Media-no-image

Fortsatta prisökningar på bostäder i Västra Götaland – Vänersborg och Uddevalla ökar mest i länet

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 13:13 CET

Priserna på bostäder fortsätter att stiga i Västra Götaland. De senaste tolv månaderna har priserna på bostadsrätter ökat med 9 procent och villorna med 7 procent. Ser man till prisutvecklingen under den senaste tremånadersperioden fortsätter ökningen då bostadsrätterna steg med 5 procent och villorna med 2 procent. Inom länet är det dock stora skillnader på prisutvecklingen i de olika kommunerna. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i länets största kommun Göteborg har priserna på bostadsrätter fortsatt att stiga. De senaste tolv månaderna har Göteborg den starkaste prisutvecklingen av landets storstäder. I stor-Göteborg har priserna gått upp med hela 13 procent och i centrala Göteborg med 11 procent, vilket även är den siffra som Stockholm redovisar. Detta kan jämföras med riket där prisuppgången landar på 6 procent både de senaste tre och tolv månaderna. Medelpriset för en bostadsrätt i centrala Göteborg ligger nu på 46 885 kronor per kvadratmeter och i stor-Göteborg är medelpriset 33 014 kronor.

– Generellt kan man säga att det mot slutet av året brukar finnas ett uppdämt köpbehov då många spekulanter inte kommit till skott tidigare. I år upplever jag att detta är tydligare än någonsin. Intresset att köpa bostad är mycket stort i Göteborgs innerstad. Det historiskt låga utbudet är självklart en del av förklaringen, till de fortsatt stigande priserna. Just nu ser jag ingen avmattning på bostadsmarknaden, säger Jonas Keide, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum.

Även villapriserna fortsätter att stiga i Göteborgsområdet. De senaste tolv månaderna är prisuppgången i stor-Göteborg 7 procent och 3 procent under den senaste tremånadersperioden. Medelpriset för en villa i stor-Göteborg ligger nu på drygt 3,7 miljoner kronor, medan motsvarande siffra i riket är drygt 2,5 miljoner kronor.

– Göteborg med omnejd är en region med hög inflyttning och det senaste året har det varit ett konstant lågt utbud på villor. Samtidigt har vi i stor-Göteborg gjort fler villaaffärer än tidigare år vilket kan förklaras av köparnas allt offensivare inställning. Idag är det många fler villaköpare som vill köpa redan innan visningen för att på så sätt försäkra sig om att ingen annan hinner före, säger Anders Lundgren, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Mölndal.

Trots den starka prisutvecklingen i Göteborg hamnar Västra Götalands län först på en trettonde plats bland landets samtliga län i fråga om prisökningar på villor och en sextonde plats för bostadsrätter. De län där bostadsrättspriserna ökat mest är Gotland och Södermanland medan priserna på villor stigit mest i Västmanland och Uppsala. På samma sätt som det är stora regionala skillnader mellan landets 21 län är det skillnader mellan kommunerna i Västra Götaland. Exempelvis så har villapriserna de senaste tolv månaderna stigit med 20 procent i Vänersborg, vilket är mest i länet, medan de minskat med 3 procent i Alingsås. För bostadsrätter återfinns de största prisökningarna i Uddevalla med 26 procent, medan de ökat med måttliga 2 procent i Partille.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 6 % + 6 %
Uddevalla + 13 % + 26 %
Partille + 8 % + 2 %
Alingsås + 8 % + 15 %
Västra Götalands län + 5 % + 9 %
Stor-Göteborg + 4 % + 13 %
Centrala Göteborg + 3 % + 11 %
Mölndal + 3 % + 16 %
Kungälv + 1 % + 11 %
Trollhättan – 2 % + 15 %
Lidköping – 2 % + 23 %
*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 2 971 bostadsrätter under september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 8 %
Skövde + 7 % + 14 %
Partille + 6 % + 6 %
Ale + 4 % + 12 %
Mölndal + 4 % + 5 %
Falköping + 4 % + 4 %
Stor-Göteborg + 3 % + 7 %
Trollhättan + 3 % + 5 %
Borås + 3 % + 9 %
Ulricehamn + 3 % + 13 %
Västra Götalands län + 2 % + 7 %
Lerum + 2 % + 6 %
Mark + 2 % + 10 %
Uddevalla + 2 % + 3 %
Härryda + 1 % + 7 %
Lilla Edet + 1 % + 6 %
Vänersborg + 1 % + 20 %
Alingsås – 3 % – 3 %
Kungälv – 5 % + 6 %
Lidköping – 14 % + 2 %

*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 1 794 villor under september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Jonas Keide, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum
Mail: jonas.keide@svenskfast.se
Mobil: 0762-81 71 11

Anders Lundgren, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Mölndal
Mail: anders.molndal@svenskfast.se
Mobil: 0709-62 91 65

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2014 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare. 

Läs vidare »
Media-no-image

Bostadspriserna fortsätter att stiga i Jönköping

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 13:13 CET

Bostadsmarknaden är fortsatt het i Jönköpings län. De senaste tolv månaderna har priset på bostadsrätter i länet ökat med 10 procent och villorna med 7 procent. Även den senaste tremånadersperioden har priserna fortsatt uppåt då bostadsrättspriserna stigit med 4 procent och villorna med 1 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Trots den starka prisutvecklingen hamnar länet först på en fjortonde plats bland landets samtliga län i fråga om prisökningar på villor under året som gått, och en femtonde plats när det kommer till bostadsrätter. De län där bostadsrättspriserna ökat mest är Gotland och Södermanland medan priserna på villor stigit mest i Västmanland och Uppsala.

I Jönköpings kommun har bostadsrätterna stigit med 12 procent de senaste tolv månaderna, vilket är dubbelt så mycket som i riket i stort. Medelpriset på en bostadsrätt i Jönköpings kommun är nu knappt 1,4 miljoner eller 19 157 kronor per kvadratmeter bostadsyta.

Villapriserna i kommunen ökar också mer än riket i stort. De senaste tolv månaderna har de stigit med 11 procent, medan rikssiffran stannar på 8 procent. Medelvillan i Jönköpings kommun kostar nu närmare 2,8 miljoner. Störst prisökning bland villorna i länet de senaste tolv månaderna har Eksjö kommun med 16 procent.

– I Jönköpings län har vi samma utveckling som i övriga landet, det vill säga ett väldigt litet utbud av bostäder vilket leder till högre priser och kortare försäljningstider. Möjligen har köparna hejdat sig något på sistone, men eftersom utbudet hela tiden minskar fortsätter priserna att stiga. I Jönköpings kommun är efterfrågan ännu större och trots att relativt många bostadsrätter byggs just nu fortsätter priserna upp både på begagnade bostadsrätter och villor, säger Jan Windolf, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 6 % + 6 %
Jönköpings län + 4 % + 10 %
Jönköpings kommun + 3 % + 12 %
*Statistiken för Jönköpings län baseras på försäljningen av 418 bostadsrätter under september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 8 %
Jönköpings län + 1 % + 7 %
Jönköpings kommun + 4 % + 11 %
Nässjö kommun – 3 % + 7 %
Eksjö kommun + 17 % + 16 %
Tranås kommun + 3 % + 4 %

*Statistiken för Jönköpings län baseras på försäljningen av 419 villor under september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Jan Windolf, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping
Mail: jan.windolf@svenskfast.se
Mobil: 0708-18 86 03

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2014 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare. 

Läs vidare »
Media-no-image

Det svänger om bostadspriserna i Jämtlands län

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 13:13 CET

Bostadspriserna i Jämtlands län har gått stabilt uppåt det senaste året där priset på villor i länet ökat med 10 procent och bostadsrätterna med 8 procent, vilket är mer än landet i stort. Prisbilden för villor har dock förändrats under de senaste tre månaderna då de minskat med 4 procent. Bostadsrätterna fortsatte dock uppåt och steg med 14 procent under höstmånaderna. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Trots den starka prisutvecklingen hamnar länet först på en åttondeplats bland landets samtliga län i fråga om prisökningar på villor under året som gått, och en sjuttonde plats när det kommer till bostadsrätter. De län där bostadsrättspriserna ökat mest är Gotland och Södermanland medan priserna på villor stigit mest i Västmanland och Uppsala.

Östersund, som är Jämtlands största kommun, följer inte riktigt samma utvecklingskurva som resten av länet. Villapriserna i kommunen visar en ökning på 13 procent under de senaste tolv månaderna, men under den senaste tremånadersperioden har priserna sjunkit med 1 procent.

På bostadsrättsmarknaden svänger det ordentligt i både Östersund och Åre kommun. Sett över tolv månader har priset på bostadsrätterna i Östersund stigit med hela 22 procent, men de senaste tre månaderna med bara 1 procent. I Åre har priserna stigit med 8 procent de senaste tolv månaderna, men de har rusat med hela 23 procent under höstmånaderna.

– Bostadsmarknaden i Östersund har gått väldigt bra under året, mycket tack vare ett extremt bra utbud av nyproduktion. Vi trodde att nollräntan skulle innebära att priserna steg ytterligare nu under hösten, men i stället kan man se en mindre stagnering på marknaden för begagnade bostäder de senaste två till tre månaderna. Detta tror jag främst beror på det politiska läget och olika plånboksfrågor, exempelvis förslag på nya amorteringsregler och diskussion om begränsad avdragsrätt på räntor. Om jag ska sia i framtiden kommer vi nog se en fortsatt osäkerhet på marknaden, som en effekt av nyvalet, säger Bengt Eklund, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Östersund.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 6 % + 6 %
Jämtlands län + 14 % + 8 %
Östersunds kommun + 1 % + 22 %
Åre kommun + 23 % + 8 %
*Statistiken för Jämtlands län baseras på försäljningen av 276 bostadsrätter under september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Jämtlands län – 4 % + 10 %
Östersunds kommun – 1 % + 13 %

*Statistiken för Jämtlands län baseras på försäljningen av 110 villor september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Bengt Eklund, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Östersund
Mail: bengt.ostersund@svenskfast.se
Mobil: 070-371 39 50

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2014 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare. 

Läs vidare »
Media-no-image

Bostadsrättspriserna på Gotland ökar mest i landet

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 13:13 CET

Bostadsmarknaden på Gotland är på ordentlig frammarsch. Under den gångna tolvmånadersperioden har priset för bostadsrätter i länet ökat med hela 29 procent och villapriserna med 11 procent. Siffrorna innebär att bostadsrätterna på Gotland haft den största prisökningen bland landets alla län under det senaste året och det är endast i två län som villapriserna stigit mer. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

De tre senaste månaderna visar på en fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden på Gotland – 5 procent för bostadsrätter och 1 procent för villor. Detta innebär att medelpriset per kvadratmeter för en bostadsrätt idag ligger på närmare 23 200 kronor. Endast tre län visar på högre priser: Stockholm, Uppsala och Västra Götaland. Motsvarande medelpris i riket ligger på dryga 30 300 kronor. Medelpriset för en villa på Gotland landar nu på drygt 2,2 miljoner.

– Det är roligt att se att Gotland fått sig ett uppsving och prisutvecklingen det gångna året är verkligen iögonfallande. Bostadsmarknaden på Gotland är starkt knuten till Stockholm, så om priserna stiger där ökar de även här. Stockholmarna köper gärna bostäder på Gotland och är vana vid höga priser, och allteftersom vår landsbygd avfolkas säljs många hus som fritidshus till stockholmarna. I och med att gotlänningarna får bra betalt för sina hus på landet kan de helt plötsligt köpa sig något dyrare i stan, vilket i sin tur driver upp priserna. Även om skärpta amorteringskrav skulle bli verklighet tror jag att den låga räntan säkerställer en positiv prisutveckling på bostadsmarknaden även framöver, säger Bernt Björkqvist, franchisetagare och fastighetsmäklare i Visby.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 6 % + 6 %
Gotlands län + 5 % + 29 %
*Statistiken för Gotlands län baseras på försäljningen av 74 bostadsrätter under september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 8 %
Gotlands län + 1 % + 11 %

*Statistiken för Gotlands län baseras på försäljningen av 82 villor september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Bernt Björkqvist, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Visby
Mail: bernt.visby@svenskfast.se
Mobil: 0705-43 61 83

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2014 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare. 

Läs vidare »
Media-no-image

Fortsatt uppåt på bostadsmarknaden i Dalarna – Falun ökar mest i länet

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 13:13 CET

Priserna på bostadsmarknaden i Dalarna fortsätter att stiga. Under det senaste året har bostadsrättspriserna i länet ökat med 16 procent och villorna med 9 procent, vilket är mer än riket i stort. Den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna stigit med 4 procent i länet, medan villapriserna visat på en marginell nedgång med 1 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Trots den starka prisutvecklingen hamnar länet först på en tiondeplats bland landets samtliga län i fråga om prisökningar på bostadsrätter under året som gått, och en elfteplats när det kommer till villor. De län där bostadsrättspriserna ökat mest är Gotland och Södermanland medan priserna på villor stigit mest i Västmanland och Uppsala.

I Dalarnas största kommun Borlänge har prisuppgången varit markant för såväl bostadsrätter som villor. Sett till det gångna året har priserna på villor gått upp med 6 procent och bostadsrätter med 19 procent. Detta kan jämföras med siffrorna för riket, där priserna för villor under samma period ökat med 8 procent och för bostadsrätter med 6 procent. Den senaste tremånadersperioden har dock priserna på villor i kommunen minskat med marginella 1 procent, samtidigt som bostadsrätterna stigit med 12 procent.

– En del människor befinner sig i en sits där de inte har något annat val än att byta boende, därför måste de betala mer än vad de räknat med för att kunna hitta ett boende som passar. Eftersom räntorna är så pass låga är det dessutom relativt billigt att bo och då har många råd att köpa dyrare bostäder, vilket också gör att priserna ökar. Men en prisuppgång kan inte fortsätta hur länge som helst. Vi tror att efter en så långvarig uppgång kommer marknaden nog att mattas av en aning framöver, men så länge det råder en obalans mellan tillgång och efterfrågan kommer priserna långsamt fortsätta uppåt, säger Kjell Björklund, franchisetagare och fastighetsmäklare i Borlänge.

Även Falun kommun har visat på en rejäl uppgång på bostadsmarknaden. Under de tre senaste månaderna har bostadsrätterna i kommunen stigit med 9 procent och villorna med 3 procent. De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna ökat med hela 22 procent och villorna med 20 procent.

– Även om det inte syns fullt ut i siffrorna har en del kunder varit mer försiktiga under hösten. Många är nog oroliga över hur marknaden kommer att utvecklas framöver med ett eventuellt amorteringskrav. En del avvaktar helt enkelt med att byta bostad för att det finns en oro kring bankpolitiken som förts. De låga räntorna, tillsammans det smala utbudet i Falun gör dock att köparna för närvarande sitter i en tuff situation. Bostadsförsäljningarna går ofta fort och köparna lägger höga bud direkt för att slippa budgivningen. Det innebär att de ibland får betala mer än vad de kanske skulle gjort i en budgivning. Tittar man framåt tror jag ändå att priserna kommer fortsätta att stiga, men mer försiktigt än de senaste två åren, säger Jonas Sjöström, franchisetagare och fastighetsmäklare i Falun.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 6 % + 6 %
Dalarnas län + 4 % + 16 %
Borlänge kommun + 12 % + 19 %
Falun kommun + 9 % + 22 %
*Statistiken för Dalarnas län baseras på försäljningen av 300 bostadsrätter under september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 8 %
Dalarnas län – 1 % + 9 %
Borlänge kommun – 1 % + 6 %
Falun kommun + 3 % + 20 %
Ludvika + 2 % + 15 %

*Statistiken för Dalarnas län baseras på försäljningen av 379 villor september 2014 – november 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2014 – augusti 2014, tolvmånaderssiffran med september 2013 – november 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Kjell Björklund, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Borlänge
Mail: kjell.borlange@svenskfast.se
Mobil: 0703-32 98 48

Jonas Sjöström, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Falun
Mail: jonas.falun@svenskfast.se
Mobil: 0702-79 80 10

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2014 placerar sig återigen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare. 

Läs vidare »
Ujazgv2fp8n2l0x4atmo

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Kraftig prisuppgång inte längre självklar”

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 09:00 CET

J5qezfaxoq0bgt7wzwu7

Johan Engström ny vd för Svensk Fastighetsförmedling AB

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 10:00 CET

Media-no-image

Fortsatt het bostadsmarknad i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 13:00 CET

Priserna på bostäder fortsätter att stiga i Västra Götaland. De senaste tolv månaderna har priserna ökat med 7 procent på både bostadsrätter och villor. Ser man till prisutvecklingen under den senaste tremånadersperioden är ökningen på bostadsrätter 4 procent och 2 procent på villor. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I länets största kommun Göteborg har priserna på bostadsrätter fortsatt att stiga under de senaste tre månaderna. I stor-Göteborg är uppgången 5 procent och samma gäller i de centrala delarna. I de centrala Göteborg har priserna under de senaste tolv månaderna stigit med 12 procent och i stor-Göteborg med 11 procent. I riket som helhet är motsvarande ökning 6 procent. Detta innebär att medelpriset för en bostadsrätt i centrala Göteborg är 44 610 kronor per kvadratmeter och i stor-Göteborg är medelpriset 31 895 kronor.

– Det begränsade utbudet fortsätter att trissa upp priserna och det är verkligen säljarens marknad just nu. En förklaring kan vara att det byggs väldigt lite i de centrala delarna av Göteborg och att de större projekten ligger längre fram i tiden. Dessutom har marknaden förändrats i och med att förhandsbuden blivit allt vanligare och köparna är beredda att betala mer för att säkra bostaden innan den officiella visningen, säger Jonas Keide, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum.

Även villapriserna fortsätter att stiga i Göteborgsområdet. De senaste tolv månaderna är prisuppgången i stor-Göteborg 7 procent och under den senaste tremånadersperioden är ökningen 3 procent. Medelpriset för en villa i stor-Göteborg ligger nu på 3 429 000 kronor, medan motsvarande siffra i riket är cirka 2 533 000 kronor.

– Det låga utbudet av villor tillsammans med en hög efterfrågan gör att priserna kommer att fortsätta stiga, om än försiktigt. Om det nya amorteringskravet kommer att påverka eller inte är svårt att sia om, men klart är att unga bostadsköpare kommer få det ännu svårare att komma in på marknaden. Det behöver byggas betydligt fler bostäder för att få en större rörlighet på marknaden. Idag har äldre ingenstans att flytta när de vill ut ur den stora familjevillan och det finns för få billiga lägenheter för ungdomar att starta sin bostadskarriär med, säger Gert Karlsson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Väster.

– Både bostadsrätts- och villamarknaden visar på uppåtgående siffror i alla län i landet. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora och styrs av lokala förhållanden som exempelvis utbud, efterfrågan och arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ökningstakten för bostadsrätterna i landet som helhet har minskat jämfört med föregående tolvmånadersperiod samtidigt som ökningstakten på villor stigit. Det innebär att prisutvecklingen på villor nu är ifatt bostadsrätterna igen, säger Peter Lövgren vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 10 % + 6 %
Västra Götalands län + 4 % + 7 %
Stor-Göteborg + 5 % + 11 %
Centrala Göteborg + 5 % + 12 %
Skövde + 9 % + 22 %
Borås + 25 % + 22 %
*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 2 973 bostadsrätter under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Västra Götalands län + 2 % + 7 %
Stor-Göteborg + 3 % + 7 %
Skövde + 4 % + 15 %
Borås + 2 % + 6 %

*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 1 801 villor under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Keide, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum
Mail: jonas.keide@svenskfast.se
Mobil: 0762-81 71 11

Gert Karlsson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Väster
Mail: gert.karlsson@svenskfast.se
Mobil: 0708-69 01 60

Andreas Agerborn, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Skövde
Mail: andreas.agerborn@svenskfast.se
Tele: 0500-44 55 35

Johan Berggren, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Borås
Mail: johan.berggren@svenskfast.se
Mobil: 0708-69 01 60

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se


Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Läs vidare »
Media-no-image

Rejäl prisökning på bostadsrätter i Halland

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 13:00 CET

Priserna på bostadsmarknaden i Hallands län har de senaste månaderna visat på en kraftig uppgång. Bostadsrättspriserna har ökat med hela 12 procent de senaste tre månaderna och 19 procent det senaste året. Villorna i länet har haft en blygsammare prisuppgång med 1 procent under de senaste tre månaderna och 4 procent de senaste tolv månaderna. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Efter den senaste tidens prisuppgång på bostadsrättsmarknaden i Halland ligger nu kvadratmeterpriset på 22 428 kronor. Det gör att priset på bostadsrätter i länet kvalar in som det femte högsta i landet. Även på villamarknaden är kvadratmeterpriset högt och landar på 20 675 kronor – bara Stockholms och Uppsala län har högre priser.

I Halmstad kan man under den senaste tremånadersperioden se en prisökning på bostadsrätter med 14 procent. Tittar man istället på de senaste tolv månaderna har priserna stigit med 18 procent. Däremot har villapriserna haft en negativ utveckling i kommunen, om än en liten sådan. De senaste tre månaderna har priserna gått ned med 2 procent och under den senaste tolvmånadersperioden är minskningen 1 procent.

– Att prisutvecklingen ser olika ut för villor och bostadsrätter kan bero på att det finns två olika typer av köpare. Den första kategorin är ofta barnfamiljer som vill flytta till sin första villa, och därigenom har ett stort lånebehov. Krav på kontantinsats och ökad amortering påverkar dem i hög utsträckning. Den andra kategorin är de äldre villasäljarna som nu vill flytta till en bostadsrätt. Med åren har de blivit köpstarka, mycket tack vare värdeökningen på villan. De behöver inte låna lika mycket och påverkas därför inte på samma sätt av finansieringsförutsättningarna, säger Pugh Rengensjö, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad.

– Både bostadsrätts- och villamarknaden visar på uppåtgående siffror i alla län i landet. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora och styrs av lokala förhållanden som exempelvis utbud, efterfrågan och arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ökningstakten för bostadsrätterna i landet som helhet har minskat jämfört med föregående tolvmånadersperiod, samtidigt som ökningstakten på villor stigit. Det innebär att prisutvecklingen på villor nu är ifatt bostadsrätterna igen, säger Peter Lövgren vd på Svensk Fastighetsförmedling.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 10 % + 6 %
Hallands län + 12 % + 19 %
Halmstad kommun + 14 % + 18 %
Varberg kommun + 8 % + 10 %
Falkenbergs kommun + 3 % + 9 %
Kungsbacka kommun – 6 % + 5 %
*Statistiken för Hallands län baseras på försäljningen av 312 bostadsrätter under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Hallands län + 1 % + 4 %
Halmstad kommun – 2 % – 1 %
Varberg kommun – 1 % 0 %
Falkenbergs kommun + 1 % + 7 %
Kungsbacka kommun + 4 % + 5 %

*Statistiken för Hallands län baseras på försäljningen av 423 villor under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:
Pugh Rengensjö, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad
Mail: pugh.halmstad@svenskfast.se
Mobil: 0706-35 94 95

Christian Werdin, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Varberg
Mail: christian.varberg@svenskfast.se
Mobil: 0704-44 95 44

Ola Claesson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Falkenberg
Mail:ola.falkenberg@svenskfast.se
Mobil: 0708-59 42 41

Mats Wahlbäck, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling I Kungsbacka
Mail: mats.kungsbacka@svenskfast.se
Mobil: 0708-82 22 22

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se


Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Läs vidare »
Media-no-image

Stark prisuppgång på bostadsmarknaden Örebro

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 13:00 CET

Priserna på bostadsmarknaden i Örebro län har den senaste tiden gått spikrakt uppåt. Under det gångna året har bostadsrättspriserna ökat med 21 procent medan villorna stigit med 10 procent. Även de tre senaste månaderna visar på väldigt positiva siffror. Priset på bostadsrätter gick då upp med hela 20 procent, vilket kan jämföras med riket där priserna ökat med 10 procent. Villorna i Örebro län visar en prisökning på totalt 4 procent under de tre senaste månaderna, vilket även det är dubbelt så mycket jämfört mot rikssiffran. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Statistiken visar även på rejäla prisökningar på kommunnivå i Örebro för såväl bostadsrätter som villor. Sett till det gångna året har priserna för bostadsrätter gått upp med hela 13 procent och villorna med 14 procent. Detta kan jämföras med siffrorna för riket, där prisutvecklingen för bostadsrätter under det gångna året ökat med 6 procent och villorna med 8 procent.

– I Örebro vill allt fler äga sitt boende. Förr valde de flesta att hyra sin bostad för att sedan köpa en villa. Nu har många insett att de måste göra bostadskarriär tidigt, annars har de svårt att spara ihop tillräckligt mycket pengar till kontantinsatsen på en villa. Det har gjort att priserna på bostadsrätter ökat, vilket i sin tur även drivit upp villapriserna. Vi har dessutom ett universitet som växer, en hel del välplanerade nyproduktioner som sålts och en inflyttning från storstadsregionerna. Det har också bidragit till ett högre pris på bostäder, säger Jonas Wahlström, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Örebro.

– Både bostadsrätts- och villamarknaden visar på uppåtgående siffror i alla län i landet. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora och styrs av lokala förhållanden som exempelvis utbud, efterfrågan och arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ökningstakten för bostadsrätterna i landet som helhet har minskat jämfört med föregående tolvmånadersperiod samtidigt som ökningstakten på villor stigit. Det innebär att prisutvecklingen på villor nu är ifatt bostadsrätterna igen, säger Peter Lövgren vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 10 % + 6 %
Örebro län + 20 % + 21 %
Örebro kommun + 12 % + 13 %
*Statistiken för Örebro län baseras på försäljningen av 415 bostadsrätter under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Örebro län + 4 % + 9 %
Örebro kommun + 5 % + 14 %
Kumla + 5 % + 18 %
Karlskoga + 1 % – 4 %

*Statistiken för Örebro län baseras på försäljningen av 313 villor under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Wahlström, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Örebro
Mail: Jonas.orebro@svenskfast.se
Mobil: 0702-89 88 89

Karin Bodin, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Kumla
Mail: karin.kumla@svenskfast.se
Mobil: 0705-21 10 20

Git Bengtzing, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling I Karlskoga
Mail: git.bengtzing@svenskfast.se
Mobil: 0706-36 72 22

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se


Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast


Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstalesman
 • bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor
 • dan.sjoholm@svenskfast.se
 • 08 505 358 42
Dan Sjöholm svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor mm för landet i stort.

 • Presskontakt
 • Konsult PR-byrån Agency
 • Pressfrågor
 • jeanetteak@aymgennzknchflsy.frfqse
 • +46 768 22 99 05

 • Presskontakt
 • Franchisetagare/butikschef Göteborg City
 • BR Göteborgs City
 • jomslizknauhhas.tokelwskidxzzbkcxnrvyje@vpmusvxtenskfaoqst.sewnpe
 • 0762-81 71 11
Jonas Keide svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ), främst för BR i Göteborgs innerstad.

 • Presskontakt
 • Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal
 • Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal
 • anders.molndal@svenskfast.se
 • 0709-629165
 • 031-87 07 75
Anders Lundgren svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Göteborg/Mölndal.

 • Presskontakt
 • Försäljningschef, Stockholm
 • Försäljningschef, Stockholm
 • nilsjqzlogrtpm.lagsthglpteerlorkyhmtobf@sutrsvcaenskbkvbfavbzjst.se
 • 076-8193591
Nils Lagerlöf svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholm.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare och franchisetagare, Stockholm/Bromma
 • Villor och bostadsrätter, Stockholm/Bromma
 • andersgt.ldhewkbqben@svensehkfasplrmt.hpse
 • 0708-26 63 00
 • 08-598 222 50
Anders Lewén svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholmsområdet.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare, Malmö/Limhamn/Lomma
 • Villor och BR, Malmö/Limhamn/Lomma
 • qlgrmimvkajfjtel.ezlkmtsanimfd@spjnarnrvghveuuuknskfjnszasogmecut.nztrse Roieg. fastigheiczqfytsqsoyxjpscvoogyzeklardekqnjkme
 • 0708-16 26 01
 • 040-630 77 50
Mikael Ekman svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Malmö/Limhamn/Lomma.

 • Presskontakt
För allmänna frågor och kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling och trender trender på den lokala... Visa mer

Om Svensk Fastighetsförmedling

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ägs av Swedbank Franchise AB. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Adress

 • Svensk Fastighetsförmedling
 • Årstaängsvägen 11, Box 47 106
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida