Skip to main content

Svensk Turism kommenterar regeringens strategiutspel

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 11:35 CEST

Bildkälla: Besöksliv

Svensk Turisms ordförande kommenterar regeringens utspel om en ny strategi för besöksnäringen. 

"Det är väldigt viktigt att regeringens strategi krokar arm med näringen. På många sätt är företagen beroende av det offentliga och utöver att flera regioner har utvecklade strategier för besöksnäringen så har många kommuner och SKL tankar och idéer. Så det är viktigt att tänka på hela spektrat". Läs Besökslivs artikel  här.

Svensk Turism AB är ett aktiebolag som ägs av 170 företag och organisationer som i sin tur

representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena resa, bo, äta och göra.

Svensk Turism har tre tydliga uppdrag från ägarna:

- Att förvalta näringens del i ägarskapet av det statliga kommunikationsbolaget Visit

Sweden AB som marknadsför Sverige som turistland mot omvärlden.

- Att vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”

- Utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling

Styrelsen består av 14 ledamöter som representerar stora delar av besöksnäringen. På uppdrag

av Svensk Turism är några av ledamöterna också näringens representanter i Visit Sweden

styrelse.