Skip to main content

Nytt från Svenska barnboksinstitutet

Nyhet   •   Aug 23, 2013 13:21 CEST

Sbi stärker forskningsanknytningen och anställer ny bibliotekarie
Från den 1 juli 2013 innehar fil dr. Åsa Warnqvist en nyinrättad forskartjänst (100 %) på Svenska barnboksinstitutet. Syftet är att stärka institutets forskningsfrämjande verksamhet och att i än högre grad sprida kunskap och kännedom om tidigare och pågående forskning inom det barnlitterära fältet bland pedagoger, bibliotekarier, media, författare, illustratörer och den intresserade allmänheten. I tjänsten ingår bland annat redaktörskap för Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning och tid för egen forskning i Svenska barnboksinstitutets regi.

Från 12 augusti är fil dr. Henrik Wallheim anställd som bibliotekarie (50 %) på Svenska barnboksinstitutet. Han ersätter Anna Wendel, som tillträtt en annan anställning. Från samma datum - 12 augusti - återgår Lillemor Torstensson, efter 18 månaders tjänstledighet, till sin anställning (100 %) som informatör på Svenska barnboksinstitutet.

Program på Sbi i höst
3 september: Barnlitteraturens värden och värderingar
 I antologin Barnlitteraturens värden och värderingar medverkar en rad skribenter som var och en diskuterar definitioner av barnlitteraturens värden nu och förr, censurens betydelse, önskvärda och mindre önskvärda värderingar i barnlitteratur och den förmedlade synen på sexualitet, mångkultur och miljö. Redaktörerna Sara Kärrholm och Paul Tenngart presenterar boken och talar utifrån dess tema. Antologin ingår i Sbi:s skriftserie som nummer 119.

16 september: En blåögd lintott på nya äventyr
 Magnus Öhrn, 2013 års mottagare av Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms forskarstipendium, talar om den svenska pojkboken under 100 år och hur den svenska pojken - och dess motbilder - skildrats i pojkboken i förhållande till den bakomliggande ideologin och världsbilden. Det blir också något om pojkbokens nedgång och fall.

Övriga höstprogram: Martha Sandwall-Bergström, Opal och Eva Lindström
 I år är det 100 år sedan författaren Martha Sandwall-Bergström föddes. Det uppmärksammas i höstens artiklar i Barnboken och i ett kommande kvällsprogram där medverkande ur tidskriften deltar. Förläggaren Bengt Christell samtalar med Jan Hansson, Sbi, om 40 års barnboksutgivning då barnboksförlaget firar 40 år. Bilderbokskonstnären Eva Lindström samtal med Åsa Warnqvist, Sbi, i Svenska barnboksinstitutets serie med författar- och illustratörsmöten. Datum för programmen meddelas inom kort.

Tid och plats för samtliga programpunkter:
18.00-19.30 i föreläsningssalen på Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. Fri entré. Ingen förhandsanmälan krävs.


Sbi på Bok & bibliotek
Torsdagen den 26 september arrangerar Sbi två seminarier. Är Kulla-Gulla viktigare än Pippi Långstrump idag? Eva Söderberg som skrivit avhandlingen Askunge, madonna eller feminist? samtalar med Jan Hansson, Sbi, om Martha Sandwall-Bergström med anledning av 100-årsjubileet. Samtalet kretsar kring Kulla-Gullas betydelse idag. Kl. 12.00-12.45 (To1200.6)

Bokprovning. Anne-Marie Karlsson och Cecilia Östlund, båda Sbi, visar på trender och statistik i 2012 års utgivning av barn- och ungdomslitteratur samt spanar efter vilka tendenser som redan nu kan utläsas i 2013 års utgivning. Kl. 14.30-14.50 (To1430.1)

 Kl 10.30  i Kulturrådets monter, C03:02, samtalar Kerstin Brunnberg med Cecilia Östlund, Sbi, om mångfald i samtida barn- och ungdomslitteratur under rubriken Är du synlig lille vän? Speglar barnboksutgivningen dagens Sverige? Samtalet arrangeras av Kulturrådet.

Kontakt:
 Lillemor Torstensson
 Informatör
lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera