Skip to main content

Stora fördelar med rehabilitering i varmt klimat

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 08:30 CEST

Politiker och deltagare uppmanar fler landsting att satsa på rehabilitering i varmt klimat.  Vetenskapliga studier visar att klimatvård ökar hälsan hos deltagarna och ger positiva hälsoekonomiska effekter. 

Sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg ( FP) i Stockholm, är en av många som ser stora fördelar med klimatvård.

– Vi vet att patienterna mår bra och är nöjda med behandlingarna. Uppföljningarna visar att klimatvård ger god effekt. Vården är bra och valfrihet för patienterna är viktig. Vi har också sett att länken till den ordinarie vården är bra för de patienter som väljer klimatvård. Fler landsting borde göra som vi i Stockholms läns landsting och följa Läkemedelsverkets rekommendationer om att erbjuda fler patienter klimatvård, säger sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg (FP).

Carina Brage, från Linköping har levt med sjukdomen psoriasis sedan tonåren. Hon är en av många som kan intyga att rehabilitering i varmt klimat stärker hälsan.

– Det fanns så mycket möjligheter på Svenska Re och jag är jätteimponerad av allt de hade att erbjuda, samt av deras arbetsmetoder.

Sedan flera år arbetar Carina Brage som verksamhetschef på ett utbildningsföretag i Linköping, stundtals ett stressigt jobb.

– Jag vet att stress påverkar min sjukdom negativt. På Svenska Re betonade de helheten på ett sätt som var nytt för mig. Jag har alltid varit mån om att hålla mig i fysisk god form, men kanske inte haft lika mycket fokus på den mentala hälsan, säger hon.

– När man har psoriasis tänker många mest på att sola för att huden ska läka ut. På Svenska Re betonads hur avgörande det är att man mår bra både till kropp och själ, säger Carina Brage.

Hon anser att de tre veckorna på Svenska Res anläggning på Grand Canaria gav henne väldigt mycket ny energi:

­– Största riskfaktorn för min hälsa är stress. På Svenska Re lärde jag mig hur viktigt det är med återhämtning. Jag fick konkreta råd och metoder för hur jag ska göra för att minska min stress. Råd som hjälper mig i vardagen, säger hon och fortsätter:

– För mig blev de tre veckorna på Svenska Re en vändpunkt i livet. När jag tänker på vistelsen där blir jag glad. Handlingsplanen, som vi tillsammans utformade där, vägleder mig dagligen. Numera är jag VD i mitt eget liv och kan styra mer över sjukdomen.  Det absolut viktigaste är att jag lärt mig att slappna av, vilket gör att jag mår mycket bättre. Huden har läkt ut och de onda lederna gör sig inte lika påminda.

–Att få chansen att bry sig om sig själv i tre veckor i varmt klimat, med Svenska Res professionella stöd, gav så oerhört mycket. Jag hade höga förväntningar när jag åkte dit, och de införlivades med råge, säger Carina Brage tacksamt. 
 

Att rehabilitering i varmt klimat har positiva effekter på hälsan påvisas även i vetenskapliga studier. Bland annat visar en studie gjord av Agneta Ståhle, professor vid Karolinska, att de positiva livsstilsförändringarna även kvarstår ett år efter hemkomsten. Av studien framgår att mer än 90 procent av deltagarna i Svenska Res rehabiliteringsprogram fortsätter att träna även efter avslutad rehabilitering, vilket i sin tur får positiva hälsoekonomiska effekter för samhället.

–Efter tre veckors rehabilitering hos Svenska Re på Gran Canaria går drygt 80 procent av våra deltagare från att befinna sig i riskgrupp till friskgrupp. Svenska Re har arbetat mer än 40 år med arbetslivsinriktad rehabilitering i varmt klimat, vilket gör oss branschledande vad gäller att hjälpa deltagarna till långsiktigt hållbara livsstilsförändringar, konstaterar Eva Rooth, VD för Svenska Re.

Kontakt:
Eva Rooth, VD Svenska Re

Mobil: 070 541 16 09

Hans G Svensson, Skandia, ordförande Föreningen Svenska Re

Mobil: 070 366 48 51

Fakta:

Svenska Re är ett rehabiliteringsföretag som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering i varmt klimat på Gran Canaria i mer än 40 år. Svenska Re arbetar med en helhetssyn på människor, med målet att uppnå varaktiga livsstilsförändringar. Här erbjuds stöd från läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och psykologer med specialistkompetens vad gäller arbetslivsinriktad rehabilitering.

Läs mer om Svenska Res program på: www.svenska-re.se


Svenska Re är ett rehabiliteringsföretag som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering i 40 år. 

Svenska Re arbetar med en helhetssyn på människor. Målet är att uppnå varaktiga livsstilsförändringar för varje enskild deltagare. Rehabiliteringsanläggningen ligger på Gran Canaria.

Svenska Re erbjuder stöd från läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och psykologer med specialistkompetens vad gäller rehabilitering.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy