Skip to main content

Bilister nöjda med kollektivtrafik

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 09:35 CET

Svenska folkets resvanor har kartlagts under 2010 via den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Den visar att en av tre bilister som reser minst en gång i månaden med kollektivtrafiken är mycket nöjda. Hela 80 % av bilisterna uppgav att de var nöjda.  

Undersökningen har genomförts av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och baseras på totalt 53 756 intervjuer med både allmänhet och resenärer under 2010. Månadsvis har ett statistiskt urval av svenska folket mellan 15-75 år intervjuats per telefon och besvarat frågor kring resvanor, kvalitet och service. Resultaten avseende resvanor baseras på totalt 29 105 intervjuer.

- Marknadsandelen för kollektivtrafiken på riksnivå är 24 %. På länsnivå är variationerna stora. Det som avgör är vilken kunskap innevånarna har om sin kollektivtrafik och hur attraktiv den är jämfört med bilen. Störst är marknadsandelen i de tre storstadslänen med i genomsnitt 34 %. För övriga län är genomsnittet 12 %, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Branschens mål är att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel i Sverige. När det kan ske beror på vad som görs lokalt, regionalt och nationellt för att satsa på infrastruktur och bygga ut kollektivtrafiken. Det handlar mycket om att få privatbilister att åka mer kollektivt. Det gäller också att få unga människor som redan åker mycket kollektivt, att fortsätta med det när de skaffar körkort.

 - Analyser visar att vi tappar resor bland ungdomarna och då uppfyller vi uppenbarligen inte deras behov när livspusslet ska fungera, säger Charlotte Wäreborn Schultz.

En jämförelse mellan 2010 och 2009 års resultat visar att andelen som är nöjd med sin senaste resa sjunkit med 2 procentenheter från 81 till 79 %.

- Jag tror att de kraftiga störningar vi haft i kollektivtrafiken på grund av extrema väderförhållanden har påverkat negativt. Resenärerna förväntar sig punktlighet och deras ”strulintolerans” har helt klart ökat, säger Charlotte Wäreborn Schultz.

För mer information:
Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk Kollektivtrafik, 070-528 08 70
Anita Stenhardt, informationschef, Svensk Kollektivtrafik, 070-588 08 69

Svensk Kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Läs mer på www.svenskkollektivtrafik.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.