk Fastighetsförmedling
 • Årstaängsvägen 11, Box 47 106
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida