Skip to main content

Äntligen en ordentlig satsning på infrastruktur

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 15:49 CEST

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om en ordentlig satsning på infrastruktur och menar att de föreslagna satsningarna på drift och underhåll av järnvägen är helt nödvändigt för kollektivtrafikresenärerna.  

- Vi välkomnar därför regeringens förslag om att i första hand föreslå resurser till drift och underhåll av befintligt system och i andra hand nyinvesteringar, säger Charlotte Wäreborn Schultz, VD Svensk Kollektivtrafik.

Svensk Kollektivtrafik menar att det är bra att regeringens förslag ligger nära kapacitetsutredningens mest ambitiösa nivå när det gäller åtgärder på kort och medellång sikt men att det redan nu är dags att börja titta på behovet av satsningar i ett längre perspektiv, till åtminstone 2030 men med utblick mot 2050 vilket också var kapacitetsutredningens långsiktiga perspektiv. Detta för att vi inte ska hamna i fler akuta situationer i framtiden. Dessutom visar det så kallade klimatpaketet i kapacitetsutredningen att det kommer att krävas extra ordinära insatser för att nå både EUs och de svenska klimatmålen. Ett område som särskilt pekas ut för att nå dessa mål är möjligheterna att skapa en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik.

- Svensk Kollektivtrafik har därför tagit initiativ till ett branschgemensamt projekt, Scenario 2050 som handlar om att bredda perspektivet till att inte bara omfatta infrastruktursatsningar utan också att identifiera andra strategiskt viktiga åtgärder som krävs för att utveckla kollektivtrafiken och fördubbla marknadsandelen på lite sikt, branschens gemensamma mål, säger Charlotte Wäreborn Schultz.

Snabbfakta Regeringes infrastrukturproposition Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem 2012/13:25

Regeringen föreslår att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen under planeringsperioden 2014-2025 ska uppgå till totalt 522 miljarder kronor. Detta motsvarar en ambitionsökning med närmare 20 procent i jämförbara priser. Regeringen föreslår att 86 miljarder kronor avsätts för drift och underhåll och reinvestering av statliga järnvägar och 155 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga vägar. Resterande delar av ramen, 281 miljarder kronor, föreslår regeringen ska användas för att utveckla transportsystemet så att det klarar nuvarande och framtida krav på hållbarhet och för att göra det varaktigt robust.

För mer information:
Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk Kollektivtrafik, 070-528 08 70
Anita Stenhardt, informationschef, Svensk Kollektivtrafik, 070-588 08 69

Våra medlemsföretag,  länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter, erbjuder  lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Drygt 1,3 miljarder resor görs årligen med kollektivtrafiken.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy