Skip to main content

Kalmar Läns Trafik AB och Kalmar kommun tilldelas priset ”Tillgänglig resa” 2008

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 16:38 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) delar årligen ut priset "Tillgänglig resa". Priset går till en kommun, ett landsting, en region eller en trafikhuvudman, som gjort en värdefull insats för att underlätta resandet för personer med funktionshinder. 2008 års pris går till Kalmar kommun tillsammans med Kalmar Läns Trafik AB. Priset delades ut idag på "Färdtjänst- och sjukresedagarna" i Malmö.

- Priset "Tillgänglig resa 2008", i konkurrens med många starka nominerade, är ytterligare ett bevis för att kollektivtrafiken i Kalmar kommun och Kalmar län nu just nu utvecklas på ett mycket positivt sätt, menar Birgitta Elfström, kommunalråd i Kalmar kommun. Utmärkelsen idag är ett kvitto på att våra strävanden varit lyckosamma och vi känner idag självklart en stark motivation att fortsätta arbeta med tillgänglighetsfrågorna, konstaterar Birgitta Elfström.

- Det känns fantastiskt roligt att, tillsammans med Kalmar kommun, få denna utmärkelse, säger Karl-Johan Bodell, VD Kalmar Läns Trafik AB. Vi har i många år haft en gemensam syn och successivt utvecklat kollektivtrafiken. Det har funnits en stark ambition att integrera de skilda trafikformerna och hitta en ny gemensam trafiklösning som passar så många resenärer som möjligt. Vårt arbete med ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken sker dessutom alltid i samverkan med handikapporganisationerna, menar Karl-Johan Bodell.

SKL:s motivering till beslutet är följande:
"Kalmar Läns Trafik AB har genom sitt helhetstänkande med upplägget En kollektivtrafik för alla förbättrat tillgängligheten och kvaliteten i resandet för många. Genom Närtrafiken har Länstrafiken på ett utmärkt sätt lyckats förena den tidtabellsbundna och linjestyrda trafikens fördelar med den anropsstyrda trafikens flexibilitet och goda tillgänglighet. Nytänkande med Nattstopp har också ökat tryggheten och uppskattas mycket av färdtjänstresenärer."

Svensk Kollektivtrafik är en av representanterna i juryn som utser pristagaren. Där finns också representanter för DHR, Svenska Färdtjänstföreningen, Örebro Läns landsting och SKL.

Kontaktpersoner:
Birgitta Elfström, kommunalråd Kalmar kommun, 070-348 17 67
Karl-Johan Bodell, VD Kalmar Läns Trafik AB, 0491-76 12 31
Lars Bergström, kollektivtrafikansvarig Kalmar kommun, 0480-45 00 83
Björn Sundvall, Svensk Kollektivtrafik, 070-628 08 63

Svensk Kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Våra medlemmar, trafikhuvudmännen, har ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken. Läs mer om Svensk Kollektivtrafik på www.svenskkollektivtrafik.se.

Läs mer om Kalmar Läns Trafik AB på www.klt.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy