Skip to main content

Samlat grepp kring framtida betallösningar för kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 07:00 CEST

Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik tillsatte under våren en särskild utredning för att se över vilka åtgärder på kort och lång sikt som behövs för införande av nya betallösningar inom kollektivtrafiken. Resultatet av arbetet i den första fasen är nu klar och visar på stora brister i harmonisering mellan regioner och mellan operatörer. En konkret handlingsplan tas därför fram för att nå snabb förbättringseffekt på befintliga system och för att utveckla nya samordnade betallösningar. Trafikverket går in som ny part i det fortsatta arbetet.

– Det handlar om att ta fram förslag som svarar mot resenärernas behov och som präglas av enkelhet, säger Charlotte Wäreborn Schultz, ordförande för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik. Vi inleder omedelbart ett nationellt harmoniseringsarbete vilket är avgörande för att lyckas. En viktig del i det fortsatta arbetet är också att etablera en neutral plattform för distribution och försäljning som fungerar när kollektivtrafiken avregleras 2012.

- För oss är det naturligt att vi nu engagerar oss i och blir en del av Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik, säger Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör, Trafikverket. Vi kommer aktivt hjälpa till att skapa förutsättningar för att nå målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Att åstadkomma samordnade betallösningar är strategiskt viktigt för att det ska bli smidigt för resenärerna att åka kollektivt över länsgränserna.

Under seminariet ”Framtidens betallösningar” på kollektivtrafikbranschens mässa ”Persontrafik 2010” presenteras resultaten från utredningen och vilka åtgärder som planeras på kort och lång sikt. 

Datum och tid: Onsdag 27 oktober, kl 14.30-15.00
Plats: Stockholmsmässan, lokal T 4

Pressackreditering görs till Stockholmsmässan. Läs mer på www.persontrafik.se

Bakom det fortsatta arbetet står förutom Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Taxiförbundet, Trafikverket  även Samtrafiken och Resekortet i Sverige AB.

För mer information:
Charlotte Wäreborn Schultz, tfn 070-5280870
Lena Erixon, Trafikverket, tfn 0243-755 75

Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik är branschens gemensamma initiativ för att på sikt fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Projektet drivs av Svensk Kollektivtrafik, Bussbranschens Riksförbund (BR), Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Trafikverket. För mer information: http://www.fordubbling.se.  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera