Media-no-image

Fortsatt het bostadsmarknad i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 13:00 CET

Priserna på bostäder fortsätter att stiga i Västra Götaland. De senaste tolv månaderna har priserna ökat med 7 procent på både bostadsrätter och villor. Ser man till prisutvecklingen under den senaste tremånadersperioden är ökningen på bostadsrätter 4 procent och 2 procent på villor. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I länets största kommun Göteborg har priserna på bostadsrätter fortsatt att stiga under de senaste tre månaderna. I stor-Göteborg är uppgången 5 procent och samma gäller i de centrala delarna. I de centrala Göteborg har priserna under de senaste tolv månaderna stigit med 12 procent och i stor-Göteborg med 11 procent. I riket som helhet är motsvarande ökning 6 procent. Detta innebär att medelpriset för en bostadsrätt i centrala Göteborg är 44 610 kronor per kvadratmeter och i stor-Göteborg är medelpriset 31 895 kronor.

– Det begränsade utbudet fortsätter att trissa upp priserna och det är verkligen säljarens marknad just nu. En förklaring kan vara att det byggs väldigt lite i de centrala delarna av Göteborg och att de större projekten ligger längre fram i tiden. Dessutom har marknaden förändrats i och med att förhandsbuden blivit allt vanligare och köparna är beredda att betala mer för att säkra bostaden innan den officiella visningen, säger Jonas Keide, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum.

Även villapriserna fortsätter att stiga i Göteborgsområdet. De senaste tolv månaderna är prisuppgången i stor-Göteborg 7 procent och under den senaste tremånadersperioden är ökningen 3 procent. Medelpriset för en villa i stor-Göteborg ligger nu på 3 429 000 kronor, medan motsvarande siffra i riket är cirka 2 533 000 kronor.

– Det låga utbudet av villor tillsammans med en hög efterfrågan gör att priserna kommer att fortsätta stiga, om än försiktigt. Om det nya amorteringskravet kommer att påverka eller inte är svårt att sia om, men klart är att unga bostadsköpare kommer få det ännu svårare att komma in på marknaden. Det behöver byggas betydligt fler bostäder för att få en större rörlighet på marknaden. Idag har äldre ingenstans att flytta när de vill ut ur den stora familjevillan och det finns för få billiga lägenheter för ungdomar att starta sin bostadskarriär med, säger Gert Karlsson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Väster.

– Både bostadsrätts- och villamarknaden visar på uppåtgående siffror i alla län i landet. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora och styrs av lokala förhållanden som exempelvis utbud, efterfrågan och arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ökningstakten för bostadsrätterna i landet som helhet har minskat jämfört med föregående tolvmånadersperiod samtidigt som ökningstakten på villor stigit. Det innebär att prisutvecklingen på villor nu är ifatt bostadsrätterna igen, säger Peter Lövgren vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 10 % + 6 %
Västra Götalands län + 4 % + 7 %
Stor-Göteborg + 5 % + 11 %
Centrala Göteborg + 5 % + 12 %
Skövde + 9 % + 22 %
Borås + 25 % + 22 %
*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 2 973 bostadsrätter under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Västra Götalands län + 2 % + 7 %
Stor-Göteborg + 3 % + 7 %
Skövde + 4 % + 15 %
Borås + 2 % + 6 %

*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 1 801 villor under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Keide, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum
Mail: jonas.keide@svenskfast.se
Mobil: 0762-81 71 11

Gert Karlsson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Väster
Mail: gert.karlsson@svenskfast.se
Mobil: 0708-69 01 60

Andreas Agerborn, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Skövde
Mail: andreas.agerborn@svenskfast.se
Tele: 0500-44 55 35

Johan Berggren, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Borås
Mail: johan.berggren@svenskfast.se
Mobil: 0708-69 01 60

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se


Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Läs vidare »
Media-no-image

Rejäl prisökning på bostadsrätter i Halland

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 13:00 CET

Priserna på bostadsmarknaden i Hallands län har de senaste månaderna visat på en kraftig uppgång. Bostadsrättspriserna har ökat med hela 12 procent de senaste tre månaderna och 19 procent det senaste året. Villorna i länet har haft en blygsammare prisuppgång med 1 procent under de senaste tre månaderna och 4 procent de senaste tolv månaderna. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Efter den senaste tidens prisuppgång på bostadsrättsmarknaden i Halland ligger nu kvadratmeterpriset på 22 428 kronor. Det gör att priset på bostadsrätter i länet kvalar in som det femte högsta i landet. Även på villamarknaden är kvadratmeterpriset högt och landar på 20 675 kronor – bara Stockholms och Uppsala län har högre priser.

I Halmstad kan man under den senaste tremånadersperioden se en prisökning på bostadsrätter med 14 procent. Tittar man istället på de senaste tolv månaderna har priserna stigit med 18 procent. Däremot har villapriserna haft en negativ utveckling i kommunen, om än en liten sådan. De senaste tre månaderna har priserna gått ned med 2 procent och under den senaste tolvmånadersperioden är minskningen 1 procent.

– Att prisutvecklingen ser olika ut för villor och bostadsrätter kan bero på att det finns två olika typer av köpare. Den första kategorin är ofta barnfamiljer som vill flytta till sin första villa, och därigenom har ett stort lånebehov. Krav på kontantinsats och ökad amortering påverkar dem i hög utsträckning. Den andra kategorin är de äldre villasäljarna som nu vill flytta till en bostadsrätt. Med åren har de blivit köpstarka, mycket tack vare värdeökningen på villan. De behöver inte låna lika mycket och påverkas därför inte på samma sätt av finansieringsförutsättningarna, säger Pugh Rengensjö, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad.

– Både bostadsrätts- och villamarknaden visar på uppåtgående siffror i alla län i landet. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora och styrs av lokala förhållanden som exempelvis utbud, efterfrågan och arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ökningstakten för bostadsrätterna i landet som helhet har minskat jämfört med föregående tolvmånadersperiod, samtidigt som ökningstakten på villor stigit. Det innebär att prisutvecklingen på villor nu är ifatt bostadsrätterna igen, säger Peter Lövgren vd på Svensk Fastighetsförmedling.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 10 % + 6 %
Hallands län + 12 % + 19 %
Halmstad kommun + 14 % + 18 %
Varberg kommun + 8 % + 10 %
Falkenbergs kommun + 3 % + 9 %
Kungsbacka kommun – 6 % + 5 %
*Statistiken för Hallands län baseras på försäljningen av 312 bostadsrätter under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Hallands län + 1 % + 4 %
Halmstad kommun – 2 % – 1 %
Varberg kommun – 1 % 0 %
Falkenbergs kommun + 1 % + 7 %
Kungsbacka kommun + 4 % + 5 %

*Statistiken för Hallands län baseras på försäljningen av 423 villor under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:
Pugh Rengensjö, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad
Mail: pugh.halmstad@svenskfast.se
Mobil: 0706-35 94 95

Christian Werdin, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Varberg
Mail: christian.varberg@svenskfast.se
Mobil: 0704-44 95 44

Ola Claesson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Falkenberg
Mail:ola.falkenberg@svenskfast.se
Mobil: 0708-59 42 41

Mats Wahlbäck, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling I Kungsbacka
Mail: mats.kungsbacka@svenskfast.se
Mobil: 0708-82 22 22

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se


Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Läs vidare »
Media-no-image

Stark prisuppgång på bostadsmarknaden Örebro

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 13:00 CET

Priserna på bostadsmarknaden i Örebro län har den senaste tiden gått spikrakt uppåt. Under det gångna året har bostadsrättspriserna ökat med 21 procent medan villorna stigit med 10 procent. Även de tre senaste månaderna visar på väldigt positiva siffror. Priset på bostadsrätter gick då upp med hela 20 procent, vilket kan jämföras med riket där priserna ökat med 10 procent. Villorna i Örebro län visar en prisökning på totalt 4 procent under de tre senaste månaderna, vilket även det är dubbelt så mycket jämfört mot rikssiffran. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Statistiken visar även på rejäla prisökningar på kommunnivå i Örebro för såväl bostadsrätter som villor. Sett till det gångna året har priserna för bostadsrätter gått upp med hela 13 procent och villorna med 14 procent. Detta kan jämföras med siffrorna för riket, där prisutvecklingen för bostadsrätter under det gångna året ökat med 6 procent och villorna med 8 procent.

– I Örebro vill allt fler äga sitt boende. Förr valde de flesta att hyra sin bostad för att sedan köpa en villa. Nu har många insett att de måste göra bostadskarriär tidigt, annars har de svårt att spara ihop tillräckligt mycket pengar till kontantinsatsen på en villa. Det har gjort att priserna på bostadsrätter ökat, vilket i sin tur även drivit upp villapriserna. Vi har dessutom ett universitet som växer, en hel del välplanerade nyproduktioner som sålts och en inflyttning från storstadsregionerna. Det har också bidragit till ett högre pris på bostäder, säger Jonas Wahlström, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Örebro.

– Både bostadsrätts- och villamarknaden visar på uppåtgående siffror i alla län i landet. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora och styrs av lokala förhållanden som exempelvis utbud, efterfrågan och arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ökningstakten för bostadsrätterna i landet som helhet har minskat jämfört med föregående tolvmånadersperiod samtidigt som ökningstakten på villor stigit. Det innebär att prisutvecklingen på villor nu är ifatt bostadsrätterna igen, säger Peter Lövgren vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 10 % + 6 %
Örebro län + 20 % + 21 %
Örebro kommun + 12 % + 13 %
*Statistiken för Örebro län baseras på försäljningen av 415 bostadsrätter under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Örebro län + 4 % + 9 %
Örebro kommun + 5 % + 14 %
Kumla + 5 % + 18 %
Karlskoga + 1 % – 4 %

*Statistiken för Örebro län baseras på försäljningen av 313 villor under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Wahlström, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Örebro
Mail: Jonas.orebro@svenskfast.se
Mobil: 0702-89 88 89

Karin Bodin, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Kumla
Mail: karin.kumla@svenskfast.se
Mobil: 0705-21 10 20

Git Bengtzing, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling I Karlskoga
Mail: git.bengtzing@svenskfast.se
Mobil: 0706-36 72 22

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se


Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast


Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Läs vidare »
Media-no-image

Bostadsrättspriserna i Södermanland ökar mest

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 13:00 CET

Bostadsmarknaden i Södermanland är på ordentlig uppgång. Det senaste året har priset på bostadsrätter i länet stigit med hela 24 procent och villor med 9 procent. Även de tre senaste månaderna visar på högtryck med en prisökning på 21 procent för bostadsrätter. Siffrorna innebär att Södermanland under denna period haft den största prisökningen bland landets alla län i fråga om bostadsrätter. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Statistiken visar även på rejäla prisökningar på kommunnivå i Nyköping för såväl bostadsrätter som villor. Sett till det gångna året har priserna på bostadsrätter gått upp med hela 12 procent och villorna med 13 procent. Detta kan jämföras med siffrorna för riket, där prisutvecklingen för bostadsrätter under den senaste tolvmånadersperioden ökat med 6 procent och villorna med 8 procent.

– På vissa mindre orter i länet, till exempel Oxelösund, har det tidigare stått lägenheter tomma, men i och med att det i stora delar av Södermanland råder bostadsbrist så har detta förändrats. Närheten till Stockholmsområdet och det höga prisläget som råder där, gör att bostadsmarknaden fortfarande känns billigare i Södermanland. Siar man in i framtiden tror vi på en fortsatt positiv prisutveckling, i alla fall så länge vi har en stabil arbetsmarknad och lågt ränteläge. Däremot kan de föreslagna amorteringskraven mycket väl medföra en avmattning på prisuppgången, men det är ännu för tidigt att spekulera i, säger Johan Isoz, franchisetagare och fastighetsmäklare i Nyköping.

