Skip to main content

Kollektivtrafikansvariga i landet vill fördubbla marknadsandel och resande

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 09:00 CEST

Läns- och lokaltrafiken har anammat branschens mål att fördubbla marknadsandelen på lite sikt och resandet till 2020. En rapport framtagen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik visar att 15 av 23 trafikhuvudmän redan idag satt upp mycket ambitiösa mål för ökat resande. Flera har också satt upp mål för ökad marknadsandel för hela eller delar av sitt område.

I maj 2008 presenterade en enad kollektivtrafikbransch sin ambition för Näringsdepartementet om att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på sikt och resandet till år 2020. Branschens målmedvetna arbete har nu fått genomslag i landets län och kommuner.

-      Det är glädjande att så många av våra medlemmar redan höjt sin ambition rejält när det gäller mål för ökat resande men även för ökad marknadsandel inom sina områden. Det visar att målen som satts på nationell nivå nu också börjar brytas ned och konkretiseras på regional och lokal nivå, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Exempelvis ska ett fördubblat kollektivtrafikresande uppnås i Göteborg år 2020 jämfört med 2005. Även i Umeå är målsättningen att resandet med kollektivtrafiken ska ha fördubblats till år 2020 jämfört med 2005. I Sundsvall ska resandet med kollektivtrafiken ha fördubblats redan år 2015 jämfört med år 2007.

Kartläggningen visar också att åtta av 23 trafikhuvudmän satt mål för ökad marknadsandel för hela eller delar av sitt område.

Under seminariet ”Fördubblingsprojektet – från ord till handling” på kollektivtrafikbranschens mässa ”Persontrafik 2010” på Stockholmsmässan finns möjlighet att få veta mer om branschens fördubblingsarbete.

Mer information finns i bifogad rapport ”Trafikhuvudmännens mål för ökad marknadsandel och resande”.

Datum och tid: Tisdagen den 26 oktober, kl 14.30-15.00
Plats: Stockholmsmässan, scen Mingelytan.
Pressackreditering görs till Stockholmsmässan. Läs mer på www.persontrafik.se.

För mer information:
Charlotte Wäreborn Schultz, Svensk Kollektivtrafik, tfn 070-528 08 70

Svensk Kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Medlemsföretagen, trafikhuvudmännen, har ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige. Drygt 1,2 miljarder resor görs årligen med kollektivtrafiken.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera