Media-no-image

Rejäla prisökningar på bostadsmarknaden i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 11:40 CEST

Under det senaste året har priserna för bostadsrätter i länet ökar med 15 procent och villor med 14 procent, vilket är mer än riksgenomsnittet. Även det senaste kvartalet har visat på rejäla uppgångar. Bostadsrättspriserna ökade då med hela 12 procent, vilket kan jämföras med ökningen för riket i stort som landade på 8 procent. Villapriserna steg under samma kvartal med 5 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Sett till länets kommuner är prisökningarna i de flesta fallen höga på både bostadsrätter och villor. Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna i Uppsala kommun ökat med 13 procent för bostadsrätter och med 15 procent för villor. Håbo kommun sticker ut extra då villapriserna där ökat med hela 25 procent under det senaste året, vilket är en av de största prisökningarna bland landets kommuner. Motsvarande siffra för riket ligger på 11 procent.

I dag kostar en bostadsrätt i Uppsala kommun närmare 2,3 miljoner eller 36 700 kronor per kvadratmeter. Köper man en villa i Håbo kommun får man betala i snitt 3 miljoner kronor, i Knivsta kommun nästan 3,9 miljoner och i Uppsala kommun drygt 3,9 miljoner kronor.

– Uppsala är en attraktiv stad med låg arbetslöshet och en mycket stabil arbetsmarknad. Bara under de senaste åren har staden utvecklats enormt, med bland annat ett nytt resecentrum och ännu bättre pendlingsmöjligheter till Stockholm. De två städerna ligger nära varandra och fortsätter så sakta att växa ihop. Allt fler har fått upp ögonen för Uppsala och inflyttningstrenden är mycket positiv. När inflyttningen är så pass stor och byggtakten inte hänger med stiger priserna på bostäder, både i länet och kommunerna, säger Jim Palmquist, butikschef på Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 8 % + 14 %
Uppsala län + 12 % + 15 %
Uppsala kommun + 10 % + 13 %
Enköping kommun – 6 % + 5 %
*Statistiken för Uppsala län baseras på försäljningen av 1 315 bostadsrätter under januari 2015 – mars 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 5 % + 11 %
Uppsala län + 5 % + 14 %
Uppsala kommun + 5 % + 15 %
Enköping kommun + 4 % + 14 %
Håbo kommun + 10 % + 25 %
Tierp kommun – 4 % + 5 %

*Statistiken för Uppsala län baseras på försäljningen av 365 villor under januari 2015 – mars 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:
Jim Palmquist, butikschef Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala
Mail: jim.uppsala@svenskfast.se
Mobil: 0708-24 78 29

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Bostadspriserna i Jönköping på stadig uppgång

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 11:34 CEST

Bostadsmarknaden är fortsatt het i Jönköpings län. De senaste tolv månaderna har priset på bostadsrätter i länet ökat med 9 procent och villorna med 10 procent. Bara under årets första kvartal har priserna gått fortsatt uppåt med 3 procent för bostadsrätter och 6 procent för villor. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i Jönköpings kommun har bostadspriserna stigit markant. Sett till det senaste året har bostadsrätterna stigit med 11 procent och under det senaste kvartalet med hela 6 procent. Motsvarande siffror för villorna är 8 respektive 1 procent. Bland länets kommuner är det i Nässjö som både bostadsrätter och villor stigit mest i pris det senaste året, nämligen med hela 29 respektive 12 procent.

Medelpriset på en bostadsrätt i Jönköpings kommun är nu drygt 1,4 miljoner eller 20 200 kronor per kvadratmeter bostadsyta. Medelvillan i Jönköpings kommun kostar nu närmare 2,9 miljoner.

– Vi märker av ett fortsatt högt tryck på bostadsmarknaden, inte minst på visningarna. Det har börjat gå så långt att potentiella köpare ibland knackar på säljarens dörr för att försöka förmå denne att sälja innan den ordinarie visningen. Vi försöker dock avråda säljarna från det eftersom visningar är viktiga för att nå ett marknadsmässigt slutpris. Det är i allra högsta grad vårt jobb att vara experter på bostadsmarknaden och kunna ge råd till både köpare och säljare vid deras bostadsaffärer. Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att bidra till en sundare bostadsmarknad. Ett exempel på det är att vi erbjuder köpare att gå på lunchvisningar om de inte hinner gå på helgvisningen. Det finns också fall där vi kommit överens med säljaren om att redan i prospektet skriva att de inte säljer innan den ordinarie visningen, säger Thomas Andersson, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 8 % + 14 %
Jönköpings län + 3 % + 9 %
Jönköpings kommun + 6 % + 11 %
Nässjö kommun + 27 % + 29 %
*Statistiken för Jönköpings län baseras på försäljningen av 390 bostadsrätter under januari 2015 – mars 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 5 % + 11 %
Jönköpings län + 6 % + 10 %
Jönköpings kommun + 1 % + 8 %
Nässjö kommun + 4 % + 12 %
Vetlanda kommun ± 0 % + 5 %

*Statistiken för Jönköpings län baseras på försäljningen av 347 villor under januari 2015 – mars 2015.Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Andersson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping
Mail: thomas.andersson@svenskfast.se
Mobil: 0708-71 18 83

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Bostadspriserna ökar kraftigt i Jämtland

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 11:32 CEST

Under det senaste året har priserna på bostadsrätter i länet stigit med hela 23 procent och på villorna med 6 procent. Även under årets inledande kvartal steg bostadspriserna, men nu var det villorna som ökade mest, nämligen med hela 12 procent. Bostadsrätterna steg samtidigt med 2 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I Jämtlands största kommuner Östersund och Åre har priserna på bostadsrätter ökat med hela 18 respektive 20 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Samtidigt har villapriserna ökat med 19 procent i Östersunds kommun och med hela 14 procent bara under de senaste tre månaderna.

Snittpriset för en bostadsrätt i Östersunds kommun ligger i dag på drygt 917 000 kronor, eller 13 000 kronor per kvadratmeter, medan man i Åre kommun får betala nästan 2,1 miljon, eller 31 500 kronor per kvadratmeter. Medelvillan ligger på drygt 2,4 miljoner i Östersund kommun och på 2,1 miljoner kronor i Åre kommun.

– Bostadsmarknaden har blivit hetare sedan höstens politiska osäkerhet lagt sig. Östersund utvecklas just nu enormt och det finns ett extremt bra utbud av nyproduktion i form av både villor och radhus. Inflyttningen från kranskommunerna har ökat både till Östersund och Åre. Det leder till större efterfrågan och stigande priser, men framförallt har försäljningstiderna förkortats och köpen går idag i allt snabbare takt, säger Bengt Eklund, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Östersund.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 8 % + 14 %
Jämtlands län + 2 % + 23 %
Östersunds kommun + 3 % + 18 %
Åre kommun + 5 % + 20 %
*Statistiken för Jämtlands län baseras på försäljningen av 238 bostadsrätter under januari 2015 – mars 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 5 % + 11 %
Jämtlands län + 12 % + 6 %
Östersunds kommun + 14 % + 19 %

*Statistiken för Jämtlands län baseras på försäljningen av 80 villor under januari 2015 – mars 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Bengt Eklund, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Östersund
Mail: bengt.ostersund@svenskfast.se
Mobil: 070-371 39 50

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Extrem prisökning på bostadsrätter i Gävleborg

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 11:28 CEST

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län har den senaste tiden visat på en mycket hög prisuppgång både för bostadsrätter och villor. Den gångna tolvmånadersperioden ökade priserna på bostadsrätterna med hela 30 procent, vilket placerar länet i Sverigetopp tillsammans med Örebro län. Villorna steg samtidigt med 14 procent. Siffrorna kan jämföras med riket i stort där bostadsrätterna steg med 14 procent och villorna med 11 procent. Priserna fortsätter uppåt och bara under de senaste tre månaderna har bostadsrätterna i länet gått upp med 10 procent och villorna med 5 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i Gävleborgs största kommun Gävle har prisuppgången varit mycket stor sett till det gångna året. Priserna för bostadsrätter gick upp med hela 24 procent under perioden och villapriserna med 16 procent. Bara under årets första kvartal har bostadsrättspriserna ökat med 8 procent och villorna med 3 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i kommunen ligger nu på 1,2 miljoner eller 17 269 kronor per kvadratmeter. Snittpriset för villorna i kommunen är drygt 2,3 miljoner.

– Bostadspriserna i Gävleborg har stigit rejält på sistone, men man ska komma ihåg att till exempel Gävle kommun fortfarande har relativt låga priser jämfört med likvärdiga städer runtom i landet. Vi har haft stigande priser under ganska lång tid, men det har eskalerat under det senaste halvåret. Det blir allt vanligare att de som är på jakt efter bostad lägger höga bud redan innan den allmänna visningen, för att öka sina chanser till affär. Tempot och den stora efterfrågan på marknaden gör att priserna drivs upp, säger Jonas Östblom, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Gävle.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 8 % + 14 %
Gävleborgs län + 10 % + 30 %
Gävle kommun + 8 % + 24 %
Sandviken kommun + 2 % + 6 %
Bollnäs kommun + 11 %
Hudiksvall kommun + 10 %
*Statistiken för Gävleborgs län baseras på försäljningen av 365 bostadsrätter under januari 2015 – mars 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 5 % + 11 %
Gävleborgs län + 5 % + 14 %
Gävle kommun + 3 % + 16 %
Sandviken kommun + 3 % + 1 %
Söderhamn kommun + 2 % + 4 %
Bollnäs kommun + 18 % + 17 %
Hudiksvall kommun ± 0 % + 21 %

*Statistiken för Gävleborgs län baseras på försäljningen av 284 villor under januari 2015 – mars 2015.Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Jonas Östblom, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Gävle
Mail: jonas.gavle@svenskfast.se
Mobil: 070-601 94 34

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Prisökningen på Blekinges villor i topp bland landets alla län

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 11:25 CEST

Bostadspriserna i Blekinge län är på ordentlig uppgång. Under den senaste tremånadersperioden har priserna på villor i länet ökat med 4 procent, och under det gångna året med hela 15 procent. Detta gör att Blekinges villor, tillsammans med de i Stockholms och Västernorrlands län, ökar mest i landet. Bostadsrätterna i länet hade en prisökning med 9 procent den gångna tolvmånadersperioden. Under årets första kvartal minskade dock priserna med 1 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i Blekinge läns största kommun Karlskrona syns en markant ökning av villapriserna. Under det senaste året har priserna på villor nämligen stigit med 13 procent i kommunen, och bara under årets tre första månader med hela 6 procent. På bostadsrättssidan har priserna under samma period ökat med 2 procent respektive hela 9 procent. Medelpriset på en bostadsrätt i Karlskrona kommun är nu drygt 970 000 eller 13 500 kronor per kvadratmeter boyta. Medelvillan i Karlskrona kostar nu närmare 1,8 miljoner kronor.

– Vi kan konstatera att det har byggts alldeles för lite nya bostäder de senaste åren. Samtidigt är det en mycket stor brist på attraktiva lägen, både vad gäller bostadsrätter och villor. Den senaste månaden har vi märkt en ökat intresse för köp av tomter för nyproduktion av villor under 2016, vilket är en väldigt bra signal för bostadsmarknaden. De som köper tomterna bor ofta i en bostadsrätt eller villa, vilket i sin tur skapar rörlighet på marknaden. Framåt tror jag på en balanserad prisuppgång vad gäller bostadsrätter, villor och fritidshus. Blekinge är trots allt Sveriges trädgård och fler och fler upptäcker länet, säger Håkan Hellström, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Karlskrona.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 8 % + 14 %
Blekinge län – 1 % + 9 %
Karlskrona kommun + 2 % + 9 %
Karlshamn kommun – 12 %
*Statistiken för Blekinge län baseras på försäljningen av 121 bostadsrätter under januari 2015 – mars 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 5 % + 11 %
Blekinge län + 4 % + 15 %
Karlskrona kommun + 6 % + 13 %
Karlshamn kommun + 2 % + 18 %
Ronneby kommun + 5 % + 19 %
Sölvesborg kommun + 2 %

*Statistiken för Blekinge län baseras på försäljningen av 176 villor under januari 2015 – mars 2015.Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2014 – december 2014, tolvmånaderssiffran med januari 2014 – mars 2014.Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Håkan Hellström, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Karlskrona
Mail: hakan.hellstrom@svenskfast.se
Mobil: 0705-49 49 63

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Bostadsmarknaden allt hetare – rekordökning av priserna

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 09:30 CEST

Bostadsmarknaden fortsätter att slå rekord och under årets första kvartal har priserna rusat mot nya höjder. Priset på bostadsrätter har stigit med hela 8 procent och villor med 5 procent, bara under de senaste tre månaderna. Inte sedan Mäklarstatistik påbörjade sina mätningar 2004 har prisökningarna varit så stora under det första kvartalet*.

Bostadsmarknaden har under lång tid präglats av fortsatt prisuppgång på både villor, bostadsrätter och fritidshus. Ökningstakten avtog dock de sista månaderna förra året och i december låg priserna i princip stilla. Under årets första kvartal har dock ökningstakten återigen skjutit i höjden. Samtliga län visar på stigande bostadspriser sett till det senaste året. Bostadsrätterna ökar med 14 procent, villorna med 11 procent och fritidshusen med 5 procent.

– Många valde att avvakta i det politiska läge som uppstod i slutet av 2014. Nu har vi ett extremt högt tryck och tempo på bostadsmarknaden. Det görs fler affärer än förra året, men som köpare upplever man att det inte finns något att välja på då utbudet dag för dag är rekordlågt, säger Svensk Fastighetsförmedlings VD Johan Engström.

Bostadsrättspriserna upp i hela landet
Under det senaste året har priserna på landets bostadsrätter stigit med hela 14 procent och det är framförallt storstadsregionerna Stockholm och Västra Götalands län som driver prisutvecklingen. Samtidigt är det i mindre län som ökningen varit allra störst. I Örebro och Gävleborgs län har priserna under den senaste tolvmånadersperioden stigit med hela 30 procent.

Göteborg fortsätter att vara den storstad där priserna stiger allra mest. Bara under de tre senaste månaderna har ökningen varit hela 9 procent i stor-Göteborg. I stor-Stockholm är ökningen, under samma tid, 5 procent och i stor-Malmö 3 procent. Däremot är huvudstaden fortsatt överlägsen när det kommer till kvadratmeterpriser. I centrala Stockholm får man nu betala cirka 81 600 kronor per kvadratmeter, 52 500 kronor i centrala Göteborg och 24 100 i centrala Malmö.

Villapriserna fortsätter uppåt
Även priserna på landets villor blir allt högre. Under det senaste året har priserna stigit med i genomsnitt 11 procent. Allra störst är ökningen i Stockholm, Blekinge och Västerbottens län, där priserna har gått upp med hela 15 procent. Stora ökningar, 14 procent, ses även i Norrbotten, Gävleborg och Uppsala län. Under den senaste tremånadersperioden visar samtliga län på prisökningar. Störst är de i Jämtland där priserna stigit med hela 12 procent.

­– Vi har en underliggande bostadsbrist och rekordlåga räntor, vilket ger en stor efterfrågan på bostadsmarknaden. Till detta har nu kommit en oro för de aviserade amorteringskraven, en oro som driver upp efterfrågan och priserna ytterligare. Vi kommer att få se fortsatt stigande priser och fler prisrekord under våren och sommaren, säger Johan Engström.

*Mätmetoder har under åren förändrats och förbättrats vilket kan påverka siffrorna. Under 2004 och 2006 gjordes inga mätningar. För 2007 saknas det siffror för det första kvartalet.

För ytterligare information, kontakta:
Dan Sjöholm, presstalesman
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se
Tele: 0708-27 52 20

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Bilaga

Så har bostadspriserna förändrats län för län (fallande ordning)

Bostadsrätter Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 1 år Villor Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 1 år
Riket 8 % 14 % Riket 5 % 11 %
Uppsala län 12 % 15 % Jämtlands län 12 % 6 %
Västra Götalands län 11 % 19 % Norrbottens län 8 % 14 %
Örebro län 10 % 30 % Värmlands län 7 % 10 %
Norrbottens län 10 % 12 % Västra Götalands län 6 % 12 %
Gävleborgs län 10 % 30 % Östergötlands län 6 % 13 %
Östergötlands län 7 % 22 % Jönköpings län 6 % 10 %
Dalarnas län 5 % 29 % Gävleborgs län 5 % 14 %
Stockholms län 5 % 14 % Stockholms län 5 % 15 %
Västmanlands län 4 % 8 % Västmanlands län 5 % 12 %
Skåne län 4 % 8 % Uppsala län 5 % 14 %
Jönköpings län 3 % 9 % Örebro län 5 % 11 %
Västernorrlands län 2 % 7 % Hallands län 5 % 12 %
Kalmar län 2 % 6 % Södermanlands län 5 % 11 %
Jämtlands län 2 % 23 % Kronobergs län 5 % 11 %
Hallands län 1 % 17 % Dalarnas län 4 % 11 %
Västerbottens län 1 % 15 % Gotlands län 4 % 7 %
Värmlands län ± 0 % ± 0 % Västernorrlands län 4 % 9 %
Kronobergs län – 1 % 18 % Blekinge län 4 % 15 %
Blekinge län – 1 % 9 % Skåne län 2 % 7 %
Gotlands län – 6 % 25 % Västerbottens län 2 % 15 %
Södermanlands län – 12 % 9 % Kalmar län 1 % 2 %

Så högt är bostadspriset per kvadratmeter län för län (fallande ordning)
Bostadsrätter Medelpris (kr/kvm)* Villor Medelpris (kr/kvm)*
Riket 33 381 kr Riket 20 595 kr
Stockholms län 48 842 kr Stockholms län 36 825 kr
Uppsala län 33 160 kr Uppsala län 23 012 kr
Västra Götalands län 29 206 kr Hallands län 22 158 kr
Hallands län 22 407 kr Västra Götalands län 21 991 kr
Gotlands län 22 253 kr Östergötlands län 18 413 kr
Jämtlands län 20 106 kr Skåne län 18 138 kr
Örebro län 19 596 kr Gotlands län 16 727 kr
Östergötlands län 19 495 kr Södermanlands län 16 549 kr
Västerbottens län 19 249 kr Västmanlands län 15 785 kr
Skåne län 18 419 kr Jämtlands län 15 183 kr
Kronobergs län 17 334 kr Västerbottens län 14 691 kr
Norrbottens län 15 813 kr Örebro län 13 256 kr
Jönköpings län 15 542 kr Jönköpings län 12 634 kr
Västmanlands län 14 626 kr Kronobergs län 12 426 kr
Södermanlands län 13 903 kr Dalarnas län 12 380 kr
Värmlands län 13 362 kr Blekinge län 12 001 kr
Gävleborgs län 13 300 kr Norrbottens län 11 751 kr
Dalarnas län 12 720 kr Kalmar län 11 651 kr
Kalmar län 12 574 kr Gävleborgs län 11 545 kr
Blekinge län 10 853 kr Värmlands län 11 134 kr
Västernorrlands län 9 722 kr Västernorrlands län 9 960 kr

* Medelpriset per kvadratmeter är beräknat på överlåtelser gjorda under januari 2015 till och med mars 2015.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk Fastighetsförmedling inviger bobutik i Ale

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 11:14 CET

Bostadsmarknaden i Ale Kommun fortsätter att växa. Svensk Fastighetsförmedling öppnar en ny bobutik och räknar med att anställa två nya medarbetare inom 1-2 år. Invigningen sker den 18 april kl 10-14.

- Ale Kommun fortsätter att utvecklas med planerad nybyggnation och en ständigt växande bostads­marknad.Den nya butiken får ett fantastisk bra läge och ger oss därmed möjlighet att bevaka vår marknadsledande position, sägerLars-Erik Eriksson, franchisetagare i Svensk Fastighetsförmedling.

I Ale Kommun har Svensk Fastighetsförmedling idag ca 55 % marknadsandel inom bo­stads­rätter och ca 40 % inom småhus.

På plats under invigningen finns förutom personal och ägare även Lulu Carter, känd från bland annat Äntligen Hemma i TV 4, som signerar sin nya bok Sinnliga rum : konsten att inreda med hjärtat.

Under dagen gäller dess­­utom ett specialerbjudande: boka in en kostnadsfri värdering av din bostad så bjuder Svensk Fastighetsförmedling på Lulus nya bok.

Plats:Ale Torg 16 i Nödinge. Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmälan:Senast fredagen den 17 april till Danijela Todorovic, tfn 0708-18 78 14, e-post danijela.ale@svenskfast.se

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Eriksson, franchisetagare i Svensk Fastighetsförmedling, tfn0705-67 54 61, e-post lars-erik.kungalv@svenskfast.se

Följ oss påwww.svenskfast.sewww.mynewsdesk.com/se/svensk_fastighetsformedling
facebook.com/svenskfast • twitter.com/#svenskfast • instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Bostadsmarknaden i Ale Kommun fortsätter att växa. Svensk Fastighetsförmedling öppnar en ny bobutik och räknar med att anställa två nya medarbetare inom 1-2 år. Invigningen sker den 18 april kl 10-14.

Läs vidare »
C6rdmy5tpbtvzf9uuvpz

Svensk Fastighetsförmedling i större sponsringssamarbete med Barncancerfonden

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 09:00 CET

På måndag drar Svensk Fastighetsförmedling igång en riksomfattande insamlingskampanj till stöd för cancerdrabbade barn. För varje genomförd värdering (se not.) under perioden 30 mars – 10 maj skänker företaget etthundra kronor till Barncancerfonden.

Media-no-image

Rekordökning av villapriserna i Kronoberg

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 11:20 CET

Priserna på bostadsrätter i Kronobergs län har under den senaste tolvmånadersperioden stigit med hela 25 procent. Under de senaste tre månaderna är prisutvecklingen mer blygsam och ökningen är endast 1 procent under den perioden. Även Kronobergs villapriser ligger i Sverigetopp, med en ökning på 7 procent bara under de senaste tre månaderna och 17 procent under det senaste året. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i länets största kommun Växjö har prisuppgången på bostadsmarknaden varit markant under det gångna året då priserna på bostadsrätter stigit med 9 procent. De senaste tre månaderna har priserna stigit med 4, vilket kan jämföras med rikssiffran som under samma period var 1 procent. I genomsnitt kostar en bostadsrätt i Växjö just nu drygt 1,6 miljoner kronor eller 20 500 kronor per kvadratmeter.

Sett till det gångna året har villapriserna i kommunen ökat med hela 20 procent och bara under den senaste tremånadersperioden med hela 12 procent, vilket i båda fallen är långt över snittet i landet. Motsvarande ökning för riket landade på 2 procent. I genomsnitt kostar villorna i Växjö just nu nästan 2,8 miljoner.

– Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på både bostadsrätter och villor i hela länet, men framförallt i ett Växjö i stark utveckling. Detta mycket tack vare att universitetet fortsätter att växa och att tillväxten i näringslivet är stor. Vad gäller villorna har priserna ökat markant under det senaste kvartalet som en följd av väldigt litet utbud. Årstidsvariationerna brukar vara stora i Kronobergsregionen och vi hoppas att det blir mer att välja på nu när våren är här. Framåt ser jag inga tecken på annat än att vi kommer att ha en fortsatt hög efterfrågan och stabil prisbild, säger Håkan Hellström, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Växjö.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 11 %
Kronobergs län + 1 % + 25 %
Växjö kommun + 4 % + 9 %
*Statistiken för Kronobergs län baseras på försäljningen av 120 bostadsrätter under december 2014 – februari 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2014 – november 2014, tolvmånaderssiffran med december 2013 – februari 2014.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 11 %
Kronobergs län + 7 % + 17 %
Växjö kommun + 12 % + 20 %

*Statistiken för Kronobergs län baseras på försäljningen av 121 villor under december 2014 – februari 2015.Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2014 – november 2014, tolvmånaderssiffran med december 2013 – februari 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Håkan Hellström, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Växjö
Mail: hakan.hellstrom@svenskfast.se
Mobil: 0705-49 49 63

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »
Media-no-image

Fortsatt kraftig prisökning på bostäder - Östergötlands bostadsrätter i Sverigetopp

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 11:00 CET

De kraftiga prisökningarna på bostäder i Östergötland tycks bara fortsätta. Bostadsrätterna har under det senaste året ökat med hela 28 procent. Bara under de senaste tre månaderna har priserna stigit med 11 procent, vilket är den högsta ökningen bland alla län i landet. Även villapriserna i länet har stigit rejält under det senaste året då de ökade med hela 13 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I länets största kommun Linköping har det varit en prisökning med 14 procent på bostadsrätter under en tolvmånadersperiod, respektive 2 procent under det senaste kvartalet. I Norrköpings kommun pekar priserna ännu mer uppåt, med en prisuppgång på 34 procent det senaste året och 14 procent bara under det senaste kvartalet. Detta kan jämföras med rikssiffran som visar på 11 respektive 1 procents prisökning under samma perioder. I genomsnitt kostar en bostadsrätt i Linköping just nu drygt 1,6 miljoner eller drygt 23 800 kronor per kvadratmeter. I Norrköping är motsvarande siffror drygt 1,4 miljoner eller 19 700 kronor per kvadratmeter.

Priserna på villor i länet har under det senaste året stigit med 13 procent och bara det senaste kvartalet med 5 procent. I kommunerna ökar priserna det senaste året med 8 procent i Linköping och med 9 procent i Norrköping medan de formligen rusat iväg i Motala kommun, där ökningen är hela 26 procent. I genomsnitt kostar villorna just nu nästan 3,1 miljoner i Linköping, 2,7 miljoner i Norrköping och 1,7 miljoner i Motala.

– Vi har en kraftig tillväxt i Linköping och många projekt med nyproduktion är på gång runt om i kommunen. De främsta faktorerna bakom den kraftiga prisutveckling vi nu sett är ett historiskt lågt utbud och en fördelaktig ränta. Bostadsförsäljningarna sker i mycket snabbare takt än tidigare och det blir allt vanligare att man vill köpa bostäderna innan den ordinarie visningen. Köpbeteendet hos spekulanterna har ändrats vilket beror på att det finns så få bostäder att köpa, säger Frida Flood, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping.

– Många väljer att flytta till Norrköping och det har förstås haft en stor inverkan på bostadsmarknaden. Som väl är har det de senaste åren byggts och byggs just nu många nya bostadsrätter. Ett generellt lågt utbud av bostäder till salu i kommunen och en mycket fördelaktig räntenivå bidrar till den kraftiga prisuppgången, säger Magnus Dahlgren, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Norrköping.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 11 %
Östergötlands län + 11 % + 28 %
Linköping kommun + 2 % + 14 %
Norrköping kommun + 14 % + 34 %
*Statistiken för Östergötlands län baseras på försäljningen av 719 bostadsrätter under december 2014 – februari 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2014 – november 2014, tolvmånaderssiffran med december 2013 – februari 2014


Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 11 %
Östergötlands län + 5 % + 13 %
Linköping kommun +/– 0 % + 8 %
Norrköping kommun + 3 % + 9 %
Motala kommun + 7 % + 26 %

*Statistiken för Östergötlands län baseras på försäljningen av 322 villor under december 2014 – februari 2015.Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2014 – november 2014, tolvmånaderssiffran med december 2013 – februari 2014.Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Frida Flood, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling Linköping
Mail: frida.linkoping@svenskfast.se
Mobil: 076-118 18 48

Magnus Dahlgren, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Norrköping
Mail: magnus.norrkoping@svenskfast.se
Mobil: 070-928 58 81

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Franchisetagare, Fastighetsmäklare
 • eddy.sodermalm@svenskfast.se
 • 08-545 785 70
Jag började som mäklare 1987 på ett mindre mäklarföretag och gick 1990... Visa mer

 • Presskontakt
 • Styrelseordförande
 • hakan.hellstrom@svenskfast.se
 • 0705-49 49 63
 • 0480-42 53 36

 • Presskontakt
 • Presstalesman
 • bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor
 • dan.sjoholm@svenskfast.se
 • 08 505 358 42
Dan Sjöholm svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor mm för landet i stort.

 • Presskontakt
 • Konsult PR-byrån Agency
 • Pressfrågor
 • mharvifsd@agyrqfengbcyblwm.se
 • +46 70 779 58 98

 • Presskontakt
 • Franchisetagare/butikschef Göteborg City
 • BR Göteborgs City
 • jonas.keide@svenskfast.se
 • 0762-81 71 11
Jonas Keide svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ), främst för BR i Göteborgs innerstad.

 • Presskontakt
 • Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal
 • Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal
 • anders.molndal@svenskfast.se
 • 0709-629165
 • 031-87 07 75
Anders Lundgren svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Göteborg/Mölndal.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare och franchisetagare, Stockholm/Bromma
 • Villor och bostadsrätter, Stockholm/Bromma
 • anders.lewen@svenskfast.se
 • 0708-26 63 00
 • 08-598 222 50
Anders Lewén svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholmsområdet.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare, Malmö
 • Villor och BR, Malmö
 • miickapffmgbel.ekman@svzutvecanskfjienast.se Rqreg. oxfabvwdvgdbstmbighegkaqibqpfytshodcicuyyiqnklarsojae
 • 0768-84 01 21
Mikael Ekman svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Malmö.

 • Presskontakt
För allmänna frågor och kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling och trender trender på den lokala... Visa mer

Om Svensk Fastighetsförmedling

Om Svensk Fastighetsförmedling

Och ersätter med;
Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets¬givare.

Adress

 • Svensk Fastighetsförmedling
 • Årstaängsvägen 11, Box 47 106
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida