Skip to main content

Män reser mer kollektivt

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 10:00 CET

Resultaten för den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern visar att kollektivtrafikens andel av mäns totala resande ökat med nästan två procentenheter jämfört med förra året. Nöjdheten med senaste resan ligger kvar på en fortsatt hög nivå, 80 % är nöjda.


- Det är positivt att män väljer kollektivtrafiken mer än tidigare, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen visar också att marknadsandelen ökat på riksnivå de senaste tre åren från 24 % till 26 % vilket ligger i linje med branschens målsättning att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel.

Kollektivtrafikbarometern analyserar en rad frågor kring kvalitet och service. De regelbundna resenärerna ger högt betyg till bland annat information om avgångstider där 82 % är nöjda, 73 % tycker det är tryggt och 72 % upplever att det är enkelt att åka med kollektivtrafiken. Sämst betyg får störningsinformation där enbart 27 % är nöjda och dessutom uppfattas kollektivtrafiken inte som lyhörd för synpunkter.

I de flesta frågorna tycker kvinnor och män lika. När det gäller upplevd trygghet är det skillnad, 76 % av männen känner sig trygga jämfört med 71 % av kvinnorna. På frågan om man anser att restiden kan användas till vad man vill, instämmer 60 % av kvinnorna jämfört med 56 % av männen. 

 - Det är också glädjande att en så stor andel är nöjda med senaste resan. Oavsett om det är ett storstadslän eller glesbygdslän har nöjdheten ökat med två procentenheter sedan förra året, säger Charlotte Wäreborn Schultz.

Undersökningen har genomförts av Ipsos på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och baseras på totalt 51 183 intervjuer med både allmänhet och resenärer under 2012. Månadsvis har ett statistiskt urval av svenska folket mellan 15-75 år intervjuats per telefon och besvarat frågor kring resvanor, kvalitet och service.  


För mer information:

Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk Kollektivtrafik, 070-528 08 70

Anna Enström Järleborg, analytiker, Svensk Kollektivtrafik, 070-605 08 62


Bil. Årsrapport Kollektivtrafikbarometern 2012 med analyser och sammanfattningar

 

Våra medlemsföretag, länstrafikbolagen och regionala kollektivtrafikmyndigheter, erbjuder  lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Drygt 1,3 miljarder resor görs årligen med kollektivtrafiken.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy