Skip to main content

Bestridande av S:t Johannes som ett natthärbärge

Nyhet   •   Mar 30, 2016 11:42 CEST

Med anledning av det vite som Svenska kyrkan Malmö har mottagit från Malmö Stad angående att S:t Johannes kyrka varit öppen nattetid kommer här ett svar riktat till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad:

"Varje dag är Svenska kyrkans kyrkorum öppna. Det är ett av kyrkans grundläggande uppdrag att dessa rum är öppna och tillgängliga för bön, vila och skydd även när inte gudstjänster eller andra verksamheter pågår.

Svenska kyrkan Malmö har länge diskuterat och sett på möjligheterna att kunna hålla någon av stadens kyrkor öppen under natten.

När det i höstas kom stora grupper av flyktingar till Malmö hade Svenska kyrkan en beredskap att öppna upp S:t Johannes kyrka om så krävdes. När situationen blev akut i november, öppnades kyrkan upp på anmodan från Migrationsverket. Vi kunde då bereda flyktingar värme och skydd från köld och vind nattetid mellan kl 21 och 08. I och med att kyrkan var öppen på natten kom redan från början även andra människor som hade behov av skydd och värme.

När flyktingströmmen på grund av regeringsbeslut om gränskontroller minskade i december beslöt Svenska kyrkan Malmö att fortsätta hålla kyrkan öppen för bön, vila och skydd under natten fram till påsknatten den 27 mars. Detta ligger också i samklang med kyrkans grundläggande uppdrag.

Det är kyrkans uppgift att ha öppna och tillgängliga kyrkor. För Malmö stad är det oerhört generande om Svenska kyrkan måste betala böter för att kyrkan har gett skydd till utsatta människor i Malmö, när vare sig stat eller kommun har räckt till.

Svenska kyrkan har under denna tid inte tillhandahållit vare sig filtar, täcken eller kuddar. Det har heller inte varit någon form av matutskänkning eller liknande. Inte heller har det funnits tillgång till toaletter eller tvättmöjligheter. Däremot har böner betts regelbundet varje natt kl 24, 03 och kl 06.

Vi bestrider därför Er beskrivning av att Svenska kyrkan startat ett härbärge. Definitionen på härbärge är att man upplåter sängplatser oftast i sovsalar och där det oftast serveras frukost och där det finns sanitära möjligheter. Vi är medvetna om att ordet härbärge förekommit i media, men det har varit en felaktig beskrivning av denna verksamhet."

Anders Ekhem
Kyrkoherde

Lars Micael Adrian
adm chef

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.