Skip to main content

Kollektivtrafikens världsorganisation följer svenskt fördubblingsinitiativ

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 13:52 CEST

Den svenska kollektivtrafikbranschen har enats om målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Nu har även den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP satt samma mål i "PTx2 - Public Transport times two".

Vid ett policymöte i förra veckan beslutades att UITP skall verka för en fördubbling av den kollektiva trafiken under en 15-årsperiod. Arbetet presenterades som "PTx2" - Public Transport times two" - dvs "Kollektivtrafik gånger två". Anslaget känns väl igen för Sverige och i ett samtal efter presentationen med Svensk Kollektivtrafiks representant i Bryssel utvecklade Hans Rat, UITPs generalsekreterare, tankarna bakom UITPs fördubblingsarbete.

Varför fördubbling och varför just nu?
- Den finansiella och ekonomiska krisen i världen är ett symptom på att vi lever på fel sätt - vi överutnyttjar jordens resurser och riskerar att lämna en sämre jord som arv till kommande generationer. Här har transporterna en stor skuld och kollektivtrafiken är en del av lösningen. Nu behövs handling - inte mera prat och vackra ord. Vi skall inte längre vara nöjda med en årlig trafiktillväxt på någon eller några procent; nu krävs ett mål på fördubbling eller till och med tredubbling för att komma i rätt balans mellan transportslagen, säger Hans Rat.

Hur skall detta - i korta ordalag - kunna förverkligas?
- Tre huvudlinjer måste följas: För det första: Omsorg om staden - låt fotgängare, cyklister och kollektivtrafikens passagerare återta stadens utrymmen från privatbilismen. För det andra: Ändra kollektivtrafikens monokultur till multikultur, vilket innebär att man inte ska betrakta resenärerna som en homogen grupp med likartade behov utan som individer - och anpassa utbudet efter detta. För det tredje: Öppna marknaden för privata initiativ och låt operatörerna få större frihet. Vi måste låta dem tjäna pengar igen! Därför ser jag med stor glädje dels den svenska fördubblingstanken med dess affärsmodell, dels anslaget i den statliga svenska utredning som nyss lagts fram. Det är viktigt att få rätt balans mellan den politiska dimensionen och den serviceorienterade dimensionen, förklarar Hans Rat.

- Det känns mycket upplyftande att det på flera håll i världen - oberoende av varandra - pågår fördubblingsarbete och Sverige skulle med sitt redan igångsatta arbete kunna tjäna som en pilot för hela Europa, avslutar Hans Rat.

- Det är glädjande att världsorganisationen i likhet med Sverige sätter fördubblingsmål för hela världens kollektivtrafik. Jag hoppas att detta ska få vår svenska regering att få upp ögonen för att den svenska kollektivtrafikens samarbete är ett gott exempel för resten av världen. Genom att satsa ännu mer på den svenska kollektivtrafiken kan vi öppna upp för möjligheter att exportera våra innovativa lösningar till andra delar av världen, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik och ordförande för Fördubblingsprojektet.

Fakta om UITP
UITP - International Association of Public Transport - är kollektivtrafikens världsorganisation med 3100 medlemsföretag från 90 olika länder. Huvudkontoret finns i Bryssel och organisationen fyller 125 år nästa år.
Läs mer om UITP på www.uitp.org

Fakta om det svenska fördubblingsinitiativet
Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik, Fördubblingsprojektet, har som mål att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Projektets vision är att kollektivtrafiken ska vara en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Arbetet drivs av Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR), Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Läs mer på www.fördubbling.se.

För mer information kontakta
Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk Kollektivtrafik, 070-528 08 70
Hans Rat, Secretary General, UITP, tel +32 2 661 31 93
Bernt Nielsen, Svensk Kollektivtrafiks EU-representant, 0705-43 29 26

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.