Media-no-image
Sgk8po9vkecpcm00qmvy Jiqji9fk63lxrcmwkvff

Nästan hälften av svenskarna kan tänka sig att hyra ut rum till studenter

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 09:31 CEST

Tusentals studenter som ska flytta till nya städer i samband med skolstart drabbas just nu av det rekordlåga utbudet, stigande andrahandshyror och de kraftiga prisökningarna på bostadsmarknaden. Nästan varannan svensk skulle dock kunna tänka sig att ha en student inneboende för att spara pengar om de haft ett rum ledigt – åtminstone under en kortare period. Det visar svensk Fastighetsförmedlings senaste undersökning Bobarometern som genomfördes under augusti månad.

De som kan tänka sig att ha en student inneboende är positiva till uthyrning för att det skulle minska deras egen bostadskostnad. Bland de som är positivt inställda, närmare bestämt 46 procent, uppger 26 procent att uthyrningen då endast skulle gälla för en kortare period. Stockholmarna är, inte helt förvånande, tillsammans med örebroarna mest positiva till att ha inneboende studenter hemma för att spara in på boendekostnaderna. Hela 54 procent uppger att de skulle kunna tänka sig att hyra ut om de haft ett ledigt rum i sin bostad. Skillnaderna mellan de som äger och hyr sin bostad är små, då 45 procent av de som äger sin bostad kan tänka sig att hyra ut till en student och motsvarande siffra bland de som hyr sin bostad är 47 procent.

– De stigande bostadspriserna och de ofta svindlande långa kötiderna till hyresrätter är en fråga som engagerar många, oavsett om man hyr, äger eller letar efter en bostad. Det är upplyftande att så pass många är positivt inställda till att hyra ut rum för att hjälpa de studenter som är i behov av boende. På sikt är det här dock ingen lösning för att komma till bukt med bostadsbristen bland studenter och ungdomar. Det måste byggas mer studentbostäder och även bostadsrätter som är anpassade för en yngre plånbok, säger Dan Sjöholm, presstalesman på Svensk Fastighetsförmedling.

Läkarstudenter är mest eftertraktade Bobarometern visar också att intresset för att hyra ut en del av sin bostad påverkas av vad en eventuell inneboende ska studera. En femtedel vill helst att deras inneboende ska vara en läkarstudent. Sjuksköterskor, jurister och ingenjörer är också populära yrkeskategorier. Minst eftertraktade, bland de valbara alternativen, är de som utbildar sig till militärer, marknadsförare eller fastighetsmäklare.

– Jag tror i grund och botten inte att det har så stor betydelse vad en inneboende studerar. Mycket handlar om personkemi och att det dagliga livet ska fungera så bra som möjligt för båda parter. Samtidigt är det intressant att se hur traditionellt människor tänker och värderar olika utbildningar och yrken,säger Dan Sjöholm, presstalesman på Svensk Fastighetsförmedling.

Topp 5: Mest eftertraktade hyresgästerna
1. Läkare, 20 %
2. Juridik, sjuksköterska, ekonomi, 14 %
3. Lärare, veterinär, polis, 13 %
4. IT- & programmering, 12 %
5. Ingenjör, 11 %

För ytterligare information, kontakta:
Dan Sjöholm, presstalesman
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se
Mobil: 0708–27 52 20

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under augusti 2015 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 2 934 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ, enligt undersökningsföretaget NORM Research & Consulting AB.

Följ oss gärna på
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Föreställ dig att du har ett outnyttjat rum i din bostad, skulle du då kunna tänka dig att ha en student som inneboende för att minska din boendekostnad?

Totalt
Ja, absolut 20 %
Ja, men bara för en kortare period 26 %
Nej 45 %
Vet ej 8 %
Vilka av följande högskoleämnen skulle du helst vilja att studenten läste? Vänligen välj högst 3 alternativ.
Totalt
Läkare 20 %
Juridik 14 %
Sjuksköterska 14 %
Ekonomi 14 %
Lärare 13 %
Veterinär 13 %
Polis 13 %
IT- & programmering 12 %
Ingenjör 11 %
Psykologi 10 %
Socionom 7 %
Arkitektur 7 %
Präst 6 %
Genusvetenskap 6 %
Tandläkare 5 %
Konst 5 %
Statsvetare 5 %
Design 5 %
Film 4 %
Skådespelare 4 %
Militär 3 %
Marknadsförare 2 %
Fastighetsmäklare 2 %
Vet ej 26 %

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Nästan varannan svensk skulle kunna tänka sig att ha en student inneboende för att spara pengar om de haft ett rum ledigt – åtminstone under en kortare period. Det visar svensk Fastighetsförmedlings senaste undersökning Bobarometern som genomfördes under augusti månad.

Läs vidare »
Media-no-image
Sgk8po9vkecpcm00qmvy Jiqji9fk63lxrcmwkvff

Svenskarna är tveksamma till ett lagstadgat amorteringskrav

Pressmeddelanden   •   2015-08-21 09:40 CEST

Diskussionerna om införandet av ett amorteringskrav har under en längre tid gått på högvarv. Efter det att Finansinspektionen i våras fick lägga ned planerna och frågan istället hamnat hos politikerna har bostadspriserna fortsatt uppåt. Tankarna på att lagstadga om tvingande amortering, visar sig dock ha svagt stöd bland svenskarna då endast hälften tycker att förslaget är bra. Samtidigt är var fjärde person negativ och många har ännu inte bestämt sig. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste undersökning Bobarometern, som genomfördes under augusti månad.

Knappt hälften av alla svenskar, 48 procent, säger sig vara positiva till planerna om ett lagstadgat amorteringskrav. 25 procent tycker inte om dem och 27 procent har ingen uppfattning i frågan. Bland de svenskar som äger sitt boende uppger 54 procent att de tycker att ett lagstadgat amorteringskrav skulle vara bra medan 29 procent svarar att de är emot det. Bland de som inte äger sitt boende är man mer försiktig och hela 41 procent svarar att de ännu inte bildat sig en uppfattning. Ser man svaren utifrån åldersstruktur är det föga förvånande att minst andel positiva, 35 procent, finns i åldersgruppen 18-30 år.

– Vi matas med nyheter om vikten av att stoppa de stigande bostadspriserna och den växande skuldsättningsgraden och olika förslag på hur det ska gå till. Om man nu måste välja mellan att återinföra fastighetsskatten, minska ränteavdraget eller få ett amorteringskrav är amorteringskravet det minst dåliga, enligt min uppfattning. Det är samtidigt alltid jobbigt när någon annan bestämmer över ens plånbok, så det är lite som att välja mellan pest eller kolera. Men de pengar du betalar i amortering får du tillbaka när du säljer, de andra alternativen är rena kostnader som du inte får tillbaka,säger Svensk Fastighetsförmedlings presstalesman Dan Sjöholm.

Flest skeptiker i Stockholms länÄven om hälften av de svenska bostadsägarna accepterar ett amorteringskrav så är det inte alla som håller med. I Stockholms län, där belåning och boendekostnader är högre än i övriga län, svarar 48 procent ja och hela 32 procent nej på frågan om de tycker att det vore bra med ett lagstadgat amorteringskrav, vilket är högst i hela landet. Mest positiva till planerna är man i Jönköpings län där 60 procent svarar ja och bara 19 procent nej.

– De som kommer drabbas allra hårdast av ett amorteringskrav är de som ska köpa bostad i områden där bostadspriserna är högst och bristen på bostäder är störst. På den fronten sticker Stockholm ut rätt rejält. Även om andelen positiva till förslaget ligger på i stort sett samma nivå som i resten av landet, så är det i huvudstaden betydligt fler som inte alls vill se att det införs. Det är förståeligt eftersom ett amorteringskrav kommer att innebära minskat utrymme för konsumtion och ge ytterligare en inlåsningseffekt på bostadsmarknaden. Utbudet kan bli ännu mindre än dagens rekordlåga nivåer,säger Svensk Fastighetsförmedlings presstalesman Dan Sjöholm.

För ytterligare information, kontakta:
Dan Sjöholm, presstalesman
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se
Mobil: 0708–27 52 20

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under augusti 2015 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 2 934 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ, enligt undersökningsföretaget NORM Research & Consulting AB.

Följ oss gärna på
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Tycker du att det vore bra med ett lagstadgat amorteringskrav på bostadslån?

Totalt Äger sitt boende Äger inte sitt boende
Ja 48 % 54 % 44 %
Nej 25 % 29 % 15 %
Kanske 27 % 18 % 41 %

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Tankarna på att lagstadga om tvingande amortering, visar sig ha svagt stöd bland svenskarna då endast hälften tycker att förslaget är bra. Samtidigt är var fjärde person negativ och många har ännu inte bestämt sig. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste undersökning Bobarometern, som genomfördes under augusti månad.

Läs vidare »
Media-no-image
Glhijldit6plhhn97adh Sgk8po9vkecpcm00qmvy

Rekordhög prisökning på bostadsrätter i Kronobergs län

Pressmeddelanden   •   2015-08-14 11:59 CEST

Sommaren har varit riktigt kylig, men på bostadsmarknaden i Kronobergs län har det varit konstant högtryck. Priserna på bostadsrätter har nämligen ökat med 30 procent under det gångna året och bara under de senaste tre månaderna har de stigit med hela 16 procent. Villapriserna i länet har ökat med 9 procent under året som gått och 2 procent det senaste kvartalet. Det avslöjar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling har tagit del av.

Prisökningen innebär att bostadsrättspriserna i Kronobergs län det senaste året har stigit mer än det dubbelt så mycket som riksgenomsnittet vilket ligger på 14 procent. I länets största kommun Växjö har priserna på bostadsrätter stigit med 18 procent under det senaste året. Idag kostar en genomsnittlig bostadsrätt i kommunen ungefär 1,6 miljoner kronor.

– Prisökningen kan främst förklaras av den expansiva fas som Växjö befinner sig i för tillfället. Både Växjös näringsliv och Linnéuniversitet har växt och är på stark framfart. En annan orsak är att många nyproducerade bostadsrätter, som byggdes för några år sedan, nu kommer ut på marknaden och de har ett väsentligt högre andrahandsvärde än det äldre beståndet, säger Håkan Hellström, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

Prisökningen för villor i Kronobergs län har, jämfört med prisökningen på bostadsrätter i länet, varit mer blygsam. Under de senaste tre månaderna har villapriserna ökat med 2 procent, vilket är samma ökning som genomsnittspriserna i hela landet och under det senaste året med 9 procent. Priserna för villor i Växjö har ökat med 10 procent under den senaste tolvmånadersperioden, trots en minskning med 2 procent det senaste kvartalet. I Ljungby har priserna stigit med 9 procent under det senaste året, varav 1 procent under det senaste kvartalet. Snittvillan i Växjö kostar nu drygt 2,4 miljoner och i Ljungby knappt 1,3 miljoner.

– Anledningen till att vi inte ser samma prisökning för villor beror helt enkelt på en mindre omsättning bland villorna. Historiskt sett har bostadsrätterna varit en aning undervärderade, vilket gör att det finns ett större utrymme för större prisökning där. Näringslivet och utbildningsmöjligheterna i Växjö har bidragit till en hög inflyttning och som nyinflyttad vill man ofta börja i en bostadsrätt innan man så småningom flyttar vidare till en villa. Det har blivit en storstadsmentalitet i Växjö. Tidigare var det en vanlig residensstad, nu är det en het residensstad, säger Håkan Hellström, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket – 3 % + 14 %
Kronobergs län + 16 % + 30 %
Växjö kommun + 4 % + 18 %

*Statistiken för Kronobergs län baseras på försäljningen av 176 bostadsrätter under maj 2015 – juli 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2015 – april 2015, tolvmånaderssiffran med maj 2014 – juli 2014. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 10 %
Kronobergs län + 2 % + 9 %
Växjö kommun – 2 % + 10 %
Ljungby kommun + 1 % + 9 %

*Statistiken för Kronobergs län baseras på försäljningen av 213 villor under maj 2015 – juli 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2015 – april 2015, tolvmånaderssiffran med maj 2014 – juli 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Källa: Svensk Mäklarstatistik.

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Hellström, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling
Mail: hakan.kalmar@svenskfast.se
Mobil: 0705-49 49 63
www.svenskfast.se/vaxjo

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Sommaren har varit riktigt kylig, men på bostadsmarknaden i Kronobergs län har det varit konstant högtryck. Priserna på bostadsrätter har nämligen ökat med 30 procent under det gångna året och bara under de senaste tre månaderna har de stigit med hela 16 procent. Villapriserna i länet har ökat med 9 procent under året som gått och 2 procent det senaste kvartalet.

Läs vidare »
Media-no-image
Sgk8po9vkecpcm00qmvy Jiqji9fk63lxrcmwkvff

Extrem prisökning på bostadsrätter i Norrbotten

Pressmeddelanden   •   2015-08-14 11:27 CEST

Till skillnad från den kyliga sommaren har bostadsmarknaden i Norrbottens län minst sagt varit het. Bara under de senaste tre månaderna ökade nämligen bostadsrättspriserna i länet med hela 13 procent. Detta att jämföra med riksgenomsnittet på minus 3 procent. Ser man till årssiffrorna så är det de stora kommunerna, Luleå och Boden, som visar de största prisökningarna. Även villapriserna stiger och under det senaste året har ökningen i länet varit hela 11 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I Bodens kommun har priserna på bostadsrätter stigit ordentligt det senaste året. Idag är en bostadsrätt 30 procent dyrare i Boden än för ett år sedan och kostar nu i genomsnitt runt 605 000 kronor. I länets största kommun Luleå, har bostadsrättspriserna stigit med 21 procent och är med sitt genomsnittspris på 1,6 miljoner kronor den dyraste kommunen att köpa en bostadsrätt på i länet.

– Det är många som vill köpa en bostadsrätt idag. Tyvärr byggs det för lite och efterfrågan är därmed betydligt större än utbudet. Ökningen de senaste månaderna har mycket att göra med universitetet i Luleå. Många studenter flyttar till staden och med ett begränsat antal studentbostäder väljer många studenter istället att köpa en bostad under sin studietid. Den rejäla ökningen i Boden har dels att göra med att kommunen har gått från en relativt låg prisnivå till en mer normal, men också på att Boden bara ligger några mil från Luleå och universitetet, säger Daniel Johansson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Luleå.

Under sommarmånaderna har villapriserna i länet legat stilla. I kommunerna Luleå och Boden har priserna minskat med 4 respektive 7 procent. I Piteå kommun steg däremot priserna med 5 procent. Sett till hela året kan man som boende i Norrbotten dock vara lugn, prisutvecklingen har följt riksgenomsnittet och villapriserna ökade med 11 procent det gångna året. Snittvillan kostar nu 2,4 miljoner i Luleå, 1,4 miljoner i Piteå och 1,2 miljoner i Boden.

– Det är många som vill köpa en villa, men det har blivit en inlåsning på marknaden. Allt fler bor väldigt länge i sin villa, speciellt pensionärer, och de villor som byggs är ofta redan påskrivna och klara. Det finns helt enkelt inget utbud av villor och då stiger priserna, menar Daniel Johansson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Luleå.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket – 3 % + 14 %
Norrbottens län + 13 % + 18 %
Luleå kommun + 5 % + 21 %
Boden kommun + 7 % > 30 %
*Statistiken för Norrbottens län baseras på försäljningen av 377 bostadsrätter under maj 2015 – juli 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2015 – april 2015, tolvmånaderssiffran med maj 2014 – juli 2014. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 10 %
Norrbottens län ± 0 % + 11 %
Luleå kommun – 4 % + 13 %
Piteå kommun + 5 % + 9 %
Boden kommun – 7 % + 12 %

*Statistiken för Norrbottens län baseras på försäljningen av 372 villor under maj 2015 – juli 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2015 – april 2015, tolvmånaderssiffran med maj 2014 – juli 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Källa: Svensk Mäklarstatistik.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Johansson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Luleå
Mail:daniel.lulea@svenskfast.se
Mobil: 0701-101 40 71www.svenskfast.se/lulea

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

​Till skillnad från den kyliga sommaren har bostadsmarknaden i Norrbottens län minst sagt varit het. Bara under de senaste tre månaderna ökade nämligen bostadsrättspriserna i länet med hela 13 procent. Ser man till årssiffrorna så är det de stora kommunerna, Luleå och Boden, som visar de största prisökningarna.

Läs vidare »
Media-no-image
Sgk8po9vkecpcm00qmvy Jiqji9fk63lxrcmwkvff

Högtryck på Dalarnas bostadsmarknad

Pressmeddelanden   •   2015-08-14 10:39 CEST

Under det senaste året har priserna på länets bostäder stigit kraftigt och det är framförallt bostadsrätterna som rusar. Priset på en bostadsrätt är idag 28 procent högre än under samma period förra året. Villorna har i sin tur stigit med mer normala 9 procent. Sommarmånaderna tycks ha gett bostadsrättsmarknaden en extra knuff och under den senaste tremånadersperioden har priserna stigit med hela 8 procent, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet som ligger på minus 3 procent. Det avslöjar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling har tagit del av.

Sommaren har inte kantats av speciellt många högtryck, men i länets två största kommuner har bostadsmarknaden däremot varit väldigt het. I Borlänge har priserna på bostadsrätter stigit med hela 25 procent under det senaste året. Ökningen är ännu större i Faluns kommun, där bostadsrättspriserna ökat med så mycket som 30 procent. Priserna på bostadsrätter har därmed stigit rejält jämfört med riksgenomsnittet på 14 procent. Genomsnittspriset per kvadratmeter bostadsrätt är i Falun nu 18 800 kronor och i Borlänge 12 800 kronor.

– Historiskt sett har bostadsrätter varit väldigt lågt värderade specifikt i Borlänge, men också i flera andra kommuner i Dalarna. Under de senaste 5-6 åren har vi haft den starkaste prisökningen i landet i Borlänge till exempel. Säljarna har generellt höga förväntningar på slutpriset och utbudet är fortfarande relativt lågt, samtidigt som efterfrågan på bostadsrätter är hög. Därför är jag inte förvånad över att priserna har gått upp så mycket i Dalarna på extremt kort tid, säger Niklas Sandberg, fastighetsmäklare, ägare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Borlänge.

Villapriserna i länet har inte stigit lika kraftigt som bostadsrätterna. Under det senaste kvartalet har priserna ökat med 3 procent. I genomsnitt är priset för en villa i länet cirka 1,6 miljoner kronor. I Ludvika har villapriserna ökat med hela 15 procent under det senaste året, samtidigt som priserna för bostadsrätter minskat med 7 procent. Gagnef och Borlänge bryter av prisuppgången för villorna, där har priserna sjunkit med 9 respektive 3 procent under de senaste tre månaderna. I Falun har villapriserna däremot ökat med 8 procent och i Smedjebacken med 7 procent. Snittpriset på en villa är nu drygt 1,2 miljoner i Falun, drygt 800 000 i Borlänge och knappt 500 000 i Ludvika.

¬– Anledningen till att priserna på bostadsrätter i Falun ökat mer än villapriserna beror delvis på att det byggs fler villor och radhus i Falun än bostadsrätter. Det innebär att utbudet är lägre, samtidigt som många av våra kunder efterfrågar lägenheter. Det är svårt att få tag på hyresrätter och många bestämmer sig för att köpa en bostadsrätt istället. Kommunen är offensiv och det finns en god framtidstro på bostadsmarknaden, menar Jonas Sjöström, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Falun.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket – 3 % + 14 %
Dalarnas län + 8 % + 28 %
Faluns kommun + 10 % + 30 %
Borlänge kommun + 10 % + 25 %
Ludvika kommun + 1 % – 7 %

*Statistiken för Dalarnas län baseras på försäljningen av 331 bostadsrätter under maj 2015 – juli 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2015 – april 2015, tolvmånaderssiffran med maj 2014 – juli 2014. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 10 %
Dalarnas län + 3 % + 9 %
Gagnefs kommun – 9 % ± 0 %
Smedjebackens kommun + 7 % + 1 %
Faluns kommun + 8 % + 12 %
Borlänge kommun – 3 % + 8 %
Ludvika kommun + 10 % + 15 %

*Statistiken för Dalarnas län baseras på försäljningen av 502 villor under maj 2015 – juli 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2015 – april 2015, tolvmånaderssiffran med maj 2014 – juli 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Källa: Svensk Mäklarstatistik.

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Sandberg, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Borlänge
Mail: niklas.borlange@svenskfast.se
Mobil: 0702-75 54 43www.svenskfast.se/borlange

Jonas Sjöström, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Falun
Mail: jonas.falun@svenskfast.se
Mobil: 070-279 80 10www.svenskfast.se/falun
Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Under det senaste året har priserna på länets bostäder stigit kraftigt. Priset på en bostadsrätt är idag 28 procent högre än under samma period förra året. Villorna har i sin tur stigit med mer normala 9 procent. Sommarmånaderna tycks ha gett bostadsrättsmarknaden en extra knuff och under den senaste tremånadersperioden har priserna stigit med hela 8 procent.

Läs vidare »
Media-no-image
Sgk8po9vkecpcm00qmvy Jiqji9fk63lxrcmwkvff

Bostadsmarknaden fortsätter uppåt i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-08-14 10:33 CEST

Bostadsmarknaden i Uppsala län fortsätter sin stadiga frammarsch och det är främst bostadsrättspriserna som ökat. Priset för en bostadsrätt har stigit med 13 procent det senaste året, vilket är strax under riksgenomsnittet på 14 procent. Även villapriserna har vuxit under det gångna året, med en ökning på 11 procent kostar idag en villa i Uppsala län nästan 3 miljoner kronor i genomsnitt. Det avslöjar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I Uppsala kommun har bostadsrättspriserna det senaste kvartalet visat på en rejäl ökning. Under sommarmånaderna maj, juni och juli steg nämligen priset på bostadsrätter i Uppsala kommun med 3 procent. I jämförelse med riksgenomsnittet är detta en stark siffra då bostadsrättspriserna sjönk med 3 procent i landet. Ökningen är störst i Håbo kommun där priserna stigit med 8 procent de senaste tre månaderna, följt av Knivsta som ökar med 5 procent. Uppsala kommun ökar med 3 procent och i Enköping har priserna stigit med 2 procent.

– Vi har under en längre tid haft en stadig prisökning på bostadsmarknaden i hela Uppsala. Mycket beror på att det byggts för lite, men nu känns det som om efterfrågan börjar mötas av alla nyproduktionsprojekt. Samtidigt blir staden allt mer attraktiv och fler ser fördelarna med att bo här och samtidigt lockar förstås den något lägre prisbilden än i Stockholm. Precis som tidigare år märker vi att många studenter, tillsammans med sina föräldrar letar boende inför hösten. Det är vanligt att föräldrarna hjälper till och går in och köper en etta, alternativt att två studenter delar på en trea, säger Jim Palmquist, VD på Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala.

Länets villapriser följer i stort sett riksgenomsnittet och visar på en prisökning med 11 procent. Under den senaste tremånadersperioden har dock villapriserna stått still i länet. Tierps kommun sticker däremot ut då villapriserna steg med 13 procent och genomsnittspriset för en villa är drygt 1,4 miljoner kronor. I Uppsala får man betala nästan 4 miljoner kronor för en genomsnittsvilla, i Knivsta 3,7 miljoner, i Håbo cirka 3 miljoner, i Enköping 2,7 miljoner kronor och i Östhammar 1,7 miljoner kronor.

– Det är ett ovanligt litet utbud av villor i kommunen i år, en situation vi inte riktigt varit i tidigare. Många villaägare är i nuläget inte beredda att sälja sin villa för att sedan köpa en nästan lika dyr bostadsrätt. Självklart påverkar också huvudstadens bostadsmarknad Uppsala. Inflyttande bostadsköpare från Stockholm har en annan prisbild och är mer vana bostadsköpare vilket bidrar till att priserna lätt rusar på vissa objekt, menar Jim Palmquist, VD på Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket – 3 % + 14 %
Uppsala län + 3 % + 13 %
Uppsala kommun + 3 % + 11 %
Knivsta kommun + 5 % + 19 %
Enköping kommun + 2 % + 24 %
Håbo kommun + 8 % + 15 %
*Statistiken för Uppsala län baseras på försäljningen av 1173 bostadsrätter under maj 2015 – juli 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2015 – april 2015, tolvmånaderssiffran med maj 2014 – juli 2014. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 10 %
Uppsala län ± 0 % + 11 %
Uppsala kommun ± 0 % + 11 %
Enköping kommun – 2 % + 3 %
Östhammar kommun + 5 % + 1 %
Håbo kommun – 3 % + 16 %
Tierp kommun + 13 % + 19 %

*Statistiken för Uppsala län baseras på försäljningen av 496 villor under maj 2015 – juli 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2015 – april 2015, tolvmånaderssiffran med maj 2014 – juli 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Källa: Svensk Mäklarstatistik.

För ytterligare information, kontakta:
Jim Palmquist, VD på Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala
Mail: Jim.uppsala@svenskfast.se
Mobil: 0708-24 78 29
www.svenskfast.se/uppsala

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Bostadsmarknaden i Uppsala län fortsätter sin stadiga frammarsch och det är främst bostadsrättspriserna som ökat. Priset för en bostadsrätt har stigit med 13 procent det senaste året, vilket är strax under riksgenomsnittet på 14 procent. Även villapriserna har vuxit under det gångna året, med en ökning på 11 procent kostar idag en villa i Uppsala län nästan 3 miljoner kronor i genomsnitt.

Läs vidare »
Media-no-image
Sgk8po9vkecpcm00qmvy Jiqji9fk63lxrcmwkvff

Bostadspriserna i Östergötland fortsätter att stiga kraftigt

Pressmeddelanden   •   2015-08-14 09:47 CEST

Till skillnad från årets något kylslagna sommar är bostadsmarknaden i Östergötlands län glödande het. Priserna på bostadsrätter och villor steg under sommaren betydligt mer än i landet i stort. Under det senaste tre månaderna ökade priset på bostadsrätter i länet med hela 8 procent. Länets villor gick upp med 4 procent. Är man ute efter att köpa ett nytt boende i länet kostar en villa i genomsnitt 2,3 miljoner kronor och en bostadsrätt 1,3 miljoner kronor. Det avslöjar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Sett till det senaste året är det främst i länets näst största kommun Norrköping som bostadsrättspriserna fått en rejäl skjuts. De steg med ofantliga 28 procent, eller dubbelt så mycket som riksgenomsnittet. Motala kommun ligger inte långt efter och redovisar en prisökning med 27 procent. I den största kommunen Linköping har priserna för bostadsrätter rusat uppåt med hela 11 procent bara under de senaste tre månaderna, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet där bostadsrätterna minskat med 3 procent. Genomsnittspriset för en bostadsrätt ligger nu på nästan 1,7 miljoner kronor i Linköping, 1,3 miljoner kronor i Norrköping och 550 000 kronor i Motala.

– Under sommaren har vi haft en extrem inflyttning av studenter vilket bidrar till ett ännu högre tryck på bostadsmarknaden. Många studenter är idag mer benägna att köpa en lägenheten att bo i under sin studietid än tidigare. Flyttar man från exempelvis Stockholm är man van vid en ännu högre prisbild och är därför beredd att lägga mer pengar på sitt boende. Vi haft rekordförsäljning i juli månad, vilket är ett tecken på den starka efterfrågan som faktiskt råder i kommunen, säger Frida Flood, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Linköpings kommun.

Även villapriserna fortsätter att stiga i länet och det senaste året har prisökningen varit 9 procent. Motala kommun sticker dock ut eftersom priserna minskat med 1 procent de senaste tre månaderna. Ser man till hela det senaste året har dock priserna i Motala stigit med 13 procent. Idag kostar en villa i Motala i genomsnitt 1,7 miljoner kronor. I Norrköping kostar en villa i genomsnitt 2,7 miljoner kronor och i Linköping drygt 3 miljoner kronor.

– Det råder en stor bostadsbrist i Norrköping, efterfrågan är helt enkelt betydligt större än utbudet. Vi kan även se att det är ett litet utbud av hyresrätter. Sedan har det byggts väldigt lite i Norrköping det senaste decenniet. Just nu har vi dock fler projekt med nyproduktion än någonsin och vi ser ett stort intresse för dessa bland våra kunder. Inför vår stora visningshelg om en vecka märker vi att det är ett stort intresse för både lägenheter och hus i Norrköping vilket är väldigt roligt, säger Magnus Dahlgren, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Norrköpings kommun.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket – 3 % + 14 %
Östergötlands län + 8 % + 20 %
Linköpings kommun + 11 % + 13 %
Norrköpings kommun + 1 % + 28 %
Motala kommun + 2 % + 27 %
*Statistiken för Östergötlands län baseras på försäljningen av 842 bostadsrätter under maj 2015 – juli 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2015 – april 2015, tolvmånaderssiffran med maj 2014 – juli 2014. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 10 %
Östergötlands län + 4 % + 9 %
Linköpings kommun + 4 % + 10 %
Norrköpings kommun + 6 % + 10 %
Motala kommun – 1 % + 13 %
Finspång kommun + 4 % + 18 %
Mjölby kommun + 17 % + 14 %

*Statistiken för Östergötlands län baseras på försäljningen av 570 villor under maj 2015 – juli 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2015 – april 2015, tolvmånaderssiffran med maj 2014 – juli 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Källa: Svensk Mäklarstatistik.

För ytterligare information, kontakta:
Frida Flood, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Linköpings kommun
Mail: frida.linkoping@svenskfast.se
Mobil: 0761-18 18 48
www.svenskfast.se/linkoping

Magnus Dahlgren, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Norrköpings kommun
Mail: magnus.dahlgren@svenskfast.se
Mobil: 0709-28 58 81
www.svenskfast.se/norrkoping

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Till skillnad från årets något kylslagna sommar är bostadsmarknaden i Östergötlands län glödande het. Priserna på bostadsrätter och villor steg under sommaren betydligt mer än i landet i stort. Under det senaste tre månaderna ökade priset på bostadsrätter i länet med hela 8 procent. Länets villor gick upp med 4 procent.

Läs vidare »
Cshjw9hgv8ubx5k3ztne
Sgk8po9vkecpcm00qmvy Jiqji9fk63lxrcmwkvff

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Bostadsmarknaden kraftsamlar inför hösten

Pressmeddelanden   •   2015-08-14 09:36 CEST

Under sommaren tror många att stiltje råder på bostadsmarknaden och visst blir det en nedgång i utbudet, men de bostäder som kommer ut på marknaden möter ofta stort intresse. Bostadsrättsmarknaden i Stockholms innerstad tar semester i större grad än landet i övrigt, vilket även denna sommar syns i statistiken, enligt Svensk Fastighetsförmedlings VD Håkan Hellström.

Media-no-image

Priset på bostadsrätter ökar mest i landet – Fortsatt högtryck i Västernorrland

Pressmeddelanden   •   2015-07-14 11:40 CEST

Även om sommarvädret växlar så råder det i alla fall högtryck på bostadsmarknaden i länet. Bostadsrätterna i Västernorrland har nämligen gått upp med otroliga 38 procent bara under de senaste tre månaderna. Det gångna året har priserna totalt stigit med 49 procent. Det är överlägset högst i hela landet. Även villorna har gått upp, om än något mindre. De har ökat med 8 procent det senaste kvartalet och 7 procent över helåret. Det avslöjar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I länets alla större kommuner, Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik, har priserna på bostadsrätter stigit dramatiskt det gångna året. Samtliga visar ökningar på över 30 procent. Genomsnittspriset för en genomsnittlig bostadsrätt i Härnösand ligger nu på cirka 320 000, i Sundsvall 920 000 och i Örnsköldsvik nästan 1,6 miljoner kronor.

– Prisökningen i länet beror förstås på många olika faktorer. I Sundsvall har priserna gått upp mycket på grund av en stor bostadsbrist samt det gynnsamma ränteläget. Det är nu väldigt många som vill köpa innan visning för att slippa konkurrensen som en budgivning innebär, även om priserna då kan bli något högre. Inget tyder egentligen på att prisutvecklingen ska stanna av. Det är naturligt att det blir lite mindre rörlighet på marknaden under semestern, men farten stiger igen så snart vi kommer in i augusti, säger Margareta Österholm, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Sundsvall.

Även villapriserna har ökat rejält det senaste kvartalet. I riket är den genomsnittliga ökningen 4 procent vilket överträffas med råge i Västernorrland, eftersom länets villor ökat med 8 procent. Sett till helåret är det däremot bara Sundsvall som matchar rikssiffrorna med en ökning på 13 procent. Härnösands och Örnsköldsviks villapriser backar med 1 respektive 2 procent. En genomsnittsvilla kostar idag cirka 1,1 miljoner i både Härnösand och Örnsköldsvik och nästan 2 miljoner kronor i Sundsvall.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 14 %
Västernorrlands län + 38 % + 49 %
Härnösands kommun – 2 % > 30 %
Sundsvalls kommun + 18 % > 30 %
Örnsköldsviks kommun > 30 % > 30 %
*Statistiken för Västernorrlands län baseras på försäljningen av 448 bostadsrätter under april 2015 – juni 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2015 – mars 2015, tolvmånaderssiffran med april 2014 – juni 2014. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 4 % + 11 %
Västernorrlands län + 8 % + 7 %
Härnösands kommun + 3 % – 1 %
Sundsvalls kommun + 5 % + 13 %
Örnsköldsviks kommun + 6 % – 2 %

*Statistiken för Västernorrlands län baseras på försäljningen av 391 villor under april 2015 – juni 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse medjanuari 2015 – mars 2015, tolvmånaderssiffran med april 2014 – juni 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Källa: Svensk Mäklarstatistik.

För ytterligare information, kontakta:
Margareta Österholm, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Sundsvall
Mail: margareta.osterholm@svenskfast.se
Mobil: 0708-43 26 80
www.svenskfast.se/sundsvall

Ulf Göransson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Örnsköldsvik
Mail: ulf.goransson@svenskfast.se
Mobil: 0705-16 30 05
www.svenskfast.se/ornskoldsvik

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Även om sommarvädret växlar så råder det i alla fall högtryck på bostadsmarknaden i länet. Bostadsrätterna i Västernorrland har nämligen gått upp med otroliga 38 procent bara under de senaste tre månaderna. Det gångna året har priserna totalt stigit med 49 procent. Det är överlägset högst i hela landet. Det avslöjar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Läs vidare »
Media-no-image

Bostadspriserna fortsätter uppåt i Värmland

Pressmeddelanden   •   2015-07-14 11:36 CEST

Länets bostadsmarknad har under våren varit het och speciellt bostadsrätterna har stigit i pris under våren. De senaste tre månaderna har de gått upp med hela 9 procent, att jämföra med riket där priset på bostadsrätter stigit med 2 procent. Sett till det senaste året har priserna stigit med 8 procent i Värmland. Villorna ökar även de, på dem har priserna stigit med 3 procent det senaste kvartalet och 9 procent det gångna året. Det avslöjar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I Karlstad kommun dominerar länets marknad för bostadsrätter. Där har bostadsrätterna stigit med 8 procent de senaste tre månaderna och 13 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i kommunen ligger nu på 1,3 miljoner kronor.

Villapriserna har även de gått upp men det skiljer sig rejält mellan länets kommuner. I Karlstad backar villapriserna med 4 procent det senaste kvartalet, medan de i Arvika ökat med hela 20 procent. Sett till det gångna året har priserna dock stigit även i Karlstad, då med 8 procent, i Arvika är motsvarande ökning 23 procent. I genomsnitt är priset för en villa 2,3 miljoner kronor i Karlstad och 1,3 miljoner kronor i Arvika.

– Värmland är en väldigt attraktiv region med en hög inflyttning och det drar upp priserna. Dessutom påverkade diskussionerna om införandet av ett amorteringskrav priserna en hel del under våren. I grund och botten är amorteringskravet kanske ett nödvändigt ont, som kommer att införas så småningom. Nu under sommarmånaderna minskar som vanligt det redan låga utbudet, men man ska komma ihåg att det är många som letar efter bostäder under sin semester. Tvärt emot vad många tror så är sommaren är en bra period att sälja, säger Peter Wingqvist, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Karlstad.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 14 %
Värmlands län + 9 % + 8 %
Karlstad kommun + 8 % + 13 %
*Statistiken för Värmlands län baseras på försäljningen av 385 bostadsrätter under april 2015 – juni 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2015 – mars 2015, tolvmånaderssiffran med april 2014 – juni 2014. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 4 % + 11 %
Värmlands län + 3 % + 9 %
Karlstad kommun – 4 % + 8 %
Arvika kommun + 20 % + 23 %

*Statistiken för Värmlands län baseras på försäljningen av 441 villor under april 2015 – juni 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse medjanuari 2015 – mars 2015, tolvmånaderssiffran med april 2014 – juni 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Källa: Svensk Mäklarstatistik.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wingqvist, fastighetsmäklare och franchisetagare i Karlstad
Mail: peter.karlstad@svenskfast.se
Mobil:0708-33 03 43
www.svenskfast.se/karlstad

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Länets bostadsmarknad har under våren varit het och speciellt bostadsrätterna har stigit i pris. De senaste tre månaderna har de gått upp med hela 9 procent, att jämföra med riket där priset på bostadsrätter stigit med 2 procent. Sett till det senaste året har priserna stigit med 8 procent i Värmland. Det avslöjar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • euhakan.zcngyhotrhsahecceynxllhnstaoltrogaaum@svenskfaeaoeejffst.se
 • 0705-49 49 63

 • Presskontakt
 • Styrelseordförande
 • yshaamkahznln.gyhellstesxvjbmldbfnroxarehlowedm@smsvdkenskfabpywstnq.se
 • 0705-49 49 63

 • Presskontakt
 • Franchisetagare, Fastighetsmäklare
 • rtswmpdbftvweddyqb.sodxdkierpsmalm@sccvenskfast.bzkjse
 • 08-545 785 70
Jag började som mäklare 1987 på ett mindre mäklarföretag och gick 1990... Visa mer

 • Presskontakt
 • Presstalesman
 • bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor
 • mgdafbcufvdrjbazn.myufmbtxsjlsoholm@svyrendcmwskfafist.se
 • 08 505 358 42
Dan Sjöholm svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling, trender, mäklarfrågor mm för landet i stort.

 • Presskontakt
 • Konsult PR-byrån Agency
 • Pressfrågor
 • armjvierd@wiagenfrwsazcy.se
 • +46 70 779 58 98

 • Presskontakt
 • Franchisetagare/butikschef Göteborg City
 • BR Göteborgs City
 • tmjoxpuxnawrs.cqkembefide@obhfkisvdeenryeeskfastaugj.se
 • 0762-81 71 11
Jonas Keide svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ), främst för BR i Göteborgs innerstad.

 • Presskontakt
 • Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal
 • Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal
 • vkanibderursye.mcjmnezptolnddoebwealjfqedqkrwa@srhvensrylxixjudknzkfasnxt.se
 • 0709-629165
 • 031-87 07 75
Anders Lundgren svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Göteborg/Mölndal.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare och franchisetagare, Stockholm/Bromma
 • Villor och bostadsrätter, Stockholm/Bromma
 • anders.lewen@svenskfast.se
 • 0708-26 63 00
 • 08-598 222 50
Anders Lewén svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Stockholmsområdet.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare, Malmö
 • Villor och BR, Malmö
 • mizngukaaqel.ekmanfh@svevekdnskfrhzyast.vsayse Reg. fazestighepftsdlpbebhoehklare
 • 0768-84 01 21
Mikael Ekman svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Malmö.

 • Presskontakt
För allmänna frågor och kommentarer om bostadsmarknaden, prisutveckling och trender trender på den lokala... Visa mer

Om Svensk Fastighetsförmedling

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Adress

 • Svensk Fastighetsförmedling
 • Årstaängsvägen 11, Box 47 106
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida