Media-no-image

Kraftig prisökning på bostadsrätter i Östergötland

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 13:48 CEST

Priserna på bostadsmarknaden i Östergötlands län har den senaste tiden gått spikrakt uppåt. Under det gångna året har bostadsrättspriserna ökat med 20 procent och villorna med 9 procent. Även de senaste tre månaderna visar på stigande siffror. Priset på bostadsrätterna gick upp med 20 procent i länet under den perioden, vilket kan jämföras med riket där medelpriset sjönk med 4 procent. Villorna i Östergötland visade en prisutveckling på totalt 3 procent under tremånadersperioden. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av. 

Även i Östergötlands största kommun Linköping har prisuppgången varit markant. Sett till de senaste 12 månaderna har bostadsrätterna gått upp med hela 24 procent och villorna med 12 procent. Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna ökat med 20 procent och villorna med 9 procent. 

– Linköping har länge varit en attraktiv stad att leva och bo i, här finns nämligen både jobb och bra utbildningar. Dock har utbudet de senaste åren varit väldigt lågt och de bostäder som varit till försäljning har sålts snabbt. Då bostadspriserna länge gått stabilt uppåt i länet har allt fler sett fördelarna med att komma in på marknaden och viljan att äga sitt boende har därigenom ökat. Många köpare och ett minskande utbud är tveklöst de främsta skälen till prisökningen i länet, säger Frida Flood, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping. 


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

– 4 %

+ 6 %

Östergötlands län

+ 20 %

+ 20 %

Linköpings kommun

+ 20 %

+ 24 %

*Statistiken för Östergötlands län baseras på försäljningen av 589 bostadsrätter under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013.


Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+2 %

+ 7 %

Östergötlands län

+ 3 %

+ 9 %

Linköpings kommun

+ 9 %

+ 12 %

*Statistiken för Östergötlands län baseras på försäljningen av 323 villor under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Frida Flood, franchisetagare Svensk Fastighetsförmedling i Linköping
Mail: frida.flood@svenskfast.se
Mobil: 076-118 18 48

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare.  Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.


Läs vidare »
Media-no-image

Markant prisökning på bostadsrätter i Gävleborg

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 13:45 CEST

Priserna på bostadsmarknaden i Gävleborgs län har den senaste tiden visat på en stabil uppgång. Under den gångna tolvmånadersperioden har bostadsrätterna ökat med 12 procent och villorna med 7 procent. Även de senaste tre månaderna visar på stigande siffror. Bostadsrättspriserna gick upp med 10 procent i länet under den perioden. Villorna i Gävleborg ökade totalt med 2 procent under tremånadersperioden. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av. 

Även i Gävleborgs största kommun Gävle har prisuppgången varit markant. Sett till det gångna året har priserna för bostadsrätter gått upp med 14 procent och villorna med 9 procent. Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna ökat med 9 procent och villorna med 8 procent. 

– Man kan härleda prisutvecklingen till att det är ett lågt utbud av både bostadsrätter och villor samt en småskalig rotation när det kommer till omflyttning. Många 30- och 40-talister bor kvar i sina villor för att det är billigare än att köpa nytt och då blir utbudet per automatik mindre. Dessutom har Gävle de senaste åren haft en stor inflyttning, något som i kombination med relativt låga priser jämfört med andra städer har gjort att prisutvecklingen procentuellt sett har varit högre här, säger Jonas Östblom, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Gävle. 


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

– 4 %

+ 6 %

Gävleborgs län

+ 10 %

+ 12 %

Gävle kommun

+ 9 %

+ 14 %

*Statistiken för Gävleborgs län baseras på försäljningen av 303 bostadsrätter under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013.


Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+2 %

+ 7 %

Gävleborgs län

+ 2 %

+ 7 %

Gävle kommun

+ 8 %

+ 9 %

*Statistiken för Gävleborgs län baseras på försäljningen av 325 villor under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Jonas Östblom, franchisetagare Svensk Fastighetsförmedling i Gävle
Mail: jonas.gavle@svenskfast.se                              
Mobil: 070-601 94 34

Följ oss gärna på: 
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare.  Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. 

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. 


Läs vidare »
Media-no-image

Bostadspriserna stiger i Jönköping

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 13:45 CEST

Temperaturen på bostadsmarknaden i Jönköpings län fortsätter uppåt. I Jönköpings kommun har såväl bostadsrätter som villor visat på en ökning med 9 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Sett till de senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna stigit med 4 procent och villorna med 2 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av. 

Statistiken visar även på prisökningar på länsnivå i Jönköping. Priserna på bostadsrätter i Jönköpings län har ökat med 4 procent de senaste tre månaderna, vilket motsvarar siffran som gäller över tolv månader.

Sett till villapriserna i länet har dessa ökat med 4 procent den senaste tremånadsperioden och med hela 7 procent det gångna året.

– Det är högtryck på bostadsmarknaden i Jönköping. Vi har en välmående stad med en väl fungerande arbetsmarknad och ett sprudlande studentliv. Men precis som i många andra städer har bostadsmarknaden präglats av ett lågt utbud av bostäder den senaste tiden, vilket lett till korta försäljningstider. Bostäderna har i många fall sålts innan de ens lagts ut på marknaden. Tvärtemot vad man skulle kunna tro är det dock inte färre bostäder i omlopp, utan när vi summerar antal sålda bostäder i år kommer det förmodligen att visa på lika många som förra året, säger Jan Windolf, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping. 

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader* 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

– 4 %

+ 6 %

Jönköpings län

+ 4 %

+ 3 %

Jönköpings kommun

+ 4 %

+ 9 %

*Statistiken för Jönköpings län baseras på försäljningen av 314 bostadsrätter under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013.


Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+2 %

+ 7 %

Jönköpings län

+ 4 %

+ 7 %

Jönköpings kommun

+ 2 %

+ 9 %

*Statistiken för Jönköpings län baseras på försäljningen av 347 villor under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Jan Windolf, franchisetagare Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping
Mail: jan.windolf@svenskfast.se
Mobil: 0708-18 86 03

Följ oss gärna på: 
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare.  Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. 

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.


Läs vidare »
Media-no-image

Stabil prisökning på bostadsrätter i Halland

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 13:45 CEST

Priserna på bostadsmarknaden i Hallands län har de senaste månaderna visat på en uppgång. Under den gångna tremånadersperioden har bostadsrättspriserna ökat med 9 procent och de senaste tolv månaderna med 8 procent. Priset för villorna i länet har blygsamt ökat med 1 procent de tre senaste månaderna och med 5 procent under en tolvmånadersperiod. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I Hallands största kommun Halmstad kan man se en markant prisuppgång på bostadsrätter. Sett till de senaste 12 månaderna har priserna gått upp med 11 procent. Villapriserna har däremot sjunkit med 2 procent under samma period. Under den senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna ökat med 13 procent medan villapriserna minskat med 2 procent. 

– Utbudet på bostadsmarknaden har inte varit särskilt stort i Halland under sommarmånaderna och därför har priserna på bostadsrätter gått upp. Sommaren brukar vanligtvis vara en lågintensiv period, men det har blivit lite av en rekyl nu där trycket på de bostäder som legat ute till försäljning blivit högre och därmed också priserna, säger Pugh Rengensjö, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad och fortsätter:

– Vad gäller prisutvecklingen på villor så har den marknaden generellt mindre svängningar än bostadsrätterna. Däremot kan man spekulera i vad som händer efter valet i fråga om fastighetsskatter och om det kan komma att bli dyrare att bo i villa. Därför kan jag tänka mig att många potentiella villaköpare avvaktar med att sälja sin bostad för eventuella framtida skatteändringar, avslutar Pugh Rengensjö. 


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader* 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

– 4 %

+ 6 %

Hallands län

+ 9 %

+ 8 %

Halmstad kommun

+ 13 %

+ 11 %

*Statistiken för Hallands län baseras på försäljningen av 226 bostadsrätter under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+ 2 %

+ 7 %

Hallands län

+ 1 %

+ 5 %

Halmstad kommun

– 2 %

– 2 %

*Statistiken för Hallands län baseras på försäljningen av 432 villor under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Pugh Rengensjö, franchisetagare Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad
Mail: pugh.halmstad@svenskfast.se                       
Mobil: 0706-35 94 95

Följ oss gärna på: 
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare.  Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.


Läs vidare »
Media-no-image

Stark prisökning på bostadsrätter i Kalmar

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 13:45 CEST

Priserna på bostadsrättsmarknaden i Kalmar län har den senaste tiden stigit rakt uppåt. Under sommarmånaderna har bostadsrättspriserna ökat med 13 procent och under det gångna året de senaste 12 månaderna med 6 procent. Även på villamarknaden har priserna gått uppåt, dock har den ökningen varit mindre markant än bland bostadsrätterna. Villapriserna har nämligen stigit med 5 procent de senaste tolv månaderna och med 3 procent den senaste tremånadersperioden. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av. 

Även i länets största kommun Kalmar har prisuppgången varit tydlig på både bostadsrätter och villor. Sett till de senaste tre månaderna har bostadsrätterna ökat med 4 procent och villorna med 5 procent. Under det gångna året har dock priserna på bostadsrätter i Kalmar sjunkit med 3 procent medan villorna visar på en ökning med 6 procent.

– Efterfrågan på bostäder är just nu mycket stor i Kalmar. Framför allt bostadsrätter och villor, som är i gott skick och har ett bra läge, är i en uppåtgående priskurva. Det är en trend som jag tror kommer att hålla i sig ett bra tag framöver, säger Håkan Hellström, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Kalmar. 


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

– 4 %

+ 6 %

Kalmar län

+ 13 %

+ 6 %

Kalmar

+ 4 %

– 3 %

*Statistiken för Kalmar län baseras på försäljningen av 307 bostadsrätter under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+2 %

+ 7 %

Kalmar län

+ 3 %

+ 5 %

Kalmar

+ 5 %

+ 6 %

*Statistiken för Kalmar län baseras på försäljningen av 431 villor under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Håkan Hellström, franchisetagare Svensk Fastighetsförmedling i Kalmar
Mail: hakan.hellstrom@svenskfast.se                     
Mobil: 0705-49 49 63

Följ oss gärna på: 
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare.  Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. 

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.


Läs vidare »
Media-no-image

Stark uppgång på bostadsrättsmarknaden i Blekinge

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 13:45 CEST

Bostadsmarknaden i Blekinge län är på uppgång. Den senaste tremånadersperioden har priserna på bostadsrätter i länet ökat med 10 procent och under det gånga året med 9 procent. Även på villamarknaden i Blekinge syns en stabil prisuppgång: både under de senaste tre och tolv månaderna har priserna ökat med 2 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I Blekinge läns största kommun Karlskrona syns en markant ökning av bostadsrättspriserna under året som gått. Sett till den senaste tolvmånadersperioden har priserna på bostadsrätter nämligen stigit med 10 procent i kommunen. På sistone har ökningstakten avtagit något och under de senaste tre månaderna har bostadsrätterna endast ökat med 1 procent. Även villorna visar på en marginell ökning på 1 procent det gångna året men minskar med 2 procent de senaste tre månaderna. 

– Efter en relativt snabb prisuppgång under det senaste året visar nu bostadsmarknaden i Karlskrona på en liten återhämtning i uppgångstakten. I samband med höstens intåg är dock efterfrågan åter stark, något som säkerligen kommer att driva upp priserna ytterligare under de kommande månaderna, säger Håkan Hellström, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Karlskrona.

 
Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader* 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

– 4 %

+ 6 %

Blekinge län

+ 10 %

+ 9 %

Karlskrona kommun

+ 1 %

+ 10 %

*Statistiken för Blekinge län baseras på försäljningen av 126 bostadsrätter under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013. 


Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
 

 

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+2 %

+ 7 %

Blekinge län

+ 2 %

+ 2 %

Karlskrona kommun

– 2 %

+ 1 %

*Statistiken för Blekinge län baseras på försäljningen av 188 villor under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Håkan Hellström, franchisetagare Svensk Fastighetsförmedling i Karlskrona
Mail: hakan.hellstrom@svenskfast.se                     
Mobil: 0705-49 49 63 

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

 

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare.  Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. 

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.


Läs vidare »
Olgcuju2gpodgfatyr4m

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Fortsatt högtryck på bostadsmarknaden”

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 09:00 CEST

Media-no-image

Nystart i tillvaron – det bästa med att flytta enligt svenskarna

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 13:30 CEST

Svenskarna rotar sig inte alltför länge i samma bostad. De flesta har flyttat mellan sex och tio gånger och kvinnor flyttar oftare än män. De allra flitigaste bostadsbytarna finner man i länen Skåne, Halland och Blekinge. Det är inte heller ovanligt att flyttlasset går riktigt långt, var femte svensk säger sig nämligen ha flyttat över 70 mil. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer.

I Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer har svenska folket fått svara på frågor inom temat flytt. Resultatet visar att svenskarna inte är speciellt knutna till sitt boende. Faktum är att närmare fyra av tio, 36 procent, har flyttat mellan sex och tio gånger i sina liv och 15 procent har flyttat fler än tio gånger. Två procent av svenskarna har aldrig bytt bostad.

De allra flitigaste bostadsbytarna finns i Skåne, Halland och Blekinge. Där har närmare var femte, 19 procent, flyttat fler än tio gånger. Sett till könsskillnader flyttar kvinnorna oftare än männen. Fyra av tio kvinnor, 39 procent, har flyttat mellan sex och tio gånger och motsvarande siffra bland männen är 33 procent.

Flyttens längd varierar stort. Var femte, 20 procent, menar att deras längsta flyttsträcka är mellan två och fem mil, medan lika många svarar att de flyttat längre än 70 mil. De som nu bor i Stockholm är de som har flyttat längst, 26 procent av dem har flyttat mer än 70 mil, det kan jämföras med 16 procent i norra mellersta Sverige.

Oavsett anledning till flytten finns det mycket att se fram emot när den väl är genomförd. De flesta, 41 procent, anser nämligen att det bästa med att flytta är att få en nystart i tillvaron, tätt följt av att få större eller mindre boyta med 40 procent. Att byta grannar verkar dock mindre angeläget – endast tre procent tycker att det bästa med att flytta är att få nya grannar. Något kvinnorna ser som en välgörande del av en flytt är att få rensa ut alla gamla saker man samlat på sig under åren. 44 procent av dem tycker detta är det bästa med flytten, andelen bland männen är 32 procent.

– Det finns många anledningar bakom en flytt och nästan alltid en koppling till att något viktigt händer i personens liv. Man ska kanske studera på annan ort, få barn, byta jobb, skilja sig, eller så kanske man helt plötsligt bor för stort när barnen flyttat hemifrån. Hur dramatisk bakgrunden till flytten än är, verkar man efteråt ändå se den som något positivt, säger Dan Sjöholm på Svensk Fastighetsförmedling och fortsätter:

 – Som fastighetsmäklare är en stor del av charmen med jobbet just att man får vara en del i kundernas kanske största förändring i livet. En ny bostad medför oftast även nytt område, nya grannar och nytt socialt umgänge. Dessa komponenter ger bra förutsättningar för att få den nystart i tillvaron man ibland behöver, avslutar Dan Sjöholm.

Topp 3 – Det bästa med att flytta enligt svenskarna
Att få en nystart i tillvaron: 41 procent
Att få det större/mindre: 40 procent
Att få rensa ut och slänga alla gamla saker: 38 procent

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under maj och juni 2014 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 1 271 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ, enligt undersökningsföretaget NORM Research & Consulting AB. 

För ytterligare information, kontakta:
Dan Sjöholm, Svensk Fastighetsförmedling
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se                            
Mobil: 0708-275 220

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Läs vidare »
Media-no-image

Var femte har gått på grannens bostadsvisning – nyfikenhet och prisläget främsta anledningarna

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 10:29 CEST

En visnings-lapp i trappuppgången eller en till salu-skylt i grannens trädgård – blir du sugen på att gå in? Då är du inte ensam. Faktum är att var femte svensk någon gång besökt sin grannes bostadsvisning utan syfte att köpa den och nästan hälften av dessa har gjort det av nyfikenhet. Mer än var fjärde har dessutom följt budgivningen på sin grannes hus eller lägenhet. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer.

Nu är det högsäsong på bostadsmarknaden och inför alla kommande bostadsvisningar har Svensk Fastighetsförmedling låtit svenskarna svara på frågan om de gått på grannens bostadsvisning. Resultatet visar att var femte svensk, 20 procent, någon gång har gjort det utan syfte att köpa den och 45 procent av dessa har gjort det av ren nyfikenhet. Lika många har gått för att få en uppfattning av prisläget på bostaden och var tredje, 33 procent, för att få inspiration.

Vart i landet man är flitigast på att besöka grannens bostad? I Stockholm, tveklöst. Här har var tredje av dem, 33 procent, någon gång besökt en grannes visning. Det kan jämföras med exempelvis boende i norra Sverige där andelen endast är elva procent.

Kvinnorna drivs av nyfikenhet, männen av prisläget
Intresset för grannens bostadsvisning varierar dock inte bara beroende på var i landet man bor – det är även skillnader mellan män och kvinnor. Männen verkar nämligen vara betydligt mer intresserade av värdet på de närliggande bostäderna än vad kvinnorna är. Mer än hälften, 51 procent, som någon gång varit på en av grannarnas bostadsvisningar har gått dit för att få en uppfattning om prisläget. Motsvarande siffra bland kvinnorna är 37 procent. Främsta skälet för kvinnorna att titta in hos grannen under visningstillfället är ren nyfikenhet. Det anger hälften av dem, vilket kan jämföras med fyra av tio bland männen.

Även om fler män än kvinnor går på bostadsvisning för att få en uppfattning om prisläget är det flest kvinnor som har följt budgivningen på grannens bostad. 29 procent bland kvinnorna jämfört med 24 procent bland männen. Sett till hela landet är andelen 26 procent.

– Det är naturligt att vara nyfiken och intresserad av hur grannen bor. Att andelen som gått på grannens visning är högst i Stockholm beror till stor del på att man där har öppna visningar, medan det i övriga landet ofta krävs en föranmälan. Inför sin egen försäljning passar många dessutom på att besöka visningar för att se hur mäklaren arbetar, vilket kan vara klokt. Det är bra om man kan följa grannarnas försäljningar för att ha rätt förväntningar den dag man själv har för avsikt att byta bostad, säger Dan Sjöholm, på Svensk Fastighetsförmedling.

Topplista – därför går vi på grannens bostadsvisning:
·  Av nyfikenhet: 45 procent
·  För att få en uppfattning om prisläget: 45 procent
·  För att få inspiration: 33 procent

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under maj och juni 2014 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 1 271 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ, enligt undersökningsföretaget NORM Research & Consulting AB.


Har du någon gång gått på en bostadsvisning hos en granne utan syfte att köpa bostaden?

Totalt

Ja

20 %

Nej

80 %


Varför gick du på bostadsvisningen hos din granne?

Totalt

Kvinnor

Män

Jag var nyfiken på hur grannen/grannarna bodde

45 %

50 %

40 %

Jag ville få en uppfattning om prisläget

45 %

37 %

51 %

Jag ville få inspiration

33 %

32 %

34 %

Annat

15 %

16 %

14 %

Vet ej

0 %

1 %

0 %


Har du någon gång följt en budgivning på en grannes bostad?

Totalt

Kvinnor

Män

Ja

26 %

29 %

24 %

Nej

72 %

70 %

74 %

Vet ej

2 %

1 %

2 %


Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

En visnings-lapp i trappuppgången eller en till salu-skylt i grannens trädgård – blir du sugen på att gå in? Då är du inte ensam. Faktum är att var femte svensk någon gång besökt sin grannes bostadsvisning utan syfte att köpa den och nästan hälften av dessa har gjort det av nyfikenhet. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya Bobarometern visar: Var femte svensk låter bostadspolitik avgöra riksdagsvalet

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 08:45 CEST

Om några veckor är det dags för svenska folket att bege sig till vallokalerna för att rösta. Så många som var femte kommer då låta en bostadspolitisk fråga avgöra hur de röstar. Bristen på bostäder är tveklöst den allra viktigaste bostadspolitiska frågan inför riksdagsvalet, men även önskemål om förändring av reavinstskatten och hotet om amorteringskrav är angelägna ämnen. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer.

Bostadsmarknaden är ett ständigt aktuellt tema, inte minst därför att det många gånger är vår största privata investering. I Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer har man därför låtit undersöka hur heta de bostadspolitiska frågorna kommer att bli inför valet – och vilka som är de allra viktigaste frågorna inom detta område.

Resultatet visar att mer än var femte svensk, 21 procent, kommer att låta en bostadspolitisk fråga påverka hur de röstar i riksdagsvalet. Framför allt är det männen som svarar att en sådan fråga kommer ha en inverkan på deras beslut, 26 procent jämfört med 16 procent av kvinnorna. Sett till åldersgrupper är det tveklöst de yngsta , 18-30 år, som svarar att en bostadspolitisk fråga kommer att ha betydelse för deras beslut den 14 september. Det uppger 30 procent, vilket kan jämföras med 31-40-åringarna där motsvarande siffra är 16 procent.

Tittar man närmare på regionala utbrytningar står det klart att boende i södra Mellansverige i minst utsträckning låter frågor kring bostadspolitiken påverka hur de ska rösta. Där ligger siffran på 16 procent, vilket är en påtaglig skillnad från regionen Stockholm, där siffran är högst med 28 procent.

Bristen på bostäder allra viktigast
Bostadsbristen är tveklöst den viktigaste bostadspolitiska frågan inför årets riksdagsval. Det uppger 56 procent av de svarande. Det är framför allt unga som berörs direkt av problemet och det är även de som ser bristen på bostäder som den viktigaste valfrågan. I åldrarna 18-30 ligger siffran på hela 61 procent i år.

– Att bristen på bostäder är den viktigaste bostadspolitiska frågan är inte särskilt förvånande. De unga har svårt att flytta hemifrån, det är kostsamt för äldre att byta till mindre boende och i förlängningen drabbas också arbetsmarknaden negativt. Det är intressant att undersökningen bekräftar att bostadsbristen är en mer eller mindre lika angelägen fråga i landets olika delar och därmed inte bara ett storstadsproblem. Generellt beror bostadsbristen på en rad faktorer, bland annat på de inlåsningseffekter som de nuvarande beskattningsreglerna ger vid försäljning av bostäder, säger Dan Sjöholm, på Svensk Fastighetsförmedling.

Frågorna om amorteringskrav och förändring av reavinstbeskattningen kommer på en andraplats. 17 procent av de tillfrågade anser att dessa är de viktigaste frågorna.

Förenklad uthyrning av bostadsrätter tycker tolv procent av svenskarna är ett viktigt ämne och särskilt stockholmarna har det som en av sina hjärtefrågor. Här ligger siffran på 19 procent vilket kan jämföras med norra Sverige där motsvarande siffra ligger på blott sex procent. Frågan om Attefallshus, som fått stort utrymme i media den senaste tiden, är viktig för tolv procent av svenskarna.

– Att Attefallshusen och förenklad uthyrning av bostadsrätter inte anses vara lika viktiga frågor inför riksdagsvalet kan bero på att vi nyligen fått ändrade regler på dessa områden. Själv tror jag dessutom att de enbart kommer att ha marginell betydelse för tillgången på bostäder, avslutar Dan Sjöholm.

Topplista – här de viktigaste bofrågorna inför valet:
Bostadsbristen: 56 procent
Amorteringskravet: 17 procent
Förändring av reavinstskatten: 17 procent
Bolånetaket: 13 procent
Förenklad uthyrning av bostadsrätter/ Attefallshus: 12 procent vardera

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under maj och juni 2014 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 1 271 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ, enligt undersökningsföretaget NORM Research & Consulting AB.

För ytterligare information, kontakta:
Dan Sjöholm, Svensk Fastighetsförmedling
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se 
Mobil: 0708-275 220

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Konsult PR-byrån Agency
 • Pressfrågor
 • nathwcjzgvsvhaalie@afmgency.se
 • 070-445 87 90

 • Presskontakt
 • Franchisetagare/butikschef Göteborg City
 • BR Göteborgs City
 • jonas.keide@svenskfast.se
 • 0762-81 71 11
Jonas Keide svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ), främst för BR i Göteborgs innerstad.

 • Presskontakt
 • Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal
 • Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal
 • anders.molndal@svenskfast.se
 • 0709-629165
 • 031-87 07 75
Anders Lundgren svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Göteborg/Mölndal.

 • Presskontakt
 • Försäljningschef, Stockholm
 • Försäljningschef, Stockholm
 • nils.lagerlof@svenskfast.se
 • 076-8193591
Nils Lagerlöf svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholm.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare och franchisetagare, Stockholm/Bromma
 • Villor och bostadsrätter, Stockholm/Bromma
 • andersta.lsgewrdtuisen@sdhmmwpveahpqnskfast.se
 • 0708-26 63 00
 • 08-598 222 50
Anders Lewén svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholmsområdet.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare, Malmö/Limhamn/Lomma
 • Villor och BR, Malmö/Limhamn/Lomma
 • mikael.ekman@svenskfast.se Reg. fastighetsmäklare
 • 0708-16 26 01
 • 040-630 77 50
Mikael Ekman svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Malmö/Limhamn/Lomma.

 • Presskontakt
För allmänna frågor och kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling och trender trender på den lokala... Visa mer

Om Svensk Fastighetsförmedling

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Adress

 • Svensk Fastighetsförmedling
 • Årstaängsvägen 11, Box 47 106
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida