Skip to main content

Sveriges Allmänningsskogars Förbund ny medlem i PEFC

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2019 10:07 CEST

Skog i Norrlands inland

Svenska PEFC:s styrelse har beslutat att anta Sveriges Allmänningsskogars Förbund som ny medlem. Nu består Svenska PEFC av 34 medlemmar inom skogsbruk, förädlingsindustri och andra skogliga intressen som aktivt är med och stödjer utvecklingen av ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk.

Sveriges Allmänningsskogars Förbund är en sammanslutning av 20 allmännings- och besparingsskogar i Norrbotten, Västerbotten och Dalarna.

- Flera av våra medlemmar är certifierade enligt PEFC. Därför är det viktigt för oss att kunna vara med och påverka utformningen av PEFC:s skogsstandard för de speciella förutsättningar för skogsbruk som vi har i inlandet med till exempel längre omloppstider och en stor andel myrmark, säger Ulf Andersson, ordförande i Sveriges Allmänningsskogars Förbund.

- Vi är glada att få välkomna Sveriges Allmänningsskogars Förbund som ny medlem och ser det som en stor tillgång i PEFC:s arbete för att vidareutveckla ett hållbart skogsbruk. Svenska PEFC stödjer principen om bärkraftig landsbygdsutveckling i hela Sverige och därför är det värdefullt att förbundet genom ett medlemskap vill bidra med sina erfarenheter och kunskaper kring villkoren för skogsbruk i Norrlands inland, säger Christina Lundgren, vd för Svenska PEFC.

Fakta om Sveriges Allmänningsskogars Förbund

Sveriges Allmänningsskogars Förbund bildades 2018 och består av Norrbottens Allmänningsskogar, Västerbottens Allmänningsskogar samt Besparingsskogarna i Dalarna. Genom att samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation vill förbundet föra upp Allmänningarnas och inlandets villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruk, på den politiska dagordningen. Förbundet företräder ca 800 000 hektar skog, vilket motsvarar ungefär 2% av Sveriges produktionsskogar.

Hemsida: http://sverigesallmanningsskogarsforbund.se

Fakta om medlemskap i Svenska PEFC ekonomisk förening

Svenska PEFC är öppet för medlemmar med intressen kopplade till hållbart skogsbruk. Det gäller privatskogsbruk såväl som bolagsskogsbruk, kyrkans, kommuners och statens skogar. Även virkesorganisationer och skogsindustrier kan vara medlemmar liksom folkliga och ideella organisationer med intressen i skogen.

Genom att vara medlem i Svenska PEFC är organisationen eller företaget aktivt med och stödjer utvecklingen av ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk. Medlem blir den som ansöker om och beviljas medlemskap. Ett medlemskap är inte detsamma som att vara PEFC-certifierad som skogsägare eller företag.

Om PEFC skogscertifiering

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) verkar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn till miljö, ekonomi och sociala aspekter. PEFC-certifieringen i Sverige omfattar 15,9 miljoner hektar, 3400 entreprenörer och fler än 47 000 anslutna fastigheter. PEFC globalt omfattar 309 miljoner hektar och bygger på nationellt och lokalt framtagna standarder som uppfyller internationella krav på hållbarhet i skogen, transparens samt oberoende och ackrediterad tredjepartspartscertifiering.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.