Skip to main content

Välkommen satsning på tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 15:11 CEST

Regeringen och SKL presenterade igår en strategi för hur målen för tillgänglighet ska nås fram till år 2010. Tillsammans med Svensk Kollektivtrafiks och trafikhuvudmännens insatser innebär detta att allt fler kan resa med kollektivtrafiken i Sverige. Svensk Kollektivtrafiks mål är att fördubbla kollektivtrafiken till 2020.


- Att regeringen nu satsar ytterligare 150 miljoner kronor på bättre tillgänglighet i järnvägens infrastruktur är mycket välkommet. Det kompletterar våra satsningar som nu genomförs av olika trafikhuvudmän för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken, säger Svensk Kollektivtrafiks ordförande Christer G Wennerholm (m).

Läns- och lokaltrafiken i Sverige har redan kommit långt i arbetet med att skapa en tillgänglig fysisk kollektivtrafik. Branschen följer EU:s bussdirektiv och har tagit fram upphandlingsdokument för bussar samt specialfordon. I snitt har idag exempelvis 60 procent av fordonen i den allmänna kollektivtrafiken låggolv och över 50 procent har ramper och lifter installerade.

- Svensk Kollektivtrafik har stor erfarenhet av tillgänglighetsarbete. Planering av bostäder, närmiljö och infrastruktur måste gå hand i hand. Satsningen för tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder i den fysiska planeringen är därför oerhört viktig, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik.

- Tillgänglighetsfrågorna finns alltid med i vårt helhetsperspektiv. Det handlar om upprustning av stationer, mer tillgängliga tåg och bussar och framförallt ett bra bemötande genom hela resan. Lyckas vi med detta har vi lagt ytterligare en pusselbit för att nå målet att fördubbla kollektivtrafiken fram till 2020, säger Christer G Wennerholm.

- Bra och tydlig information är en viktig del i tillgänglighetsarbetet. I över hälften av fordonen i landet finns idag exempelvis informationssystem med automatiska hållplatsutrop installerade, säger Charlotte Wäreborn Schultz.

På flera håll i landet byggs informationscentraler för färdtjänst ihop med den allmänna kollektivtrafikens centraler. Resenären kan då snabbt få information om tillgänglighetsgraden även för den vanliga linjetrafiken.

För mer information:
Håkan Filipsson, pressekreterare åt Christer G Wennerholm, tfn 070-737 41 90
Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk Kollektivtrafik, tfn 070-528 08 70

Svensk Kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Medlemsföretagen, trafikhuvudmännen, har ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige. Drygt 1,2 miljarder resor görs årligen med kollektivtrafiken. Läs mer på www.svenskkollektivtrafik.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy