Skip to main content

Hälften av svenska folket väljer kollektivtrafik

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 10:00 CET

Varannan svensk reser regelbundet med kollektivtrafiken. En stor andel av svenska folket, hela 42 % är växlare, det vill säga de reser regelbundet både med kollektivtrafiken och bilen. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafik-barometern. Undersökningen utförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och drygt 50 000 personer intervjuas kring resvanor, kvalitet och service.

- 7 av 10 växlare har ett periodkort på fickan, vilket innebär att det inte är priset som är avgörande för valet mellan kollektivtrafik och bil, säger Mattias Andersson, projektledare Svensk Kollektivtrafik. Snarare är det att erbjudandet i form av tider och linjer bättre behöver anpassas till det faktiska behovet.

4 av 10 växlare överväger sällan alternativa färdsätt vilket talar för att även ökad kunskap om utbudet är en viktig faktor för att få fler resenärer.

Under 2015 ställdes en ny fråga om att komma fram i tid. Frågan ställdes till regelbundna resenärer och visar att 85 % svarar att de kom fram i tid vid sin senaste resa. Analysen visar att pendlare som reser med tåg drabbas mest av förseningar. Skillnaderna mellan till exempel buss och tåg är hela åtta procentenheter.

- Det är en viktig fråga som vi arbetar intensivt med tillsammans med våra medlemmar, alla resenärer måste kunna lita på att de kommer fram i tid, säger Mattias Andersson. En fungerade och pålitlig tågtrafik är därför en högprioriterad fråga inom Svensk Kollektivtrafik och hela branschen, bland annat inom samarbetet Tillsammans för Tåg i Tid.

För mer information: Mattias Andersson, ansvarig Kollektivtrafikbarometern, 076-526 90 75
Anita Stenhardt, kommunikationschef, Svensk Kollektivtrafik, 070-588 08 69

Realterat material: Årsrapport Kollektivtrafikbarometern 2015 med analyser och sammanfattningar

Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande under hela året. Ett representativt urval av svenska folket mellan 15-75 år intervjuas per telefon, både med de som reser frekvent med kollektivtrafiken och allmänheten. 

Våra medlemsföretag, regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag, erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,4 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 62 procent av landets tågtrafik.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy