Skip to main content

Beroende och medberoende ett växande samhällsproblem

Nyhet   •   Sep 20, 2018 07:00 CEST

Livet är inte alltid lätt att få ihop. Stress och krav gör att många människor flyr vardagen genom alkohol, drog eller spelmissbruk. Bredvid står ofta anhöriga som dras in i ett medberoende. Dessa människor möter Sjukhuskyrkans personal dagligen i samtal. För att ge personalen inspiration och ökade kunskaper i ämnet anordnar Sjukhuskyrkan Malmö/Lund den 25-27 september nationella fortbildningsdagar på temat ”Beroende, medberoende och vägar till förändring”.

"Livet är skört och rätt ofta kan vi inte styra över livet och dess vändningar, säger Peter Englund som är präst på Sjukhuskyrkan i Malmö. ”Det är när de riktigt stora frågor kommer, ofta plötsligt, som sjukhuskyrkan kan vara en samtalspart, och vi finns till för alla på sjukhuset; såväl patienter som anhöriga och personal. Kropp och själ hör verkligen ihop och intresset och kunskapen kring existentiell hälsa ökar hela tiden" säger Peter Englund som också är en av arrangörerna för fortbildningsdagarna.

Föreläsare på fortbildningsdagarna är bland annat My Skarsgård som är alkohol och drogterapeut och kommer att hålla föreläsningen ”Bakom fasaden”. Elisabeth Punzi. leg. psykolog och forskare vid Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, kommer att föreläsa om ”Att bemöta, förstå och behandla personer med missbruk”.

Vår uppgift som kyrka på sjukhuset handlar till viss del om att på olika sätt bidra till att rum skapas som möjliggör för människor att utrycka sig andligt och existentiellt” säger Maria Lundberg som är en av arrangörerna och präst i Sjukhuskyrkan i Lund.

Fortbildningsdagarna är endast för anställda inom Sjukhuskyrkan men mer information om de olika föreläsarna, litteratur eller kontakt till olika avdelningar som arbetar med frågorna, samt organisationer som arbetar med ämnena kan fås av arrangör och prästerna Peter.Englund@svenskakyrkan.se och maria.i.lundberg@svenskakyrkan.se

Fakta

  • Sjukhuskyrkans fortbildningsdagar arrangeras varje år runt om i Sverige men i Malmö/Lund var det över 20 år sedan det sist anordnades. I år är det 150 personer anmälda.
  • Cirka 300 personer arbetar i Sverige inom Sjukhuskyrkan på över 70 orter.
  • Målgrupp är såväl patienter på sjukhuset som deras anhöriga och personalen
  • Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna i Sverige. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan utför. Exempel på verksamhet är; enskilda samtal och själavård, krisstöd vid akuta händelser, avskeds- och minnesstunder, dop och barnvälsignelse i krissituation, gudstjänster och andakter, samtal och reflektionsgrupper med personal kring liv, död och etiska frågor.

För mer information:
Präst i Malmö och arrangör: peter.englund@svenskakyrkan.se, Tel. 040 -27 90 00
Präst i Lund och arrangör: maria.i.lundberg@svenskakyrkan.se

www.sjukhuskyrkan.se/

www.svenskakyrkanmalmo.se/sjukhuskyrkan/

Press är välkommen på föreläsningarna (se bifogat dokument) men måste meddelas i förväg till Peter eller Maria.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.