Slow-TV från S:t Johannes kyrka i Malmö

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 13:47 CEST

Nu finns det möjlighet att se direkt vad som händer i S:t Johannes kyrka! Från kyrkan sänds nu Slow-TV - i en avgränsad del av kyrkan - från den främre ljusbäraren vid altaret. Sändningen är igång när kyrkan är öppen för allmänheten.

​Gunilla Hallonsten blir ny kyrkoherde för Svenska kyrkan Malmö

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2020 16:58 CEST

Idag beslutade Kyrkorådet att Gunilla Hallonsten blir Svenska kyrkan Malmös nya kyrkoherde efter Per Svensson som går i pension sommaren 2020.

​Svenska kyrkan Malmö tar ansvar för att minska smittspridningen – påskens gudstjänster firas digitalt

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2020 10:15 CEST

Med anledning av uppmaningen från Socialministern och Folkhälsomyndigheten kommer Svenska kyrkan i Malmö från och med idag, måndag den 6 april, inte ha offentliga gudstjänster. Alla är dock varmt välkomna att delta digitalt via nätet.

Kyrkan ställer om verksamheten och finns som resurs - också i kristider

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 08:58 CET

Svenska kyrkan har i alla tider varit en självklar samlingsplats för människor. Det gäller inte minst i tider av kris och oro. Med coronaviruset begränsas dock möjligheterna att träffas och umgås. Men kyrkan stänger inte ner – utan ställer om till annan verksamhet. Kyrkan finns kvar som en källa till tro, hopp och kärlek.

Alla kyrkor i Malmö är öppna på dagtid för ljuständning och bön. Många kyrkor har lunchmusik och ibland även en kort andakt. Detta fortgår, fast med instruktioner om att sitta en bit ifrån varandra.

– Vi kommer att fortsätta att fira gudstjänst, säger kyrkoherde Per Svensson. Om vi inte kan ses i kyrkan så får vi hitta andra lösningar. Några kyrkor har gudstjänster utomhus. Många kyrkor har också börjat webbsända gudstjänster, andakter och musik. Det är för många en otroligt fin och varm hälsning att får höra sin lokala präst, musiker och körsångare på webben. Det ger en känsla av närhet, av normalitet och omtanke. Kyrkans viktigaste uppgift just nu är att fånga upp dem som känner sig oroliga och ensamma och ge dem hopp, säger Per.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tecknat en uppgörelse med de största ideella organisationerna i Sverige, varav Svenska kyrkan är en, om hur vi tillsammans kan stödja riskgrupper. Det är med stolthet och glädje kyrkan kan svara an på detta rop genom att berätta att kyrkan redan arbetar proaktivt och aktivt med frågorna. Men nu kan kyrkan tillsammans med andra aktörer och MSB göra ännu mer för riskgrupperna. Svenska kyrkan hjälper praktiskt till med bland annat mat- och medicininköp men också genom att vara en social kontakt och ett andligt samtalsstöd.

Om man vill ha hjälp från kyrkan bör man i första hand vända sig till sin närmsta kyrka där präst och diakon (kyrkans socialarbetare) finns tillgängliga på dagtid. På kväll- och helgtid finns det möjlighet till att prata med präst via telefon, chatt eller email via Svenska kyrkans nationella tjänst Jourhavande präst.  Extra resurser har satts in för samtalsstöd och öppettider har förlängts.

Genom aktivt arbete i samhället och daglig bön vill kyrkan förmedla lugn, trygghet och hopp.

För mer information om Svenska kyrkan Malmös verksamhet
www.svenskakyrkanmalmo.se 

För kalender med information om vad som webbsänds 
Webbkalender för Svenska kyrkan Malmö 

Vid frågor, kontakta kommunikationschef Karin Rosvall. Se nedan för kontaktuppgifter. 

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan i Malmö är ett pastorat med 6 församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt administrativa enheter. Totalt är cirka 450 personer anställda i verksamheterna. Malmö kyrkliga samfällighet bildades 1932, ombildades 2014 till ett pastorat, och styrs av en politisk beslutsorganisation. I Malmö har Svenska kyrkan cirka 140 000 medlemmar vilket är ungefär 48% av Malmös befolkning.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tecknat en uppgörelse med de största ideella organisationerna i Sverige, varav Svenska kyrkan är en, om hur vi tillsammans kan stödja riskgrupper. Svenska kyrkan hjälper praktiskt till med bland annat mat- och medicininköp men också genom att vara en social kontakt och ett andligt samtalsstöd.

Läs vidare »

Livestreamad konsert från S:t Petri kyrka

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2020 11:34 CET

S:t Petri kyrka och kören Petri Sångare i Malmö vill bidra till att sprida lugn och hopp i denna orostid när stora evenemang ställs in världen över. Nu på torsdag 19 mars kl 20.30 sänder vi därför en extrainsatt konsert live från kyrkan.‬ Utan publik på plats. Medverkar gör bl a Maria Streijffert, mezzo. Alexander Einarsson är dirigent‬.

S:t Pauli kyrka ordnar samtal om konstens kraft i kyrkorummet

Nyheter   •   Feb 25, 2020 08:17 CET

Lördag 29 februari kl. 16.00 bjuder S:t Pauli kyrka in till samtal om konstens kraft i kyrkorummet med utgångspunkt i Elisabeth Ohlson Wallins konstverk Paradiset. Bland de medverkande finns bland andra teologen Jesper Svartvik och föreläsaren och inspiratören Claes Schmidt/Sara Lund.

S:t Andreas kyrka renoveras under hela 2020

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2020 08:00 CET

​Under hela 2020 kommer S:t Andreas kyrkas församlingshem och klockstapel vid Fridhemstorget i Malmö att renoveras. Rivningen av klocktornet kommer att ske under februari till mars och kommer att byggas upp igen under augusti och september. Stora delar av torget och området runt kyrkan kommer att spärras av på grund av säkerhetsrisken.

Vårens konserter i S:t Petri kyrka

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2020 14:09 CET

S:t Petri kyrkas rika konsertliv drar nu igång igen. På söndag 26/1 kl 18 ges en konsert med kantater av J.S. Bach som framförs av Martin Arpåker, sångsolister och barockensemble. Våren bjuder för övrigt på en stor variation av konserter inom de återkommande serierna Kör- och orkesterkonserter varannan söndag samt After Work Orgel varannan fredag. Lunchmusik ges varje onsdag året runt.

Tavlan Paradiset får en slutgiltig placering utanför kyrkorummet

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2019 11:36 CET

Svenska kyrkan håller HBTQ-frågorna högt på agendan. Svenska kyrkan Malmö driver sedan många år ett aktivt arbete inom området. Det är av stor vikt att alla människor känner sig välkomna och inkluderade i kyrkans gemenskap. Kyrkoherde Per Svensson har därför beslutat att tavlan Paradiset ska få en annan slutgiltig placering utanför S:t Paulis kyrkorum.

S:t Pauli kyrka tar emot Paradiset

Nyheter   •   Nov 29, 2019 09:56 CET

På söndag den 1 december, första advent, skrivs historia. Då tas tavlan ”Paradiset” emot i S:t Pauli kyrka i Malmö. Paradiset är ett verk skapat av fotografen och konstnären Elisabeth Ohlson Wallin 2012. Nu har verket skänkts till S:t Pauli kyrka i Malmö.

Kontaktpersoner 37 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kyrkoherde
 • pelhr.cxsvmaenedssfvonta@srtveoinsqakapmkywlrkfsantn.sakepx
 • 040-27 90 44
Per Svensson, kyrkoherde Svenska kyrkan Malmö

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Information och kommunikation
 • kaowriysn.xwrowtsvdlalkbl@yasvoxenulskqsakjhyrlekagln.ndsegv
 • 040-279002

Om Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan har 6 miljoner medlemmar i Sverige

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan i Malmö är ett pastorat med 6 församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt administrativa enheter. Totalt är cirka 450 personer anställda i verksamheterna. Malmö kyrkliga samfällighet bildades 1932, ombildades 2014 till ett pastorat, och styrs av en politisk beslutsorganisation. I Malmö har Svenska kyrkan cirka 140 000 medlemmar vilket är ungefär 48% av Malmös befolkning.

Vision
Svenska kyrkan Malmös vision är att bidra till världens fred. Det innebär att öppna för fred inom varje människa, att skapa fredens möjlighet i Malmö och hela världen.

Uppdrag
Svenska kyrkan Malmö har Kristi kyrkas uppdrag att i en anda av öppenhet, tillit och respekt gestalta och dela berättelsen om Jesus Kristus. Genom att leva nära jorden med öppen himmel firar och upprättar kyrkan livet. Så tjänar kyrkan Guds rike och världens fred genom att leva i verkligheten och samtidigt investera i en ny och annorlunda verklighet

Vad är Svenska kyrkan? Vad betyder det att kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund?
Kristen tro är en tro på en Gud som av kärlek har gett dig och världen liv. I Jesus Kristus visar Gud sin kärlek. Att Kristus uppstod innebär att livet är starkare än döden. Här och nu fortsätter Gud att genom sin Ande sitt att ge kraft och hopp, i vardagens glädjeämnen och svårigheter. Det är evangeliet och centrum i Svenska kyrkan. Evangelium är grekiska och betyder "glatt budskap".

En luthersk kyrka
Att Svenska Kyrkan också kallas luthersk utgår från reformationen och att Martin Luther (1483 – 1546) gjorde upp med det han tyckte stod mellan människan och Gud. För Martin Luther handlar tron om att lita på att Gud är nära varje människa med sin kärlek och förlåtelse. Därför bör varje människa ha tillgång till evangeliet, och Martin Luther var mån om att varje människa skall ha tillgång till bibeln på sitt språk. Allt för att evangeliet skulle nå varje människa i konkreta situationer och bli levande hopp och kraft.

Dopet
Guds kärlek är alltid först – människan kan bara svara an på den genom tacksamhet och glädje och genom att svara an på medmänniskan och hennes behov. Det är dopet tecknet på, och det är därför Svenska kyrkan döper barn. I dopet av det lilla barnet kommer Guds kärlek innan barnet kan svara ja eller nej på den gåvan. I den kärleken får människan växa och upptäcka berättelsen om Jesus. Dopet ger också medlemskap i Svenska kyrkan.
Varje döpt är religiöst myndig, det vill säga har ett ansvar och en möjlighet att själv upptäcka och utforska evangeliet om Jesus Kristus. Jesus är den kristna trons kärna och stjärna.

Adress

 • Svenska kyrkan Malmö
 • Fiskehamnsgatan 3
 • 211 18 Malmö