Skip to main content

Studenter får pris för uppsats om nyskapande kollektivtrafik med exempel från Ghana

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 07:45 CET

Lily Naah och Ilyas Alhassan får idag ta emot 10 000 kr i stipendium för sin masteruppsats om utformningen av en Bus Rapid Transit (BRT) korridor i Ghanas huvudstad Accra vid Transportforum i Linköping.

Priset delas ut vid invigningen av Transportforum, den 13 januari i Linköping. Bakom priset står Kollektivtrafikakademin, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR). Prisutdelare är professor Bengt Holmberg, Lunds universitet. Ilyas Alhassan finns på plats för att ta emot priset.

Vid bedömningen har arbetets praktiska relevans för verksamma inom kollektivtrafiken och arbetets vetenskapliga kvaliteter varit vägledande.

Uppsatsen är skriven inom området Bus Rapid Transit, BRT. BRT är en form av kollektivtrafik som är på stark frammarsch, inte minst i utvecklingsländer tack vare av dess kostnadseffektivitet och höga kapacitet.

Motiveringen:

”Studenterna har i sitt arbete använt mikrosimuleringsprogrammet VISSIM. Med hjälp av sina simuleringar har de kunnat studera alternativa utformningar av BRT-systemet och också kunnat beskriva effekterna på biltrafiken. De har bland annat identifierat kritiska punkter som fördröjer busstrafiken samt effekterna av olika busstorlekar och turtätheter.

Studenterna har trots stora svårigheter att få fram data för modellen visat att den kan ge mycket värdefullt underlag vid utformningen av BRT-system och att den är användbar även i utvecklingsländer.”

Lily Naah och Ilyas Alhassan har skrivit masteruppsatsen vid KTH i Stockholm.

Ilyas Alhassan arbetar just nu som lektor inom Civil Engineering (Wa Polytechnic) i Ghana.
Lily Naah arbetar som kvalitetsingenjör för MSF i Accra, Ghana.

Om uppsatstävlingen:
Tävlingen arrangeras av Kollektivtrafikakademin i samarbete med Svensk Kollektivtrafik och Bussbranschens Riksförbund (BR). Juryn består av Bengt Holmberg, professor vid Lunds universitet, Björn Sundvall, Svensk Kollektivtrafik och Lars Annerberg, Bussbranschens Riksförbund (BR). Prissumman är på 10 000 kronor. Tävlingen har arrangerats sedan 1998.

Om BRT:
Bus Rapid Transit (BRT) står för högt utvecklade busstrafiksystem där man tagit vara på många av de lösningar som annars finns i spårtrafik. För utvecklingsländer är BRT en möjlighet att med hjälp av buss nå kapacitetsvolymer och kvalitet i nivå med tunnelbana. BRT är därför en av de intressantaste utvecklingstendenserna för kollektivtrafik internationellt. BRT karaktäriseras av raka och tydliga linjesträckningar, full prioritet på egna bussbanor och skyddade busskörfält, hög turtäthet och praktisk kapacitet upp till cirka 35 000 resenärer per riktning och timme.

Tid och plats för prisutdelning
Den 13 januari, kl 10.00 – 10.30, Konsertsalen, Linköping.

För mer information
Bengt Holmberg, Lunds universitet, telefon 046-222 33 74
Björn Sundvall, Svensk Kollektivtrafik, telefon 08-788 08 63 eller 070-628 08 63
Lars Annerberg, Bussbranschens Riksförbund (BR), telefon 08- 442 72 74 eller 070-648 24 36. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy