Skip to main content

Efterlyses: Kollektivtrafikprofil på infrastrukturpropositionen

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 14:20 CEST

SIKA släppte idag rapporten "Infrastrukturplanering för ökad transportpolitisk måluppfyllelse i storstäder". Denna kommenteras nu av företrädare för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

- För att lösa trafikproblemen i våra storstäder och samtidigt närma oss de transportpolitiska målen är en ökad andel kollektivtrafikresande oerhört viktig. Vi vill därför se ökade satsningar på både vägnät, spårtrafik, förbifarter och drift och underhåll till järnvägar, säger Christer G Wennerholm, ordförande i Svensk Kollektivtrafik.

- Infrastrukturplaneringen måste präglas av en helhetssyn. Vi måste ligga i framkant när det gäller nya effektiva transportlösningar och samtidigt hitta en bra balans i svensk kollektivtrafik mellan satsningarna på väg- och spårtrafik, fortsätter Wennerholm.

- SIKAs rapport visar återigen hur oerhört viktigt det är att regeringen ser till att den kommande infrastrukturpropositionen får en tydlig kollektivtrafikprofil, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik.

- Att investera i kollektivtrafikfrämjande åtgärder ger vinster för samhället i form av bl.a. bättre trafiksäkerhet, mindre trängsel och inte minst en minskad miljöbelastning. Vi har gjort beräkningar som visar att ett fördubblat kollektivtrafikresande skulle ge en minskning av koldioxidutsläppen från persontrafiken med 23 procent, avslutar Wäreborn Schultz.

För mer information:
Håkan Filipsson, pressekreterare åt Christer G Wennerholm, tfn 070-737 41 90
Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk Kollektivtrafik, tfn 070-528 08 70

Svensk Kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Medlemsföretagen, trafikhuvudmännen, har ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige. Drygt 1,2 miljarder resor görs årligen med kollektivtrafiken.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy