Skip to main content

Svensk Turism får uppdraget att etablera besöksnäringens samverkansarena

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2020 07:00 CET

Ola Lindgren Nilsson, projektledare Samverkansarena besöksnäringen

Svensk Turism får uppdraget av Tillväxtverket att bygga en samverkansarena för besöksnäringen. Syftet är att bidra till näringens långsiktiga utveckling och målet är att ha samverkansarenan på plats redan i november 2020.

Samverkansarenan ska företräda besöksnäringens intressen, inklusive dess små och medelstora företag, formulera näringens behov och ha en drivande roll i näringens utveckling.

-Svensk Turism vill långsiktigt samla besöksnäringens alla parter. En samverkansarena med stöd av Tillväxtverket kommer rusta oss väl för framtiden, säger Susanne Andersson Pripp, ordförande i Svensk Turism AB

Det finns ett stort behov av att utveckla starkare samarbeten mellan besöksnäringens stora och små företag, vilket man inte minst kan se nu i tider av coronavirus och den oerhörda effekt det får för hela besöksnäringen. Samverkansarenan ska fungera som samlingspunkt för besöksnäringen och andra aktörer för att bidra till hållbar utveckling av turism och besöksnäring i hela Sverige. Tillväxtverket kommer aktivt stötta besöksnäringens etablering av en gemensam arena som kommer att ägas och drivas av besöksnäringens företag.

-För att skapa en internationellt hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring behövs ökad samverkan och fokus på de behov som finns i framtiden. Det handlar bland annat om att stärka näringen som helhet och samspelet mellan det offentliga och företagen, säger Tim Brooks, avdelningschef Företag på Tillväxtverket.

Svensk Turism startar nu, i samarbete med Tillväxtverket, arbetet med den nya arenan och har tillsatt Ola Lindgren Nilsson som projektledare. Ola är styrelseledamot i Svensk Turism och idag vd för Sörmlands Turismutveckling. Uppdraget som projektledare blir Olas huvuduppgift fram till november med placering hos Svensk Turism AB i Stockholm.

-Ett spännande och utmanande uppdrag, som jag ödmjukt ser fram emot att få arbeta med. Den kommande arenan behöver en stark förankring bland besöksnäringens aktörer som företräder resa, bo, äta och göra, säger Ola Lindgren Nilsson.

I slutet av november 2019 meddelade regeringen att man avser att finansiera en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer och Tillväxtverket fick uppdraget att i en uppstartsfas stödja näringen i det arbetet. 

Svensk Turism AB är ett aktiebolag som ägs av 170 företag och organisationer som i sin tur

representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena resa, bo, äta och göra.

Svensk Turism har tre tydliga uppdrag från ägarna:

- Att förvalta näringens del i ägarskapet av det statliga kommunikationsbolaget Visit

Sweden AB som marknadsför Sverige som turistland mot omvärlden.

- Att vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”

- Utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling

Styrelsen består av 14 ledamöter som representerar stora delar av besöksnäringen. På uppdrag

av Svensk Turism är några av ledamöterna också näringens representanter i Visit Sweden

styrelse.