– Både bostadsrätts- och villamarknaden visar på uppåtgående siffror i alla län i landet. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora och styrs av lokala förhållanden som exempelvis utbud, efterfrågan och arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ökningstakten för bostadsrätterna i landet som helhet har minskat jämfört med föregående tolvmånadersperiod samtidigt som ökningstakten på villor stigit. Det innebär att prisutvecklingen på villor nu är ifatt bostadsrätterna igen, säger Peter Lövgren, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Även i kommunerna Eskilstuna och Katrineholm visar bostadsmarknaden på en stadig uppgång. I Eskilstuna kommun har priserna på bostadsrätter under de senaste tre månaderna ökat med 10 procent och villor med 5 procent. Sett till det gångna året har bostadsrättspriserna stigit med hela 17 procent och med 16 procent för villor. Motsvarande siffror för Katrineholms kommun är 5 procent på bostadsrätter under den senaste tremånadersperioden samtidigt som villorna visar på en nedgång med 4 procent. Under de senaste tolv månaderna har priset för bostadsrätter stigit med hela 13 procent och villorna med 3 procent.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 10 % + 6 %
Södermanlands län + 21 % + 24 %
Nyköpings kommun + 7 % + 12 %
Eskilstuna kommun + 10 % + 17 %
Katrineholms kommun + 5 % + 13 %
*Statistiken för Södermanlands län baseras på försäljningen av 429 bostadsrätter under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Södermanlands län + 3 % + 9 %
Nyköpings kommun + 4 % + 13 %
Eskilstuna kommun + 5 % + 16 %
Katrineholms kommun – 4 % + 3 %

*Statistiken för Södermanlands län baseras på försäljningen av 354 villor augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Johan Isoz, franchisetagare och fastighetsmäklare i Nyköping
Mail: johan.nykoping@svenskfast.se
Mobil: 0705-75 79 02

Yvonne Eklund, franchisetagare och fastighetsmäklare i Eskilstuna
Mail: yvonne.eskilstuna@svenskfast.se
Mobil: 0709-54 02 06

Andreas Malmsten, franchisetagare och fastighetsmäklare i Katrineholm
Mail: andreas.malmsten@svenskfast.se
Mobil: 0708-28 24 85


Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Läs vidare »
Media-no-image

Kraftig prisökning på bostadsrätter i Värmland

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 13:00 CET

Bostadsmarknaden i Värmland är på uppgång. Det senaste året har bostadsrättspriserna i länet stigit med hela 16 procent och under de senaste tre månaderna landar ökningen på 5 procent. Även villapriserna har gått upp under en tolvmånadersperiod, och landar på plus 8 procent. De tre senaste månaderna visar dock på en mer blygsam prisökning med 1 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i Värmlands största kommun Karlstad har prisuppgången varit markant. Under det gångna året har bostadsrättspriserna gått upp med 14 procent och sett till den senaste tremånadersperioden landar ökningen på 6 procent. Villamarknaden i Karlstad bjuder även den på positiva siffror, sett till de senaste tolv månaderna har prisökningen varit 9 procent. Under den senaste tremånadersperioden är prisläget för villor dock oförändrat.

– Vi har en oerhört het marknad med en extrem försäljningsökning av bostadsrätter det senaste året. Vad beträffar Karlstad så har det varit en väldigt stor efterfrågan på mindre lägenheter och många av bostäderna säljs, precis som i storstäderna, innan den ordinarie visningen. Det gör att priserna också stiger. Marknaden i Karlstad har blivit rörligare tack vare att det nu finns många nybyggda områden att flytta till. Det leder till en omkringflyttning vi inte haft i samma utsträckning tidigare, säger Peter Wingqvist, franchisetagare och fastighetsmäklare i Karlstad.

– Både bostadsrätts- och villamarknaden visar på uppåtgående siffror i alla län i landet. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora och styrs av lokala förhållanden som exempelvis utbud, efterfrågan och arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ökningstakten för bostadsrätterna i landet som helhet har minskat jämfört med föregående tolvmånadersperiod samtidigt som ökningstakten på villor stigit. Det innebär att prisutvecklingen på villor nu är ifatt bostadsrätterna igen, säger Peter Lövgren, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 10 % + 6 %
Värmlands län + 5 % + 16 %
Karlstads kommun + 6 % + 14 %
*Statistiken för Värmlands län baseras på försäljningen av 331 bostadsrätter under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Värmlands län + 1 % + 8 %
Karlstads kommun +/– 0 % + 9 %

*Statistiken för Värmlands län baseras på försäljningen av 313 villor augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Peter Wingqvist, franchisetagare och fastighetsmäklare i Karlstad
Mail: peter.karlstad@svenskfast.se
Mobil: 0708-33 03 43

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Läs vidare »
Czr21lgjqbhqjcn2rz2o

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Inget tyder på ökat utbud av bostäder närmsta tiden”

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 09:00 CET

Media-no-image

Villapriserna i Västerbotten stiger mest i landet

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 13:52 CEST

Bostadsmarknaden i Västerbotten är på ordentlig uppgång. Det senaste året har priserna på bostadsrätter i länet stigit med hela 18 procent. Även de senaste tre månaderna visar höga siffror, med totala ökningar på 15 procent. Tittar man på villapriserna i länet har även de stigit. Under en tolvmånadersperiod landar dessa på plus 13 procent och de senaste tre månaderna på 3 procent. Siffrorna betyder att Västerbotten det senaste året har haft den största prisökningen på villor bland alla landets län och att man ligger på en sjätteplats när det kommer till ökningstakt på bostadsrättspriser. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i Västerbottens största kommun Umeå har prisuppgången varit markant. Under det gångna året har priserna på bostadsrätter gått upp med hela 20 procent, vilket är snäppet över länets totala uppgång. Sett till den senaste tremånadersperioden landar siffrorna på 11 procent. Villamarknaden i Umeå bjuder också den på plussiffror. Ser man till de senaste tolv månaderna har prisutvecklingen gått stadigt uppåt och landar på 12 procent.

– Statistiken speglar den känsla vi haft, att bostadspriserna har gått upp kraftigt på sistone. Jag tror att ökningen beror på flera olika faktorer. För det första råder det bostadsbrist i Umeå, då det inte byggts tillräckligt mycket de senaste åren. För det andra har inflyttningen varit hög. De som flyttar hit är dessutom ofta från Stockholm och andra större städer. De är helt enkelt vana vid en annan prisbild och beredda att betala mer för sitt boende även när de flyttar till Umeå. Men den i särklass främsta anledningen är att det helt enkelt är billigare att köpa än att hyra sin bostad. Min prognos är att priserna kommer att fortsätta stiga, säger Jörgen Lundgren, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Umeå.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+/– 0 %

+ 6 %

Västerbottens län

+ 15 %

+ 18 %

Umeå kommun

+ 11 %

+ 20 %

*Statistiken för Västerbottens län baseras på försäljningen av 295 bostadsrätter under juli 2014 – september 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2014 – juni 2014, tolvmånaderssiffran med juli 2013 – september 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+ 1 %

+ 7 %

Västerbottens län

+ 3 %

+ 13 %

Umeå kommun

+/– 0 %

+ 12 %

*Statistiken för Västerbottens län baseras på försäljningen av 200 villor juli 2014 – september 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2014 – juni 2014, tolvmånaderssiffran med juli 2013 – september 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Lundgren, fastighetsmäklare och franchisetagare i Umeå
Mail: jorgen.umea@svenskfast.se
Mobil: 070-374 82 25

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Bostadsmarknaden i Västerbotten är på ordentlig uppgång. Det senaste året har priserna på bostadsrätter i länet stigit med hela 18 procent. Även de senaste tre månaderna visar höga siffror, med totala ökningar på 15 procent. Tittar man på villapriserna i länet har även de stigit. Under en tolvmånadersperiod landar dessa på plus 13 procent och de senaste tre månaderna på 3 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortsatt uppåt på bostadsmarknaden i Skåne

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 13:49 CEST

Priserna på bostadsmarknaden i Skåne fortsätter att öka. Under de senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i länet stigit med 7 procent, vilket kan jämföras med rikssiffran som ligger på en oförändrad nivå. Villorna i Skåne län har varken stigit eller minskat den senaste tremånadersperioden, men sett till det gångna året är priserna upp med 5 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Sett till hela regionen Malmö har prisutvecklingen på bostadsrätter varit stabilt uppåtgående. I stor-Malmö har priserna stigit med 6 procent de senaste tre månaderna och under det gångna året visar de på en 8-procentig ökning. I de mer centrala delarna av Malmö har prisutvecklingen på bostadsrätter de senaste tre månaderna varit lite mer blygsam och landar på 3 procent. Under den senaste 12-månadersperioden har priserna dock ökat med 6 procent.

Medelpriset per kvadratmeter för en bostadsrätt i centrala Malmö ligger dock fortfarande betydligt under rikssnittet: cirka 23 000 kronor per kvadratmeter. Detta kan jämföras med medelpriset i riket som ligger på närmare 31 000 kronor, centrala Göteborg på drygt 46 000 kronor eller centrala Stockholm på nästan 73 000 kronor.

Villapriserna i stor-Malmö visar på en marginell minskning med 1 procent de senaste tre månaderna, men har totalt sett gått upp med 4 procent under året som gått. Medelpriset för en villa i stor-Malmö ligger därmed på
2 911 000 kronor, vilket kan jämföras med medelpriset på riksvillan som landar på 2 544 000 kronor.

Mikael Ekman, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Malmö, tror dock att bostadspriserna lokalt kommer att fortsätta uppåt framöver:

– Malmös bostadsmarknad fortsätter att präglas av ett extremt lågt utbud. På Hemnet ligger det just nu ute hälften så många bostäder till försäljning som det var under samma period i Malmö förra året, vilket medför att kunderna har betydligt färre bostäder att välja mellan. Bostadsmarknaden var inte någon stor fråga under valet, så vi har inte heller märkt av någon oro på bostadsmarknaden i samband med regeringsskiftet. I kombination med den stora efterfrågan och det lilla utbudet kommer marknaden framöver med största sannolikhet att visa på en fortsatt stabil prisuppgång, säger Mikael Ekman.

Bostadsrättsrally i Helsingborg
I Helsingborgs kommun har prisutvecklingen på bostadsrätter varit betydligt mer påtaglig än i både Malmö och riket i stort. Här har priserna ökat med hela 18 procent, både under en, tre- och tolvmånadersperiod.

– Medan det rapporterats om extremt låga utbud på bostadsmarknaden i såväl Malmö som i resten av landet, har utbudet här i Helsingborg legat på en medelnivå. Anledningen till att vi ser en sådan kraftig prisökning på bostadsrätter i kommunen nu beror med största sannolikhet på att bostadsmarknaden här tidigare inte har följt samma prisökningar som i resten av landet. Det har blivit en eftersläpande effekt, där vi först nu märker av en markant höjning av priserna, säger, säger Michael Lindskog, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Helsingborg.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+/– 0 %

+ 6 %

Skåne län

+ 7 %

+ 6 %

Stor-Malmö

+ 6 %

+ 8 %

Centrala Malmö

+ 3 %

+ 6 %

Helsingborg

+ 18 %

+ 18 %

*Statistiken för Skåne län baseras på försäljningen av 2 252 bostadsrätter under juli 2014 – september 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2014 – juni 2014, tolvmånaderssiffran med juli 2013 – september 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+ 1 %

+ 7 %

Skåne län

+/– 0 %

+ 5 %

Stor-Malmö

– 1 %

+ 4 %

Helsingborg

+ 2 %

+ 3 %

*Statistiken för Skåne län baseras på försäljningen av 1 325 villor juli 2014 – september 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2014 – juni 2014, tolvmånaderssiffran med juli 2013 – september 2013.  Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Mikael Ekman, fastighetsmäklare i Malmö/Limhamn/Lomma
Mail: mikael.ekman@svenskfast.se
Mobil: 0708-16 26 01

Michael Lindskog, franchisetagare och fastighetsmäklare i Helsingborg
Mail: michael.helsingborg@svenskfast.se
Telefon: 042-38 30 42

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Priserna på bostadsmarknaden i Skåne fortsätter att öka. Under de senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i länet stigit med 7 procent, vilket kan jämföras med rikssiffran som ligger på en oförändrad nivå. Villorna i Skåne län har varken stigit eller minskat den senaste tremånadersperioden, men sett till det gångna året är priserna upp med 5 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Bostadsrättspriserna fortsatt upp i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 13:33 CEST

Priserna på bostadsmarknaden i Västra Götaland fortsätter att stiga uppåt. Under den senaste tolvmånadersperioden har priset på bostadsrätter ökat med 8 procent och villorna med 7 procent. Under de senaste tre månaderna har prisutvecklingen avtagit något. Under denna period har villapriserna i länet ökat med 2 procent och bostadsrätterna har backat med 1 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I Göteborgsregionen har priserna för bostadsrätter stigit rejält. Den gångna tolvmånadersperioden visade på en prisökning med 12 procent i centrala Göteborg och med 11 procent i stor-Göteborg. Det kan jämföras med prisutvecklingen för riket, där siffran är 6 procent. Även under de senaste tre månaderna har prisläget på bostadsmarknaden gått stabilt uppåt. I de centrala delarna av Göteborg har priserna stigit med 9 procent och i stor-Göteborg med 4 procent. Medelpriset per kvadratmeter för en bostadsrätt i centrala Göteborg ligger dessutom betydligt högre än rikssnittet: cirka 46 500 kronor per kvadratmeter jämfört med närmare 31 000 kronor i riket.

– Bostadsmarknaden i Göteborg präglas just nu av ett lågt utbud av bostäder, en stor efterfrågan och ett kundbeteende som har förändrats. Försäljningstiderna är nu nedkortade, vilket har lett till att marknaden också agerar därefter, bland annat genom att köparen oftare tar kontakt med mäklaren innan bostäderna läggs ut till försäljning. Köparna är dessutom beredda att betala mer för att säkra bostaden innan den officiella visningen. Det kan vara en förklaring till varför priserna gått upp så pass mycket här, säger Jonas Keide, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum.

Även villapriserna visar på en stabil uppgång i Göteborgsområdet under de senaste tolv månaderna. I stor-Göteborg har priserna stigit med 6 procent under perioden. Sett till de senaste tre månaderna har prisökningen varit 2 procent. Medelpriset för en villa i stor-Göteborg ligger därmed på 3 685 000 kronor, medan genomsnittspriset i riket är cirka 2 545 000 kronor.

– Det låga utbudet av villor i kombination med hög efterfrågan på marknaden håller i sig. Det resulterar i att spekulanter agerar annorlunda idag. De vill i större utsträckning än tidigare komma på förhandsvisningar och få möjligheten att erbjuda säljaren ett bud. Detta har kommit att bli lite av ett tidens fenomen. Men vi hoppas att marknaden förändras i detta avseende så att spekulanterna återigen får ta del av bostadsmarknaden på ett lugnare sätt. Framåt tror jag på en stabil och försiktig ökning av bostadspriserna, förutsatt att det inte händer något drastiskt med köparnas lånemöjligheter eller höjda skatter, säger Gert Karlsson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Väster.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+/– 0 %

+ 6 %

Västra Götalands län

– 1 %

+ 8 %

Stor-Göteborg

+ 4 %

+ 11 %

Centrala Göteborg

+ 9 %

+ 12 %

*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 2 587 bostadsrätter under juli 2014 – september 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2014 – juni 2014, tolvmånaderssiffran med juli 2013 – september 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+ 1 %

+ 7 %

Västra Götalands län

+ 2 %

+ 7 %

Stor-Göteborg

+ 2 %

+ 6 %

*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 1 671 villor under juli 2014 – september 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2014 – juni 2014, tolvmånaderssiffran med juli 2013 – september 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Keide, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum
Mail: jonas.keide@svenskfast.se 
Mobil: 0762-81 71 11

Gert Karlsson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Väster
Mail: gert.karlsson@svenskfast.se
Mobil: 0708-69 01 60

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Läs vidare »
Media-no-image

Stark prisuppgång på bostadsmarknaden i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 13:20 CEST

Priserna på bostadsmarknaden i Uppsala län har den senaste tiden gått spikrakt uppåt. Under det gångna året har priset på både bostadsrätter och villor gått upp med 11 procent. Även de tre senaste månaderna visar på positiva siffror. Bostadsrättspriserna gick då upp med 8 procent, vilket kan jämföras med riket där siffran ligger på en oförändrad nivå. Villorna i Uppsala län visar en prisökning på totalt 5 procent under de tre senaste månaderna. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Statistiken visar även på rejäla prisökningar på kommunnivå i Uppsala för såväl bostadsrätter som villor. Sett till det gångna året har priserna för bostadsrätter gått upp med hela 13 procent och villorna med 12 procent. Detta kan jämföras med siffrorna för riket, där prisutvecklingen för bostadsrätter under det gångna året ökat med 6 procent och villorna med 7 procent.

– Uppsala är en urban och attraktiv stad med många jobb och låg arbetslöshet. Staden har de senaste åren vaknat till liv och är inte längre den sista stationen på pendeln, utan växer långsamt ihop med Stockholm. Samtidigt har vi ett universitet som ständigt lockar studenter från hela landet. När fler vill flytta hit och det finns för få bostäder tillgängliga blir det per automatik högre priser. Uppsala håller visserligen en hög takt i fråga om nyproduktioner, men det räcker ändå inte i relation till den stora inflyttningen, säger Jim Palmquist, butikschef på Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+/– 0 %

+ 6 %

Uppsala län

+ 8 %

+ 11 %

Uppsala kommun

+ 9 %

+ 13 %

*Statistiken för Uppsala län baseras på försäljningen av 1 100 bostadsrätter under juli 2014 – september 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2014 – juni 2014, tolvmånaderssiffran med juli 2013 – september 2013.


Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 12 månader

Riket

+ 1 %

+ 7 %

Uppsala län

+ 5 %

+ 11 %

Uppsala kommun

+ 6 %

+ 12 %

*Statistiken för Uppsala län baseras på försäljningen av 368 villor under juli 2014 – september 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2014 – juni 2014, tolvmånaderssiffran med juli 2013 – september 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:

Jim Palmquist, butikschef Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala
Mail: jim.uppsala@svenskfast.se 
Mobil: 0708-24 78 29

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstalesman
 • bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor
 • dan.sjoholm@svenskfast.se
 • 08 505 358 42
Dan Sjöholm svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor mm för landet i stort.

 • Presskontakt
 • Konsult PR-byrån Agency
 • Pressfrågor
 • nagfnfthalierd@agencktety.niaase
 • 070-445 87 90

 • Presskontakt
 • Franchisetagare/butikschef Göteborg City
 • BR Göteborgs City
 • jonas.keide@svenskfast.se
 • 0762-81 71 11
Jonas Keide svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ), främst för BR i Göteborgs innerstad.

 • Presskontakt
 • Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal
 • Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal
 • anders.mmtfdwlhadcuvolndvfrcizemboivvdkgapzpxzhpjkal@svehunskfcuast.cbpfcatbse
 • 0709-629165
 • 031-87 07 75
Anders Lundgren svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Göteborg/Mölndal.

 • Presskontakt
 • Försäljningschef, Stockholm
 • Försäljningschef, Stockholm
 • nils.lagerlof@svenskfast.se
 • 076-8193591
Nils Lagerlöf svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholm.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare och franchisetagare, Stockholm/Bromma
 • Villor och bostadsrätter, Stockholm/Bromma
 • anders.lewen@svenskfast.se
 • 0708-26 63 00
 • 08-598 222 50
Anders Lewén svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholmsområdet.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare, Malmö/Limhamn/Lomma
 • Villor och BR, Malmö/Limhamn/Lomma
 • mikael.ekman@svenskfast.se Reg. fastighetsmäklare
 • 0708-16 26 01
 • 040-630 77 50
Mikael Ekman svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Malmö/Limhamn/Lomma.

 • Presskontakt
För allmänna frågor och kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling och trender trender på den lokala... Visa mer

Om Svensk Fastighetsförmedling

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ägs av Swedbank Franchise AB. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Adress

 • Svensk Fastighetsförmedling
 • Årstaängsvägen 11, Box 47 106
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida