Skip to main content

Högt betyg för miljövänlig kollektivtrafik

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 13:00 CET

Resultaten från den årliga Kollektivtrafikbarometern visar att det höga betyget för kollektivtrafikens miljövänlighet stadigt ökar och att kunderna är nöjda med sin senaste resa.

Undersökningen har genomförts av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och baseras på totalt 43 900 intervjuer med både allmänhet och resenärer under 2009. Månadsvis har ett statistiskt urval av svenska folket mellan 15-75 år intervjuats per telefon.

- Det enskilt högsta betyget får kollektivtrafikens miljövänlighet, hela 85 % av svenska folket  instämmer helt eller delvis i påståendet att det är miljövänligt att resa med läns- och lokaltrafiken, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik. 2006 var det 81 % som tyckte att kollektivtrafiken var ett miljövänligt alternativ och ökningen av andelen som instämmer har framför allt skett under de senaste två åren.

Under 2009 ställdes en ny fråga i Kollektivtrafikbarometern där man fått svara på hur nöjd man är med sin senaste resa. Också här får läns- och lokaltrafiken ett högt betyg, 81 % av resenärerna är nöjda och ger betyg 4 och 5 på en femgradig skala.

- Även om vi gläds åt de höga betygen visar analyser från Kollektivtrafikbarometern att nöjda kunder inte med automatik ger ett ökat resande. Vi har som målsättning att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel och då måste den också upplevas vara användbar och utgöra ett reellt alternativ till bilen, säger Charlotte Wäreborn Schultz. Vi behöver arbeta ännu mer med att kundanpassa trafiken så att det blir enklare och mer attraktivt att resa med oss.

För mer information:
Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk Kollektivtrafik, 070-528 08 70
Anita Stenhardt, informationschef, Svensk Kollektivtrafik, 070-588 08 69

Drygt 40 frågor om kvalitet och attityder ställs i Kollektivtrafikbarometern. Samtliga frågor samt tabeller finns på www.svenskkollektivtrafik.se

Svensk Kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Medlemsföretagen, trafikhuvudmännen, har ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige. Drygt 1,2 miljarder resor görs årligen med kollektivtrafiken. www.svenskkollektivtrafik.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy